Return to Video

Is there life after death?

 • 0:10 - 0:22
  (Chuông)
 • 0:28 - 0:33
  (Tiếng Pháp) Câu hỏi của chúng con là:
  Có sự sống sau cái chết?
 • 0:37 - 0:41
  (Tiếng Anh) Câu hỏi là:
  Có sự sống sau cái chết?
 • 0:43 - 0:45
  Hai người, một câu hỏi?
 • 0:45 - 0:47
  (Cười)
 • 0:50 - 0:54
  Sự sống luôn luôn có mặt
  vào cùng một thời điểm với cái chết,
 • 0:55 - 0:58
  chứ không phải chỉ có trước cái chết!
 • 1:04 - 1:05
  Và...
 • 1:09 - 1:11
  Nó không thể tách rời khỏi cái chết.
 • 1:12 - 1:18
  Nơi nào có sự sống, nơi đó có cái chết.
  Nơi nào có cái chết, nơi đó có sự sống.
 • 1:19 - 1:23
  Điều này cần đến thiền định một chút.
 • 1:33 - 1:36
  Trong Đạo Phật, chúng ta
  thường nói về "tương tức",
 • 1:38 - 1:39
  "Tương tức".
 • 1:40 - 1:43
  Nghĩa là con không đứng một mình.
 • 1:44 - 1:48
  Con luôn tương tức với các thứ khác.
 • 1:50 - 1:52
  Giống như bên trái và bên phải.
 • 1:54 - 1:57
  Nếu không có bên phải
  thì không có bên trái.
 • 2:00 - 2:03
  Nếu không có bên trái
  thì không có bên phải.
 • 2:04 - 2:08
  Không thể tách bên trái khỏi bên phải.
 • 2:09 - 2:13
  Không thể tách bên phải khỏi bên trái.
 • 2:13 - 2:19
  Ví như Thầy bảo một trong hai con
  mang bên trái đi về Xóm Hạ.
 • 2:20 - 2:23
  và người kia mang bên phải
  đi về Xóm Mới.
 • 2:23 - 2:24
  Điều đó là không thể!
 • 2:25 - 2:29
  Bên phải và bên trái,
  chúng muốn được cùng nhau.
 • 2:30 - 2:33
  Bởi nếu không có bên kia,
  bên này cũng không thể tồn tại.
 • 2:34 - 2:35
  Điều này rất rõ ràng.
 • 2:36 - 2:38
  Cũng giống như bên trên và bên dưới.
 • 2:39 - 2:42
  Không thể có bên trên
  nếu không có bên dưới.
 • 2:44 - 2:49
  Trong đạo Bụt, chúng ta
  gọi đó là 'tương tức', 'interêtre'.
 • 2:51 - 2:54
  Mọi sự đều có mặt cùng nhau và cùng lúc.
 • 2:55 - 2:57
  Bởi vậy khi Chúa nói:
 • 2:59 - 3:01
  "Để ánh sáng ngự trị",
 • 3:04 - 3:05
  ánh sáng nói:
 • 3:05 - 3:08
  "Con cần phải đợi,
  thưa Chúa, con cần phải đợi".
 • 3:09 - 3:11
  Chúa nói:" Con đang đợi điều gì?"
 • 3:12 - 3:16
  Ánh sáng trả lời:
  "Con đang đợi bóng tối đến cùng hiển hiện".
 • 3:18 - 3:21
  Bởi ánh sáng và bóng tối, chúng tương tức.
 • 3:24 - 3:27
  Và Chúa nói:
  " Bóng tối đã luôn ở đây rồi".
 • 3:27 - 3:30
  Ánh sáng thưa:
  "Thế thì, con cũng đã ở đây rồi".
 • 3:33 - 3:36
  Trường hợp của
  cái tốt và cái xấu cũng vậy.
 • 3:37 - 3:39
  Trước và sau,
 • 3:40 - 3:42
  đây và đó,
  bạn và tôi.
 • 3:44 - 3:47
  Tôi không thể tồn
  tại ở đó mà không có bạn.
 • 3:50 - 3:54
  Hoa sen không thể tồn tại mà không có bùn.
 • 3:56 - 3:59
  Không thể.
 • 4:01 - 4:04
  Không có hạnh phúc
  nào không đi cùng với khổ đau.
 • 4:06 - 4:09
  Không có sự sống nào mà
  tách rời với cái chết.
 • 4:11 - 4:13
  Khi một nhà sinh học quan sát...
 • 4:15 - 4:17
  cơ thể con người,
 • 4:20 - 4:24
  ông thấy rằng sự sống
  và cái chết xảy ra cùng nhau trong cơ thể.
 • 4:26 - 4:28
  Mỗi khoảnh khắc,
 • 4:30 - 4:33
  hàng nghìn tế bào đang chết.
 • 4:39 - 4:45
  Khi con thử gãi như thế này,
  rất nhiều tế bào khô rơi xuống.
 • 4:46 - 4:47
  Đó là các tế bào chết.
 • 4:51 - 4:55
  Và hàng ngày mỗi phút giây
  rất nhiều tế bào chết.
 • 4:59 - 5:03
  Con quá bận nên con
  không chú ý rằng con đang chết.
 • 5:04 - 5:06
  Khi chúng chết, tức là con đang chết.
 • 5:07 - 5:09
  Con nghĩ là con chưa chết,
 • 5:10 - 5:14
  rằng phải 50 hay 70 năm nữa.
 • 5:14 - 5:16
  Điều này không đúng!
 • 5:17 - 5:21
  Sự chết không phải ở đâu xa, sự chết
  xảy ra ở ngay tại đây và ngay lúc này.
 • 5:23 - 5:28
  "la mort", hay sự chết,
  đang xảy ra vào mỗi khoảnh khắc.
 • 5:30 - 5:33
  Và vì nhờ sự chết của các tế bào,
 • 5:33 - 5:37
  mới có sự sinh ra của các tế bào khác.
 • 5:38 - 5:41
  Vào khoảnh khắc hiện tại rất
  nhiều tế bào cũng đang được sinh ra.
 • 5:43 - 5:47
  Chúng ta không có đủ thì giờ
  tổ chức sinh nhật cho chúng.
 • 5:52 - 5:57
  Sự thật là,
  về mặt khoa học mà nói,
 • 6:00 - 6:04
  ta cũng có thể thấy sinh
  và diệt đang xảy ra lúc này.
 • 6:06 - 6:12
  và nhờ các tế bào chết đi
  mà tế bào khác được sinh ra.
 • 6:13 - 6:19
  Vì có tế bào sinh ra,
  nên có tế bào chết đi.
 • 6:20 - 6:22
  Chúng dựa vào nhau để hiện hữu.
 • 6:24 - 6:28
  Con đang trải qua sự diệt và sự sinh
 • 6:29 - 6:30
  vào mỗi khoảnh khắc.
 • 6:31 - 6:34
  Đừng nghĩ con chỉ được
  sinh ra vào một khoảnh khắc nào đó.
 • 6:34 - 6:37
  Giây phút được viết vào giấy khai sinh
 • 6:37 - 6:39
  chỉ là một khoảnh khắc.
 • 6:40 - 6:42
  Và đó cũng không phải là khoảnh khắc
  đầu tiên của con trên đời.
 • 6:43 - 6:47
  Trước khoảnh khắc đó, con đã có mặt
  trên đời từ nhiều giây phút trước rồi.
 • 6:49 - 6:52
  Trước khi con được thụ thai trong bụng mẹ,
 • 6:53 - 6:56
  con đã hiện hữu trong ba và mẹ con rồi,
 • 6:56 - 6:58
  dưới một dạng thể khác.
 • 7:00 - 7:05
  Vì vậy không có sinh, không có sự
  bắt đầu thực sự, và không có kết thúc.
 • 7:09 - 7:14
  Khi chúng ta biết
  sinh và diệt luôn ở cùng nhau
 • 7:15 - 7:17
  ta không còn sợ cái chết nữa
 • 7:18 - 7:20
  bởi trong giây phút sinh cũng đã có tử.
 • 7:22 - 7:24
  (Tiếng Pháp) Sự sống đến từ cái chết
 • 7:25 - 7:27
  Chúng không thể tách rời nhau.
 • 7:27 - 7:30
  Đây là phép thiền định rất sâu.
 • 7:32 - 7:35
  Con không nên chỉ thiền định
  bằng tư duy.
 • 7:36 - 7:38
  Con còn cần quan sát
  cuộc sống xung quanh...
 • 7:41 - 7:43
  trong đời sống hàng ngày.
 • 7:46 - 7:50
  Và con sẽ thấy cái sinh và cái diệt
  tương tức với nhau trong mọi thứ:
 • 7:53 - 8:01
  cây cối, động vật, thời tiết,
  các vấn đề, năng lượng...
 • 8:03 - 8:05
  Các nhà khoa học đã nói,
 • 8:06 - 8:08
  không có sinh, không có diệt.
 • 8:09 - 8:12
  (Tiếng Pháp) Chẳng cái gì được tạo ra,
  chẳng cái gì mất đi.
 • 8:12 - 8:14
  Chỉ có sự chuyển hóa.
 • 8:14 - 8:18
  Sự chuyển hóa là có thể, là thực.
 • 8:18 - 8:21
  Sinh diệt là không thực.
 • 8:22 - 8:25
  Cái mà con gọi là sống và chết
  đó chỉ là sự chuyển hóa mà thôi.
 • 8:28 - 8:31
  Khi con thực hiện một phản ứng hóa học,
 • 8:33 - 8:37
  con trộn các chất với nhau.
 • 8:39 - 8:43
  Khi các chất tiếp xúc với nhau,
  chúng tạo ra sự chuyển hóa.
 • 8:44 - 8:48
  Có lúc con nghĩ chất đó không còn nữa,
 • 8:49 - 8:50
  nó đã biến mất.
 • 8:51 - 8:55
  Nhưng thực ra, nếu nhìn sâu,
  con sẽ thấy chất đó vẫn còn
 • 8:55 - 8:57
  dưới một hình thức khác.
 • 8:58 - 9:03
  Khi con nhìn lên trời
  con không thấy đám mây.
 • 9:03 - 9:05
  Con nghĩ đám mây đã chết,
 • 9:05 - 9:12
  nhưng thực ra, đám mây liên tục chuyển
  thành cơn mưa và cứ vậy...
 • 9:15 - 9:18
  Tức là sống và chết chỉ là thứ thấy
  trên bề mặt.
 • 9:19 - 9:23
  Nếu con tiếp tục, nhìn sâu hơn,
  sẽ không còn sống và chết.
 • 9:23 - 9:25
  Chỉ có sự tiếp nối.
 • 9:30 - 9:34
  Và khi con chạm đến sự tiếp nối,
  đến bản chất của sinh và diệt,
 • 9:35 - 9:37
  con sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa.
 • 9:41 - 9:45
  Không phải chỉ có đạo Bụt mới nói về
  không sinh không diệt,
 • 9:46 - 9:49
  mà các nhà khoa học cũng nói về
  không sinh không diệt.
 • 9:50 - 9:54
  Hai bên có thể trao đổi kiến thức với nhau
  Rất là thú vị.
 • 9:55 - 9:59
  Chúng ta được mời sống cuộc đời mình
  một cách sâu sắc hơn.
 • 10:00 - 10:05
  Như thế ta có thể chạm tới
  tự tánh của không sinh, không diệt.
 • 10:12 - 10:15
  Và, câu trả lời của Thầy là...
 • 10:17 - 10:22
  lời mời thực tập.
 • 10:24 - 10:28
  Chúng ta hãy sống đời mình
  chánh niệm hơn, tập trung hơn
 • 10:28 - 10:32
  để xúc chạm một cách sâu sắc hơn
  với những gì đang xảy ra.
 • 10:33 - 10:37
  Khi đó ta sẽ có cơ hội được tiếp xúc với
  tự tánh chân thật của thực tại:
 • 10:38 - 10:39
  không sinh không diệt.
 • 10:42 - 10:48
  Đó là cái mà đạo Bụt nhắc đến
  với khái niệm "Niết bàn".
 • 10:49 - 10:51
  'Niết bàn' là không sinh, không diệt.
 • 10:52 - 10:55
  Trong Thiên Chúa giáo các con gọi là:
 • 10:57 - 10:59
  'Đấng Tối cao', là 'Chúa'
 • 11:00 - 11:03
  Chúa là tự tánh chân thật của
  không sinh không diệt.
 • 11:05 - 11:07
  Chúng ta không phải đi tìm Chúa.
 • 11:09 - 11:10
  Chúa là tự tánh chân thật của chính ta.
 • 11:11 - 11:13
  Như là một con sóng.
 • 11:15 - 11:18
  Con sóng tin rằng nó có sinh và diệt.
 • 11:21 - 11:26
  Mỗi khi nhô lên, và bắt đầu lao xuống,
 • 11:27 - 11:28
  nó sợ chết.
 • 11:32 - 11:35
  Con sóng sợ chết.
 • 11:36 - 11:39
  Nhưng nếu nó nhận ra rằng
  nó là nước,
 • 11:41 - 11:42
  nó sẽ chẳng còn sợ nữa.
 • 11:44 - 11:48
  Trước khi đi lên, nó là nước.
  Đi xuống, nó là nước.
 • 11:49 - 11:52
  Sau khi đi xuống,
  nó vẫn tiếp tục là nước.
 • 11:54 - 11:55
  Không có cái chết.
 • 11:58 - 12:03
  Vì vậy quan trọng là
  con sóng phải biết thiền,
 • 12:06 - 12:11
  để nhận ra rằng nó là sóng,
  nhưng đồng thời cũng là nước.
 • 12:12 - 12:17
  Và khi nó biết nó là nước,
  nó sẽ không còn sợ hãi nữa.
 • 12:18 - 12:22
  Đi lên nó cảm thấy tốt,
  đi xuống nó cũng cảm thấy tốt.
 • 12:23 - 12:24
  Nó không còn sợ hãi.
 • 12:26 - 12:30
  Đám mây cũng vậy,
  sẽ không còn sợ chết.
 • 12:30 - 12:34
  Chúng biết rằng, nếu chúng không là mây,
  chúng có thể là cái gì đó khác,
 • 12:34 - 12:37
  cũng đẹp như vậy, như là mưa
  hay là tuyết.
 • 12:49 - 12:52
  Vì thế sóng không đi tìm nước.
 • 12:54 - 12:59
  Nó không phải đi đâu tìm nước,
 • 12:59 - 13:02
  Bởi vì ngay lúc này, ngay ở đây,
  nó đã là nước.
 • 13:02 - 13:04
  Với Chúa cũng vậy.
 • 13:04 - 13:06
  Ta không phải...
 • 13:08 - 13:09
  đi tìm Chúa.
 • 13:10 - 13:12
  Chúng ta là Chúa,
  Chúa là tự tánh chân thật của chúng ta.
 • 13:15 - 13:17
  Con không phải đi đâu
  để tìm kiếm Niết bàn.
 • 13:17 - 13:19
  Niết bàn là bản chất của chúng ta.
 • 13:21 - 13:23
  Đó là lời dạy của Bụt.
 • 13:24 - 13:27
  Một số chúng ta đã có thể
  nhận ra điều đó.
 • 13:28 - 13:31
  Chúng ta tận hưởng
  giây phút hiện tại.
 • 13:31 - 13:34
  Chúng ta biết rằng
  chúng ta không thể chết.
 • 13:47 - 13:52
  (Chuông)
Title:
Is there life after death?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
14:19

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions