Return to Video

Sự ô nhiễm đang thay đổi tính chất hoá học của đại dương như thế nào | Triona McGrath | TEDxFulbrightDublin

 • 0:23 - 0:25
  Bạn có bao giờ nghĩ đại dương
  quan trọng ra sao
 • 0:25 - 0:29
  trong đời sống hàng ngày
  của chúng ta?
 • 0:29 - 0:32
  Các đại dương bao phủ hai phần ba
  hành tinh của chúng ta
 • 0:32 - 0:35
  Chúng cung cấp phân nửa
  lượng oxy chúng ta hít thở.
 • 0:35 - 0:37
  Chúng điều tiết khí hậu.
 • 0:37 - 0:41
  Và chúng cung cấp việc làm và
  dược liệu và thực phẩm
 • 0:41 - 0:46
  bao gồm 20 phần trăm lượng protein
  để nuôi sống toàn bộ dân số thế giới.
 • 0:47 - 0:50
  Người ta đã từng nghĩ rằng
  các đại dương quá rộng lớn
 • 0:50 - 0:53
  đến mức chúng sẽ không bị tác động
  bởi hoạt động của con người.
 • 0:54 - 0:57
  Thế mà hôm nay, tôi sẽ nói bạn nghe
  về sự một thật nghiêm trọng
 • 0:57 - 1:02
  đó là quá trình biến đổi các đại dương
  gọi là a-xít hoá đại dương,
 • 1:02 - 1:04
  hay người anh em song sinh
  xấu xa của biến đổi khí hậu.
 • 1:06 - 1:12
  Bạn có biết rằng các đại dương hấp thụ
  25 phần trăm lượng khí các-bon đi-ô-xít
 • 1:12 - 1:14
  mà chúng ta thải vào khí quyển?
 • 1:14 - 1:18
  Bây giờ, đây chỉ là một dịch vụ tuyệt vời
  khác được cung cấp bởi các đại dương
 • 1:18 - 1:21
  vì các-bon đi-ô-xít là
  một trong những khí nhà kính
 • 1:21 - 1:23
  đang gây ra biến đổi khí hậu.
 • 1:24 - 1:28
  Nhưng khi chúng ta tiếp tục
  bơm ngày càng nhiều
 • 1:28 - 1:30
  các-bon đi-ô-xít vào bầu khí quyển
 • 1:30 - 1:33
  loại khí này càng hoà tan
  vào đại dương nhiều hơn.
 • 1:33 - 1:36
  Và đây là thứ đang làm thay đổi
  đặc tính hoá học các đại dương.
 • 1:38 - 1:40
  Khi các-bon đi-ô-xít tan vào nước biển,
 • 1:40 - 1:42
  nó trải qua một số phản ứng hoá học.
 • 1:43 - 1:44
  May mắn cho bạn là,
 • 1:44 - 1:47
  Tôi không có thời gian để nói chi tiết
  về đặc tính hoá học này hôm nay.
 • 1:47 - 1:51
  Nhưng tôi sẽ nói với các bạn là khi càng
  nhiều các-bon đi-ô-xít tan vào đại dương,
 • 1:51 - 1:53
  độ pH của nước biển sẽ giảm.
 • 1:54 - 1:58
  Và điều này cơ bản nghĩa là sẽ có một
  sự gia tăng tính a-xít của đại dương.
 • 1:59 - 2:03
  Và toàn bộ quá trình này gọi là
  a-xít hoá đại dương.
 • 2:03 - 2:06
  Và nó đang xảy ra song song
  với biến đổi khí hậu.
 • 2:08 - 2:12
  Các nhà khoa học đã theo dõi a-xít hoá
  đại dương qua hơn hai thập kỉ.
 • 2:12 - 2:15
  Và biểu đồ này là một chuỗi thời gian
  quan trọng ở Hawaii,
 • 2:15 - 2:20
  Và đường trên cùng cho thấy sự gia tăng
  liên tục của nồng độ các-bon đi-ô-xít,
 • 2:20 - 2:23
  hay khí CO2, trong khí quyển.
 • 2:23 - 2:26
  Và đây là hậu quả trực tiếp
  từ các hoạt động của con người.
 • 2:27 - 2:31
  đường bên dưới đó cho thấy
  sự gia tăng nồng độ các-bon đi-ô-xít
 • 2:31 - 2:34
  được hoà tan trên bề mặt của đại dương
 • 2:34 - 2:37
  thứ mà bạn có thể thấy rằng
  đang tăng với cùng tốc độ
 • 2:37 - 2:40
  với lượng các-bon đi-ô-xít trong khí quyển
  kể từ khi việc đo đạt bắt đầu.
 • 2:42 - 2:45
  Đường dưới cùng cho ta thấy
  sự thay đổi về mặt hoá học.
 • 2:45 - 2:48
  Khi càng nhiều các-bon đi-ô-xít
  tan vào đại dương,
 • 2:48 - 2:50
  độ pH của nước biển giảm,
 • 2:51 - 2:55
  điều cơ bản nghĩa là đã có
  sự gia tăng tính a-xít của đại dương
 • 2:57 - 3:01
  Hiện nay ở Ireland, các nhà khoa học cũng
  đang theo dõi sự a-xít hoá đại dương -
 • 3:01 - 3:04
  các nhà khoa học tại Viện Hải Dương
  và NUI Galway.
 • 3:04 - 3:08
  Và chúng tôi cũng đang thấy sự a-xít hoá
  xảy ra với cùng một tốc độ
 • 3:08 - 3:11
  như các biểu đồ đại dương theo thời gian
  tại các vùng khác trên thế giới.
 • 3:11 - 3:14
  Vì vậy, điều này đang diễn ra
  ngay trước thềm cửa của chúng ta.
 • 3:16 - 3:19
  Giờ tôi muốn cho bạn một ví dụ về
  cách mà chúng tôi thu thập dữ liệu
 • 3:19 - 3:21
  để theo dõi một đại dương đang thay đổi.
 • 3:22 - 3:25
  Đầu tiên, chúng tôi thu thập
  nhiều mẫu thử vào giữa mùa đông.
 • 3:25 - 3:27
  Như bạn có thể tưởng tượng,
  ở Bắc Đại Tây Dương
 • 3:27 - 3:30
  chúng tôi bị tấn công bởi các
  điều kiện giông bão khắc nghiệt
 • 3:30 - 3:33
  vì vậy không dành cho bất kì
  bạn nào bị một chút say sóng
 • 3:33 - 3:36
  nhưng chúng tôi đang thu thập
  một vài các dữ liệu rất quý giá.
 • 3:37 - 3:40
  Chúng tôi hạ thiết bị này bên mạn tàu,
 • 3:40 - 3:42
  và có các cảm biến được đính ở đáy
 • 3:42 - 3:45
  thứ có thể gửi thông tin cho chúng tôi
  về vùng nước xung quanh
 • 3:45 - 3:47
  chẳng hạn như nhiệt độ,
  hoặc lượng oxy hoà tan.
 • 3:48 - 3:52
  Và rồi chúng tôi thu thập
  các mẫu nước biển trong các chai lớn.
 • 3:52 - 3:55
  chúng tôi bắt đầu từ phần đáy
  có thể sâu hơn bốn ki-lô-mét
 • 3:55 - 3:57
  chỉ ngoài rìa thềm lục địa một chút,
 • 3:57 - 4:01
  và chúng tôi lấy mẫu đều đặn
  ở các khoảng nước thẳng lên bề mặt.
 • 4:02 - 4:04
  Chúng tôi mang số nước biển đó
  trở lên boong tàu,
 • 4:04 - 4:06
  và rồi chúng tôi hoặc có thể
  phân tích chúng trên tàu
 • 4:06 - 4:10
  hoặc mang về phòng thí nghiệm
  cho những thông số hoá học khác
 • 4:11 - 4:13
  Nhưng vì sao ta nên quan tâm?
 • 4:14 - 4:18
  Sự a-xít hoá đại dương sẽ tác động
  đến tất cả chúng ta như thế nào?
 • 4:20 - 4:23
  Đây là các thực tế đáng lo ngại.
 • 4:24 - 4:29
  Đã có sự gia tăng 26 phần trăm
  tính a-xít của đại dương
 • 4:30 - 4:34
  từ thời kì tiền công nghiệp, thứ liên hệ
  trực tiếp đến hoạt động của con người.
 • 4:35 - 4:39
  Nếu chúng ta không làm chậm
  việc thải khí các-bon đi-ô-xít,
 • 4:40 - 4:46
  chúng tôi dự đoán một sự gia tăng 170 phần
  trăm tính a-xít của đại dương
 • 4:46 - 4:48
  trước cuối thế kỉ này.
 • 4:49 - 4:52
  Ý tôi là nó nằm trong thời các
  thế hệ con cháu chúng ta.
 • 4:53 - 4:59
  Tốc độ a-xít hoá này là 10 lần nhanh hơn
 • 4:59 - 5:05
  bất kì sự a-xít hoá nào khác ở các
  đại dương của ta trong hơn 55 triệu năm.
 • 5:06 - 5:11
  Vì vậy, sự sống dưới đại dương
  chưa bao giờ trải qua
 • 5:11 - 5:14
  một tốc độ biến đổi
  nhanh như vậy trước đây.
 • 5:14 - 5:18
  Nên thật sự chúng tôi không biết làm sao
  chúng có thể xoay sở với điều này.
 • 5:19 - 5:24
  Đã có các sự kiện a-xít hoá tự nhiên
  hàng triệu năm trước,
 • 5:24 - 5:28
  các sự kiện với tốc độ chậm hơn nhiều
  so với những gì ta thấy ngày nay.
 • 5:28 - 5:33
  Và điều này trùng khớp với sự tuyệt chủng
  hàng loạt của nhiều loài sinh vật biển.
 • 5:34 - 5:36
  Vậy đó có phải là thứ ta đang tiến đến?
 • 5:37 - 5:38
  Có thể lắm.
 • 5:39 - 5:42
  Các nghiên cứu chỉ ra rằng một vài loài
  đang thực sự phát triển tốt
 • 5:42 - 5:45
  nhưng nhiều loài khác
  đang cho thấy phản ứng tiêu cực.
 • 5:48 - 5:52
  Một trong các lo ngại lớn nhất là
  khi tính a-xít của đại dương tăng,
 • 5:52 - 5:56
  nồng độ ion các-bô-nát
  trong nước biển giảm.
 • 5:57 - 6:00
  Các ion này cơ bản là
  các thành phần cấu tạo
 • 6:00 - 6:03
  cho nhiều loài dưới biển
  để tạo ra vỏ của chúng,
 • 6:04 - 6:08
  ví dụ như các loài cua,
  hay các loài trai, hào.
 • 6:09 - 6:11
  một ví dụ khác là các loài san hô.
 • 6:11 - 6:14
  Chúng cũng cần các ion các-bô-nát
  trong nước biển
 • 6:14 - 6:18
  để tạo nên các cấu trúc san hô của chúng
  và từ đó xây dựng nên các rạn san hô.
 • 6:20 - 6:22
  Khi tính a-xít của đại dương tăng
 • 6:22 - 6:25
  và nồng độ của các ion các-bô-nát giảm,
 • 6:26 - 6:30
  những loài này trước tiên sẽ gặp khó khăn
  trong việc tạo vỏ.
 • 6:31 - 6:34
  và thậm chí ở các nồng độ thấp hơn,
  chúng thật sự sẽ bắt đầu tan rã.
 • 6:36 - 6:39
  Ở đây là một loài pteropod,
  nó được gọi là bướm biển.
 • 6:39 - 6:43
  Và nó là nguồn thực phẩm quan trọng
  ở đại dương cho nhiều loài vật khác,
 • 6:43 - 6:46
  từ loài nhuyễn thể cho đến cá hồi,
  lên thẳng đến cá voi.
 • 6:48 - 6:51
  Vỏ của loài pteropod
  đã được đặt vào nước biển
 • 6:51 - 6:55
  có độ pH mà chúng tôi dự đoán
  nó sẽ có trước cuối thế kỉ này.
 • 6:57 - 7:02
  Chỉ sau 45 ngày ở độ pH rất thực tế này,
 • 7:02 - 7:06
  bạn có thể thấy chiếc vỏ
  đã hoàn toàn tan rã.
 • 7:08 - 7:12
  Vì vậy, sự a-xít hoá đại dương có thể
  tác động xuyên khắp chuỗi thức ăn -
 • 7:13 - 7:15
  và ngay trên đĩa cơm tối của chúng ta.
 • 7:15 - 7:19
  Ý tôi là những ai ở đây yêu thích
  động vật có vỏ? hay cá hồi?
 • 7:19 - 7:21
  hay nhiều loài cá khác
 • 7:21 - 7:24
  những loài mà nguồn thức ăn
  của chúng có thể bị tác động?
 • 7:27 - 7:29
  Đây là các loài san hô nước lạnh.
 • 7:29 - 7:32
  Và bạn có biết chúng ta có cả san hô
  nước lạnh ở các vùng nước Ai-len,
 • 7:32 - 7:34
  chỉ ngoài thềm lục địa một chút?
 • 7:35 - 7:39
  Và chúng hỗ trợ sự dồi dào đa dạng sinh
  học bao gồm các ngư trường rất quan trọng.
 • 7:40 - 7:43
  Nó được dự tính rằng
  trước cuối thế kỉ này,
 • 7:44 - 7:49
  70 phần trăm tất cả các loài san hô đã
  biết nước lạnh trên toàn bộ các đại dương
 • 7:50 - 7:55
  sẽ được bao bọc bởi nước biển có khả năng
  gây tan rã các cấu trúc san hô của chúng.
 • 7:58 - 8:02
  Ví dụ cuối cùng tôi có là những cây
  san hô nhiệt đới khoẻ mạnh này.
 • 8:03 - 8:07
  Chúng được đặt vào nước biển với độ pH
  chúng tôi sự tính sẽ có trước năm 2100.
 • 8:09 - 8:14
  Sau sáu tháng, các cây san hô
  này gần như hoàn toàn tan rã.
 • 8:16 - 8:18
  Bây giờ, các rạn san hô hỗ trợ
 • 8:18 - 8:25
  25 phần trăm tất cả các dạng sống
  hải dương trên toàn bộ đại dương.
 • 8:25 - 8:27
  Tất cả các dạng sống hải dương
 • 8:28 - 8:32
  Giờ bạn có thể thấy: sự a-xít hoá
  đại dương là mối đe doạ toàn cầu.
 • 8:33 - 8:35
  Tôi có một cậu con trai tám tháng tuổi.
 • 8:36 - 8:40
  Nếu chúng ta không bắt đầu
  làm chậm quá trình này lại,
 • 8:40 - 8:44
  Tôi thấy kinh hãi khi nghĩ các đại dương
  của ta sẽ trông ra sao khi nó khôn lớn.
 • 8:46 - 8:48
  Chúng ta sẽ thấy sự a-xít hoá.
 • 8:48 - 8:52
  Chúng ta đã thải quá nhiều
  các-bon đi-ô-xít vào khí quyển rồi.
 • 8:53 - 8:56
  Nhưng chúng ta có thể làm chậm
  quá trình này lại.
 • 8:56 - 9:01
  Chúng ta có thể ngăn chặn
  viễn cảnh tồi tệ nhất.
 • 9:01 - 9:03
  Và cách duy nhất để làm điều đó
 • 9:03 - 9:06
  là giảm việc thải khí các-bon đi-ô-xít.
 • 9:07 - 9:12
  Điều này rất quan trọng cho cả tôi và bạn,
  cho nền công nghiệp, cho các chính phủ.
 • 9:12 - 9:16
  Chúng tôi cần làm việc với nhau,
  làm chậm sự a-xít hoá đại dương
 • 9:16 - 9:19
  và sau đó chúng ta có thể
  làm chậm sự ấm lên toàn cầu
 • 9:19 - 9:22
  làm chậm sự a-xít hoá đại dương,
 • 9:22 - 9:26
  và giúp duy trì một đại dương
  khoẻ mạnh và một hành tinh khoẻ mạnh
 • 9:26 - 9:30
  cho thế hệ của chúng ta và
  cho những thế hệ kế tiếp.
 • 9:32 - 9:36
  (Tiếng vỗ tay)
Title:
Sự ô nhiễm đang thay đổi tính chất hoá học của đại dương như thế nào | Triona McGrath | TEDxFulbrightDublin
Description:

Như chúng ta đang thải khí các-bon đi-ô-xít (carbon dioxide) vào bầu khí quyển, ngày càng nhiều lượng khí này hoà tan vào các đại dương, dẫn đến các biến đổi mạnh về tính chất hoá học của nước. Triona McGrath nghiên cứu về quá trình này, được biết đến như a-xít hoá đại dương, và trong bài diễn thuyết này cô đưa chúng ta lặn sâu vào thế giới của một nhà hải dương học. Tìm hiểu thêm về việc làm thế nào mà "người anh em song sinh xấu xa của biến đổi khí hậu" đang tác động đến đại dương - và sự sống phụ thuộc vào nó.

Bài diễn thuyết này được thực hiện tại một sự kiện TEDx và sử dụng cấu trúc của hội thảo TED nhưng được tổ chức một cách độc lập bởi cộng đồng địa phương. Tìm hiểu thêm tại http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:45

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions