Return to Video

همه ما باید فمینیست باشیم - چیماماندا نگزی آدیچی در TEDxEuston

 • 0:15 - 0:19
  برادرم چاکز و بهترین دوستم آیکه،
  در تیم برنامه ریزی این برنامه هستند،
 • 0:19 - 0:23
  بنابراین وقتی ازم خواستند که
  اینجا بیام، نتوستم نه بگویم.
 • 0:24 - 0:25
  وخیلی خوشحالم که اینجام.
 • 0:25 - 0:27
  یه تیم فوق العاده که
  به آفریقا اهمیت میدهند.
 • 0:27 - 0:30
  خیلی مفتخر و خوشحالم که اینجا هستم.
 • 0:30 - 0:34
  به من گفتند که زیباترین
 • 0:34 - 0:37
  و فوق العاده ترین دختر دنیا
  در جمع حاضران هست
 • 0:37 - 0:38
  اسمش کامزیا آدیچه ست،
 • 0:38 - 0:42
  من ازش میخوام که از جاش بلند بشه.
  این خانم برادرزادمه!
 • 0:42 - 0:47
  (تشویق حضار)
 • 0:51 - 0:57
  میخواهم در مورد یکی از بهترین دوست هام
  اُکولوما باهاتون صحبت کنم.
 • 0:57 - 0:59
  اُکولوما در کوچه ما زندگی میکرد،
 • 0:59 - 1:02
  او مثل برادر بزرگتر مراقب من بود.
 • 1:02 - 1:06
  اگراز پسری خوشم میاومد
  نظر اُکولوما رو میپرسیدم.
 • 1:06 - 1:09
  اُکولوما در سانحه هوایی سوسولیسو کشته شد،
 • 1:09 - 1:13
  در نیجریه دسامبر ۲۰۰۵.
 • 1:13 - 1:16
  تقریبا ۷ سال پیش
 • 1:16 - 1:22
  اُکولوما کسی بود که من میتونستم
  باهاش بحث کنم، بخندم و درد دل کنم.
 • 1:22 - 1:25
  او همچنین اولین کسی بود که
  من رو فمینیست خطاب کرد.
 • 1:26 - 1:29
  من ۱۴ سالم بود و در خانه ی او
  مشغول بحث کردن بودیم.
 • 1:29 - 1:33
  هر دو با دانش کمی که از کتاب هامون
  یاد گرفته بودیم باهم جدل میکردیم.
 • 1:33 - 1:37
  دقیقا یادم نمیآید موضوع بحث چه بود،
 • 1:37 - 1:40
  فقط یادم میآید که من بحث میکردم و بحث،
 • 1:40 - 1:44
  اُکولوما به من نگاه کرد و گفت:
  "میدونی ؟ تو فمینیست هستی"
 • 1:44 - 1:46
  او از من تعریف نکرده بود.
 • 1:47 - 1:50
  از لحنش میشد فهمید. لحنش
  شبیه لحن کسی بود که میگه:
 • 1:50 - 1:53
  "تو طرفدار تروریسم هستی."
 • 1:53 - 1:55
  (خنده حاضران)
 • 1:55 - 1:59
  من نمیدونستم معنی کلمه "فمینیست"
  دقیقا چه بود،
 • 1:59 - 2:02
  و نمیخواستم اُکولوما بفهمد من نمیدانم،
 • 2:02 - 2:05
  بنا براین توجهی نکردم و
  به بحث کردن ادامه دادم.
 • 2:05 - 2:08
  و اولین چیزی که میخواستم بعد از
  رسیدن به خانه انجام دهم،
 • 2:08 - 2:11
  این بود که معنی کلمه "فمینیست"
  را در فرهنگ لغت پیدا کنم.
 • 2:11 - 2:15
  چند سال بعد، من یک رمان نوشتم
 • 2:15 - 2:18
  در مورد مردی که در کنار کارهای دیگر
  همسرش را هم کتک میزد،
 • 2:18 - 2:20
  و اینجور داستان ها پایان خوشی ندارند.
 • 2:20 - 2:23
  وقتی این رمان رو در نیجریه معرفی میکردم،
 • 2:23 - 2:29
  یک روزنامه نگار، مرد نازنین و دلسوزی،
  که گفت میخواهد من را نصیحت کند.
 • 2:29 - 2:33
  برای نیجریایی ها این موضوع آشنایی است.
 • 2:33 - 2:38
  بدون اینکه بخواهی آنها سریع شروع
  به نصیحت کردن میکنند.
 • 2:39 - 2:43
  او به من گفت که مردم میگویند
  که رمان من فمینیستی هست،
 • 2:43 - 2:45
  و نصیحت او به من ...
 • 2:45 - 2:48
  در حالی که سرش رو
  به نشانه تاسف تکان میداد،
 • 2:48 - 2:51
  اینکه من نباید اصلا خودم رو فمینیست بنامم،
 • 2:51 - 2:55
  چون فمینیست ها زنان غمگینی هستند،
  چون نمیتوانند شوهر پیدا کنند.
 • 2:55 - 2:59
  (خنده حضار)
 • 3:00 - 3:03
  در نتیجه تصمیم گرفتم
  خودم را "فمینیست شاد" بنامم.
 • 3:03 - 3:06
  بعد از آن یک زن نیجریایی دانشگاهی
  به من گفت:
 • 3:06 - 3:09
  فمینیسم به فرهنگ ما ربطی ندارد
  و اصلا آفریقایی نیست.
 • 3:09 - 3:11
  و اینکه من خودم را فمینیست مینامم،
 • 3:11 - 3:14
  به این علت است که من با "کتاب های غربی"
  گمراه شده ام.
 • 3:14 - 3:17
  من خیلی از این حرف تعجب کردم چون
  بسیاری از اولین کتاب هایی که خوانده بودم،
 • 3:17 - 3:19
  قطعا غیر فمینیستی بودند.
 • 3:19 - 3:22
  فکر کنم تمام کتاب های عاشقانه
  Mills & Boon که
 • 3:22 - 3:24
  قبل از ۱۶ سالگی ام
  چاپ شده اند را خوانده ام.
 • 3:24 - 3:26
  و هروقت که سعی کردم کتاب های
 • 3:26 - 3:29
  "کلاسیک فمینیستی" را بخوانم
  حوصله ام سر رفته بود،
 • 3:29 - 3:31
  و با خودم کلنجار رفته بودم،
  که کتاب را تمام کنم.
 • 3:31 - 3:33
  ولی به هر حال چون فمینیسم
  غیر افریقایی است،
 • 3:33 - 3:37
  تصمیم گرفتم خودم را
  "فمینیست شاد افریقایی" بنامم.
 • 3:38 - 3:42
  تا جایی که یک فمینیست شاد افریقایی
  هستم که از مردها متنفر نیست،
 • 3:42 - 3:44
  و از برق لب هم خوشش میآید،
 • 3:44 - 3:47
  کفش پاشنه بلند رو هم چون دوست دارد میپوشد
  و نه به خاطر مردها.
 • 3:48 - 3:50
  البته خیلی هاش شوخی بود،
 • 3:50 - 3:55
  هرچند فمینیست ها با پیش داوری های زیاد،
  پیش داوری های منفی روبه رو هستند.
 • 3:55 - 3:57
  تو از مردها متنفری. از سوتین متنفری.
 • 3:57 - 4:00
  از فرهنگ آفریقایی متنفری. و چیزهایی ازاین دست.
 • 4:00 - 4:03
  حالا یه خاطره از دوران
  کودکیم رو براتون میگم.
 • 4:03 - 4:05
  وقتی دبستان میرفتم،
 • 4:05 - 4:09
  معلممون به ما گفت که اول ترم
  از ما امتحان میگیرد،
 • 4:09 - 4:13
  و کسی که بالاترین نمره را بگیرد
  مبصر کلاس خواهد شد،
 • 4:13 - 4:15
  مبصر شدن خیلی مهم بود.
 • 4:15 - 4:18
  اگر کسی مبصر میشد،
 • 4:18 - 4:21
  میتونست اسم شاگردهای شلوغ رو بنویسد،
 • 4:21 - 4:24
  که در نوع خودش قدرت خوبی بود.
 • 4:24 - 4:29
  و معلمم یک چوب هم میداد که
  مبصر اون رو دستش بگیره،
 • 4:29 - 4:33
  و تو کلاس گشت بزنه و
  شاگردای پرحرف رو پیدا کنه،
 • 4:33 - 4:37
  البته ما اجازه نداشتیم که
  از اون چوب استفاده کنیم.
 • 4:37 - 4:41
  به هرحال برای من که
  9 سالم بود خیلی جالب بود.
 • 4:41 - 4:43
  من خیلی خیلی دلم میخواست
  که مبصر کلاس بشم.
 • 4:43 - 4:46
  و بالاترین نمره رو تو امتحان گرفتم.
 • 4:46 - 4:50
  اما در کمال تعجب معلمم گفت
  که مبصر باید پسر باشد.
 • 4:50 - 4:54
  او فراموش کرده بود که این موضوع رو
  در ابتدا گوشزد کند چون فکر میکرد که واضح است.
 • 4:54 - 4:57
  (خنده حضار)
 • 4:57 - 5:00
  پسری که بعد از من
  بالاترین نمره رو گرفته بود،
 • 5:00 - 5:02
  میتونست مبصر باشه.
 • 5:03 - 5:05
  چیزی که حتی ازین هم جالب تره این بود که
 • 5:05 - 5:08
  اون پسر خیلی مهربان بود و
  روحیه لطیفی داشت
 • 5:08 - 5:12
  و هیچ علاقه ای به چوب دست گرفتن و
  چرخ زدن در کلاس نداشت،
 • 5:12 - 5:16
  در حالی که من عاشق این کار بودم.
 • 5:17 - 5:19
  ولی من دختر بودم و او پسر،
 • 5:19 - 5:21
  در نهایت او مبصر کلاس شد.
 • 5:21 - 5:24
  و من هیچ وقت این اتفاق رو فراموش نکردم.
 • 5:24 - 5:27
  اغلب اشتباهی فکر میکنم که
 • 5:27 - 5:30
  چیزی که برای من واضح هست
  برای دیگران هم واضح است.
 • 5:30 - 5:32
  برای مثال دوست عزیزم لوئی
  رو در نظر بگیرید.
 • 5:32 - 5:34
  لوئی مردی باهوش و مترقی است،
 • 5:34 - 5:37
  وقتی با هم صحبت میکنیم
  ممکن است به من بگوید که،
 • 5:37 - 5:41
  "منظورت رو نمیفهمم وقتی میگویی
  وضعیت برای زنان متفاوت و یا سخت تر است.
 • 5:41 - 5:44
  شاید قبلا اینطور بوده
  اما الان اینظور نیست."
 • 5:44 - 5:48
  ومن نمیتونستم بفهمم چطور
  لوئی چنین جیز بدیهی را نمیبیند.
 • 5:48 - 5:52
  یک شب در لاگوس من و لوئی
  با دوستامون بیرون رفته بودیم.
 • 5:52 - 5:55
  برای کسانی که اینجا با لاگوس آشنا نیستند،
 • 5:55 - 5:57
  یک چیز جدا نشدنی از لاگوس وجود دارد،
 • 5:57 - 6:02
  پرسه زدن مردهای پرانرژی اطراف ساختمان هاست
 • 6:02 - 6:05
  که بشدت سعی میکنند که شما رو
  در پارک کردن ماشینتون "کمک" کنند.
 • 6:06 - 6:09
  من تحت تاثیر تلاشهای خاص خودنمایانه
 • 6:09 - 6:13
  مردی که برای ما جای پارک
  پیدا کرد قرار گرفتم،
 • 6:13 - 6:16
  برای همین، وقتی که از پارکینگ خارج میشدیم
  تصمیم گرفتم که بهش انعام بدهم.
 • 6:16 - 6:18
  کیفم رو باز کردم،
 • 6:18 - 6:20
  دستم رو توی کیف کردم،
 • 6:20 - 6:23
  پولی که با کار کردن خودم بدست آورده بودم،
 • 6:23 - 6:25
  را به او دادم.
 • 6:26 - 6:27
  اون مرد،
 • 6:27 - 6:30
  که خیلی سپاسگزار بود و خوشحال
 • 6:30 - 6:32
  پول رو از من گرفت،
 • 6:32 - 6:34
  رو به لوئی کرد،
 • 6:34 - 6:36
  و گفت: "خیلی ممنونم آقا!"
 • 6:36 - 6:41
  (خنده حضار)
 • 6:41 - 6:45
  لوئی متعجب به من نگاه کرد و پرسید:
 • 6:45 - 6:49
  "چرا از من تشکر کرد؟
  من که به او پول ندادم."
 • 6:49 - 6:53
  کمی بعد لوئی متوجه کل موضوع شد.
 • 6:53 - 6:56
  اون مرد فکر میکرد تمام پولی که من دارم را
 • 6:56 - 7:00
  لوئی به من داده است.
 • 7:00 - 7:02
  چون لوئی مرد است.
 • 7:03 - 7:05
  مردها و زن ها باهم متفاوت هستند.
 • 7:05 - 7:07
  هورمون های ما متفاوت هستند،
  اندام های جنسی متفاوتی داریم،
 • 7:07 - 7:10
  توانایی های بیولوژیکی متفاوتی داریم،
 • 7:10 - 7:13
  زن ها میتوانند بچه بدنیا بیاورند،
  مردها نمیتوانند.
 • 7:13 - 7:15
  حداقل تا به امروز.
  (خنده حاضرین)
 • 7:16 - 7:20
  مردها تستسترون دارند و از نظر فیزیکی
  عموما قوی تر از زنان هستند.
 • 7:21 - 7:24
  در دنیا تعداد زنان اندکی،
  بیشتر از مردان است،
 • 7:24 - 7:27
  حدود ۵۲٪ جمعیت دنیا را
  زنان تشکیل میدهند.
 • 7:27 - 7:31
  اما اکثر موقعیت های قدرت و نفوذ
  توسط مردان اشغال شده است.
 • 7:31 - 7:34
  برنده ی کنیایی صلح نوبل،
 • 7:34 - 7:37
  "وانگاری ماتهای" چه خوب و ساده میگوید:
 • 7:37 - 7:41
  "هرچه بالاتر میروی زنان کمتری میبینی".
 • 7:42 - 7:46
  در انتخابات اخیر آمریکا در مورد قانون
  Lilly Ledbetter به کرات شنیدیم،
 • 7:46 - 7:50
  اگر از اسم آهنگین این قانون بگذریم،
 • 7:50 - 7:53
  در واقع در مورد مرد و زنی بود که
 • 7:53 - 7:56
  شغل یکسانی را با مهارت یکسان انجام میدهند،
 • 7:56 - 7:58
  و مرد حقوق بیشتری میگیرد چون مرد است.
 • 7:58 - 8:01
  درواقع مردان در دنیا، حکم فرمایی میکنند،
 • 8:01 - 8:05
  این هزار سال پیش شاید
  منطقی به نظر میرسید،
 • 8:05 - 8:08
  چون انسان در دنیایی زندگی میکرد
 • 8:08 - 8:12
  که قدرت فیزیکی مهم ترین
  ویژگی برای بقا بود.
 • 8:12 - 8:17
  فردی با قدرت فیزیکی بالاتر به احتمال زیاد
  ریاست را بدست میگرفت،
 • 8:17 - 8:21
  و مردان عموما از نظر فیزیکی قوی تر هستند.
 • 8:21 - 8:23
  البته استثناهای زیادی نیز وجود دارد.
 • 8:23 - 8:27
  ولی ما اکنون در دنیایی بسیار
  متفاوت زندگی میکنیم.
 • 8:28 - 8:32
  کسی که رهبری را به عهده میگیرد
  قوی ترین از لحاظ فیزیکی نیست،
 • 8:32 - 8:36
  کسی است با خلاقیت بالاترو هوش بیشتر،
 • 8:36 - 8:38
  با ایده های نو،
 • 8:38 - 8:41
  و برای این ویژگی ها هیچ هورمونی وجود ندارد،
 • 8:41 - 8:44
  یک مرد احتمالا به اندازه یک زن
  میتواند باهوش باشد،
 • 8:44 - 8:47
  خلاق باشد و ایده پردازی کند،
 • 8:47 - 8:51
  ما از لحاظ بیولوژی تکامل یافته ایم.
  اما نظراتمان راجع به جنسیت تکامل نیافته است.
 • 8:51 - 8:56
  چند هفته پیش وارد لابی یکی از
  بهترین هتل های نیجریه شدم.
 • 8:56 - 8:59
  داشتم فکر میکردم که اسم هتل رو
  بگویم اما پشیمان شدم،
 • 8:59 - 9:03
  نگهبان هتل من رو جلوی در ورودی متوقف کرد
  و شروع به پرسیدن سوال های آزاردهنده کرد،
 • 9:04 - 9:07
  چون پیش فرض آن ها اینست که زن نیجریه ای
 • 9:07 - 9:11
  که تنها به هتل می آید تن فروش است.
 • 9:11 - 9:12
  راستی!
 • 9:12 - 9:15
  چرا این هتل ها به جای تمرکز
 • 9:15 - 9:19
  روی خریداران سکس روی عرضه تمرکز میکنند؟
 • 9:20 - 9:25
  در لاگوس من تنهایی نمیتوانم وارد خیلی از کلاپ ها و
  بارهای مشروب فروشی معروف شوم.
 • 9:25 - 9:27
  آنها از ورود زن های تنها جلوگیری می کنند.
 • 9:27 - 9:30
  مردی باید همراه آنها باشند.
 • 9:30 - 9:33
  هروقت با یک مرد وارد
  رستوران نیجریه ای میشوم،
 • 9:33 - 9:36
  گارسن فقط به مرد همراه من خوشآمد
  میگوید و مرا ندیده میگیرد.
 • 9:36 - 9:39
  گارسن ها حاصل فرهنگ جامعه هستند...
 • 9:39 - 9:42
  الان بعضی از زنان ممکن است بگویند:"آره! منم همین فکر رو کردم"
 • 9:42 - 9:45
  گارسن ها محصول جامعه ای هستند که
 • 9:45 - 9:48
  به آنها یاد میدهد که
  مردها از زنها مهم ترند.
 • 9:48 - 9:51
  و میدونم که گارسن ها
  قصد آزار ما رو ندارند.
 • 9:51 - 9:55
  دانستن این موضوع با احساس کردن آن
  به صورت عاطفی، واقعا متفاوت است.
 • 9:55 - 9:58
  هروقت که آنها من را ندیده میگیرند
  احساس میکنم نامرئی هستم.
 • 9:58 - 10:00
  ناراحت میشوم.
 • 10:00 - 10:03
  میخواهم به آنها بگویم من هم
  به اندازه ی یک مرد انسان هستم.
 • 10:03 - 10:06
  به اندازه ی یک مرد ارزش توجه کردن دارم.
 • 10:07 - 10:08
  این ها چیزهای کوچکی هستند،
 • 10:08 - 10:11
  ولی بعضی وقتها چیزهای
  کوچک بیشتر آزار دهنده اند.
 • 10:11 - 10:14
  اخیرا مقاله ای نوشتم
 • 10:14 - 10:17
  راجع به اینکه زن جوان بودن
  در لاگوس یعنی چه،
 • 10:17 - 10:21
  و کسانی که چاپش کردند گفتند: "خیلی مقاله ی
  تند وعصبانی بود".
 • 10:21 - 10:23
  البته که عصبانی بود!
 • 10:23 - 10:26
  (خنده حضار)
 • 10:27 - 10:29
  من عصبانی هستم.
 • 10:29 - 10:32
  امروزه مساله جنسیت بسیار تبعیض آمیز است.
 • 10:32 - 10:33
  همه ما باید عصبانی باشیم.
 • 10:33 - 10:37
  تاریخ نشان میدهد عصبانیت تغییرات مثبتی
  ممکن است به همراه بیاورد.
 • 10:37 - 10:40
  اما علاوه بر عصبانیت، من امیدوار هستم.
 • 10:41 - 10:44
  چون به توانایی انسان ها عمیقا باور دارم.
 • 10:44 - 10:47
  آنها خود را برای بهبود شرایط
  بازآفرینی میکنند.
 • 10:47 - 10:49
  مساله جنسیت همه جای دنیا مهم است.
 • 10:49 - 10:53
  اما من میخواهم روی نیجریه
  و آفریقا تمرکز کنم،
 • 10:53 - 10:55
  چون اینجا جاییست که من میشناسم،
 • 10:55 - 10:57
  جاییست که قلبم آنجاست.
 • 10:57 - 10:59
  و امروز از شما میخواهم،
 • 10:59 - 11:02
  که همه با هم رویایش را در سر بپرورانیم
  و برای آن برنامه ریزی کنیم.
 • 11:02 - 11:06
  دنیایی متفاوت، دنیایی عادلانه تر
 • 11:06 - 11:09
  دنیایی با مردانی شادتر و زنانی شادتر
 • 11:09 - 11:11
  کسانی که با خودشان رو راست تر هستند.
 • 11:11 - 11:13
  و اینگونه میتوان آغاز کرد:
 • 11:13 - 11:15
  باید دخترانمان را طور دیگری بزرگ کنیم.
 • 11:15 - 11:18
  باید پسرانمان را هم طور دیگری بزرگ کنیم.
 • 11:18 - 11:21
  با روش تربیتی کنونی به
  پسرانمان صدمه بزرگی میزنیم؛
 • 11:21 - 11:24
  انسانیت را در آنان خاموش میکنیم.
 • 11:25 - 11:27
  مردانگی را خیلی محدود تعریف میکنیم،
 • 11:27 - 11:30
  مردانگی تبدیل به قفسی محکم و کوچک میشود،
 • 11:30 - 11:33
  و ما پسران را به درون آن میاندازیم.
 • 11:33 - 11:36
  به پسران یاد میدهیم که از
  ترسیدن هراس داشته باشند.
 • 11:36 - 11:40
  به پسران یاد میدهیم که از ضعف بترسند،
  از آسیب پذیر بودن.
 • 11:41 - 11:43
  به آنها یاد میدهیم که ماسک بگذارند تا
  خود واقعی شان دیده نشود،
 • 11:43 - 11:48
  چون آنها باید به قول نیجریه ای ها:
  "مردان سخت" باشند.
 • 11:49 - 11:53
  در دبیرستان یک پسر و یک دختر
  که هر دو نوجوان هستند،
 • 11:53 - 11:55
  هر دو با پول تو جیبی یکسان،
 • 11:55 - 11:59
  ممکن است باهم تفریح بروند و
  از پسر انتظار میرود که همیشه،
 • 11:59 - 12:02
  او خرج کند تا مردانگی اش را ثابت کند.
 • 12:02 - 12:05
  و هنوز ما متعجبیم که
  چرا پسران پول میدزدند،
 • 12:05 - 12:07
  از والدینشان!
 • 12:08 - 12:11
  چه میشد اگر هم پسرها و هم دخترها
  جوری بزرگ میشدند که
 • 12:11 - 12:14
  مردانگی را به پول ربط نمیدادند.
 • 12:14 - 12:18
  چه میشد اگر ایده ی "پسرباید خرج کند"
 • 12:18 - 12:21
  تبدیل میشد به
  "هرکس پول بیشتری دارد باید خرج کند"؟
 • 12:21 - 12:24
  امروزه البته به خاطر این نفع تاریخی،
 • 12:24 - 12:26
  این مردان هستند که پول بیشتری دارند.
 • 12:26 - 12:28
  ولی اگر ما فرزندانمان را
  جور دیگری تربیت کنیم،
 • 12:28 - 12:31
  شاید پنجاه سال یا صد سال دیگر
 • 12:31 - 12:35
  پسران دیگر مجبور به اثبات
  مردانگی خود نخواهند بود.
 • 12:35 - 12:39
  ولی بدترین چیزی که
  در حق مردان انجام داده ایم،
 • 12:39 - 12:41
  این است که در آنها این باور را
  بوجود آورده ایم که باید "سخت" باشند،
 • 12:41 - 12:45
  اینکه آنها را با ضمیری (ایگو)
  بسیار شکننده رها کرده ایم.
 • 12:45 - 12:49
  هرچه مرد بیشتراحساس کند که
  باید "مرد سخت" باشد،
 • 12:50 - 12:52
  ضمیری (ایگو) ضعیف تری خواهد داشت.
 • 12:53 - 12:56
  و به دختران صدمه ی بسیار بزرگ تری میزنیم،
 • 12:56 - 13:00
  چون به آنها یاد میدهیم که
  ضمیر شکننده ی مردان را تغذیه کنند.
 • 13:01 - 13:04
  به آنها یاد میدهیم تا خود را جمع کنند،
  خود را از آنچه که هستند کوچکتر کنند.
 • 13:04 - 13:06
  به دختران میگوییم،
 • 13:06 - 13:09
  "میتوانی هدف های بزرگ داشته باشی
  اما نه خیلی بزرگ".
 • 13:09 - 13:12
  "هدفت میتواند این باشد که انسان موفقی
  شوی اما نه خیلی موفق.
 • 13:12 - 13:15
  چون دراین صورت تو تهدیدی
  برای مردان خواهی بود".
 • 13:15 - 13:18
  اگر دستمزد تو بیشتر از دستمزد شوهرت باشد،
 • 13:18 - 13:20
  باید وانمود کنی که اینطور نیست،
 • 13:20 - 13:24
  مخصوصا در جمع، چون در غیر این صورت
  از مردانگی همسرت کم کرده ای.
 • 13:25 - 13:28
  اگر فرض اولیه را زیر سوال ببریم، این که
 • 13:28 - 13:31
  چرا موفقیت یک زن باید تهدیدی
  برای مرد محسوب شود؟
 • 13:31 - 13:35
  چه میشود اگر تصمیم بگیریم
  این کلمه را دور بریزیم؟
 • 13:35 - 13:40
  فکر نمیکنم از هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی
  به اندازه ی "از مردانگی انداختن" بدم بیاید!
 • 13:41 - 13:44
  یکی از آشنایان نیجریه ای
  از من پرسید آیا من نگرانِ
 • 13:44 - 13:47
  این نیستم که مردها از من بترسند.
 • 13:47 - 13:49
  من اصلا نگران نبودم.
 • 13:49 - 13:51
  در واقع اصلا برایم پیش نیامده بود
  که نگران باشم به خاطر اینکه
 • 13:51 - 13:54
  مردی که ممکن است از من بترسد
 • 13:54 - 13:58
  دقیقا آن نوعی از مردان است که
  من هیچ علاقه ای به آن ندارم.
 • 13:58 - 14:05
  (خندۀ حضار)
  (تشویق حضار)
 • 14:05 - 14:08
  ولی به هر حال من واقعا با این حرف شوکه شدم.
 • 14:08 - 14:13
  چون من زنم از من انتظار میرود که
  آرزوی ازدواج داشته باشم.
 • 14:13 - 14:15
  از من انتظار میرود که در تمام تصمیماتِ
  زندگی ام همیشه به یاد داشته باشم که
 • 14:15 - 14:18
  ازدواج مهم ترین آنهاست.
 • 14:18 - 14:20
  ازدواج میتواند چیز خوبی باشد؛
 • 14:20 - 14:25
  میتواند منبع شادی و عشق
  و حمایت دوطرفه باشد.
 • 14:25 - 14:28
  ولی چرا به دختران یاد میدهیم
  که در آرزومند ازدواج باشند،
 • 14:28 - 14:31
  ولی به پسران همان را یاد نمیدهیم؟
 • 14:31 - 14:34
  زنی را میشناسم که تصمیم گرفت
  خانه اش را بفروشد،
 • 14:34 - 14:37
  چون نمیخواست شوهرِ
  آینده اش را بترساند.
 • 14:38 - 14:42
  من زن مجردی در نیجریه میشناسم که
  وقتی به کنفرانس میرود،
 • 14:42 - 14:44
  حلقه به دست میکند.
 • 14:44 - 14:48
  او میگوید که میخواهد
  کسانی که در کنفرانس هستند،
 • 14:48 - 14:51
  "به او احترام بگذارند".
 • 14:51 - 14:53
  میدانم زنان جوان زیادی
  تحت فشار بسیاری هستند،
 • 14:53 - 14:57
  از طرف خانواده، دوستان و حتی در
  محل کار تا ازدواج کنند،
 • 14:57 - 14:59
  آنها آنقدر تحت فشارند که ممکن است
  تصمیمات بسیار اشتباهی بگیرند.
 • 14:59 - 15:02
  زنی که به سن خاصی میرسد و مجرد است،
 • 15:02 - 15:07
  جامعه به او یاد میدهد که آنرا
  یک شکست عمیق و شخصی بداند.
 • 15:07 - 15:10
  و مردی که به سن خاصی میرسد و مجرد است،
 • 15:10 - 15:13
  فکر میکنیم هنوز به فکر ازدواج نیفتاده است
  تا کسی را برای خود انتخاب کند.
 • 15:13 - 15:15
  (خنده ی حضار)
 • 15:15 - 15:17
  این برای ما آسان است که بگوییم
 • 15:17 - 15:19
  "ولی زنان میتوانند
  به همه اینها نه بگویند"
 • 15:19 - 15:21
  ولی واقعیت ازین سخت تر و پیچیده تر است.
 • 15:21 - 15:23
  ما موجوداتی اجتماعی هستیم.
 • 15:23 - 15:26
  ایده هایی که از تعاملاتمان ناشی میشوند
  را درونی میکنیم.
 • 15:26 - 15:28
  حتی زبانی که
 • 15:28 - 15:31
  هنگام صحبت کردن در مورد ازدواج استفاده میکنیم
  این موضوع را نشان میدهد.
 • 15:31 - 15:34
  زبان ازدواج، اغلب زبان مالکیت است،
 • 15:34 - 15:37
  و نه زبان مشارکت.
 • 15:37 - 15:40
  ما لغت "احترام" را زمانی استفاده میکنیم،
 • 15:40 - 15:43
  که بخواهیم بگوییم زنی نسبت
  به مردی آنرا ابراز میکند،
 • 15:43 - 15:46
  و نه بر عکس.
 • 15:46 - 15:49
  هم مردان و هم زنان نیجریایی میگویند:
 • 15:49 - 15:52
  - این اصطلاحی است که مرا شگفت زده میکند -
 • 15:52 - 15:55
  "فلان کار را برای حفظ آرامش زندگی مشترکم انجام دادم"
 • 15:55 - 15:57
  خوب، وقتی مردان این را میگویند،
 • 15:57 - 16:00
  معمولاً در مورد چیزی صحبت میکنند
  که به هر حال نباید آن را انجام بدهند.
 • 16:00 - 16:02
  (خندۀ حضار)
 • 16:02 - 16:04
  گاهی این اصطلاح را در گفتگو
  با دوستانشان به کار میبرند،
 • 16:04 - 16:08
  و هنگامی که آن را به کار میبرند
  با هیجان و حرارت حرف میزنند،
 • 16:08 - 16:11
  چیزی که نهایتا مردانگی آنها را ثابت میکند.
 • 16:11 - 16:13
  اینکه چقدر زن به او احتیاج دارد
  و او را دوست دارد...
 • 16:13 - 16:16
  "همسرم گفت نباید هر شب به دیسکو بروم،
 • 16:16 - 16:18
  من هم برای حفظ آرامش زندگی مشترکم
  فقط آخر هفته ها میروم دیسکو".
 • 16:18 - 16:20
  (خندۀ حضار)
 • 16:20 - 16:24
  ولی وقتی زنی میگوید "برای حفظ
  آرامش زندگی مشترکم فلان کار را کردم"
 • 16:24 - 16:27
  معمولاً در مورد رها کردن کارش،
 • 16:27 - 16:29
  رویایش،
 • 16:29 - 16:31
  مسیر حرفه ایش صحبت میکند.
 • 16:31 - 16:34
  ما به زنان یاد میدهیم که در رابطه ها،
 • 16:34 - 16:37
  کاری که آنها باید انجام دهند،
  کوتاه آمدن است.
 • 16:37 - 16:40
  ما دخترانمان را طوری بار میآوریم،
  که یکدیگر را رقیب میبینند،
 • 16:40 - 16:43
  نه برای رقابت بر سر کار و موفقیت،
  که به نظر من میتواند چیز خوبی باشد،
 • 16:43 - 16:45
  بلکه رقابت بر سر جلب توجه مردان.
 • 16:46 - 16:49
  ما به دختران می آموزیم که نمیتوانند
  تمایلات جنسی داشته باشند،
 • 16:49 - 16:51
  مثل پسرها.
 • 16:51 - 16:55
  اگر فرزندان پسری داشته باشیم،
  برایمان مهم نیست که بدانیم او دوست دختر دارد.
 • 16:55 - 16:57
  اما دوست پسرهای دخترانمان؟
  خدا اون روز رو نیاره!
 • 16:57 - 16:58
  (خندۀ حضار)
 • 16:58 - 17:00
  البته وقتی که زمان آن برسد،
 • 17:00 - 17:04
  از همان دختران انتظار داریم که
  مردی ایده آل را به عنوان همسر پیدا کنند.
 • 17:04 - 17:06
  ما مثل نگهبان،دختران
  را کنترل میکنیم،
 • 17:06 - 17:08
  باکرهگی آنها را ستایش میکنیم.
 • 17:08 - 17:10
  ولی باکرهگی پسران را ستایش نمیکنیم.
 • 17:10 - 17:13
  و من متحیرم که این دو
  چطور با هم جور در میآید!
 • 17:13 - 17:16
  چون بالاخره... (خندۀ حضار)
 • 17:16 - 17:23
  (تشویق حضار)
 • 17:24 - 17:29
  یعنی، از دست دادن باکرهگی اتفاقی است که
  دو طرف در آن شریک هستند...
 • 17:29 - 17:31
  اخیراً یک دختر جوان
 • 17:31 - 17:33
  در نیجریه مورد تجاوز گروهی قرار گرفت،
 • 17:33 - 17:35
  فکر میکنم برخی خبر را شنیده باشید.
 • 17:35 - 17:37
  و عکس العمل بسیاری از جوانان نیجریه ای،
 • 17:37 - 17:38
  چه پسر و چه دختر،
 • 17:38 - 17:40
  چیزی شبیه به این بود:
 • 17:40 - 17:43
  "بله، تجاوز عمل غلطی است.
 • 17:43 - 17:47
  ولی چرا باید یک دخترِ تنها،
  با چهار پسر در یک اتاق باشد؟"
 • 17:47 - 17:52
  اگر بتوانیم فراموش کنیم که
  این عکس العمل چقدر غیرانسانی است،
 • 17:52 - 17:57
  این دسته از مردم نیجریه طوری بار آمده اند
  که زنان را ذاتاً گناهکار میدانند،
 • 17:58 - 18:01
  و یاد گرفته اند که انتظار زیادی
  از مردها نداشته باشند،
 • 18:01 - 18:05
  اینکه مردها موجوداتی وحشی
  و رام نشدنی هستند،
 • 18:05 - 18:06
  گویی پذیرفته شده است.
 • 18:06 - 18:09
  ما به دختران شرم را میآموزیم.
 • 18:09 - 18:12
  "پاهایت را از هم باز نکن"،
  "خودت را بپوشان".
 • 18:12 - 18:14
  ما باعث میشویم که آنها احساس کنند
 • 18:14 - 18:16
  که لابد چون دختر به دنیا
  آمده اند از ابتدا گناهکارند.
 • 18:16 - 18:19
  و به این ترتیب، دخترانمان
  به زنانی تبدیل میشوند
 • 18:19 - 18:21
  که نمیتوانند ببینند که خواسته هایی دارند.
 • 18:21 - 18:24
  دخترانمان به زنانی تبدیل میشوند
  که صدای خود را خفه میکنند.
 • 18:25 - 18:29
  آنها به زنانی تبدیل میشوند که
  نمیتوانند آنچه واقعاً میخواهند را باور کنند،
 • 18:29 - 18:30
  و آنها تبدیل میشوند به زنانی...
 • 18:30 - 18:32
  - و این بدترین کاری است که
  در حق دختران مان کرده ایم -
 • 18:32 - 18:37
  از آنها زنانی میسازیم که تظاهر کردن را،
  به یک گونۀ هنری تبدیل میکنند.
 • 18:37 - 18:43
  (تشویق حضار)
 • 18:43 - 18:46
  من زنی را میشناسم که
  از خانه داری متنفر است،
 • 18:46 - 18:47
  واقعاً متنفر است،
 • 18:47 - 18:50
  ولی تظاهر میکند که از آن خوشش می آید،
 • 18:50 - 18:54
  چون یاد گرفته است که
  برای یک "همسر خوب" بودن،
 • 18:54 - 18:59
  باید - آن طور که در
  نیجریه میگوییم – "زن خانه" باشد.
 • 19:00 - 19:01
  او ازدواج کرد،
 • 19:01 - 19:03
  و پس از مدتی، خانوادۀ همسرش
 • 19:03 - 19:07
  شروع به اعتراض کردند
  که رفتار او عوض شده است.
 • 19:07 - 19:08
  در واقع او عوض نشده بود،
 • 19:08 - 19:10
  بلکه از تظاهر کردن خسته شده بود.
 • 19:11 - 19:13
  مساله جنسیت این است،
 • 19:13 - 19:16
  که برای ما نسخه میپیچد
  که چگونه باید باشیم،
 • 19:16 - 19:19
  به جای اینکه واقعیت ما را به رسمیت بشناسد.
 • 19:20 - 19:22
  تصور کنید که چقدر شادتر، میتوانستیم باشیم
 • 19:22 - 19:26
  و چقدر آزادتر، اگر خود حقیقی مان باشیم،
 • 19:26 - 19:29
  اگر فشار توقعات جنسیتی نبود.
 • 19:29 - 19:34
  بی شک دختران و پسران
  از نظر بیولوژیک متفاوت اند،
 • 19:34 - 19:37
  ولی جامعه در مورد تفاوتها مبالغه میکند،
 • 19:37 - 19:40
  و به این ترتیب مشکل خود به خود پیش میرود.
 • 19:40 - 19:42
  برای نمونه، آشپزی کردن را در نظر بگیرید.
 • 19:42 - 19:46
  در حال حاضر خانه داری معمولاً
  توسط زنها انجام میشود و نه مردها،
 • 19:46 - 19:47
  پختن و شستن.
 • 19:47 - 19:49
  ولی چرا؟
 • 19:49 - 19:52
  آیا زنان با ژن آشپزی به دنیا میآیند؟
 • 19:52 - 19:53
  (خندۀ حضار)
 • 19:53 - 19:57
  یا شاید به این دلیل که سالها،
  جامعه مسئولیت آشپزی را برای آنها تعیین کرده است؟
 • 19:57 - 20:00
  راستش میخواستم بگویم که شاید دختران
  با ژن آشپزی به دنیا میآیند،
 • 20:00 - 20:04
  ولی یادم آمد که بیشتر آشپزان مشهور جهان،
 • 20:04 - 20:07
  که به آنها لقب دهان پر کن
  "سرآشپز" را میدهیم،
 • 20:07 - 20:08
  مرد هستند.
 • 20:09 - 20:11
  مادربزرگم الگوی من بود،
 • 20:11 - 20:13
  او زن بسیار بسیار توانایی بود،
 • 20:13 - 20:15
  و فکر میکردم که او چه سرنوشتی میداشت
 • 20:15 - 20:18
  اگر با همان فرصتهایی بزرگ میشد که
  مردها در زمان او داشتند.
 • 20:19 - 20:22
  امروزه، فرصتهای بیشتری برای زنان فراهم است
 • 20:22 - 20:24
  در مقایسه با دورۀ مادربزرگ من
 • 20:24 - 20:27
  به دلیل تحولات در سیاستها و قوانین
 • 20:27 - 20:28
  که البته بسیار مهم است.
 • 20:28 - 20:33
  ولی آنچه اهمیت بالاتری دارد،
  نگرش و ذهنیت ماست،
 • 20:33 - 20:36
  و باور ما از جنسیت است و
  چیزهایی از جنسیت که برای ما اهمیت دارند.
 • 20:36 - 20:38
  چرا در پرورش کودکانمان
 • 20:38 - 20:42
  به جای تمرکز روی جنسیت آنها،
  به توانایی های شان دقت نکنیم؟
 • 20:42 - 20:43
  چرا در پرورش کودکانمان
 • 20:43 - 20:47
  به جای تمرکز روی جنسیت آنها،
  به علایقه شان دقت نکنیم؟
 • 20:47 - 20:50
  خانواده ای را میشناسم که
  یک پسر و یک دختر دارند،
 • 20:50 - 20:51
  و هر دوی آنها در مدرسه
  شاگردان ممتازی اند،
 • 20:51 - 20:53
  و هر دوی آنها فوق العاده و
  دوست داشتنی هستند.
 • 20:53 - 20:56
  وقتی که پسر خانواده گرسنه است،
  پدر و مادر به دخترشان میگویند:
 • 20:56 - 20:59
  " برو برای برادرت
  نودل ایندومی (نوعی غذا) بپز."
 • 20:59 - 21:03
  البته دختر خانواده علاقه ای به درست کردن
  نودل ایندومی ندارد.
 • 21:03 - 21:06
  ولی او یک دختر است، و
  مجبور است این کار را انجام دهد.
 • 21:06 - 21:07
  چرا پدر و مادر،
 • 21:07 - 21:08
  از همان ابتدا،
 • 21:08 - 21:14
  به هر دوی آنها، یاد نداده اند که
  ایندومی درست کنند؟
 • 21:14 - 21:17
  غذا درست کردن مهارت مفیدی برای پسران است.
 • 21:17 - 21:22
  به نظر من اصلاً عاقلانه نیست
  که این مهارت حیاتی،
 • 21:22 - 21:25
  یعنی توانایی تغذیه کردن را
 • 21:25 - 21:27
  به دست شخص دیگری بسپاریم.
 • 21:27 - 21:32
  (تشویق حضار)
 • 21:32 - 21:36
  زنی را میشناسم که مدرک تحصیلی
  و شغلی مشابه همسرش دارد،
 • 21:36 - 21:39
  وقتی از سر کار برمیگردند،
  بیشتر کارهای خانه را آن زن انجام میدهد،
 • 21:39 - 21:41
  که البته به نظرم در اکثر
  زندگی های مشترک مشابه است،
 • 21:41 - 21:43
  اما آنچه برای من بیشتر
  تعجب آور است این است
 • 21:43 - 21:46
  که هر وقت همسرِ آن زن،
  پوشک فرزندشان را عوض میکند،
 • 21:46 - 21:48
  زن، از او تشکر میکند.
 • 21:49 - 21:54
  چرا حالت نرمال و طبیعی برای آن زن این نیست
 • 21:54 - 21:57
  که مرد هم از فرزندش مراقبت کند؟
 • 22:00 - 22:03
  من سعی میکنم بسیاری از مفاهیم جنسیتی که
 • 22:03 - 22:06
  در طول سالها به
  من آموخته اند را فراموش کنم.
 • 22:06 - 22:08
  با این حال گاهی در برابر
 • 22:08 - 22:11
  توقعات جنسیتی خود را آسیب پذیر میبینم.
 • 22:11 - 22:14
  نخستین باری که میخواستم در
  دانشگاه نویسندگی تدریس کنم،
 • 22:14 - 22:16
  نگران بودم.
 • 22:16 - 22:19
  نگرانی من به خاطر تدریس نبود،
  چون آمادگی لازم را داشتم،
 • 22:19 - 22:21
  و میخواستم چیزی را تدریس کنم
  که از آن لذت میبردم،
 • 22:21 - 22:24
  در عوض نگران این بودم که چه بپوشم.
 • 22:25 - 22:27
  دلم میخواست جدی گرفته شوم.
 • 22:27 - 22:29
  میدانستم که به دلیل زن بودن،
 • 22:29 - 22:33
  خود به خود مجبور بودم
  تا لیاقت خود را ثابت کنم.
 • 22:33 - 22:35
  و نگران بودم که اگر بیش از حد
  حالت زنانه داشته باشم
 • 22:35 - 22:38
  مرا جدی نگیرند.
 • 22:38 - 22:42
  واقعاً دلم میخواست که برقِ لب بزنم و
  دامن دخترانه بپوشم،
 • 22:42 - 22:43
  ولی تصمیم گرفتم که این کار را نکنم.
 • 22:43 - 22:46
  در عوض لباس رسمی پوشیدم که خیلی جدی،
 • 22:46 - 22:49
  مردانه و زشت بود.
 • 22:50 - 22:53
  زیرا واقعیت تلخی است که
  وقتی به ظاهر افراد میرسیم،
 • 22:53 - 22:55
  ما پوشش مردها را استاندارد و
 • 22:55 - 22:56
  الگو میدانیم،
 • 22:56 - 22:59
  وقتی مردی برای یک جلسه کاری آماده میشود،
 • 22:59 - 23:00
  نگران این نیست که بیش از
  اندازه تنومند (مردانه) به نظر بیاید،
 • 23:00 - 23:03
  و به این خاطر جدی گرفته نشود.
 • 23:03 - 23:06
  اما وقتی زنی برای یک
  جلسۀ کاری آماده میشود،
 • 23:06 - 23:10
  باید نگران بیش از اندازه زنانه به نظر آمدنش،
  و اینکه این چه پیامی را میرساند،
 • 23:10 - 23:14
  و این که آیا جدی گرفته میشود یا نه، باشد.
 • 23:14 - 23:17
  ای کاش آن روز آن لباس زشت را نپوشیده بودم.
 • 23:17 - 23:20
  البته از کمد لباسم انداختمش بیرون.
 • 23:20 - 23:26
  اگر آن روز، مثل حالا اعتماد به نفس لازم
  برای این که خودم باشم، را داشتم،
 • 23:26 - 23:29
  شاگردانم بیشتر از تدریس
  من بهره مند میشدند،
 • 23:29 - 23:31
  چون من راحت تر بودم،
 • 23:31 - 23:33
  و میتوانستم صادقانه و
  تمام و کمال خودم باشم.
 • 23:34 - 23:38
  من انتخاب کرده ام که دیگر برای زن بودنم
 • 23:38 - 23:40
  و زنانگی ام شرمسار نباشم.
 • 23:40 - 23:47
  (تشویق حضار)
 • 23:47 - 23:50
  و میخواهم که در تمام جنبه های زن بودنم
  مورد احترام قرار بگیرم،
 • 23:50 - 23:52
  چون این حق من است.
 • 23:52 - 23:55
  جنسیت موضوع ساده ای برای گفتگو نیست.
 • 23:56 - 23:58
  زنان و مردان،
 • 23:58 - 24:01
  اگر بخواهند شروع به بحث در مورد
  جنسیت کنند،با مقاومت رو به رو میشوند.
 • 24:01 - 24:04
  میتوانم تصور کنم که عده ای اینجا دارند
  با خود فکر میکنند که
 • 24:04 - 24:07
  " زنها با خودتان رو راست باشید؟ "
 • 24:08 - 24:10
  برخی از مردهای حاضر در این
  جمع ممکن است فکر کنند که
 • 24:10 - 24:12
  " خوب، تمام این حرفها جالب به نظر میرسد،
 • 24:12 - 24:15
  ولی من این طور فکر نمیکنم."
 • 24:15 - 24:17
  و این بخشی از مشکل است.
 • 24:17 - 24:20
  این که مردان به صورت فعال
  به جنسیت فکر نمیکنند،
 • 24:20 - 24:22
  یا به موضوع جنسیت
  اهمیت نمیدهند،
 • 24:22 - 24:24
  بخشی از مساله جنسیت است،
 • 24:24 - 24:26
  و این که بسیاری از مردان مانند
  دوست من لوئی میگویند
 • 24:26 - 24:29
  که همه چیز رو به راه است،
 • 24:29 - 24:32
  و این که بسیاری از مردان هیچ کاری
  برای تغییر وضعیت نمیکنند.
 • 24:32 - 24:35
  اگر یک مرد باشید و با زنی
  به یک رستوران وارد شوید،
 • 24:35 - 24:37
  و پیشخدمت فقط به شما خوش آمد بگوید،
 • 24:37 - 24:39
  آیا برایتان پیش آمده است
  که از پیشخدمت بپرسید:
 • 24:39 - 24:42
  " چرا به این خانم خوش آمد نگفتید؟"
 • 24:44 - 24:46
  چون جنسیت میتواند...
 • 24:47 - 24:54
  (خندۀ حضار)
 • 24:56 - 24:59
  راستش میتونیم قسمت کوتاهی از
  این دیالوگ رو اینجا بگوییم.
 • 25:00 - 25:04
  بنابراین چون جنسیت میتواند
  موضوع خیلی سختی برای بحث باشد،
 • 25:04 - 25:07
  راههای سادۀ زیادی برای
  متوقف کردن بحث وجود دارد،
 • 25:07 - 25:10
  مثلاً بعضی افراد، موضوع تکامل بشر
 • 25:10 - 25:11
  و میمونها را پیش میکشند،
 • 25:11 - 25:15
  مثلاً این که میمونهای مونث به
  میمونهای مذکر تعظیم میکنند.
 • 25:15 - 25:17
  و این جور چیزها.
 • 25:17 - 25:19
  ولی نکته این است که ما میمون نیستیم.
 • 25:19 - 25:25
  (خندۀ حضار)
  (تشویق حضار)
 • 25:25 - 25:30
  میمونها روی درخت زندگی میکنند و
  برای صبحانه هم کرم میخورند،
 • 25:30 - 25:32
  ولی ما این کارها را نمیکنیم.
 • 25:32 - 25:33
  برخی خواهند گفت:
 • 25:33 - 25:36
  " مردهای بیچاره هم دشواری هایی دارند."
 • 25:36 - 25:39
  و این واقعیت دارد.
 • 25:39 - 25:41
  ولی این مسئله موضوع سخنرانی... (خندۀ حضار)
 • 25:41 - 25:44
  ولی این مسئله موضوع این گفتگو نیست.
 • 25:46 - 25:49
  جنسیت و طبقه، گونه های
  متفاوتی از ظلم هستند.
 • 25:49 - 25:53
  در واقع من اطلاعات نه چندان زیادی،
  در مورد ساز و کارهای ظلم
 • 25:53 - 25:55
  و این که چگونه این ساز و کارها میتوانند
  نسبت به هم بی توجه باشند را
 • 25:55 - 25:58
  در گفتگو با مردان سیاهپوست به دست آوردم.
 • 25:58 - 26:01
  یک بار با مردی سیاهپوست در
  مورد جنسیت صحبت میکردم،
 • 26:01 - 26:02
  و او به من گفت،
 • 26:02 - 26:04
  " چرا باید بگویی
 • 26:04 - 26:06
  "تجربۀ من به عنوان یک زن"؟
 • 26:06 - 26:07
  آیا نمیشود گفت:
 • 26:07 - 26:10
  'تجربۀ تو به عنوان یک انسان'؟"
 • 26:11 - 26:13
  جالب است که همین شخص اغلب در گفتگو
 • 26:13 - 26:16
  از تجربه هایش به عنوان یک
  مرد سیاهپوست سخن میگوید.
 • 26:18 - 26:22
  جنسیت مهم است. مردان و زنان،
  جهان را متفاوت تجربه میکنند.
 • 26:22 - 26:24
  جنسیت به تجربۀ ما از جهان رنگ میدهد.
 • 26:25 - 26:27
  ولی میتوانیم آن را تغییر دهیم.
 • 26:27 - 26:29
  برخی خواهند گفت،
 • 26:29 - 26:32
  " ولی زنها قدرت واقعی را در دست دارند،
 • 26:32 - 26:33
  رگ خواب مردان!"
 • 26:33 - 26:36
  و برای غیر نیجریایی های حاضر،
  این اصطلاحی است که
 • 26:36 - 26:38
  معنی آن چیزی است شبیه به این که
 • 26:38 - 26:42
  زنان میتوانند با قدرت اغواگری شان
  امتیازاتی از مردان بگیرند.
 • 26:42 - 26:45
  ولی این رگ خواب ابداً قدرتی به زنان نمیدهد.
 • 26:46 - 26:50
  این قدرت به این معنی است که یک زن
 • 26:50 - 26:53
  فقط میتواند گاه به گاه،
 • 26:53 - 26:56
  خود را به قدرت شخص دیگری پیوند بزند.
 • 26:56 - 26:57
  و البته باید از خودمان بپرسیم
 • 26:57 - 26:59
  چه اتفاقی میافتد اگر آن شخص دیگر
 • 26:59 - 27:00
  سرحال نباشد،
 • 27:00 - 27:02
  مریض باشد،
 • 27:02 - 27:03
  یا ناتوان جنسی باشد!
 • 27:03 - 27:07
  (خندۀ حضار)
 • 27:08 - 27:13
  برخی میگویند این که زن وابسته به مرد باشد
 • 27:13 - 27:16
  در فرهنگ ماست. اما فرهنگ
  دائما در حال تغییر است.
 • 27:16 - 27:19
  من برادر زاده های دوقلویی
  دارم که پانزده سالشان است،
 • 27:19 - 27:20
  و در لاگوس زندگی میکنند،
 • 27:20 - 27:23
  اگر صد سال پیش به دنیا آمده بودند،
 • 27:23 - 27:25
  آن ها را میبردند و میکشتند.
 • 27:25 - 27:29
  چون در فرهنگ ما بود،
  کشتن دوقلوها در فرهنگ ما بود.
 • 27:29 - 27:32
  بنابراین هدف فرهنگ چیست؟
 • 27:32 - 27:34
  منظورم این است که در فرهنگ تزئینات،
 • 27:34 - 27:35
  و رقص و... هست
 • 27:35 - 27:40
  ولی در عین حال، فرهنگ واقعاً
  به حفظ و ادامۀ زندگی افراد میپردازد.
 • 27:40 - 27:41
  در خانواده ام، من،
 • 27:41 - 27:45
  بیشترین علاقه به دانستن
  اینکه ‘ما که هستیم’ ،
 • 27:45 - 27:46
  سنتهامان،
 • 27:46 - 27:48
  و سرزمینهای اجدادی مان را دارم.
 • 27:48 - 27:51
  برادرهایم به اندازۀ من علاقه مند نیستند.
 • 27:51 - 27:53
  ولی من نمیتوانم مشارکتی داشته باشم،
 • 27:53 - 27:55
  نمیتوانم به جلساتشان بروم،
 • 27:55 - 27:57
  نمیتوانم اعمال نظر کنم.
 • 27:57 - 27:59
  چون زن هستم.
 • 27:59 - 28:01
  فرهنگ مردم را نمیسازد،
 • 28:01 - 28:03
  مردم فرهنگ را میسازند.
 • 28:05 - 28:08
  (تشویق حضار)
 • 28:09 - 28:12
  بنابراین اگر حقیقت داشته باشد
  که انسانیت در مورد زنان
 • 28:12 - 28:16
  در فرهنگ ما نیست، باید آن را
  به فرهنگ خود تبدیل کنیم.
 • 28:17 - 28:22
  من اغلب به دوست عزیزم اُکولوما فکر میکنم،
 • 28:22 - 28:27
  امیدوارم او و تمام کسانی که در تصادف
  سوسولیسو کشته شدند،
 • 28:27 - 28:29
  همواره در آرامش باشند.
 • 28:29 - 28:33
  او همیشه در یاد کسانی که
  دوستش دارند باقی میماند.
 • 28:33 - 28:36
  و سالها قبل، در آن روز، حق با او بود،
 • 28:36 - 28:38
  که مرا فمینیست خطاب کرد.
 • 28:38 - 28:40
  من فمینیست هستم.
 • 28:40 - 28:43
  و آن روز وقتی که معنی این
  لغت را در لغتنامه پیدا کردم،
 • 28:43 - 28:44
  چنین نوشته بود:
 • 28:44 - 28:45
  فمینیست
 • 28:45 - 28:47
  کسی که به برابری اجتماعی، سیاسی
 • 28:47 - 28:50
  و اقتصادی افراد از هر جنس معتقد است.
 • 28:51 - 28:53
  مادر بزرگ عزیزم،
 • 28:53 - 28:54
  بر اساس داستان هایی که شنیده ام،
 • 28:54 - 28:56
  یک فمینیست بود.
 • 28:56 - 28:59
  مادربزرگم از خانۀ مردی که
  نمیخواست با او ازدواج کند فرار کرد،
 • 28:59 - 29:02
  و در نهایت با مردی که
  خود انتخاب کرده بود ازدواج کرد.
 • 29:02 - 29:05
  او مخالفت میکرد، اعتراض
  میکرد، حرفش را میزد،
 • 29:05 - 29:11
  هر وقت که میدید دسترسی اش محدود شده
  یا از زمینی محروم شده و این جور چیزها.
 • 29:11 - 29:14
  مادربزرگ عزیز من معنی
  لغت فمینیست را نمیدانست،
 • 29:14 - 29:17
  ولی این به آن معنی نیست
  که خودش یک فمینیست نبود.
 • 29:17 - 29:20
  بیشتر ما باید دوباره به
  معنی این لغت فکر کنیم.
 • 29:21 - 29:24
  تعریف من از لغت فمینیست این است:
 • 29:24 - 29:26
  یک فمینیست مرد یا زنی است
 • 29:26 - 29:28
  هر فردی که میگوید -
 • 29:28 - 29:38
  (خندۀ حضار)
  (تشویق حضار)
 • 29:38 - 29:41
  یک فمینیست مرد یا زنی است که میگوید:
 • 29:41 - 29:44
  " بله، مقولۀ جنسیت به شکلی که
  امروز وجود دارد دچار اِشکال است،
 • 29:44 - 29:46
  و ما باید آن را برطرف کنیم.
 • 29:46 - 29:48
  باید وضعیت را بهبود ببخشیم."
 • 29:49 - 29:50
  بهترین فمینیستی که میشناسم،
 • 29:50 - 29:53
  برادرم کِنی است.
 • 29:54 - 29:58
  او همچنین مردی مهربان،
  خوش قیافه، دوست داشنتی،
 • 29:58 - 30:00
  و خیلی هم مردانه است.
 • 30:00 - 30:02
  سپاسگزارم.
 • 30:02 - 30:07
  (تشویق حضار)
Title:
همه ما باید فمینیست باشیم - چیماماندا نگزی آدیچی در TEDxEuston
Description:

در این بحث طنزآلود و صادقانه، چیماماندا آدیچی، نقش های جنسیتی را مورد پرسش قرار می‌دهد و راه فکر کردن متفاوتی را به این موضوع پیشنهاد می‌دهد، همانی که شاید بتواند برابری جنسیتی را به ارمغان بیاورد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
30:17

Persian subtitles

Revisions