Return to Video

Tổng thống Obama gửi thông điệp đặc biệt tới Sudan, S. Sudan

 • 0:00 - 0:04
  Trong những tuần vừa qua, sự gia tăng bạo lực và xung đột đã lấy đi những sinh mạng
 • 0:04 - 0:08
  của những người dân lương thiện - đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
 • 0:08 - 0:12
  Những tranh cãi bị hâm nóng của cả hai bên đã làm tăng nguy cở chiến tranh.
 • 0:12 - 0:17
  Vì vậy hôm nay tôi muốn nói một cách thẳng thắn với các bạn - những người dân Sudan và
 • 0:17 - 0:21
  Nam Sudan. Trong cuộc đời các bạn đã phải chịu những khó khăn to lớn.
 • 0:21 - 0:25
  Các bạn mang trong tim mình ký ức về gia đình và bè bạn đã mất;
 • 0:25 - 0:29
  nhưng trong những năm gần đây đối diện với những xung đột ác liệt nhất, các bạn đã làm được một tiến trình đáng kể
 • 0:29 - 0:32
  để tiến tới việc phá bỏ vòng bạo lực của quá khứ
 • 0:32 - 0:36
  tiến tới việc xây dựng một tương lai hòa bình và giàu mạnh hơn.
 • 0:36 - 0:40
  Bây giờ tất cả chuyển biến đó đang có nguy cơ không trở thành hiện thực.
 • 0:40 - 0:45
  Vì vậy thông điệp tôi gửi tới các bạn hôm nay đơn giản là: Không cần thiết phải theo con đường này.
 • 0:45 - 0:49
  Xung đột không phải là không tránh khỏi.
 • 0:49 - 0:52
  Các bạn vẫn còn một lựa chọn. Các bạn vẫn còn một cơ hội để tránh bị
 • 0:52 - 0:57
  kéo trở lại chiến tranh mà điều đó chỉ dẫn tới một nơi duy nhất - nhiều đau khổ hơn,
 • 0:57 - 1:00
  nhiều người dân tỵ nạn hơn, nhiều cái chết hơn, nhiều
 • 1:00 - 1:04
  giấc mơ bị mất hơn với các bạn và con cái của các bạn. Tôi biết
 • 1:04 - 1:09
  điều gì cần phải xảy ra. Chính phủ Sudan phải dừng các hoạt động quân sự,
 • 1:09 - 1:12
  bao gồm việc thả bom. Họ phải giúp những người lao động tiếp cận với những nhu cầu
 • 1:12 - 1:17
  họ cần để giữ lấy sinh mạng. Và họ phải chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang
 • 1:17 - 1:21
  ở miền nam. Cũng như vậy, chính phủ Nam Sudan
 • 1:21 - 1:25
  phải chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang trong Sudan và họ phải ngừng
 • 1:25 - 1:28
  các hoạt động quân sự dọc biên giới. Các vị tổng thống
 • 1:28 - 1:32
  của Sudan và Nam Sudan phải có can đảm để quay lại bàn đàm phán
 • 1:32 - 1:37
  và giải quyết các vấn đề một cách hòa bình. Và tất cả những người
 • 1:37 - 1:40
  đang tham chiến, bao gồm vùng miền nam Kordofan và Blue Nile, phải
 • 1:40 - 1:45
  nhận thức được rằng không có một giải pháp quân sự nào. Cách duy nhất để đạt được
 • 1:45 - 1:49
  an ninh thực sự và bền vững là giải quyết những sự khác biệt qua đàm phán.
 • 1:49 - 1:54
  Trong những thời điểm căng thẳng, thật là dễ để quên rằng tương lai của các bạn được chia sẻ cùng nhau.
 • 1:54 - 1:58
  Các bạn sẽ không bao giờ có được yên bình khi mà hàng xóm của các bạn cảm thấy lo sợ.
 • 1:58 - 2:01
  Các bạn sẽ không bao giờ thấy được sự phát triển và tiến bộ, nếu hàng xóm của các bạn
 • 2:01 - 2:04
  từ chối trở thành đối tác buôn bán và thương mại.
 • 2:04 - 2:07
  Bắt đầu một cuộc chiến thì dễ hơn là kết thúc nó.
 • 2:07 - 2:11
  Vâng, hòa bình thật khó khăn, nhưng những lực đẩy của lịch sử
 • 2:11 - 2:16
  đôi khi có vẻ như quá lớn là không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tương lai của các bạn thuộc về
 • 2:16 - 2:20
  chính bạn. Nó nằm trong tay các bạn. Các bạn có sức mạnh,
 • 2:20 - 2:24
  có lựa chọn để nói cái gì sẽ là tiếp theo-
 • 2:24 - 2:28
  con cái các bạn sẽ sống trong chiến tranh hay hòa bình. Lựa chọn là của các bạn,
 • 2:28 - 2:32
  và bây giờ là lúc để chọn lấy hòa bình. Giống như tôi vừa nói lúc nãy,
 • 2:32 - 2:36
  những người có dũng cảm để bước đi trên con đường hòa bình sẽ không cô đơn.
 • 2:36 -
  Họ sẽ có một đối tác mạnh mẽ và kiên định ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Title:
Tổng thống Obama gửi thông điệp đặc biệt tới Sudan, S. Sudan
Description:

Tổng t

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:40
Thong Nguyen edited Vietnamese subtitles for Obama Gives Special Message to Sudan, S. Sudan
Thong Nguyen added a translation

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions