Return to Video

โอบามากล่าวสุนทรพจน์ต่อประเทศ ซูดาน และ ซูดานใต้

 • 0:00 - 0:04
  ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความรุนแรงและการต่อสู้ ที่ยกระดับนั้น ได้ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตล้มตาย
 • 0:04 - 0:08
  โดยเหยื่อเหล่านั้นมีทั้ง ประชาชาชน ชายหญิง หรือ แม้แต่เด็กๆ
 • 0:08 - 0:12
  วาทะกรรมทางการเมืองที่เผ็ดร้อนรุนแรงทั้งสองฝั่ง ได้เพิ่มระดับความขัดแย้งที่เสี่ยงจะเกิดสงคราม
 • 0:12 - 0:17
  ดังนั้นวันนี้ ข้าพเจ้าประสงค์อยากจะสื่อสารถึงพวกคุณทั้งหลายโดยตรง ทั้ง ประชาชนซูดานและ
 • 0:17 - 0:21
  ซูดานใต้ ในชีวิตพวกท่านทั้งหลายนั้น ได้ก้าวข้ามผ่านความยากลำบากอย่างแสนสาหัส
 • 0:21 - 0:25
  พวกท่านทั้งหลายได้ผ่านวันเวลาทุกวันกับความทรงจำที่เจ็บปวด ที่ต้องสูญเสียญาติและมิตรสหาย
 • 0:25 - 0:29
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยากลำบาก พวกท่านได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก
 • 0:29 - 0:32
  ในความพยายามที่จะหยุดวงจรความขัดแย้งในอดีต
 • 0:32 - 0:36
  เพื่อเป็นการสร้างอนาคตที่มีแต่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง
 • 0:36 - 0:40
  ในตอนนี้ความพยายามทั้งหมดนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะพังทลายลง
 • 0:40 - 0:45
  ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดนั้นมีใจความสั้นๆ : มันไม่จำเป็น
 • 0:45 - 0:49
  ที่จะต้องเป็นแบบนี้ ความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้
 • 0:49 - 0:52
  พวกคุณยังมีโอกาสเลือก ในการนำพาตนเองออกจาก
 • 0:52 - 0:57
  สงคราม ที่มันมีแต่จะนำไปสู่หายนะ ส่งผลให้ต้องมีคนที่ทรมานมากขึ้น
 • 0:57 - 1:00
  มีคนต้องอพยพ มีผู้เสียชีีวิต
 • 1:00 - 1:04
  ความฝันของทั้งหลายของพวกท่านและลูกๆก็จะมลายหายไป
 • 1:04 - 1:09
  เรารู้ว่าเราควรทำอะไร รัฐบาลของซูดานต้องหยุดการใช้กำลังทางทหาร
 • 1:09 - 1:12
  หยุดการท้ิงระเบิดทางอากาศ ต้องให้หน่วยพยาบาลได้มีเส้นทางเข้าไปช่วยเหลือ
 • 1:12 - 1:17
  ผู้บาดเจ็บ และรัฐบาลต้องหยุดสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทั้งหลาย
 • 1:17 - 1:21
  ที่กระจายอยู่ในซูดานใต้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลซูดานใต้
 • 1:21 - 1:25
  ก็ต้องหยุดสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ ในซูดาน รวมไปถึงการหยุด
 • 1:25 - 1:28
  การปฏิบัติการทางทหารแถบชายแดน ประธานาธิปดี
 • 1:28 - 1:32
  ของทั้งซูดานและซูดานใต้ ต้องมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมโต๊ะเจรจา
 • 1:32 - 1:37
  เพื่อหาทางแก้ไขความขัดแย้งต่างๆโดยสันติวิธี ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่ม
 • 1:37 - 1:40
  ที่ได้ขึ้นมาต่อสู้กัน ทั้งที่ คอดูฟันใต้ และ แถบบลูไนล์
 • 1:40 - 1:45
  ต้องตะหนักว่า การทหารนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ วิธีเดียวที่จะสามารถ
 • 1:45 - 1:49
  ได้มาซึ่งความปลอดมั่นคงที่จริงแท้และยั่งยืนนั้น คือการพยายามลดความขัดแย้งผ่านการเจรจา
 • 1:49 - 1:54
  ในเวลาอันตึงเครียด เรามักจะลืมว่าเรามีอนาคตร่วมกัน
 • 1:54 - 1:58
  ท่านจะไม่มีทางได้มาซึ่งสันติถาพ หากเพื่อนบ้านท่านนั้นรู้สึกถูกคุกคาม
 • 1:58 - 2:01
  ท่านจะไม่มีทางพัฒนาและก้าวหน้า หากเพื่อนบ้านของท่าน
 • 2:01 - 2:04
  ปฎิเสธที่จะเป็นคู่ค้ากับท่าน
 • 2:04 - 2:07
  การเริ่มทำสงครามนั้นมันง่ายกว่าการยุติสงครามยิ่งนัก
 • 2:07 - 2:11
  สันติภาพนั้นไม่ได้ได้มาง่ายๆก็จริง แต่การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
 • 2:11 - 2:16
  ที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่นั้น ก็ไม่ได้ยากเกินไปกว่าความสามารถของเรา อนาคตของท่าน
 • 2:16 - 2:20
  อยู่ในมือพวกท่านทั้งหลาย พวกท่านมีอำนาจ
 • 2:20 - 2:24
  ที่จะเลือกว่า จะให้อะไรเป็นสิ่งที่ลูกหลานท่าน
 • 2:24 - 2:28
  จะต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็น สงคราม หรือ ความสันติสุข ทางเลือกนั้นเป็นของท่านทั้งหลาย
 • 2:28 - 2:32
  และเวลาที่ต้องเลือก ความสงบสุข นั้นมาถึงแล้ว ดังที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้
 • 2:32 - 2:36
  ใครก็ตามที่มีความมุมานะที่จะเดินบนหนทางแห่งสันติภาพ ท่านเหล่านั้นจะไม่เดียวดาย
 • 2:36 -
  ท่านจะมีเพื่อนร่วมทางที่เข้มแข็งและมั่นคง คือพวกเราสหรัฐอเมริกา ที่จะไปกับท่าน
Title:
โอบามากล่าวสุนทรพจน์ต่อประเทศ ซูดาน และ ซูดานใต้
Description:

ประธานาธิบดี โอบามา ได้ขอให้ ทางซูดาน และ ซูดานใต้ หยุดการต่อสู้ทางทหารต่อกัน และ ขจัดความขัดแย้งและหลีกเลี่ยงสงครามในอนาคต ผ่านการเจราต่อกัน ( 21 เมษายน)

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:40

Thai subtitles

Revisions Compare revisions