< Return to Video

אובמה במסר מיוחד לסודן ודרום סודן

 • 0:00 - 0:04
  בשבועות האחרונים, אלימות גואה ולחימה גבו את חייהם
 • 0:04 - 0:08
  של אזרחים חפים מפשע – גברים, נשים וילדים.
 • 0:08 - 0:12
  רטוריקה מתלהמת משני הצדדים העלתה את הסיכון למלחמה.
 • 0:12 - 0:17
  לכן היום ברצוני לפנות ישירות אליכם
  – אנשי סודן ודרום סודן.
 • 0:17 - 0:21
  במהלך חייכם נאבקתם בקשיים בלתי רגילים.
 • 0:21 - 0:25
  אתם נושאים בלבבכם את זכרונם של בני משפחה וחברים שאיבדתם;
 • 0:25 - 0:29
  אך בשנים האחרונות, כנגד כל הסיכויים
 • 0:29 - 0:32
  עשיתם התקדמות גדולה לכיוון שבירת מעגלי האיבה של העבר
 • 0:32 - 0:36
  לכיוון בניית עתיד של שלום והגדלת השגשוג.
 • 0:36 - 0:40
  כעת כל הישגיכם נמצאים בסכנת קריסה.
 • 0:40 - 0:45
  המסר שלי אליכם היום הוא פשוט:
 • 0:45 - 0:49
  זה לא חייב להיות כך. העימות אינו בלתי נמנע.
 • 0:49 - 0:52
  הברירה עדיין בידכם. יש לכם עדיין סיכוי להימנע מלהיגרר
 • 0:52 - 0:57
  חזרה לתוך מלחמה המובילה למקום אחד בלבד – סבל נוסף.
 • 0:57 - 1:00
  עוד פליטים, עוד מוות,
 • 1:00 - 1:04
  עוד חלומות אבודים לכם ולילדיכם. אנו יודעים מה
 • 1:04 - 1:09
  צריך לקרות. ממשלת סודן צריכה להפסיק את פעולותיה הצבאיות,
 • 1:09 - 1:12
  כולל הפצצות שטח. עליה לתת לעובדי הסיוע את הגישה
 • 1:12 - 1:17
  לה הם זקוקים להצלת חיים. עליה להפסיק את תמיכתה בקבוצות חמושות
 • 1:17 - 1:21
  הנמצאות בדרום. באותה צורה, על ממשלת דרום סודן
 • 1:21 - 1:25
  להפסיק את תמיכתה בקבוצות חמושות בסודן ועליה להפסיק
 • 1:25 - 1:28
  את פעולותיה הצבאיות מעבר לגבול. נשיאי
 • 1:28 - 1:32
  סודן ודרום סודן צריכים לגלות אומץ, לשוב לשולחן המשא ומתן
 • 1:32 - 1:37
  ולפתור את הנושאים בדרכי שלום.
 • 1:37 - 1:40
  כל הלוחמים, ובכללם בקורדופאן הדרומית ובנילוס הכחול,
 • 1:40 - 1:45
  צריכים להבין שאין פתרון צבאי. הדרך היחידה להשיג
 • 1:45 - 1:49
  בטחון אמיתי ומתמשך היא לפתור את הבעיות במשא ומתן.
 • 1:49 - 1:54
  בזמני מתיחות קל לשכוח שאתם חולקים עתיד משותף.
 • 1:54 - 1:58
  לעולם לא יהיה לכם שלום כל עוד שכנכם חש מאויים.
 • 1:58 - 2:01
  לעולם לא תראו התקדמות ופיתוח אם שכנכם
 • 2:01 - 2:04
  מסרב להיות שותפכם למסחר.
 • 2:04 - 2:07
  קל יותר לפתוח במלחמות מאשר לסיים אותן.
 • 2:07 - 2:11
  נכון, השלום הוא קשה, אך כוחות ההיסטוריה
 • 2:11 - 2:16
  שלפעמים נראים כבירים אינם מעבר לשליטתנו.
 • 2:16 - 2:20
  עתידכם שייך לכם. הדבר בידכם. לכם הכוח,
 • 2:20 - 2:24
  הבחירה במה שיקרה כעת –
 • 2:24 - 2:28
  אם ילדיכם יחיו במלחמה או בשלום. הבחירה היא שלכם,
 • 2:28 - 2:32
  וזה הזמן לבחור בשלום. כפי שאמרתי קודם,
 • 2:32 - 2:36
  אלה שיאזרו אומץ לצעוד בנתיב השלום לא יהיו לבדם.
 • 2:36 -
  יהיה להם שותף חזק ויציב בארצות הברית של אמריקה.
Title:
אובמה במסר מיוחד לסודן ודרום סודן
Description:


נשיא ארה"ב ברק אובמה אמר לסודן ודרום סודן להפסיק את כל הפעולות הצבאיות אלה כנגד אלה ולפתור את חילוקי הדעות במשא ומתן כדי למנוע שיבה למלחמה. (21 באפריל)‏

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:40

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions