Return to Video

William Ury: Putování od "ne" k "ano"

 • 0:00 - 0:03
  Když máme mluvit o složitém vyjednávání,
 • 0:03 - 0:05
  vzpomněl jsem si na jeden svůj oblíbený příběh
 • 0:05 - 0:07
  z Blízkého Východu,
 • 0:07 - 0:10
  o muži, který svým třem synům odkázal 17 velbloudů.
 • 0:10 - 0:13
  Prvnímu synovi nechal polovinu velbloudů;
 • 0:13 - 0:15
  druhému synovi zanechal třetinu;
 • 0:15 - 0:17
  a nejmladšímu jednu devítinu.
 • 0:17 - 0:19
  A ti tři synové se začali domlouvat.
 • 0:19 - 0:21
  17 není dělitelných dvěma.
 • 0:21 - 0:23
  Ani třemi.
 • 0:23 - 0:25
  Ani devíti.
 • 0:25 - 0:27
  Mezi bratry začalo vzrůstat napětí.
 • 0:27 - 0:29
  Nakonec, celí zoufalí,
 • 0:29 - 0:32
  vyrazili poradit se s moudrou stařenou.
 • 0:32 - 0:34
  Tato moudrá stařenka dlouho o jejich problému přemýšlela,
 • 0:34 - 0:36
  a když se konečně vrátila, řekla:
 • 0:36 - 0:38
  "Nevím sice, jestli vám dokážu pomoci,
 • 0:38 - 0:40
  ale kdybyste chtěli, můžu vám dát svého velblouda."
 • 0:40 - 0:42
  Takže pak měli 18 velbloudů.
 • 0:42 - 0:45
  První syn si vzal svou polovinu - tedy devět.
 • 0:45 - 0:48
  Druhý syn si vzal třetinu - to je šest.
 • 0:48 - 0:50
  A nejmladší si vzal devítinu.
 • 0:50 - 0:52
  Devítina z osmnácti jsou dva.
 • 0:52 - 0:54
  To dělá dohromady sedmnáct.
 • 0:54 - 0:56
  Jeden velbloud jim zbyl.
 • 0:56 - 0:58
  Tak ho vrátili zpátky té moudré stařence.
 • 0:58 - 1:00
  (smích)
 • 1:00 - 1:02
  Když se nad tím příběhem na chvíli zamyslíte,
 • 1:02 - 1:04
  myslím, že připomíná
 • 1:04 - 1:07
  spoustu obtížných vyjednávání, do kterých vstupujeme.
 • 1:07 - 1:09
  Začínají jako 17 velbloudů - není, jak to vyřešit.
 • 1:09 - 1:11
  Potřebujeme nějak poodstoupit
 • 1:11 - 1:14
  od těch situací, jako ta moudrá stařenka,
 • 1:14 - 1:16
  podívat se na situaci čerstvým pohledem
 • 1:16 - 1:19
  a přijít s osmnáctým velbloudem.
 • 1:20 - 1:22
  Nacházet osmnáctého velblouda ve světových konfliktech
 • 1:22 - 1:25
  je moje celoživotní vášeň.
 • 1:25 - 1:28
  Vidím lidstvo trochu jako ty tři bratry;
 • 1:28 - 1:30
  jsme jedna rodina.
 • 1:30 - 1:32
  Je známo, že vědecky,
 • 1:32 - 1:34
  díky komunikační revoluci,
 • 1:34 - 1:37
  je všech 15 000 národů na celé planetě
 • 1:37 - 1:40
  nějak navzájem propojeno.
 • 1:40 - 1:42
  Takže nastává veliká rodinná sešlost.
 • 1:42 - 1:44
  A ta, jako mnohá setkání celých rodin,
 • 1:44 - 1:46
  není jenom procházkou růžovým sadem.
 • 1:46 - 1:48
  Objevuje se spousta konfliktů.
 • 1:48 - 1:50
  Otázka je,
 • 1:50 - 1:52
  jak se vyrovnáme s rozdíly a neshodami?
 • 1:52 - 1:54
  Jak se srovnáme s nejhlubšími rozdílnostmi,
 • 1:54 - 1:56
  když známe lidskou náchylnost ke konfliktům
 • 1:56 - 1:58
  a genialitu lidstva
 • 1:58 - 2:01
  se kterou vynalézá zbraně hromadného ničení?
 • 2:01 - 2:03
  To je, oč tu běží.
 • 2:03 - 2:06
  Ptal jsem se tak po tři desítky let,
 • 2:06 - 2:08
  skoro čtyři --
 • 2:08 - 2:10
  když jsem cestoval po světě,
 • 2:10 - 2:13
  snažil se pracovat, zapojovat do konfliktů
 • 2:13 - 2:16
  od Jugoslávie po Blízký východ,
 • 2:16 - 2:18
  Čečensko, Venezuelu,
 • 2:18 - 2:21
  některé z nejkomplikovanějších konfliktů na planetě,
 • 2:21 - 2:23
  pořád jsem se nad tím zamýšlel.
 • 2:23 - 2:25
  A myslím, že jsem svým způsobem našel,
 • 2:25 - 2:27
  co je tím tajemným klíčem k míru.
 • 2:27 - 2:30
  Je to překvapivě prosté.
 • 2:30 - 2:33
  Není to jednoduché, ale je to prosté.
 • 2:33 - 2:35
  A není to ani nic nového.
 • 2:35 - 2:37
  Je to možná jedno z nejstarších lidských dědictví.
 • 2:37 - 2:40
  Klíčem k míru jsme my sami.
 • 2:40 - 2:42
  Jsme to my,
 • 2:42 - 2:44
  komunita obklopující
 • 2:44 - 2:46
  jakýkoli konflikt,
 • 2:46 - 2:48
  kdo může hrát konstruktivní roli.
 • 2:48 - 2:51
  Uvedu jednu příhodu, jen na příklad.
 • 2:52 - 2:54
  Asi před 20 lety jsem byl v Jihoafrické republice
 • 2:54 - 2:56
  a pracoval se znesvářenými stranami konfliktu.
 • 2:56 - 2:58
  Měl jsem jeden měsíc navíc,
 • 2:58 - 3:00
  takže jsem nějaký čas strávil
 • 3:00 - 3:02
  s několika skupinami křováků.
 • 3:02 - 3:05
  Byl jsem zvědavý na ně a na způsob, jakým řeší konflikty.
 • 3:06 - 3:08
  Protože koneckonců, kam paměť sahá,
 • 3:08 - 3:10
  byli vždy lovci a sběrači,
 • 3:10 - 3:12
  žili život velice podobný životu našich předků
 • 3:12 - 3:15
  po možná 99 procent historie lidstva.
 • 3:15 - 3:18
  Všichni muži používají k lovu jedovaté šipky.
 • 3:18 - 3:20
  Smrtelně jedovaté.
 • 3:20 - 3:22
  Jak tedy řeší rozmíšky a neshody?
 • 3:22 - 3:24
  Co jsem se naučil je,
 • 3:24 - 3:27
  že kdykoli začne v komunitě houstnout atmosféra,
 • 3:27 - 3:30
  někdo jde a schová jedovaté šipky v buši.
 • 3:30 - 3:34
  A pak všichni sedí dokola v kruhu,
 • 3:34 - 3:37
  a sedí a mluví a mluví.
 • 3:37 - 3:39
  Může to trvat dvam tři, čtyři dny,
 • 3:39 - 3:41
  ale oni toho nenechají,
 • 3:41 - 3:43
  dokud nedojdou k řešení,
 • 3:43 - 3:45
  nebo ještě lépe, ke smíření.
 • 3:45 - 3:47
  A když je pořád ještě dusno,
 • 3:47 - 3:49
  pošlou někoho pryč, aby navštívil nějaké příbuzné.
 • 3:49 - 3:51
  Což slouží jako období pro zklidnění.
 • 3:51 - 3:53
  Tento systém je, myslím,
 • 3:53 - 3:56
  něco, co nás až do teď udrželo na živu,
 • 3:56 - 3:58
  když vezmeme, k čemu máme sklony.
 • 3:58 - 4:01
  Nazývám ten systém "třetí stranou".
 • 4:01 - 4:03
  Když se nad tím zamyslíte,
 • 4:03 - 4:06
  když normálně uvažujeme a mluvíme o konfliktu,
 • 4:06 - 4:08
  jsou tu vždycky dvě strany.
 • 4:08 - 4:10
  Arabové proti Izraelitům, dělníci proti managementu,
 • 4:10 - 4:13
  manžel proti manželce, rapublikání proti demokratům,
 • 4:13 - 4:15
  ale často už nevnímáme,
 • 4:15 - 4:17
  že u toho je vždycky třetí strana.
 • 4:17 - 4:19
  A tou třetí stranou jsme my,
 • 4:19 - 4:21
  okolní společnost,
 • 4:21 - 4:23
  přátelé, spojenci,
 • 4:23 - 4:25
  rodina, sousedé.
 • 4:25 - 4:28
  A můžeme hrát neuvěřitelně konstruktivní roli.
 • 4:28 - 4:30
  Možná to nejdůležitější,
 • 4:30 - 4:33
  v čem může třetí strana pomoci,
 • 4:33 - 4:36
  je připomínat oběma stranám, o co ve skutečnosti běží.
 • 4:36 - 4:38
  Kvůli dětem, kvůli rodině,
 • 4:38 - 4:41
  kvůli společnosti, kvůli budoucnosti,
 • 4:41 - 4:44
  přestaňme na chvíli bojovat a pojďme spolu mluvit.
 • 4:44 - 4:46
  Protože jde o to,
 • 4:46 - 4:48
  že když se zapojíme do konfliktu,
 • 4:48 - 4:50
  velice snadno ztrácíme perspektivu a nadhled.
 • 4:50 - 4:52
  Je moc snadné reagovat.
 • 4:52 - 4:55
  Lidské bytosti jsou málem stroje na reakce.
 • 4:55 - 4:57
  A jak se říká,
 • 4:57 - 4:59
  ve vzteku pronesete ten nejlepší projev,
 • 4:59 - 5:02
  jakého kdy budete litovat.
 • 5:02 - 5:05
  Na to nás upozorňuje ta "třetí strana".
 • 5:05 - 5:07
  Třetí strana nám pomáhá "vylézt si na balkón",
 • 5:07 - 5:10
  což je metafora pro místo, ze kterého máme nadhled.
 • 5:10 - 5:13
  Odtamtud můžete mít cíl stále na očích.
 • 5:13 - 5:16
  Povím vám historku ze své vlastní vyjednávačské zkušenosti.
 • 5:16 - 5:19
  Před pár lety jsem byl jako moderátor zapojen
 • 5:19 - 5:21
  do velice těžkých rozhovorů
 • 5:21 - 5:23
  mezi zástupci Ruska
 • 5:23 - 5:25
  a zástupci Čečenska.
 • 5:25 - 5:27
  Probíhala tam válka.
 • 5:27 - 5:29
  Sešli jsme se v Hágu,
 • 5:29 - 5:31
  v Paláci Míru,
 • 5:31 - 5:34
  v místnosti, kde se konal i tribunál nad válečnými zločiny
 • 5:34 - 5:36
  v Jugoslávii.
 • 5:36 - 5:38
  Hovory nabraly rychlý začátek,
 • 5:38 - 5:40
  když čečenský vicepresident
 • 5:40 - 5:43
  hned na začátku ukázal na Rusy a řekl:
 • 5:43 - 5:45
  "Rovnou tam zůstaňte sedět,
 • 5:45 - 5:47
  stejně budete souzeni za válečné zločiny."
 • 5:47 - 5:49
  Pokračoval a pak se ke mně otočil a řekl:
 • 5:49 - 5:51
  "Vy jste Američan.
 • 5:51 - 5:54
  Jen se podívejte, co vy Američani děláte v Portoriku."
 • 5:54 - 5:57
  Hned se mi hlavou začalo honit, "Portoriko, co vím o Portoriku?"
 • 5:57 - 5:59
  Začal jsem reagovat,
 • 5:59 - 6:02
  ale pak jsem se pokusil "vylézt na balkón".
 • 6:02 - 6:04
  A pak, když se odmlčel,
 • 6:04 - 6:06
  a všichni se dívali na mne a čekali odpověď,
 • 6:06 - 6:09
  už z toho balkónového nadhledu jsem byl schopen mu poděkovat,
 • 6:09 - 6:12
  a říci: "Vážím si vaší kritiky mé země,
 • 6:12 - 6:14
  beru to jako signál toho, že jsme mezi přáteli,
 • 6:14 - 6:17
  a můžeme spolu hovořit upřímně.
 • 6:17 - 6:20
  A nejsme tu proto, abychom mluvili o Portoriku nebo o minulosti,
 • 6:20 - 6:23
  ale jsme tu, abychom zkusili vymyslet způsob,
 • 6:23 - 6:26
  jak zastavit utrpení a krveprolití v Čečensku."
 • 6:26 - 6:29
  A rozhovor se podařilo opět uklidnit.
 • 6:29 - 6:31
  Rolí třetí osoby je
 • 6:31 - 6:33
  pomoci protivníkům získat nadhled, vylézt na balkón.
 • 6:33 - 6:36
  Teď se na chvíli přeneseme
 • 6:36 - 6:38
  na místo, kde trvá asi nejtěžší konflikt na světě,
 • 6:38 - 6:40
  nebo nejneřešitelnější konflikt -
 • 6:40 - 6:42
  na Blízký východ.
 • 6:42 - 6:45
  Otázka zní: kde je tam ta třetí strana?
 • 6:45 - 6:47
  Jak bychom se jenom dostali na balkón?
 • 6:47 - 6:49
  Nepředstírám, že znám odpověď na otázky
 • 6:49 - 6:51
  blízkovýchodního konfliktu,
 • 6:51 - 6:53
  ale myslím, že jsem našel první krok,
 • 6:53 - 6:55
  doslova první krok,
 • 6:55 - 6:58
  něco, co každý z nás může udělat jako třetí strana.
 • 6:58 - 7:00
  Zeptám se vás nejprve na toto:
 • 7:00 - 7:02
  kolik z vás
 • 7:02 - 7:04
  se v posledních letech přistihlo,
 • 7:04 - 7:07
  že máte strach z toho, co se děje na Blízkém východě,
 • 7:07 - 7:09
  a zajímalo by vás, co se s tím dá dělat?
 • 7:09 - 7:11
  Jenom pro zajímavost, kolik z vás?
 • 7:11 - 7:14
  OK, veliká většina z nás.
 • 7:14 - 7:16
  A přitom je to odsud tak daleko.
 • 7:16 - 7:19
  Proč tomu konfliktu věnujeme tolik pozornosti?
 • 7:19 - 7:21
  Je to počet mrtvých?
 • 7:21 - 7:23
  Stokrát více lidí umírá
 • 7:23 - 7:25
  v konfliktech v Africe než na Blízkém Východě.
 • 7:25 - 7:27
  Ne, je to kvůli tomu příběhu,
 • 7:27 - 7:29
  protože se cítíme osobně zapojeni
 • 7:29 - 7:31
  do toho příběhu.
 • 7:31 - 7:33
  Ať už jsme křesťané, muslimové nebo židé,
 • 7:33 - 7:35
  zbožní nebo ne,
 • 7:35 - 7:37
  cítíme, že na tom máme osobní zájem.
 • 7:37 - 7:40
  Na příbězích záleží. To vím i jako antropolog.
 • 7:40 - 7:43
  Příběhy používáme k tomu, abychom předávali znalosti.
 • 7:43 - 7:45
  Dávají našim životům smysl.
 • 7:45 - 7:47
  Proto jsme tady na TEDu, vykládáme si příběhy.
 • 7:47 - 7:49
  A příběhy jsou klíčové.
 • 7:49 - 7:52
  Moje výzva tedy zní:
 • 7:52 - 7:54
  ano, pojďme zkusit řešit politiku
 • 7:54 - 7:56
  Blízkého východu,
 • 7:56 - 7:59
  ale podívejme se i na ten příběh.
 • 7:59 - 8:01
  Zkusme se podívat ke kořenům toho, o čem to je.
 • 8:01 - 8:03
  A pokusme se na to aplikovat pohled třetí strany.
 • 8:03 - 8:06
  Co by to znamenalo? O jaký příběh jde?
 • 8:06 - 8:08
  Jako antropologové víme,
 • 8:08 - 8:11
  že každá kultura má příběh o svém počátku.
 • 8:11 - 8:13
  Jaký je příběh o počátku na Blízkém Východě?
 • 8:13 - 8:15
  Ve zkratce je to:
 • 8:15 - 8:18
  asi před 4000 lety, jeden muž s rodinou
 • 8:18 - 8:20
  prošel napříč Blízkým východem
 • 8:20 - 8:23
  a od té doby už svět nebyl jako dřív.
 • 8:23 - 8:25
  Ten muž, jak je už jasné,
 • 8:25 - 8:27
  byl Abraham.
 • 8:27 - 8:29
  Co reprezentoval, byla jednota,
 • 8:29 - 8:31
  jednota rodiny.
 • 8:31 - 8:33
  On je otcem nás všech.
 • 8:33 - 8:35
  Ale ne tím, co reprezentoval, ale tím, jakou nesl zprávu.
 • 8:35 - 8:38
  Jeho základní poselství byla také jednota,
 • 8:38 - 8:41
  vzájemné propojení všeho a jednota všeho.
 • 8:41 - 8:44
  A jeho základními hodnotami byla úcta
 • 8:44 - 8:46
  a laskavost vůči cizincům.
 • 8:46 - 8:49
  A to je to, čím je znám: svou pohostinností.
 • 8:49 - 8:51
  Takže v tom smyslu
 • 8:51 - 8:53
  je on symbolickou třetí stranou
 • 8:53 - 8:55
  Blízkého východu.
 • 8:55 - 8:58
  On je to, kdo nám připomíná,
 • 8:58 - 9:00
  že jsme všichni součástí mnohem většího celku.
 • 9:00 - 9:02
  A teď jak byste...
 • 9:02 - 9:04
  Teď se chvíli zamyslete.
 • 9:04 - 9:07
  Dneska čelíme nárůstu terorismu.
 • 9:07 - 9:09
  Co je to terorismus?
 • 9:09 - 9:12
  Terorismus je v základě vzít nevinného cizince
 • 9:12 - 9:15
  a chovat se k němu jako k nepříteli, kterého zabijete,
 • 9:15 - 9:17
  abyste vzbudili strach.
 • 9:17 - 9:19
  A co je protikladem terorismu?
 • 9:19 - 9:21
  Vzít nevinného cizince
 • 9:21 - 9:23
  a chovat se k němu jako k příteli,
 • 9:23 - 9:26
  kterého uvítáte ve svém domě,
 • 9:26 - 9:28
  abyste zaseli a stvořili porozumění,
 • 9:28 - 9:31
  nebo úctu, nebo lásku.
 • 9:31 - 9:33
  Takže co kdybychom
 • 9:33 - 9:36
  vzali ten Abrahamův příběh,
 • 9:36 - 9:38
  který je příběhem třetí strany,
 • 9:38 - 9:40
  co kdyby to mohlo --
 • 9:40 - 9:43
  protože Abraham je symbolem pohostinnosti --
 • 9:43 - 9:46
  co kdyby to mohla být protilátka proti terorismu?
 • 9:46 - 9:48
  Co kdyby to mohla být vakcína
 • 9:48 - 9:50
  proti náboženské nesnášenlivosti?
 • 9:50 - 9:53
  Jak bychom ten příběh mohli oživit?
 • 9:53 - 9:55
  Nestačí jenom vyprávět příběh --
 • 9:55 - 9:57
  to je sice silné --
 • 9:57 - 9:59
  ale lidé potřebují příběhy zažívat.
 • 9:59 - 10:02
  Oni potřebují ten příběh žít. Jak se to dá udělat?
 • 10:02 - 10:05
  Tohle je můj názor na to, jak by to šlo udělat.
 • 10:05 - 10:07
  A teď se dostanu k tomu prvnímu kroku.
 • 10:07 - 10:09
  Protože jednoduchým způsobem jak toho dosáhnout,
 • 10:09 - 10:12
  je vydat se na cestu.
 • 10:12 - 10:15
  Vyrazit na pěší putování po stopách Abrahamových.
 • 10:15 - 10:18
  Sledovat Abrahamovy šlépěje.
 • 10:18 - 10:21
  Protože pěší putování má skutečnou moc.
 • 10:21 - 10:24
  Jako antrolopog tvrdím, že chůze je to, co z nás udělalo lidi.
 • 10:24 - 10:26
  Je to legrační, když jdete,
 • 10:26 - 10:28
  kráčíte bok po boku
 • 10:28 - 10:31
  stejným směrem.
 • 10:31 - 10:33
  Kdybych přicházel čelem k vám
 • 10:33 - 10:36
  a došel takhle blízko,
 • 10:36 - 10:39
  cítili byste se ohroženi.
 • 10:39 - 10:41
  Ale když kráčíte vedle sebe,
 • 10:41 - 10:43
  a třeba se i dotýkáte rameny,
 • 10:43 - 10:45
  není to problém.
 • 10:45 - 10:47
  Kdo bojuje, když při tom chodí?
 • 10:47 - 10:50
  A proto při vyjednávání často, když se věci zamotají,
 • 10:50 - 10:52
  lidé jdou na procházku třeba do lesa.
 • 10:52 - 10:54
  Takže mne napadla myšlenka,
 • 10:54 - 10:56
  co takhle dát dohromady
 • 10:56 - 10:58
  trasu, cestu --
 • 10:58 - 11:01
  jako byla hedvábná cesta nebo apalačská cesta --
 • 11:01 - 11:03
  která by sledovala stopy
 • 11:03 - 11:05
  Abrahama.
 • 11:05 - 11:07
  Lidé říkali: "To je šílené, to nemůžeš.
 • 11:07 - 11:10
  Nemůžeš sledovat stopy Abrahama. Je to moc nebezpečné.
 • 11:10 - 11:12
  Musel bys překročit všechny ty hranice.
 • 11:12 - 11:14
  Prochází 10 různými zeměmi na Blízkém východě,
 • 11:14 - 11:16
  protože je všechny spojuje."
 • 11:16 - 11:18
  Tak jsme ten nápad zkoumali na Harvardu.
 • 11:18 - 11:20
  Věnovali jsme tomu náležitou péči.
 • 11:20 - 11:22
  A před pár lety se několik z nás,
 • 11:22 - 11:24
  skupina si 25 z 10 různých zemí,
 • 11:24 - 11:26
  rozhodla, že zkusíme, jestli se podaří sledovat Abrahamovy stopy,
 • 11:26 - 11:29
  putováním z místa jeho rodiště ve městě Urfa
 • 11:29 - 11:32
  v jižním Turecku, severní Mezopotámii.
 • 11:32 - 11:35
  Takže jsme sedli na autobus a také něco prošli pěšky,
 • 11:35 - 11:37
  a došli do Cháranu,
 • 11:37 - 11:40
  kde se podle Bible poprvé vydává na cestu.
 • 11:40 - 11:42
  Pak jsme překročili hranice do Sýrie a došli do Aleppa,
 • 11:42 - 11:44
  které je podle všeho po něm pojmenované.
 • 11:44 - 11:46
  Šli jsme do Damašku,
 • 11:46 - 11:48
  který má dlouhou historii spjatou s Abrahamem.
 • 11:48 - 11:51
  Pak jsme přišli do severního Jordánska,
 • 11:51 - 11:53
  do Jeruzaléma,
 • 11:53 - 11:56
  který je plný Abrahama, do Betléma,
 • 11:56 - 11:58
  a konečně do místa, kde je pohřben,
 • 11:58 - 12:00
  v Hebronu.
 • 12:00 - 12:02
  Takže jsme prakticky prošli od kolébky po rakev.
 • 12:02 - 12:05
  Ukázali jsme, že je to možné. Byla to fantastická pouť.
 • 12:05 - 12:07
  Zeptám se vás:
 • 12:07 - 12:09
  Kolik z vás už udělalo zkušenost
 • 12:09 - 12:11
  při pobytu v cizím prostředí,
 • 12:11 - 12:13
  nebo cizí zemi,
 • 12:13 - 12:16
  a cizinec, naprostý cizinec,
 • 12:16 - 12:19
  k vám přijde a prokáže vám nějakou laskavost,
 • 12:19 - 12:21
  třeba vás pozve k sobě domů, dá vám napít,
 • 12:21 - 12:23
  uvaří kávu, pozve vás k jídlu?
 • 12:23 - 12:25
  Kolik z vás tohle zažilo?
 • 12:25 - 12:27
  To je podstatou
 • 12:27 - 12:29
  Abrahamovské pouti.
 • 12:29 - 12:31
  Ale co zjistíte, když navštívíte vesnice v této oblasti,
 • 12:31 - 12:33
  kde očekáváte nepřátelství --
 • 12:33 - 12:35
  dostane se vám nejúžasnější pohostinnosti,
 • 12:35 - 12:37
  právě s odkazem na Abrahama.
 • 12:37 - 12:39
  "Ve jménu otce Abrahama
 • 12:39 - 12:41
  dovolte mi nabídnout vám nějaké jídlo."
 • 12:41 - 12:43
  Takže jsme objevili,
 • 12:43 - 12:46
  že Abraham není pro tyto lidi jen postava z knížek,
 • 12:46 - 12:49
  je živý a reálně přítomný.
 • 12:49 - 12:51
  Abych to zkrátil,
 • 12:51 - 12:53
  v několika posledních letech
 • 12:53 - 12:55
  tisíce lidí
 • 12:55 - 12:57
  začalo procházet částmi Abrahamovy cesty
 • 12:57 - 12:59
  pro Blízkém východě,
 • 12:59 - 13:02
  a přitom okoušejí pohostinnost místních lidí.
 • 13:02 - 13:04
  Začali putovat
 • 13:04 - 13:06
  v Izraeli a Palestině,
 • 13:06 - 13:08
  v Jordánsku, Turecku a Sýrii.
 • 13:08 - 13:10
  Je to úžasný zkušenost.
 • 13:10 - 13:12
  Muži, ženy, mladí, staří --
 • 13:12 - 13:15
  více žen než mužů vlastně, což je zajímavé.
 • 13:15 - 13:17
  Pro ty, kdo putovat nemohou,
 • 13:17 - 13:19
  kdo se tam teď prostě nemohou dostat,
 • 13:19 - 13:21
  lidé začali pořádat pochody
 • 13:21 - 13:23
  ve městech, ve svých vlastních komunitách.
 • 13:23 - 13:25
  V Cincinnati například uspořádali pouť
 • 13:25 - 13:27
  z kostela do mešity a do synagogy
 • 13:27 - 13:29
  a všichni pak spolu sdíleli abrahamovské jídlo.
 • 13:29 - 13:31
  A byl z toho den Abrahamovy cesty.
 • 13:31 - 13:33
  V Sao Paulu v Brazílii vznikl každoroční svátek,
 • 13:33 - 13:35
  kdy tisíce lidí běží
 • 13:35 - 13:37
  virtuální Abrahamovský běh,
 • 13:37 - 13:39
  který spojuje rozdílná společenství.
 • 13:39 - 13:42
  A média to milují.
 • 13:42 - 13:44
  Věnují tomu maximální pozornost,
 • 13:44 - 13:46
  protože je to vizuální,
 • 13:46 - 13:48
  a tím se šíří tahle idea
 • 13:48 - 13:50
  Abrahamovské pohostinnosti
 • 13:50 - 13:52
  a laskavosti vůči cizincům.
 • 13:52 - 13:54
  Před pár týdny
 • 13:54 - 13:56
  o tom byl program na rádiu NPR.
 • 13:56 - 13:58
  Minulý měsíc
 • 13:58 - 14:00
  vyšel článek v Guardianu
 • 14:00 - 14:03
  v Manchesteru,
 • 14:03 - 14:06
  na celé dvě stránky.
 • 14:06 - 14:09
  Citovali vesničana,
 • 14:09 - 14:12
  který říkal: "Tenhle pochod nás spojuje se světem."
 • 14:12 - 14:15
  Říkal, že to bylo, jako kdyby se jim v životě rozsvítilo.
 • 14:15 - 14:17
  Přineslo to naději.
 • 14:17 - 14:19
  A o tohle jde.
 • 14:19 - 14:22
  Ale není to jen věc psychologie,
 • 14:22 - 14:24
  jde také o ekonomiku,
 • 14:24 - 14:26
  protože poutníci utrácejí peníze.
 • 14:26 - 14:29
  Tahle žena z Um Ahmadu
 • 14:29 - 14:32
  žije u cesty v severním Jordánsku.
 • 14:32 - 14:34
  Je strašně chudá.
 • 14:34 - 14:37
  Je napůl slepá, její muž nemůže pracovat,
 • 14:37 - 14:40
  má sedm dětí.
 • 14:40 - 14:42
  Ale umí a může vařit.
 • 14:42 - 14:45
  Takže začala vařit skupinkám poutníků,
 • 14:45 - 14:48
  kteří procházejí vesnicí a zastaví se na jídlo u ní doma.
 • 14:48 - 14:50
  Sedí na podlaze.
 • 14:50 - 14:52
  Nemá ani ubrus.
 • 14:52 - 14:54
  Ale připravuje ta nejchutnější jídla
 • 14:54 - 14:57
  vonící bylinkami z okolní krajiny.
 • 14:57 - 14:59
  Takže k ní přichází čím dál víc poutníků.
 • 14:59 - 15:01
  Postupně začala vydělávat
 • 15:01 - 15:03
  a může živit svou rodinu.
 • 15:03 - 15:06
  Našemu týmu řekla
 • 15:06 - 15:09
  "Pomohli jste mi zviditelnit se
 • 15:09 - 15:11
  ve vesnici, kde se lidé dřív styděli
 • 15:11 - 15:13
  se na mne i podívat."
 • 15:13 - 15:16
  A to je potenciál Abrahamovské cesty.
 • 15:16 - 15:18
  Takových lidí jsou doslova stovky
 • 15:18 - 15:21
  všude po Blízkém východě, podél cesty.
 • 15:22 - 15:25
  Jde o to změnit způsob hry.
 • 15:25 - 15:27
  Aby se změnila hra, musíte změnit rámec,
 • 15:27 - 15:29
  způsob, jakým se na věci díváme --
 • 15:29 - 15:31
  změnit kontext
 • 15:31 - 15:34
  z nepřátelství na pohostinnost,
 • 15:34 - 15:37
  z terorismu na turismus.
 • 15:37 - 15:39
  V tomto smyslu právě Abrahamovská pouť
 • 15:39 - 15:41
  mění způsob hry.
 • 15:41 - 15:43
  Něco vám ukážu.
 • 15:43 - 15:45
  Mám tady malý žalud,
 • 15:45 - 15:47
  který jsem sebral někde během pouti
 • 15:47 - 15:49
  v průběhu letošního roku.
 • 15:49 - 15:51
  Žalud je symbolem dubu, pochopitelně --
 • 15:51 - 15:53
  vyroste z něj dub,
 • 15:53 - 15:55
  který je zase abrahamovským symbolem.
 • 15:55 - 15:57
  Dosud je ta stezka jako žalud;
 • 15:57 - 15:59
  pořád v raném stádiu.
 • 15:59 - 16:01
  Jak bude vypadat vzrostlý dub?
 • 16:01 - 16:03
  Myslím na svoje dětství,
 • 16:03 - 16:05
  z nějž jsem většinu strávil, i když pocházím z Chicaga,
 • 16:05 - 16:07
  v Evropě.
 • 16:07 - 16:09
  Pokud jste viděli na vlastní oči
 • 16:09 - 16:11
  třeba trosky Londýna
 • 16:11 - 16:14
  v roce 1945, nebo Berlína,
 • 16:14 - 16:16
  a řekli jste:
 • 16:16 - 16:18
  "Za 60 let bude tohle
 • 16:18 - 16:20
  ta nejpokojnější, nejblahobytnější část světa,"
 • 16:20 - 16:22
  lidé by si pomysleli,
 • 16:22 - 16:24
  že jste se úplně pomátli.
 • 16:24 - 16:28
  Ale celé se to povedlo díky společné Evropské identitě
 • 16:28 - 16:30
  a společné ekonomice.
 • 16:30 - 16:33
  Takže se ptám, jestli když se to povedlo v Evropě,
 • 16:33 - 16:35
  proč ne na Blízkém východě?
 • 16:35 - 16:37
  Proč by to nešlo, díky společné identitě --
 • 16:37 - 16:39
  kterou je Abrahamův příběh --
 • 16:39 - 16:41
  a díky společné ekonomice,
 • 16:41 - 16:44
  založené z větší části na turismu?
 • 16:45 - 16:47
  Takže bych to rád uzavřel
 • 16:47 - 16:50
  tím, že za posledních 35 let,
 • 16:50 - 16:52
  kdy jsem pracoval
 • 16:52 - 16:54
  při nejnebezpečnějších, nejkomplexnějších
 • 16:54 - 16:56
  konfliktech po celé planetě,
 • 16:56 - 16:59
  ještě jsem nepotkal žádný konflikt,
 • 16:59 - 17:02
  o kterém bych cítil, že ho nelze proměnit.
 • 17:02 - 17:04
  Není to jistě snadné,
 • 17:04 - 17:06
  ale je to možné.
 • 17:06 - 17:08
  Povedlo se to v Jihoafrické republice.
 • 17:08 - 17:10
  Daří se to v Severním Irsku.
 • 17:10 - 17:12
  Může se to podařit kdekoli.
 • 17:12 - 17:14
  Záleží to čistě na nás.
 • 17:14 - 17:17
  Závisí to na tom, abychom se stali třetí stranou.
 • 17:17 - 17:19
  Takže vás zvu,
 • 17:19 - 17:21
  abyste zvážili zaujmutí třetí strany,
 • 17:21 - 17:23
  i když je to jen malý krůček.
 • 17:23 - 17:25
  Za chvíli bude přestávka.
 • 17:25 - 17:27
  Běžte za někým,
 • 17:27 - 17:30
  kdo je z jiné kutury, jiné země,
 • 17:30 - 17:32
  jiného etnika, nebo se jinak liší,
 • 17:32 - 17:35
  a dejte se s nimi do hovoru; naslouchejte jim.
 • 17:35 - 17:37
  To je krok třetí strany.
 • 17:37 - 17:39
  To je vykročení na Abrahamovu stezku.
 • 17:39 - 17:41
  Co třeba po TEDTalku
 • 17:41 - 17:43
  vyjít na TEDWalk ("procházku")?
 • 17:43 - 17:45
  Na závěr už
 • 17:45 - 17:47
  jen tři věci.
 • 17:47 - 17:50
  Zaprvé, tajemství míru
 • 17:50 - 17:53
  je ve třetí straně.
 • 17:53 - 17:55
  Tou jsme my,
 • 17:55 - 17:57
  a každý z nás,
 • 17:57 - 17:59
  jedním malým krokem,
 • 17:59 - 18:02
  může přivést svět
 • 18:02 - 18:05
  o krok blíže k míru.
 • 18:05 - 18:07
  Jedno staré africké přísloví říká:
 • 18:07 - 18:09
  "Když se spojí pavučiny,
 • 18:09 - 18:12
  dokážou zadržet i lva."
 • 18:12 - 18:14
  Když spojíme naše
 • 18:14 - 18:16
  pavučiny třetích stran,
 • 18:16 - 18:19
  můžeme zadržet i lva války.
 • 18:19 - 18:21
  Děkuji vám.
 • 18:21 - 18:23
  (potlesk)
Title:
William Ury: Putování od "ne" k "ano"
Speaker:
William Ury
Description:

William Ury, autor knihy "Getting to Yes" (Jak dosáhnout souhlasu), nabízí elegantní, prostý (ale ne snadný) způsob, jak dosáhnout dohody i v těch nejtěžších situacích -- od rodinných sporů možná až po Blízký Východ.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:24
Samuel Titera added a translation

Czech subtitles

Revisions