< Return to Video

Richard Serra: Tools & Strategies | "Exclusive" | Art21

 • 0:20 - 0:24
  เมื่อผมเริ่มต้น สิ่งที่สำคัญมากสำหรับผม
 • 0:24 - 0:25
  ก็คือการจัดการกับกระบวนการธรรมชาติ
 • 0:25 - 0:27
  ดังนั้น ผมจึงเริ่มต้นด้วยการเขียนลิสต์คำกริยา
 • 0:27 - 0:29
  เช่น การม้วน การพับ การตัด
 • 0:29 - 0:31
  การห้อย การบิดเป็นเกลียว หรืออะไรก็ตาม
 • 0:31 - 0:35
  และเริ่มทำงานจากคำกริยาเหล่านั้น
 • 0:43 - 0:45
  และตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ลงมือทำก็คือ
 • 0:45 - 0:48
  คุณไม่กังวลกับสิ่งที่คุณกำลังทำ
 • 0:48 - 0:53
  คุณไม่กลายเป็นคนที่วิตกว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรภายหลัง
 • 0:54 - 0:57
  ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้ว มันทำให้คุณเดินหน้่าต่อไป
 • 0:57 - 1:00
  พร้อมกับสิ่งที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 • 1:00 - 1:01
  สัมพันธ์กับการสร้าง
 • 1:01 - 1:05
  ซึ่งทำให้คุณหลุดพ้นจากความคิด
Title:
Richard Serra: Tools & Strategies | "Exclusive" | Art21
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
03:14
Lost Souls published Thai subtitles for Richard Serra: Tools & Strategies | "Exclusive" | Art21
Amara Bot edited Thai subtitles for Richard Serra: Tools & Strategies | "Exclusive" | Art21
Tina Ka added a translation

Thai subtitles

Revisions Compare revisions