< Return to Video

En trädgård i min lägenhet

 • 0:00 - 0:03
  Jag, likt många av er,
 • 0:03 - 0:07
  är en av två miljarder människor på jorden
 • 0:07 - 0:09
  som lever i städer.
 • 0:09 - 0:12
  Och det finns dagar,
  jag vet inte hur det är med er,
 • 0:12 - 0:16
  men det finns dagar
  när jag verkligen känner
 • 0:16 - 0:18
  hur mycket jag är beroende av andra
 • 0:18 - 0:21
  för i stort sett allt i mitt liv.
 • 0:21 - 0:24
  Och vissa dagar, kan det
  till och med vara lite läskigt.
 • 0:24 - 0:26
  Men det jag tänkt tala om idag
 • 0:26 - 0:29
  är hur samma beroendesystem
 • 0:29 - 0:34
  är en extremt kraftfull
  social infrastruktur
 • 0:34 - 0:36
  som vi faktiskt kan använda
 • 0:36 - 0:40
  för att åtgärda
  våra svåraste samhällsproblem,
 • 0:40 - 0:45
  om vi samarbetar med hjälp av open source.
 • 0:45 - 0:46
  För några år sen
 • 0:46 - 0:50
  läste jag en artikel i New York Times
  av Michael Pollan
 • 0:50 - 0:54
  där han argumenterade för att odla
  ens lite grann av vår egen mat
 • 0:54 - 0:55
  är en av de bästa saker
 • 0:55 - 0:57
  vi kan göra för miljön.
 • 0:58 - 1:00
  Vid tidpunkten när jag läste det här
 • 1:00 - 1:02
  var det mitt i vintern
 • 1:02 - 1:05
  och jag hade verkligen inte
  plats för massa jord
 • 1:05 - 1:07
  i min New York-lägenhet.
 • 1:07 - 1:09
  Så jag var i stort sätt redo att nöja mig
 • 1:09 - 1:11
  med att läsa nästa nummer av Wired
 • 1:11 - 1:13
  och lära mig hur
  experterna skulle klura ut
 • 1:13 - 1:16
  hur alla de här problemen
  skulle kunna lösas i framtiden.
 • 1:16 - 1:19
  Men det var faktiskt det som var poängen
 • 1:19 - 1:21
  Michael Pollan gjorde i sin artikel -
 • 1:21 - 1:24
  att det är just när vi
  lämnar över ansvaret
 • 1:24 - 1:26
  för alla de här sakerna till specialister
 • 1:26 - 1:29
  som vi skapar den typ av röra
 • 1:29 - 1:32
  vi ser idag med vårt livsmedelssystem.
 • 1:32 - 1:35
  Så, jag råkar veta en del
  från mitt eget jobb
 • 1:35 - 1:40
  om hur NASA använt hydrokultur
 • 1:40 - 1:42
  för att forska på odling av mat i rymden.
 • 1:42 - 1:47
  Och man kan faktiskt få
  optimalt näringsutbyte
 • 1:47 - 1:51
  genom att spola en slags flytande jord
 • 1:51 - 1:53
  över plantornas rotsystem.
 • 1:54 - 1:56
  Från en plantas perspektiv
 • 1:56 - 1:57
  måste min lägenhet vara
 • 1:57 - 2:00
  ungefär lika främmande som yttre rymden.
 • 2:00 - 2:02
  Men jag kan erbjuda
  en del naturligt solljus
 • 2:02 - 2:05
  och klimatkontroll året runt.
 • 2:05 - 2:07
  Vi hoppar fram två år i tiden:
 • 2:07 - 2:09
  nu har vi fönsterfarmar,
 • 2:09 - 2:11
  vertikala, hydroponiska plattformar
 • 2:11 - 2:13
  för att odla växter inomhus.
 • 2:13 - 2:16
  Och sättet de fungerar på är
  att det sitter en pump i botten,
 • 2:16 - 2:20
  som stundvis skickar lite
  flytande näringslösning till toppen,
 • 2:20 - 2:22
  vilken sen sipprar ner
  genom plantornas rotsystem
 • 2:22 - 2:25
  vilka är upphängda i lecakulor,
 • 2:25 - 2:27
  så ingen jord är inblandad.
 • 2:27 - 2:30
  Ljus och temperatur varierar
 • 2:30 - 2:32
  med varje fönsters mikroklimat
 • 2:32 - 2:33
  så en fönsterfarm
 • 2:33 - 2:35
  kräver en fönsterbonde
 • 2:35 - 2:37
  och hon måste avgöra
 • 2:37 - 2:41
  vilken typ av gröda hon ska
  plantera i sin fönsterfarm
 • 2:41 - 2:45
  och huruvida hon ska
  mata sin mat ekologiskt.
 • 2:45 - 2:47
  På den tiden var en försterfarm inget mer
 • 2:47 - 2:49
  än en tekniskt komplicerad idé
 • 2:49 - 2:52
  som skulle kräva en massa test.
 • 2:52 - 2:55
  Jag ville verkligen ha ett öppet projekt,
 • 2:55 - 2:56
  eftersom hydrokultur
 • 2:56 - 2:58
  är en av de snabbast
  växande patentområdena
 • 2:58 - 3:00
  i Förenta Staterna just nu
 • 3:00 - 3:02
  och har potential att bli
 • 3:02 - 3:04
  ytterligare ett område som Monsanto,
 • 3:04 - 3:07
  där företag skapar massa immaterialrätt
 • 3:07 - 3:10
  som gäller folks mat.
 • 3:10 - 3:14
  Så jag beslutade att istället för
  att skapa en produkt,
 • 3:14 - 3:15
  var det jag skulle göra
 • 3:15 - 3:18
  att öppna upp det här
  för en hel hög av medutvecklare.
 • 3:19 - 3:22
  De första system vi skapade funkade, typ.
 • 3:22 - 3:24
  Vi lyckades odla ungefär
  en sallad i veckan
 • 3:24 - 3:26
  i fönstret i en vanlig New York-lägenhet.
 • 3:26 - 3:28
  Vi lyckades odla körsbärstomater
 • 3:28 - 3:31
  och gurkor, alla möjliga saker.
 • 3:31 - 3:32
  Men de första systemen
 • 3:32 - 3:36
  var läckande, högljudda energislukare
 • 3:36 - 3:39
  som Martha Stewart
  definitivt aldrig hade godkänt.
 • 3:39 - 3:40
  (Skratt)
 • 3:40 - 3:43
  Så för att få in fler medutvecklare,
 • 3:43 - 3:46
  skapade vi en social nätverkssajt
 • 3:46 - 3:48
  där vi publicerade ritningarna,
 • 3:48 - 3:50
  förklarade hur de fungerade,
 • 3:50 - 3:52
  och vi gick till och med så långt
 • 3:52 - 3:55
  att peka ut allt som var fel med systemen.
 • 3:55 - 3:58
  Sen bjöd vi in folk från hela världen
 • 3:58 - 4:00
  att bygga dem och experimentera med oss.
 • 4:01 - 4:03
  Så nu på den här sajten
 • 4:03 - 4:06
  har vi faktiskt 18 000 personer.
 • 4:06 - 4:08
  Och vi har fönsterfarmar
 • 4:08 - 4:10
  över hela världen.
 • 4:10 - 4:12
  Det vi håller på med
 • 4:12 - 4:14
  är vad NASA eller stora företag
 • 4:14 - 4:17
  skulle kalla FoU,
  Forskning och Utveckling.
 • 4:17 - 4:20
  Men vad vi kallar det är FoU-D-S,
 • 4:20 - 4:24
  eller forska och utveckla det själv.
 • 4:24 - 4:26
  Som exempel,
 • 4:26 - 4:28
  kom Jackson och föreslog
 • 4:28 - 4:30
  luftpumpar istället för vattenpumpar.
 • 4:30 - 4:33
  Vi byggde en massa system
  innan det blev rätt.
 • 4:33 - 4:34
  Men när vi väl gjort det, kunde vi
 • 4:34 - 4:37
  kapa vår klimatpåverkan till hälften.
 • 4:38 - 4:40
  Tony i Chicago har
  experimenterat med odling
 • 4:40 - 4:42
  som många andra fönsterfarmare,
 • 4:42 - 4:46
  och har lyckats få
  sina jordgubbar att bära frukt
 • 4:46 - 4:48
  nio månader om året
  i dåliga ljusförhållanden
 • 4:48 - 4:51
  enbart genom att byta ut de
  ekologiska näringsämnena.
 • 4:52 - 4:54
  Och fönsterfarmare i Finland
 • 4:54 - 4:56
  har anpassat sina fönsterfarmar
 • 4:56 - 4:59
  efter de finländska vintrarnas mörka dagar
 • 4:59 - 5:01
  genom att bestycka dem med LED-växtlampor
 • 5:01 - 5:04
  som de nu gör open source
  och till en del av projektet.
 • 5:04 - 5:07
  Så fönsterfarmar har evolverat
 • 5:07 - 5:09
  genom en snabb versionsprocess
 • 5:09 - 5:10
  liknande mjukvara.
 • 5:10 - 5:13
  Och med varje nytt open source-projekt,
 • 5:13 - 5:15
  ligger den verkliga fördelen i samspelet
 • 5:15 - 5:17
  mellan de specifika angelägenheterna
 • 5:17 - 5:19
  av de som skräddarsyr systemen
 • 5:19 - 5:21
  för sina egna speciella behov
 • 5:21 - 5:23
  och de allmänna angelägenheterna.
 • 5:23 - 5:25
  Så jag och min kärngrupp
 • 5:25 - 5:28
  kan koncentrera oss
  på de förbättringar
 • 5:28 - 5:30
  som verkligen gagnar alla.
 • 5:30 - 5:33
  Och vi håller utkik
  efter de nyanländas behov.
 • 5:33 - 5:35
  Så för gör-det-själv-folk,
 • 5:35 - 5:39
  erbjuder vi gratis,
  väl testade instruktioner
 • 5:39 - 5:41
  så vem som helst,
  var som helst i världen
 • 5:41 - 5:43
  kan bygga ett sånt här system gratis.
 • 5:43 - 5:46
  Och det finns en patentansökan
  för de här systemen
 • 5:46 - 5:48
  som innehas av gruppen.
 • 5:48 - 5:50
  Vi finansierar projektet
 • 5:50 - 5:52
  genom partnerskap
  för att skapa produkter
 • 5:52 - 5:55
  som vi sen säljer
  till skolor och individer.
 • 5:55 - 5:58
  som inte har tid
  att bygga sina egna system.
 • 5:58 - 6:00
  Inom vår intressegrupp
 • 6:00 - 6:02
  har en speciell kultur uppstått.
 • 6:02 - 6:05
  I vår kultur är det bättre
  att vara testare
 • 6:05 - 6:07
  som stödjer någon annans idé
 • 6:07 - 6:10
  än att bara vara killen med idéer.
 • 6:10 - 6:12
  Vad vi får ut av det här projektet
 • 6:12 - 6:14
  är att vi får hjälp med vårt eget jobb
 • 6:14 - 6:18
  samt erfarenheten av att faktiskt bidra
 • 6:18 - 6:21
  till miljörörelsen
 • 6:21 - 6:23
  på något annat sätt än att bara
  skruva i nya glödlampor.
 • 6:24 - 6:26
  Men jag tror Eileen bäst uttrycker
 • 6:26 - 6:28
  vad vi faktiskt får ut av det här,
 • 6:28 - 6:31
  vilket är glädjen av samarbete.
 • 6:32 - 6:34
  Hon uttrycker här hur det känns
 • 6:34 - 6:36
  att se någon på andra sidan jorden
 • 6:36 - 6:39
  som tagit din idé, utvecklat den
 • 6:39 - 6:41
  och sen gett dig bekräftelse
  för ditt bidrag.
 • 6:41 - 6:45
  Om vi verkligen vill se
  den breda förändring i konsumentbeteende
 • 6:45 - 6:47
  som vi alla pratar om
 • 6:47 - 6:49
  som miljöaktivister och matmänniskor
 • 6:49 - 6:52
  kanske vi måste dumpa termen "konsument"
 • 6:52 - 6:55
  och ställa oss bakom de som gör saker.
 • 6:55 - 6:59
  Projekt med öppen källkod
  tenderar att ha sin egen drivkraft.
 • 6:59 - 7:01
  Och det vi ser är att FoU-D-S
 • 7:01 - 7:04
  utvecklats bortom bara
  fönsterfarmar och LED-lampor
 • 7:04 - 7:08
  till solpaneler och system
  för fiskuppfödning.
 • 7:08 - 7:10
  Och vi bygger vidare på innovationer
 • 7:10 - 7:12
  från generationer innan oss.
 • 7:12 - 7:14
  Och vi spanar framåt på generationer
 • 7:14 - 7:18
  som verkligen behöver
  att vi ändrar våra vanor nu.
 • 7:18 - 7:20
  Så vi ber att ni sluter upp med oss
 • 7:20 - 7:22
  och återupptäcker värdet
 • 7:22 - 7:24
  i förenade medborgare.
 • 7:24 - 7:26
  och för att tillkännage
 • 7:26 - 7:29
  att vi alla fortfarande är pionjärer.
 • 7:29 - 7:32
  (Applåder)
Title:
En trädgård i min lägenhet
Speaker:
Britta Riley
Description:

Britta Riley ville odla sin egen mat (i sin lilla lägenhet). Så hon och hennes vänner utvecklade ett system för att odla växter i bortslängda plastflaskor - de forskade, testade och finjusterade med hjälp av sociala media, provade många olika varianter samtidigt och kom snabbt fram till det optimala systemet. Kalla det distribuerad DIY. Resultatet? Smaskigt.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:32
Annika Bidner approved Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner accepted Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner edited Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner edited Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner edited Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner edited Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner edited Swedish subtitles for A garden in my apartment
Annika Bidner edited Swedish subtitles for A garden in my apartment
Show all

Swedish subtitles

Revisions