Return to Video

The Future of Ebola if Not Stopped Now - Rosling's Factpod #8

 • 0:00 - 0:02
  Jeg er professor Hans Rosling.
 • 0:02 - 0:04
  Jeg skal vise deg
 • 0:04 - 0:05
  hvorfor Ebola-epidemien
 • 0:05 - 0:07
  er så farlig.
 • 0:07 - 0:10
  Det er fordi én pasient
  i gjennomsnitt smitter,
 • 0:10 - 0:13
  to andre personer.
 • 0:13 - 0:15
  Det virker ikke så farlig,
 • 0:15 - 0:17
  jeg jeg vil vise deg
 • 0:17 - 0:18
  hva det betyr i virkeligheten
 • 0:19 - 0:23
  Hvis dette er den første personen
  som smittes i landet,
 • 0:23 - 0:27
  vil den personen smitte to andre,
 • 0:28 - 0:32
  og denne vil smitte to andre,
 • 0:32 - 0:35
  og denne også.
 • 0:35 - 0:39
  Hver av disse smitter to andre.
 • 0:41 - 0:43
  Det ser ikke så ille ut,
 • 0:43 - 0:47
  men se hva som skjer når det forsetter.
 • 0:53 - 0:57
  Nå er allerede 32 personer smittet.
 • 0:57 - 0:59
  Hvis vi lar dette fortsette,
 • 0:59 - 1:02
  vil epidemien bli farlig for hele verden.
 • 1:03 - 1:06
  La meg vise deg faren på en annen måte.
 • 1:06 - 1:08
  Se på blokkene.
 • 1:08 - 1:10
  Noen sykdommer spres slik,
 • 1:10 - 1:12
  fra måned til måned:
 • 1:12 - 1:15
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • 1:15 - 1:18
  Dette er ikke slik Ebola spres.
 • 1:18 - 1:22
  Hvis en pasient smitter to andre,
 • 1:22 - 1:24
  dobles spredningen fra måned til måned,
 • 1:24 - 1:27
  så dette er hva som skjer med Ebola:
 • 1:27 - 1:41
  1, 2, 4, 8, 16, 32.
 • 1:42 - 1:47
  Og den neste måneden,
  dobbelt så mange: 64!
 • 1:48 - 1:49
  Så, du forstår,
 • 1:49 - 1:51
  hvis vi handler denne måneden
 • 1:51 - 1:53
  trengs det så mange ressurser.
 • 1:53 - 1:57
  Hvis du venter to måneder til
  med å handle,
 • 1:57 - 2:01
  vil du trenge fire ganger
  så mange ressurser.
 • 2:01 - 2:04
  For ikke å snakke om
  hvis du venter enda lengre.
 • 2:04 - 2:06
  Det finnes ikke noe alternativ:
 • 2:07 - 2:10
  Ebola-epidemien må stanses nå.
Title:
The Future of Ebola if Not Stopped Now - Rosling's Factpod #8
Description:

more » « less
Video Language:
English, British
Duration:
02:19

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions