< Return to Video

Jak więzienia mogą pomóc więźniom wieść wartościowe życie

 • 0:00 - 0:05
  Jesteśmy uważani za organizację zbierającą
  odpadki po porażkach polityki społecznej.
 • 0:05 - 0:08
  Nie potrafię przewidzieć,
  kto do nas trafi i na jak długo.
 • 0:08 - 0:10
  Trafiają do nas ludzie,
  którym nie pomogło nic innego,
 • 0:10 - 0:14
  którzy przeszli przez wszystkie inne
  siatki zabezpieczeń socjalnych.
 • 0:14 - 0:16
  One ich nie zatrzymały,
  więc my musimy to zrobić.
 • 0:16 - 0:20
  To nasza praca:
  przetrzymywać ich i nadzorować.
 • 0:20 - 0:23
  Z biegiem czasu,
  jako system więziennictwa,
 • 0:23 - 0:26
  jako naród i jako społeczeństwo
  staliśmy się w tym bardzo dobrzy,
 • 0:26 - 0:28
  ale to nie powód do radości.
 • 0:28 - 0:32
  Obecnie zamykamy większy odsetek obywateli
  niż jakiekolwiek państwo na świecie.
 • 0:32 - 0:36
  Mamy więcej czarnoskórych więźniów
  niż mieliśmy niewolników w roku 1850.
 • 0:36 - 0:40
  Przetrzymujemy rodziców prawie 3 milionów
  dzieci naszej społeczności,
 • 0:40 - 0:42
  staliśmy się też
  nowym szpitalem psychiatrycznym,
 • 0:42 - 0:45
  największym dostawcą
  świadczeń psychiatrycznych w kraju.
 • 0:45 - 0:48
  Zamknięcie kogoś to nie błahostka.
 • 0:48 - 0:51
  A jednak działamy pod nazwą
  Wydział Poprawczy.
 • 0:51 - 0:55
  Dziś chcę mówić o zmianie
  naszego sposobu myślenia o więziennictwie.
 • 0:55 - 0:57
  Na podstawie własnych doświadczeń
 • 0:57 - 0:59
  wierzę, że gdy zmieniamy sposób myślenia,
 • 0:59 - 1:01
  tworzymy nowe możliwości, nową przyszłość,
 • 1:01 - 1:04
  a tego potrzebują więzienia.
 • 1:04 - 1:07
  Ponad 30 lat, całe moje życie zawodowe,
  poświęciłem więziennictwu.
 • 1:07 - 1:09
  Zająłem się nim wzorem mojego taty.
 • 1:09 - 1:12
  Był weteranem wojny wietnamskiej.
  Więziennictwo mu odpowiadało.
 • 1:12 - 1:15
  Był silny, opanowany, zdyscyplinowany.
 • 1:15 - 1:16
  Ja niezupełnie,
 • 1:16 - 1:19
  i jestem pewien, że go to martwiło.
 • 1:19 - 1:22
  W końcu zdecydowałem,
  że jeśli mam skończyć w więzieniu,
 • 1:22 - 1:23
  lepiej być po tej stronie krat,
 • 1:23 - 1:25
  więc postanowiłem spróbować,
 • 1:25 - 1:27
  obejrzeć miejsce pracy mojego taty,
 • 1:27 - 1:29
  McNeil Island Penitentiary.
 • 1:29 - 1:31
  Był początek lat 80.
 • 1:31 - 1:34
  i więzienia nie były jak te
  w telewizji czy w filmach.
 • 1:34 - 1:37
  Było gorzej pod wieloma względami.
 • 1:37 - 1:39
  Wszedłem do pięciopiętrowego
  budynku dla więźniów.
 • 1:39 - 1:41
  W celach było po osiem osób,
 • 1:41 - 1:43
  w sumie mieszkało tam 550 mężczyzn.
 • 1:43 - 1:45
  Od razu wam powiem,
 • 1:45 - 1:48
  że w każdej z tych małych cel
  była jedna wspólna toaleta.
 • 1:48 - 1:50
  Strażnik włożył klucz do zamka
 • 1:50 - 1:52
  i setki mężczyzn wylały się z cel.
 • 1:52 - 1:54
  Setki mężczyzn.
 • 1:54 - 1:57
  Odszedłem stamtąd jak najszybciej.
 • 1:57 - 1:59
  W końcu wróciłem
  zacząłem pracować jako strażnik.
 • 1:59 - 2:01
  Miałem zajmować się jednym z bloków
 • 2:01 - 2:04
  i nadzorować setki mężczyzn.
 • 2:04 - 2:06
  Pracując w naszym punkcie przyjęć,
 • 2:06 - 2:09
  słyszałem wzburzonych więźniów
  nawet z parkingu,
 • 2:09 - 2:11
  trzęsących drzwiami cel, krzyczących,
 • 2:11 - 2:13
  demolujących swoje cele.
 • 2:13 - 2:15
  Zamknij razem setki niestabilnych ludzi,
 • 2:15 - 2:17
  a otrzymasz chaos.
 • 2:17 - 2:20
  Przetrzymywać i nadzorować,
  na tym polegała nasza praca.
 • 2:20 - 2:24
  Mogliśmy robić to jeszcze skuteczniej
  dzięki nowemu rodzajowi kwater
 • 2:24 - 2:26
  o nazwie
  Jednostka Intensywnego Zarządzania,
 • 2:26 - 2:28
  nowoczesna wersja karceru.
 • 2:28 - 2:31
  Umieszczaliśmy więźniów
  w celach ze stalowymi drzwiami,
 • 2:31 - 2:32
  z małymi otworami,
 • 2:32 - 2:34
  żebyśmy mogli
  zakładać im kajdanki i karmić.
 • 2:34 - 2:36
  I wiecie co?
 • 2:36 - 2:38
  Zrobiło się ciszej.
 • 2:38 - 2:40
  Naruszenia spokoju stały się rzadsze.
 • 2:40 - 2:42
  Zrobiło się bezpieczniej,
 • 2:42 - 2:44
  bo najbardziej agresywni
  lub problematyczni więźniowie
 • 2:44 - 2:46
  mogli zostać odizolowani.
 • 2:46 - 2:48
  Ale izolacja nie jest dobra.
 • 2:48 - 2:50
  Stan ludzi pogarsza się
  po pozbawieniu kontaktu z innymi.
 • 2:50 - 2:52
  Przenoszenie ich z JIZ było trudne
 • 2:52 - 2:55
  zarówno dla nich, jak i dla nas.
 • 2:55 - 2:56
  Nawet w więzieniu,
 • 2:56 - 2:58
  zamknięcie kogoś nie jest błahostką.
 • 2:58 - 3:02
  Potem przeniesiono mnie do
  stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze,
 • 3:02 - 3:05
  gdzie przetrzymywani są najbardziej
  agresywni i trudni więźniowie.
 • 3:05 - 3:07
  W międzyczasie
  więziennictwo rozwinęło się,
 • 3:07 - 3:11
  mieliśmy inne narzędzia i sposoby
  zarządzania problematycznymi zachowaniami.
 • 3:11 - 3:13
  Mieliśmy broń obezwładniającą
  i gaz pieprzowy,
 • 3:13 - 3:15
  tarcze pleksiglasowe,
 • 3:15 - 3:17
  granaty hukowe,
  zespoły szybkiego reagowania.
 • 3:17 - 3:19
  Na agresję reagowaliśmy siłą,
 • 3:19 - 3:21
  na chaos - chaosem.
 • 3:21 - 3:23
  Byliśmy nieźli w gaszeniu pożarów.
 • 3:23 - 3:26
  Poznałem tam dwóch
  doświadczonych pracowników więziennictwa
 • 3:26 - 3:28
  i zarazem badaczy:
 • 3:28 - 3:31
  antropologa i socjologa.
 • 3:31 - 3:33
  Raz jeden z nich powiedział mi:
 • 3:33 - 3:35
  "Jesteście nieźli w gaszeniu pożarów.
 • 3:35 - 3:39
  A myśleliście kiedyś, jak im zapobiegać?"
 • 3:39 - 3:40
  Byłem cierpliwy,
 • 3:40 - 3:42
  tłumaczyłem im
  nasze brutalne siłowe podejście
 • 3:42 - 3:44
  do zwiększania
  bezpieczeństwa w więzieniach.
 • 3:44 - 3:46
  Oni też wykazali się cierpliwością.
 • 3:46 - 3:48
  Z naszych rozmów wynikły nowe pomysły
 • 3:48 - 3:49
  i zaczęliśmy trochę eksperymentować.
 • 3:49 - 3:52
  Najpierw zaczęliśmy szkolić
  strażników w zespołach,
 • 3:52 - 3:55
  zamiast wysyłać ich na szkolenia stanowe
  pojedynczo czy w parach.
 • 3:55 - 3:58
  Wydłużyliśmy szkolenia z czterech
  do dziesięciu tygodni.
 • 3:58 - 4:00
  Potem eksperymentowaliśmy
  z modelem praktyk,
 • 4:00 - 4:03
  mieszając nowych strażników z weteranami.
 • 4:03 - 4:06
  Obydwie grupy zaczęły pracować lepiej.
 • 4:06 - 4:10
  Następnie do szkolenia
  dodaliśmy słowne rozpraszanie konfliktów
 • 4:10 - 4:13
  jako element sytuacji
  wymagających użycia siły.
 • 4:13 - 4:15
  Było to niesiłowe użycie siły.
 • 4:15 - 4:17
  Co jeszcze bardziej radykalne,
 • 4:17 - 4:19
  tych samych umiejętności
  uczyliśmy więźniów.
 • 4:19 - 4:22
  Zmieniliśmy zestaw umiejętności.
 • 4:22 - 4:25
  Redukowanie agresji,
  a nie tylko reagowanie na nią.
 • 4:25 - 4:28
  Po trzecie, przy rozbudowie obiektu
  wypróbowaliśmy nowy projekt.
 • 4:28 - 4:31
  Jego największą
  i najbardziej kontrowersyjną częścią
 • 4:31 - 4:34
  były, oczywiście, toalety.
 • 4:34 - 4:36
  Nie było toalet.
 • 4:36 - 4:39
  Może wam nie wydaje się to ważne,
 • 4:39 - 4:40
  ale to była wielka zmiana.
 • 4:40 - 4:42
  Nikt nigdy nie słyszał o celi bez toalety.
 • 4:42 - 4:44
  Wydawało się to niebezpieczne i szalone.
 • 4:44 - 4:48
  Toalety były nawet
  w ośmioosobowych celach.
 • 4:48 - 4:50
  Ten mały szczegół
  zmienił sposób naszej pracy.
 • 4:50 - 4:52
  Więźniowie i personel zaczęli mieć ze sobą
 • 4:52 - 4:55
  częstszy i bardziej otwarty kontakt,
  pojawiło się porozumienie.
 • 4:55 - 4:57
  Łatwiejsze stało się wykrycie konfliktu
 • 4:57 - 4:59
  i interwencja przed eskalacją przemocy.
 • 4:59 - 5:02
  Oddział był czystszy, cichszy,
  bezpieczniejszy i bardziej ludzki.
 • 5:02 - 5:04
  Utrzymywało to porządek lepiej
 • 5:04 - 5:08
  niż jakakolwiek znana mi dotąd
  technika zastraszania.
 • 5:08 - 5:11
  Interakcja zmienia sposób zachowania
  zarówno strażników, jak i więźniów.
 • 5:11 - 5:15
  Zmieniliśmy otoczenie i zachowanie.
 • 5:15 - 5:17
  Na wypadek,
  gdybym nie zrozumiał tej lekcji,
 • 5:17 - 5:19
  przydzielono mnie następnie
  do kwatery głównej
 • 5:19 - 5:21
  i to tam zmierzyłem się ze zmianą systemu.
 • 5:21 - 5:24
  Wiele rzeczy utrudnia zmianę systemu:
 • 5:24 - 5:26
  polityka i politycy, prawo i ustawy,
 • 5:26 - 5:29
  sądy i procesy sądowe,
  polityka wewnętrzna.
 • 5:29 - 5:31
  Zmiana systemu jest trudna i powolna,
 • 5:31 - 5:33
  i często nie zabiera nas tam,
 • 5:33 - 5:34
  gdzie chcielibyśmy się znaleźć.
 • 5:34 - 5:38
  Zmiana systemu więziennictwa
  to nie błahostka.
 • 5:38 - 5:41
  Przemyślałem więc
  poprzednie doświadczenia,
 • 5:41 - 5:44
  i przypomniałem sobie, że interakcja
  ze skazanymi zmniejszała napięcie.
 • 5:44 - 5:47
  Kiedy zmieniliśmy otoczenie,
  zmieniło się zachowanie.
 • 5:47 - 5:49
  A nie były to wielkie zmiany systemowe.
 • 5:49 - 5:50
  Zmiany były drobne,
 • 5:50 - 5:52
  ale stworzyły nowe możliwości.
 • 5:52 - 5:55
  Potem zostałem mianowany
  kierownikiem małego więzienia.
 • 5:55 - 5:59
  W międzyczasie studiowałem
  w Evergreen State College.
 • 5:59 - 6:01
  Stykałem się z ludźmi różnymi ode mnie,
 • 6:01 - 6:04
  którzy mieli inne pomysły
  i pochodzili z innych środowisk.
 • 6:04 - 6:07
  Poznana wtedy ekolog lasów deszczowych
 • 6:07 - 6:10
  spojrzała na moje małe więzienie
  jak na laboratorium.
 • 6:10 - 6:13
  Dzięki rozmowom zrozumieliśmy,
  jak więzienia i więźniowie
 • 6:13 - 6:15
  mogą wspomóc rozwój nauki,
 • 6:15 - 6:17
  jeśli pomożemy im w realizacji projektów,
 • 6:17 - 6:19
  których nie mogliby zrealizować sami,
 • 6:19 - 6:21
  jak odbudowa populacji
  zagrożonych gatunków:
 • 6:21 - 6:24
  żab, motyli,
  zagrożonych roślin preriowych.
 • 6:24 - 6:27
  W międzyczasie znaleźliśmy sposoby
  na usprawnienie naszego projektu
 • 6:27 - 6:29
  przez dodanie energii słonecznej,
 • 6:29 - 6:33
  zbiorników na deszczówkę,
  ogrodnictwa organicznego, recyklingu.
 • 6:33 - 6:35
  Ta inicjatywa
  dała początek wielu projektom,
 • 6:35 - 6:37
  które wywarły ogromny wpływ
  na cały system,
 • 6:37 - 6:40
  nie tylko u nas, ale też w innych stanach.
 • 6:40 - 6:42
  Małe eksperymenty
  zaowocowały dużymi zmianami
 • 6:42 - 6:45
  w nauce czy społeczności.
 • 6:45 - 6:49
  Sposób, w jaki myślimy o naszej pracy,
  zmienia ją.
 • 6:49 - 6:52
  Ten projekt uczynił moją pracę
  bardziej interesującą i ekscytującą.
 • 6:52 - 6:54
  Ekscytowałem się nim i ja,
  i reszta personelu.
 • 6:54 - 6:56
  Ekscytowali się strażnicy i więźniowie.
 • 6:56 - 6:58
  Ten projekt ich inspirował,
 • 6:58 - 6:59
  każdy chciał w nim uczestniczyć.
 • 6:59 - 7:01
  Mieli w nim swój wkład,
  wprowadzali zmiany,
 • 7:01 - 7:04
  które uważali za znaczące i ważne.
 • 7:04 - 7:06
  Pozwólcie jednak, że coś wyjaśnię.
 • 7:06 - 7:07
  Więźniowie łatwo się przystosowują.
 • 7:07 - 7:09
  To konieczność.
 • 7:09 - 7:12
  Często wiedzą o naszych systemach więcej,
 • 7:12 - 7:14
  niż ludzie, którzy nimi kierują.
 • 7:14 - 7:15
  I nie są tu bez powodu.
 • 7:15 - 7:19
  Moją pracą nie jest
  karanie czy wybaczanie,
 • 7:19 - 7:20
  ale myślę, że mogą wieść
 • 7:20 - 7:23
  przyzwoite i znaczące życie
  nawet w więzieniu.
 • 7:23 - 7:24
  Więc pytanie brzmiało:
 • 7:24 - 7:27
  "Czy więźniowie mogą wieść
  przyzwoite i wartościowe życie,
 • 7:27 - 7:31
  a jeśli tak, to co to zmienia?".
 • 7:31 - 7:34
  Wróciłem z tym pytaniem
  do więzienia o zaostrzonym rygorze,
 • 7:34 - 7:36
  gdzie przetrzymywani są
  najbardziej brutalni skazani.
 • 7:36 - 7:38
  Pamiętajcie, takie placówki służą karaniu.
 • 7:38 - 7:41
  Nie ma tam miejsca na przywileje
  w postaci programów penitencjarnych.
 • 7:42 - 7:43
  Tak myśleliśmy.
 • 7:43 - 7:44
  Ale potem zrozumieliśmy,
 • 7:44 - 7:47
  że to właśnie ci więźniowie
  najbardziej tych programów potrzebują.
 • 7:47 - 7:49
  Potrzebowali wręcz
  intensywnej resocjalizacji.
 • 7:49 - 7:51
  Zmieniliśmy więc
  nasze myślenie o 180 stopni
 • 7:51 - 7:53
  i zaczęliśmy szukać nowych możliwości.
 • 7:53 - 7:56
  Znaleźliśmy nowy rodzaj krzesła.
 • 7:56 - 7:58
  Zamiast używać krzeseł do karania,
 • 7:58 - 7:59
  postawiliśmy je w klasach.
 • 7:59 - 8:02
  Nie zapomnieliśmy o potrzebie nadzoru,
 • 8:02 - 8:05
  ale odtąd skazani mogli
  porozumiewać się bezpiecznie,
 • 8:05 - 8:07
  twarzą w twarz
  ze współwięźniami i personelem.
 • 8:07 - 8:09
  Skoro nadzór nie był już problemem,
 • 8:09 - 8:12
  każdy mógł skupić się na innych kwestiach,
  na przykład nauce.
 • 8:12 - 8:13
  Zachowanie uległo zmianie.
 • 8:13 - 8:18
  Zmieniliśmy myślenie, zmieniliśmy to,
  co możliwe, i to daje mi nadzieję.
 • 8:18 - 8:20
  Nie mogę wam obiecać, że to zadziała.
 • 8:20 - 8:23
  Mogę tylko powiedzieć, że działa teraz.
 • 8:23 - 8:26
  Nasze więzienia stają się bezpieczniejsze
  zarówno dla personelu, jak i więźniów,
 • 8:26 - 8:28
  a gdy więzienia są bezpieczne,
 • 8:28 - 8:31
  możemy skupić się na czymś więcej,
  niż tylko na nadzorze.
 • 8:31 - 8:33
  Zmniejszenie recydywy
  możemy uznać za finalny cel,
 • 8:33 - 8:35
  ale nie jest to cel jedyny.
 • 8:35 - 8:37
  Szczerze mówiąc,
  zapobieganie przestępczości
 • 8:37 - 8:41
  wymaga znacznie więcej wysiłku
  od większej liczby ludzi i instytucji.
 • 8:41 - 8:44
  Obawiam się, że jeśli założymy,
  że same więzienia osiągną ten cel,
 • 8:44 - 8:45
  nigdy go nie urzeczywistnimy.
 • 8:45 - 8:49
  Ale więzienia mogą zrobić rzeczy,
  o które nigdy ich nie podejrzewaliśmy.
 • 8:49 - 8:52
  Mogą być źródłem innowacji
  i zrównoważonego rozwoju,
 • 8:52 - 8:56
  odbudowy populacji zagrożonych gatunków
  i stanu środowiska.
 • 8:56 - 8:58
  Więźniowie mogą być
  naukowcami i pszczelarzami,
 • 8:58 - 9:00
  mogą ratować psy.
 • 9:00 - 9:03
  Więzienia mogą być źródłem
  wartościowej pracy
 • 9:03 - 9:05
  i szansą dla personelu
 • 9:05 - 9:07
  oraz więźniów, którzy tam przebywają.
 • 9:07 - 9:09
  Możemy przetrzymywać i nadzorować,
 • 9:09 - 9:11
  ale także zapewniać ludzkie warunki.
 • 9:11 - 9:14
  Te cele się nie wykluczają.
 • 9:14 - 9:16
  Nie możemy czekać 10 czy 20 lat,
  żeby przekonać się,
 • 9:16 - 9:18
  czy warto to robić.
 • 9:18 - 9:20
  Nasza strategia nie polega
  na dużej zmianie systemowej.
 • 9:20 - 9:22
  Naszą strategią są setki małych zmian,
 • 9:22 - 9:26
  które zachodzą
  w ciągu dni lub miesięcy, nie lat.
 • 9:26 - 9:29
  Potrzeba więcej małych programów,
  na których się uczymy,
 • 9:29 - 9:32
  programów, które rozszerzają
  zakres możliwości.
 • 9:32 - 9:34
  Potrzeba nowych, lepszych sposobów
  mierzenia wpływu
 • 9:34 - 9:36
  na zaangażowanie, na interakcję,
 • 9:36 - 9:38
  na bezpieczeństwo otoczenia.
 • 9:38 - 9:40
  Potrzeba więcej możliwości
 • 9:40 - 9:43
  uczestnictwa i wnoszenia
  wkładu w społeczności,
 • 9:43 - 9:45
  wasze społeczności.
 • 9:45 - 9:48
  Tak, więzienia muszą być
  dobrze chronione i bezpieczne.
 • 9:48 - 9:49
  Możemy tego dokonać.
 • 9:49 - 9:51
  Więzienia muszą zapewniać ludzkie warunki,
 • 9:51 - 9:54
  gdzie można w czymś uczestniczyć,
  wnosić swój wkład
 • 9:54 - 9:55
  i uczyć się wartościowego życia.
 • 9:55 - 9:57
  Uczymy się, jak tego dokonać.
 • 9:57 - 9:58
  Dlatego jestem pełen nadziei.
 • 9:58 - 10:01
  Nie musimy tkwić w dawnych przekonaniach
  odnośnie więzień.
 • 10:01 - 10:04
  Możemy zmienić swoje podejście,
  zmienić obecną sytuację.
 • 10:04 - 10:06
  A kiedy zrobimy to rozważnie i po ludzku,
 • 10:06 - 10:08
  więzienia będą mogły zrobić coś więcej,
 • 10:08 - 10:10
  niż zbierać odpadki po porażkach
  polityki społecznej.
 • 10:10 - 10:14
  Może wreszcie zasłużymy na miano
  instytucji resocjalizacyjnej.
 • 10:14 - 10:16
  Dziękuję.
 • 10:16 - 10:19
  (Brawa)
Title:
Jak więzienia mogą pomóc więźniom wieść wartościowe życie
Speaker:
Dan Pacholke
Description:

W Stanach Zjednoczonych agencje, które zarządzają więzieniami często nazywane są „instytucjami resocjalizacyjnymi", a jednak skupiają się na przetrzymywaniu i nadzorowaniu więźniów. Dan Pacholke, zastępca sekretarza Wydziału Poprawczego Stanu Waszyngton, dzieli się inną wizją: mówi o więzieniach, które zapewniają zarówno ludzkie warunki życia, jak i możliwości wartościowej pracy i nauki.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:36

Polish subtitles

Revisions Compare revisions