Czech subtitles

← Jak se zlepšit v tom, co máte rádi

Get Embed Code
40 Languages

Showing Revision 9 created 05/26/2018 by Samuel Titera.

 1. Většina z nás se v průběhu života snaží
  být nejlepší v čemkoliv, co právě děláme,
 2. ať už je to naše zaměstnání, rodina, škola
 3. nebo cokoliv jiného.
 4. Já se tak cítím. Dělám, co můžu.
 5. Ale před nějakou dobou jsem přišel na to,
 6. že se skoro nezlepšuji ve věcech,
  na kterých mi záleží nejvíce.
 7. Ať už šlo o to být
  dobrým manželem, přítelem,
 8. nebo profesionálem či spolupracovníkem.
 9. Nezlepšoval jsem se v tom,
 10. i přesto, že jsem tomu úsilí
 11. věnoval hodně času.
 12. Brzy jsem si díky rozhovorům,
  které jsem absolvoval, a výzkumům
 13. uvědomil, že stagnace je i přes
  tvrdou snahu
 14. poměrně běžná.
 15. Chtěl bych vám ukázat,
  co jsem se dozvěděl, proč to tak je

 16. a co s tím můžeme dělat.
 17. Dozvěděl jsem se,
  že většina efektivních lidí
 18. a týmů v jakýchkoli oborech dělá něco,
 19. co můžeme všichni napodobit.
 20. V průběhu života neustále přepínají
  mezi dvěma zónami:
 21. zónou učení a zónou výkonu.
 22. Zóna učení je místo,
  kde je naším cílem se zlepšovat.

 23. Naše aktivity jsou navrženy tak,
  abychom se zlepšili,
 24. soustředíme se na to,
  co jsme se ještě nenaučili.
 25. To znamená, že musíme očekávat
  dělání chyb,
 26. protože se z nich poučíme.
 27. To se velice liší od toho,
  co děláme v zóně výkonu,
 28. jejímž cílem je dělat věci tak,
  jak nejlépe dovedeme.
 29. V této zóně se soustředíme
  na věci, které umíme
 30. a snažíme se minimalizovat chyby.
 31. Obě zóny by měly být
  součástí našich životů,

 32. ale přesné vědomí toho,
  v jaké zóně právě chceme být,
 33. s jakým cílem, soustředěním a očekáváním,
 34. nám pomáhá dělat věci lépe
  a zlepšovat se.
 35. Zóna výkonu maximalizuje
  náš aktuální výkon,
 36. zatímco zóna učení
  maximalizuje náš růst
 37. a náš budoucí výkon.
 38. Důvod, proč se navzdory tvrdé práci
 39. moc nezlepšujeme,
 40. je takový, že skoro všechen svůj čas
  se snažíme trávit v zóně výkonu.
 41. To brzdí náš růst.
 42. Ironií je, že v delším horizontu
  to snižuje i náš výkon.
 43. Jak taková zóna učení vypadá?

 44. Vezměme si Demostehena,
  politického lídra
 45. a nejlepšího řečníka a právníka
  ve starověkém Řecku.
 46. Aby se stal takto dobrým,
  netrávil všechen svůj čas
 47. tím, že prostě byl řečníkem
  nebo právníkem,
 48. což představovalo jeho zónu výkonu.
 49. Místo toho se věnoval aktivitám
  zlepšujícím jeho výkon.
 50. Samozřejmě se hodně učil.
 51. Pomocí mentorů se učil zákon a filozofii,
 52. ale také si uvědomoval, že být právník
  zahrnuje přesvědčování druhých lidí,
 53. takže zároveň studoval velké proslovy
 54. a herectví.
 55. Aby se zbavil svého zlozvyku,
  kdy se mu mimovolně zvedalo rameno,
 56. cvičil své proslovy přímo před zrcadlem,
 57. a ze stropu zavěsil meč, který
 58. ho bodl ve chvíli,
 59. kdy rameno zvedl.
 60. (Smích)

 61. Aby mluvil srozumitelně, i když šišlal,

 62. trénoval své proslovy s kameny v ústech.
 63. Vybudoval podzemní místnost,
 64. kde mohl cvičit bez přerušení
 65. a přitom nerušit druhé.
 66. Vzhledem k hlučnosti dřívějších soudů
 67. také cvičil u oceánu,
 68. kde se snažil přehlušit řev vln.
 69. Jeho aktivity v zóně učení

 70. byly velice odlišné
  od těch u soudu,
 71. jeho zóny výkonu.
 72. V zóně učení dělal to,
 73. co by Dr. Anders Ericsson
  nazval "vědomý tréning".
 74. To zahrnuje rozdělení schopností
  na jednotlivé komponenty
 75. s jasnou přesností, co se
  snažíme vylepšit,
 76. jako například uvolněná ramena.
 77. Dále také plné soustředění na velké výzvy
 78. mimo naši komfortní zónu,
 79. o kousek dále, než čeho
  jsme aktuálně schopní.
 80. Měli bychom často využívat
  zpětnou vazbu,
 81. nejlépe od zkušených koučů,
 82. protože aktivity navrženy pro zlepšení
 83. jsou specifické pro obor.
 84. Velcí učitelé a koučové vědí,
  jaké tyto aktivity jsou
 85. a mohou nám dát odbornou zpětnou vazbu.
 86. Je to právě tento způsob cvičení
  v zóně učení
 87. zajišťující výrazné zlepšení,
 88. ne jen pouhé provádění úkolu.
 89. Výzkumy například ukazují,
  že po několika prvních letech
 90. na pracovních pozici
 91. se výkon ustálí.
 92. Ukázalo se, že toto platí pro
  učení, všeobecnou lékařskou praxi,
 93. ošetřovatelství a další odvětví.
 94. Děje se to proto, že ve chvíli,
  kdy si myslíme že jsme dost dobří,
 95. dostačující,
 96. přestaneme trávit čas
  v zóně učení.
 97. Všechnu svou pozornost
  věnujeme práci,
 98. výkonu.
 99. Pokud se chceme zlepšit,
  není to dobrá cesta.
 100. Naopak lidé, kteří v zóně učení
  tráví čas i nadále,
 101. se neustále zlepšují.
 102. Nejlepší obchodníci se věnují aktivitám,
 103. které zlepšují jejich výkon,
  alespoň jednou týdně.
 104. Aby rozšířili své znalosti, čtou,
 105. radí se s kolegy nebo experty z oboru,
 106. zkouší nové postupy, prosí o zpětnou vazbu
  a přizpůsobí se jí.
 107. Nejlepší šachoví hráči
 108. netráví většinu času skutečným
  hraním šachů,
 109. což by byla jejich zóna výkonu.
 110. Místo toho se snaží předpovědět
  a analyzovat tahy velmistrů.
 111. Každý z nás pravděpodobně strávil
  mnoho, mnoho a ještě více času
 112. psaním na počítači,
 113. aniž by své psaní urychlil.
 114. Pokud bychom strávili 10 až 20
  minut každý den
 115. plnou koncentrací na psaní
  o 10 až 20 % rychleji
 116. než právě píšeme,
 117. psali bychom rychleji.
 118. A tím spíše, pokud bychom si
  uvědomili chyby, které děláme,
 119. a snažili se procvičovat tato slova.
 120. To je "vědomý tréning".
 121. V jakých dalších částech našich životů,

 122. možná těch, na kterých nám záleží nejvíce,
 123. pracujeme usilovně, ale nezlepšujeme se,
 124. protože jsme neustále v zóně výkonu?
 125. Nechci tím říct, že zóna výkonu
  nemá žádnou hodnotu.
 126. Opravdu má.
 127. Když jsem musel na operaci kolene,
  neřekl jsem chirurgovi:
 128. "Porýpej se tam a soustřeď se na to,
  co ještě neznáš."
 129. (Smích)

 130. "Poučíme se z tvých chyb!"

 131. Hledal jsem chirurga, u kterého jsem
  věřil, že odvede dobrou práci.
 132. A chtěl jsem, aby odvedl dobrou práci.
 133. Tím, že jsme v zóně výkonu,
 134. můžeme dělat věci nejlépe, jak umíme.
 135. Může nás to také motivovat
 136. a poskytnout nám informace,
  na co dalšího bychom se měli soustředit,
 137. až se vrátíme do zóny učení.
 138. Takže cesta ke skvělému výkonu
 139. vede skrze přepínání mezi zónou učení
  a zónou výkonu.
 140. V zóně učení záměrně
  rozvíjíme své dovednosti
 141. a ty poté uplatníme v
  zóně výkonu.
 142. Když je Beyoncé na turné,

 143. tak je v průběhu koncertu
  ve své zóně výkonu,
 144. ale každý večer, když se dostane
  do svého pokoje,
 145. se vrátí zpět do své zóny učení.
 146. Sleduje video ze show,
  která právě skončila.
 147. Hledá možnosti, jak se zlepšit,
 148. jak zlepšit sebe, tanečníky
  a práci s kamerou.
 149. Ráno druhého dne
 150. každý obdrží papíry s poznámkami,
  co vylepšit.
 151. Na tom pracují v průběhu dne
  před dalším vystoupením.
 152. Je to spirála
 153. k pořád se zlepšujícím schopnostem.
 154. Musíme však vědět, kdy se chceme učit
  a kdy chceme výkon.
 155. A i když chceme dělat oboje,
 156. tak čím více času strávíme
  v zóně učení,
 157. tím více se zlepšíme.
 158. Jak tedy můžeme trávit
  více času v zóně učení?

 159. Zaprvé musíme věřit a pochopit,
 160. že se můžeme zlepšit.
 161. Tomu se říká růstové myšlení.
 162. Zadruhé se musíme chtít v této
  určité dovednosti zlepšit.
 163. Musíme vědět, proč to děláme,
 164. protože to bude stát čas a úsilí.
 165. Zatřetí musíme mít představu,
  jakým způsobem se můžeme zlepšit,
 166. co můžeme dělat, abychom se zlepšili.
 167. Ne, jak když jsem se jako teenager
  učil hrát na kytaru
 168. hraním písniček stále dokola,
 169. ale prováděním "vědomého tríningu".
 170. Začtvrté musíme být v situaci,
  kdy příliš neriskujeme.
 171. Protože pokud očekáváme, že
  budeme dělat chyby,
 172. nesmí mít dopad těchto chyb
  katastrofické
 173. ani významné následky.
 174. Chodec na laně nezkouší nové triky
  bez sítě pod sebou
 175. a atlet nebude zkoušet poprvé
  v průběhu mistrovství
 176. žádné nové pohyby.
 177. Jedním z důvodů,

 178. proč trávíme tolik času v zóně výkonu
 179. je, že prostředí, ve kterých se nacházíme,
  jsou pro nás velice riskantní.
 180. Vytváříme si sociální rizika
 181. i ve školách, které jsou určeny
  k tomu, abychom se učili.
 182. A to nemluvím o standardizovaných testech.
 183. Chci tím říci, že každou minutu,
  každý den
 184. mnoho studentů od základních po
  vysoké školy má pocit,
 185. že pokud udělají chybu,
  tak o nich budou mít ostatní nízké mínění.
 186. Není divu,
  že jsou stále ve stresu
 187. a neriskují, aby získali
  potřebné znalosti.
 188. Učí se, že chyby jsou nežádoucí
 189. nedopatřením,
 190. když po nich učitelé nebo rodiče
  požadují správnou odpověď
 191. a odmítají chyby, místo aby je
  uvítali, rozebrali
 192. a poučili se z nich.
 193. Nebo si přejeme konkrétní odpovědi
 194. místo, abychom podporovali
  zvídavé myšlení,
 195. ze kterého se poučíme všichni.
 196. Když jsou na všech domácích
  i školních úkolech čísla nebo písmena,
 197. a počítají se do finální známky,
 198. než abychom je používali k procvičování,
  chybám, zpětné vazbě a opakování,
 199. sdělujeme jasnou zprávu,
  že škola je zónou výkonu.
 200. To samé platí pro naše pracovní prostředí.

 201. Ve firmách, kterým pomáhám, často vidím
  bezchybné, výkonné prostředí,
 202. které vedoucí podporují,
  aby pobízeli ke skvělé práci.
 203. To však nutí zaměstnance,
  aby se drželi toho, co vědí
 204. a nezkoušeli nové věci.
 205. To brzdí vývoj společnosti,
  není schopná inovace
 206. a zaostává za ostatními.
 207. Více prostoru pro osobní růst
  můžeme vytvořit tím,

 208. že začneme s ostatními mluvit o tom,
 209. v jaké zóně a kdy chceme být.
 210. V čem se chceme zlepšit
  a jak to chceme udělat?
 211. A kdy chceme využít, co jsme
  se naučili a minimalizovat chyby?
 212. Tímto způsobem si ujasníme,
  co je to úspěch,
 213. kdy a jak se navzájem podpořit.
 214. Co když jsme ale ve stavu,
  kdy je v sázce mnoho

 215. a ještě se necítíme na
  takové konverzace?
 216. Potom jsou tři věci, které můžeme
  udělat jako jednotlivec.
 217. Zaprvé můžeme vytvořit
  nízko-rizikové ostrovy v riskantním moři.
 218. To jsou místa, kde mají chyby
  malý dopad.
 219. Například si můžeme najít mentora
  nebo spolupracovníka, kterému důvěřujeme
 220. a se kterým si můžeme vyměnit názory nebo
  vést citlivé konverzace
 221. nebo dokonce hrát role.
 222. Nebo můžeme požádat o porady
  pro zpětnou vazbu.
 223. Nebo si můžeme vytyčit čas na čtení,
  sledování videí nebo online kurzů.
 224. To je jen pár příkladů.
 225. Zadruhé můžeme vykonávat práci
  tak, jak se od nás očekává,
 226. poté se zpětně podívat na to,
  co bychom mohli zlepšit,
 227. jako to dělá Beyoncé,
 228. a můžeme sledovat a napodobovat
  experty.
 229. Pozorování, přemýšlení a přizpůsobení
  je zóna učení.
 230. A nakonec můžeme být vůdcem
 231. a snížit napětí pro ostatní tím,
  že jim řekneme, v čem se chceme zlepšit.
 232. Budeme se jich ptát na to,
  co nevíme,
 233. nabízet zpětnou vazbu a dělit se o chyby
 234. a o to, co jsme se z nich naučili,
 235. aby se ostatní cítili v bezpečí
  dělat to samé.
 236. Opravdová důvěra je o
  vytváření neustálého učení.

 237. Co kdybychom naše životy
  místo prací, prací, prací
 238. a výkonem, výkonem, výkonem
 239. trávili zkoumáním,
 240. ptaním,
 241. posloucháním,
 242. experimentováním, přemýšlením,
 243. snahou a uplatněním?
 244. Co kdybychom měli vždy něco,
 245. v čem se chceme zlepšit?
 246. Co kdybychom vytvořili více
 247. nízko-rizikových ostrovů a vod?
 248. A co kdybychom přesně vytyčili
 249. pro sebe i své spolupracovníky,
 250. kdy se chceme učit
  a kdy chceme výkon,
 251. aby mělo naše úsilí význam,
 252. nikdy jsme se nepřestali zlepšovat
 253. a byli ještě lepší v tom nejlepším?
 254. Děkuji.