Return to Video

Kutambua magonjwa mapema, tuongee lugha ya siri ya bakteria

 • 0:02 - 0:03
  Hauwajui.
 • 0:04 - 0:05
  Hauwaoni.
 • 0:06 - 0:08
  Lakini daima wapo wanazunguka,
 • 0:09 - 0:11
  wananong'oneza,
 • 0:11 - 0:13
  wakitengeneza mipango ya siri,
 • 0:14 - 0:17
  wakijenga jeshi la mamilioni ya wanajeshi.
 • 0:19 - 0:21
  Na wanapoamua kushambulia,
 • 0:21 - 0:24
  wanashambulia kwa wakati mmoja.
 • 0:27 - 0:29
  Ninaongelea kuhusu bakteria.
 • 0:29 - 0:30
  (Kicheko)
 • 0:30 - 0:33
  Mlidhani ninaongelea kuhusu nani?
 • 0:34 - 0:38
  Bakteria wanaishi kwenye jamii
  kama tu binadamu.
 • 0:38 - 0:39
  Wana familia,
 • 0:39 - 0:40
  wanaongea,
 • 0:40 - 0:42
  na wanapanga shughuli zao.
 • 0:42 - 0:45
  Na kama tu binadamu, wanahila, waongo,
 • 0:45 - 0:47
  na wengine hata wanadanganyana wenyewe.
 • 0:48 - 0:52
  Je kama nikikuambia kua tunaweza
  kusikiliza mazungumzo ya bakteria
 • 0:52 - 0:56
  na kutafsiri taarifa zao za siri
  kuwa lugha ya binadamu?
 • 0:56 - 1:01
  Na kama je nikiwaambia kuwa kutafsiri
  mazungumzo ya bakteria kutaokoa maisha?
 • 1:03 - 1:04
  Nina PhD ya nanofizikia,
 • 1:04 - 1:09
  na nimetumia teknolojia ya nano kuunda
  chombo cha kutafsiri cha muda halisi
 • 1:09 - 1:11
  kinachoweza kupeleleza kwenye jamii
  za bakteria
 • 1:11 - 1:14
  na kutupa rekodi za nini
  bakteria wanafanya.
 • 1:16 - 1:18
  Bakteria wanaishi kila sehemu.
 • 1:18 - 1:20
  Wako kwenye udongo, kwenye samani zetu
 • 1:20 - 1:21
  na ndani ya miili yetu.
 • 1:22 - 1:27
  Ki ukweli, asilimia 90 ya seli zote hai
  kwenye huu ukumbi ni bakteria.
 • 1:28 - 1:30
  Baadhi ya bakteria ni wazuri
  kwetu;
 • 1:30 - 1:33
  wanatusaidia kumeng'enya chakula
  au kutengeneza dawa.
 • 1:33 - 1:35
  Na baadhi ya bakteria na wabaya kwetu:
 • 1:35 - 1:37
  wanasababisha magonjwa na kifo.
 • 1:38 - 1:40
  Kushirikisha kazi zote bakteria
  walizonazo,
 • 1:40 - 1:42
  wanatakiwa wawe na uwezo wa
  kupanga,
 • 1:42 - 1:44
  na wanafanya hivyo kama tu sisi
  binadamu --
 • 1:44 - 1:46
  kwa mawasiliano.
 • 1:47 - 1:48
  Lakini badala ya kutumia
  maneno,
 • 1:48 - 1:51
  wanatumia molekuli za ishara
  kuwasiliana wenyewe kwa wenyewe.
 • 1:52 - 1:53
  Bakteria wanapokuwa wachche,
 • 1:53 - 1:56
  molekuli za ishara zinatiririka nje,
 • 1:56 - 1:59
  kama kelele za mtu peke yake
  jangwani.
 • 2:00 - 2:04
  Lakini kukiwa na bakteria wengi,
  molekuli za ishara zinajikusanya,
 • 2:04 - 2:07
  na bakteria wanaanza kuhisi kuwa
  hawapo peke yao.
 • 2:07 - 2:09
  Wanasikilizana wenyewe.
 • 2:09 - 2:12
  Kwa njia hii, wanapima
  wako wangapi
 • 2:12 - 2:16
  na wanapokuwa wengi wa kutosha
  kuanzisha hatua mpya.
 • 2:17 - 2:20
  Na pale molekuli za ishara zinafika
  kizingiti flani,
 • 2:20 - 2:24
  bakteria wote wanahisi kwa mara moja
  kua wanahitaji kutenda
 • 2:24 - 2:25
  kwa tendo hilo hilo.
 • 2:26 - 2:30
  Hivyo mazungumzo ya bakteria yanakuwa
  na mwanzo na jibu,
 • 2:30 - 2:33
  uzalishaji wa molekuli
  na majibu yake.
 • 2:35 - 2:38
  Kwenye utafiti wangu, nimelenga kupeleleza
  kwenye jamii za bakteria
 • 2:38 - 2:40
  ndani ya mwili wa binadamu.
 • 2:40 - 2:42
  Inafanyaje kazi?
 • 2:42 - 2:44
  Tunasampuli kutoka kwa mgonjwa.
 • 2:44 - 2:47
  Inaweza kuwa ni sampuli ya damu au mate.
 • 2:47 - 2:50
  Tunapiga elektroni ndani ya sampuli,
 • 2:50 - 2:54
  elektroni zitaingilia na molekuli
  zozote za mazungumzo zilizopo,
 • 2:54 - 2:56
  na huu muingiliano utatupa
  taarifa
 • 2:56 - 2:58
  ya aina ya bakteria,
 • 2:58 - 3:00
  aina ya mawasiliano
 • 3:00 - 3:02
  na kiasi gani bakteria wanazungumza.
 • 3:04 - 3:07
  Lakini inakuaje pale
  bakteria wakizungumza?
 • 3:08 - 3:12
  Kabla sijaunda chombo cha kutafsiri,
 • 3:12 - 3:15
  dhana yangu ya kwanza ilikua bakteria
  watakua na lugha ya halisi,
 • 3:15 - 3:19
  kama vichanga ambao bado hawajaunda
  maneno na sentensi.
 • 3:19 - 3:22
  Wanapocheka, wanafuraha;
  wanapolia, wanahuzuni.
 • 3:22 - 3:23
  Rahisi kama hivyo.
 • 3:24 - 3:28
  Lakini bakteria walionekana kutokuwa
  karibu na halisi kama nilivyodhani.
 • 3:29 - 3:31
  Molekuli sio tu molekuli.
 • 3:31 - 3:34
  Inaweza kumaanisha vitu tofauti
  kulingana na muktadha,
 • 3:34 - 3:37
  kama tu vilio vya watoto
  vinavyomaanisha vitu tofauti:
 • 3:37 - 3:39
  saa nyingine mtoto ana njaa,
 • 3:39 - 3:40
  saa nyingine amelowa,
 • 3:40 - 3:42
  saa nyingine ameumia au anaogopa.
 • 3:42 - 3:45
  Wazazi wanajua jinsi ya kusoma hivi vilio.
 • 3:46 - 3:48
  Na kua chombo kizuri cha kutafsiri,
 • 3:48 - 3:51
  kinatakiwa kiwe na uwezo wa kusoma
  molekuli za ishara
 • 3:51 - 3:55
  na kuzitafsiri
  kulingana na muktadha.
 • 3:55 - 3:57
  Na nani anajua?
 • 3:57 - 3:59
  Labda Tafsiri ya Google inaweza
  kuiptisha hii.
 • 3:59 - 4:01
  (Kicheko)
 • 4:02 - 4:04
  Hebu niwape mfano.
 • 4:04 - 4:08
  Nimeleta baadhi ya taarifa za bakteria
  zinazoweza kuwa ngumu kuelewa
 • 4:08 - 4:09
  kama hauna mafunzo,
 • 4:09 - 4:10
  lakini jaribu kuangalia.
 • 4:12 - 4:13
  (Kicheko)
 • 4:15 - 4:18
  Hii ni familia ya bakteria yeye furaha
  ambayo imemshambulia mgonjwa.
 • 4:20 - 4:22
  Wacha tuwaite familia ya Montague.
 • 4:24 - 4:27
  Wanatumia wote rasilimali,
  wanazaliana, wanakua.
 • 4:28 - 4:30
  Siku moja, wanapata mgeni mpya,
 • 4:33 - 4:35
  familia ya bakteria Capulet.
 • 4:35 - 4:36
  (Kicheko)
 • 4:36 - 4:39
  Kila kitu ni sawa,
  alimradi wanafanya kazi kwa pamoja.
 • 4:40 - 4:43
  Lakini kitu kisichopangwa kinatokea.
 • 4:44 - 4:49
  Romeo wa Montague anakua na mahusiano
  na Juliet wa Capulet.
 • 4:49 - 4:50
  (Kicheko)
 • 4:51 - 4:54
  Na ndio, wanagawiana chembe za urithi.
 • 4:54 - 4:56
  (Kicheko)
 • 4:58 - 5:01
  Sasa, uhamisho wa kinasaba unaweza
  kuwa hatari kwa wakina Montague
 • 5:01 - 5:05
  waliokuwa na matarajio ya kuwa familia
  pekee kwenye mgonjwa waliomshambulia,
 • 5:05 - 5:07
  kugawana chembe za urithi
  kunachangia
 • 5:07 - 5:10
  kwa wakina Capulet kutengeneza
  kinga kwa dawa.
 • 5:12 - 5:16
  Hivyo wakina Montague wanaanza kuongea
  kwa ndani kuondoa hii familia nyingine
 • 5:16 - 5:18
  kwa kutoa molekuli hii.
 • 5:19 - 5:20
  (Kicheko)
 • 5:21 - 5:22
  Na kwa maelezo:
 • 5:22 - 5:24
  [Hebu turatibu shambulizi.]
 • 5:24 - 5:25
  (Kicheko)
 • 5:26 - 5:27
  Hebu turatibu shambulizi.
 • 5:29 - 5:32
  Na kila mtu mara moja akaitikia
 • 5:32 - 5:37
  kwa kutoa sumu
  itakayoua ile familia nyingine.
 • 5:37 - 5:38
  [Ondoa!]
 • 5:40 - 5:42
  (Kicheko)
 • 5:43 - 5:48
  Wakina Capulet wakajibu kwa
  kuita shambulizi la kujibu.
 • 5:48 - 5:49
  [Shambulia!]
 • 5:49 - 5:50
  Na wakawa na vita.
 • 5:52 - 5:57
  Hii ni video ya bakteria wa ukweli
  wakipigana na viumbe kama upanga,
 • 5:57 - 5:58
  ambapo wanajaribu kuuana
 • 5:58 - 6:01
  kwa kuchomana kihalisi
  na kupasuana wenyewe.
 • 6:03 - 6:07
  Familia ya yeyote atakayeshinda hii vita
  anakuwa bakteria mkuu.
 • 6:08 - 6:12
  Hivyo ninachoweza kufanya ni kuchunguza
  mazungumzo ya bakteria
 • 6:12 - 6:14
  yanayopelekea tabia
  tofauti za kwa pamoja
 • 6:14 - 6:15
  kama ugomvi mliyouona.
 • 6:16 - 6:19
  Na nilichofanya ni kupeleleza
  kwenye jamii za bakteria
 • 6:19 - 6:21
  ndani ya mwili wa binadamu
 • 6:21 - 6:22
  kwenye wagonjwa hospitalini.
 • 6:23 - 6:25
  Nilifuatilia wagonjwa 62 kwenye jaribio,
 • 6:25 - 6:29
  ambapo nilipima sampuli ya mgonjwa
  kwa aina moja ya shambulizi,
 • 6:29 - 6:32
  bila kujua majibu ya
  vipimo vya kawaida.
 • 6:32 - 6:37
  Basi, kwenye upimaji wa bakteria,
 • 6:37 - 6:39
  sampuli inasambazwa kwenye kisahani,
 • 6:39 - 6:42
  na kama bakteria watakua ndani ya siku
  tano,
 • 6:42 - 6:44
  mgonjwa anagunduliwa kama ameathirika.
 • 6:46 - 6:49
  Nilipomaliza utafiti na
  kulinganisha majibu ya chombo
 • 6:49 - 6:52
  na vipimo vya kawaida
  na vipimo vya kuhakikisha,
 • 6:52 - 6:53
  nilishtuka.
 • 6:53 - 6:57
  Ilikua inashangaza zaidi
  kuliko nilivyowahi kutarajia.
 • 6:58 - 7:00
  Ila kabla sijawaambia
  nini chombo kilionyesha,
 • 7:00 - 7:03
  ningependa kuwaambia kuhusu
  mgonjwa mahsusi niliomfuatilia,
 • 7:03 - 7:04
  binti mdogo.
 • 7:05 - 7:06
  Alikua na cystic fibrosis,
 • 7:06 - 7:10
  ugonjwa wa kurithi uliofanya mapafu yake
  kuathiriwa kirahisi na bakteria.
 • 7:11 - 7:13
  Huyu binti hakua sehemu ya
  majaribio.
 • 7:13 - 7:16
  Nilimfuatilia kwa sababu nilijua
  kutoka kwenye taarifa zake
 • 7:16 - 7:18
  kua hakuwahi kupata mashambulizi
  kabla.
 • 7:19 - 7:22
  Mara moja kwa mwezi, huyu binti
  alienda hospitali
 • 7:22 - 7:24
  kuweka sampuli ya kohozi
  ambayo alitemea kwenye kikombe.
 • 7:25 - 7:28
  Hii sampuli ilisafirishwa kwa
  uchunguzi wa bakteria
 • 7:28 - 7:30
  huko maabara kuu
 • 7:30 - 7:33
  ili madaktari watende haraka
  iwapi wangekuta shambulizi.
 • 7:34 - 7:37
  Iliniruhusu mimi kupima chombo
  changu kwa sampuli zake pia.
 • 7:37 - 7:41
  Miezi miwili ya mwanzo nilipima
  sampuli zake, hakukua na kitu.
 • 7:42 - 7:43
  Lakini mwezi wa tatu,
 • 7:43 - 7:46
  Niligundua mazungumzo ya
  bakteria kwenye sampuli yake.
 • 7:46 - 7:50
  Bakteria walikua wanashirikiana
  kuharibu tishu ya pafu lake.
 • 7:51 - 7:55
  Lakini vipimo vya kawaida
  havikuonyesha bakteria kabisa.
 • 7:56 - 7:58
  Nilipima tena mwezi ujao,
 • 7:58 - 8:01
  na niliona kua yale mazungumzo ya
  bakteria yamekua makali zaidi.
 • 8:02 - 8:05
  Bado, vipimo vya kawaida
  havikuonyesha chochote.
 • 8:06 - 8:10
  Utafiti wangu ukaisha, lakini nusu mwaka
  baadae, nikafuatilia hali yake
 • 8:10 - 8:13
  kuona kama bakteria niliowajua
  pekee walipotea
 • 8:13 - 8:15
  bila muingilio wa tiba.
 • 8:16 - 8:18
  Hawakupotea.
 • 8:18 - 8:21
  Yule binti sasa alikua amegundulika
  na mashambulio makali
 • 8:21 - 8:22
  ya bakteria wabaya.
 • 8:24 - 8:28
  Walikua ni wale wale bakteria
  chombo changu kiligundua kabla.
 • 8:29 - 8:31
  Na licha ya ukali wa
  dawa za kutibu,
 • 8:31 - 8:34
  ilikua inashindikana
  kuondoa mashambulizi.
 • 8:35 - 8:38
  Madaktari waliona kua asingeweza
  kufikia miaka ya 20.
 • 8:40 - 8:43
  Nilipopima kwenye sampuli ya binti huyu,
 • 8:43 - 8:45
  kifaa changu kilikua kwenye
  hatua za mwanzo.
 • 8:45 - 8:47
  Sikujua hata
  kama njia yangu ilifanya kazi kabisa,
 • 8:47 - 8:50
  hivyo nikawa na makubaliano
  na madaktari
 • 8:50 - 8:52
  kutowaambia chombo changu
  kilichoonyesha
 • 8:52 - 8:54
  ili kutokuharibu matibabu yao.
 • 8:54 - 8:57
  Hivyo nilipoona haya majibu
  ambayo hata hayakuwa yamehakikishwa,
 • 8:57 - 8:58
  sikudhubutu kusema
 • 8:58 - 9:01
  ka sababu kutibu mgonjwa
  bila mashambulizi halisi
 • 9:01 - 9:04
  pia ina matokeo mabaya
  kwa mgonjwa.
 • 9:05 - 9:07
  Lakini sasa tunajua bora,
 • 9:07 - 9:10
  na kuna wavulana na wasichana wadogo
  wengi bado wanaweza kuokolewa
 • 9:11 - 9:15
  kwa sababu, bahati mbaya,
  hii hali inatokea mara nyingi.
 • 9:15 - 9:16
  Wagonjwa wanaathirika,
 • 9:16 - 9:20
  bakteria kwa namna flani hawaonekani
  kwenye vipimo vya kawaida,
 • 9:20 - 9:24
  na ghafla, maambukizi yanatokea
  ndani ya mgojwa na dalili kali.
 • 9:24 - 9:26
  Na kwenye mda huo, tayari tumechelewa.
 • 9:27 - 9:31
  Majibu ya kushangaza ya
  wagonjwa 62 niliowafuatilia
 • 9:31 - 9:33
  yalikua chombo changu kilishika
  mazungumzo ya bakteria
 • 9:33 - 9:36
  kwa zaidi ya nusu ya sampuli za wagonjwa
 • 9:36 - 9:39
  ambao walikua wamegundulika bila kitu
  kwa njia za upimaji za kawaida.
 • 9:39 - 9:43
  Kwa maneno mengine, zaidi ya nusu ya
  hawa wagonjwa walirudi nyumbani wakiwaza
 • 9:43 - 9:45
  kua wako huru na maambukizi,
 • 9:45 - 9:48
  japokuwa kihalisi walibeba
  bakteria hatari.
 • 9:49 - 9:52
  Ndani ya wagonjwa waliopimwa vibaya,
 • 9:52 - 9:55
  bakteria walikuwa wanaandaa shambulizi
  la kuambatanishwa.
 • 9:56 - 9:57
  Walikua wananong'onezana.
 • 9:58 - 10:00
  Ninachoita "mnong'ono wa bakteria"
 • 10:00 - 10:03
  ni bakteria ambao njia za kawaida
  za upimjai haziwezi kuona.
 • 10:03 - 10:07
  Mpaka sasa, ni chombo cha kutafsiri tu
  kinachoweza kudaka hao wanong'onezaji.
 • 10:08 - 10:12
  Ninaamini kua mda uliopo ambao
  bakteria bado wananong'onezana
 • 10:12 - 10:15
  ni nafasi nzuri ya matibabu
  ya malengo.
 • 10:16 - 10:19
  Kama yule binti angekua ametibiwwa
  kwenye kuu mda wenye nafasi,
 • 10:19 - 10:21
  ingekua inawezekana kuua
  bakteria
 • 10:21 - 10:23
  kwenye hatua yao ya mwanzo,
 • 10:23 - 10:25
  kabla maambukizi kuwa nje ya uwezo.
 • 10:27 - 10:31
  Nilichopitia na huyu binti mdogo
  kumenifanya niamue kufanya ninachoweza
 • 10:31 - 10:33
  kusukuma hii teknolojia kwenye hospitali.
 • 10:34 - 10:35
  Pamoja na madaktari,
 • 10:35 - 10:38
  tayari ninafanya kazi kutumia
  hiki kifaa kwenye kliniki
 • 10:38 - 10:40
  kutambua maambukizi ya kwanza.
 • 10:41 - 10:45
  Japo bado haijajulikana jinsi
  madaktari watatibu wagonjwa
 • 10:45 - 10:46
  kwenye kipindi cha mnong'ono,
 • 10:46 - 10:50
  hiki kifaa kinaweza kusaidia madaktari
  kuwa makini na wagonjwa kwenye hatari.
 • 10:51 - 10:54
  Kinaweza kuwasaidia kuhakikisha
  kama tiba imefanya kazi au la,
 • 10:54 - 10:57
  na inaweza kusaidia kujibu maswali rahisi:
 • 10:57 - 10:58
  Mgonjwa ana mashambulizi?
 • 10:58 - 11:00
  Na bakteria wako wanapanga nini?
 • 11:01 - 11:03
  Bakteria wanaongea,
 • 11:03 - 11:05
  wanatengeneza mipango ya siri,
 • 11:05 - 11:08
  na wanatumiana taarifa za siri.
 • 11:08 - 11:11
  Lakini sio tu kuawaangalia wenyewe
  wakinong'onezana,
 • 11:11 - 11:13
  sisi sote tunaweza kujifunza lugha ya siri
 • 11:13 - 11:16
  na kua wenyewe wanong'onezi wa bakteria.
 • 11:17 - 11:19
  Na, kama bakteria wangesema,
 • 11:20 - 11:23
  "3-oxo-C12-aniline."
 • 11:24 - 11:25
  (Kicheko)
 • 11:25 - 11:26
  (Makofi)
 • 11:26 - 11:27
  Asanteni.
Title:
Kutambua magonjwa mapema, tuongee lugha ya siri ya bakteria
Speaker:
Fatima AlZahra'a Alatraktchi
Description:

Bakteria "wanaongea" pamoja, wakituma taarifa za kemikali kuunda mashambulizi. Je kama tungesikiliza wanachosema? Mnanofizikia Fatima AlZahra's Alatraktchi ameunda kifaa cha kupeleleza mazungumzo ya bakteria na kutafsiri mazungumzo yao ya siri kwenda lugha ya binadamu. Kazi yake inaweza kuandaa njia ya ugunduzi wa mapema wa ugonjwa -- kabla hata hatujaumwa.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:41

Swahili subtitles

Revisions