Return to Video

אובמה במסר מיוחד לסודן ודרום סודן

 • 0:00 - 0:04
  בשבועות האחרונים, אלימות גואה ולחימה גבו את חייהם של
 • 0:04 - 0:08
  אזרחים חפים מפשע – גברים, נשים וילדים.
 • 0:08 - 0:12
  רטוריקה מתלהמת משני הצדדים העלתה את הסיכון למלחמה.
 • 0:12 - 0:17
  לכן היום ברצוני לפנות ישירות אליכם – אנשי סודן
 • 0:17 - 0:21
  ודרום סודן. במהלך חייכם נאבקתם בקשיים בלתי רגילים.
 • 0:21 - 0:25
  אתם נושאים בלבבכם את זכרונם של בני משפחה וחברים שאיבדתם;
 • 0:25 - 0:29
  אך בשנים האחרונות כנגד כל הסיכויים
 • 0:29 - 0:32
  עשיתם התקדמות גדולה לכיוון שבירת מעגלי האיבה של העבר
 • 0:32 - 0:36
  לכיוון בניית עתיד של שלום והגדלת השגשוג.
 • 0:36 - 0:40
  כעת כל הישגיכם נמצאים בסכנת קריסה.
 • 0:40 - 0:45
  המסר שלי אליכם היום הוא פשוט:
 • 0:45 - 0:49
  זה לא חייב להיות כך. העימות אינו בלתי נמנע.
 • 0:49 - 0:52
  הברירה עדיין בידכם. יש לכם עדיין סיכוי להימנע מלהיגרר
 • 0:52 - 0:57
  חזרה לתוך מלחמה המובילה למקום אחד בלבד – סבל נוסף.
 • 0:57 - 1:00
  עוד פליטים, עוד מוות, עוד`
 • 1:00 - 1:04
  חלומות אבודים לכם ולילדיכם. אנו יודעים מה
 • 1:04 - 1:09
  צריך לקרות. ממשלת סודן צריכה להפסיק את פעולותיה הצבאיות,
 • 1:09 - 1:12
  כולל הפצצות שטח. עליה לתת לעובדי הסיוע את הגישה
 • 1:12 - 1:17
  לה הם זקוקים להצלת חיים. עליה להפסיק את תמיכתה בקבוצות חמושות
 • 1:17 - 1:21
  הנמצאות בדרום. באותה צורה, על ממשלת דרום סודן
 • 1:21 - 1:25
  להפסיק את תמיכתה בקבוצות חמושות בסודן ועליה להפסיק
 • 1:25 - 1:28
  את פעולותיה הצבאיות מעבר לגבול. נשיאי
 • 1:28 - 1:32
  סודן ודרום סודן צריכים לגלות אומץ, לשוב לשולחן המשא ומתן
 • 1:32 - 1:37
  ולפתור את הנושאים בדרכי שלום.
 • 1:37 - 1:40
  כל הלוחמים, ובכללם בקורדופאן הדרומית ובנילוס הכחול,
 • 1:40 - 1:45
  צריכים להבין שאין פתרון צבאי. הדרך היחידה להשיג
 • 1:45 - 1:49
  בטחון אמיתי ומתמשך היא לפתור את הבעיות במשא ומתן.
 • 1:49 - 1:54
  בזמני מתיחות קל לשכוח שאתם חולקים עתיד משותף.
 • 1:54 - 1:58
  לעולם לא יהיה לכם שלום כל עוד שכנכם חש מאויים.
 • 1:58 - 2:01
  לעולם לא תראו התקדמות ופיתוח אם שכנכם
 • 2:01 - 2:04
  מסרב להיות שותפכם למסחר.
 • 2:04 - 2:07
  קל יותר לפתוח במלחמות מאשר לסיים אותן.
 • 2:07 - 2:11
  נכון, השלום הוא קשה, אך כוחות ההיסטוריה
 • 2:11 - 2:16
  שלפעמים נראים כבירים אינם מעבר לשליטתנו.
 • 2:16 - 2:20
  עתידכם שייך לכם. הדבר בידכם. לכם הכוח,
 • 2:20 - 2:24
  הבחירה במה שיקרה כעת –
 • 2:24 - 2:28
  אם ילדיכם יחיו במלחמה או בשלום. הבחירה היא שלכם,
 • 2:28 - 2:32
  וזה הזמן לבחור בשלום. כפי שאמרתי קודם,
 • 2:32 - 2:36
  אלה שיאזרו אומץ לצעוד בנתיב השלום לא יהיו לבדם.
 • 2:36 -
  יהיה להם שותף חזק ויציב בארצות הברית של אמריקה.
Title:
אובמה במסר מיוחד לסודן ודרום סודן
Description:

President Barack Obama has told South Sudan and Sudan to stop all millitary actions against each other and resolve their disputes through negotiations to avoid going back to war. (April 21)
נשיא ארה"ב ברק אובמה אמר לסודן ודרום סודן להפסיק את כל הפעולות הצבאיות אלה כנגד אלה ולפתור את חילוקי הדעות במשא ומתן כדי למנוע שיבה למלחמה. (21 באפריל)

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:40

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions