Return to Video

Jak současná pandemie ovlivní blízkou budoucnost

 • 0:00 - 0:03
  Chris Anderson: Vítám Billa Gatese.
 • 0:03 - 0:04
  Bill Gates: Děkuji.
 • 0:04 - 0:07
  ChA: Jsem moc rád,
  že jste přijal pozvání, Bille.
 • 0:07 - 0:09
  O téhle pandemii jsme si
  v rozhovoru pro TED povídali
 • 0:09 - 0:10
  asi před 3 měsíci,
 • 0:11 - 0:14
  kdy bylo méně než –
  myslím, že to bylo na konci března –
 • 0:14 - 0:17
  tehdy bylo méně než
  1 000 obětí v USA
 • 0:17 - 0:20
  a méně než 20 tisíc obětí
  na celém světě.
 • 0:20 - 0:24
  V tuto chvíli máme
  v USA 128 000 mrtvých
 • 0:24 - 0:27
  a na světě víc než půl milionu,
 • 0:27 - 0:29
  po třech měsících.
 • 0:29 - 0:30
  Po třech měsících.
 • 0:30 - 0:35
  Co se podle vás může stát
  do konce roku?
 • 0:35 - 0:37
  Studujete hodně modelů.
 • 0:37 - 0:41
  Jak podle vás může vypadat
  nejlepší a nejhorší scénář?
 • 0:43 - 0:46
  BG: Bohužel může nastat
  množství různých scénářů,
 • 0:47 - 0:50
  včetně toho, že s podzimem
 • 0:51 - 0:56
  se počet obětí může
  dostat až nad rekordní čísla
 • 0:57 - 0:58
  z dubna.
 • 0:59 - 1:01
  Pokud se nakazí hodně mladých,
 • 1:01 - 1:04
  ti nakonec znovu nakazí seniory,
 • 1:04 - 1:07
  nákaza se dostane
  do pečovatelských domů,
 • 1:07 - 1:08
  útulků pro bezdomovce,
 • 1:08 - 1:11
  do míst, kde už zemřela spousta lidí.
 • 1:12 - 1:15
  Pokud jde o inovace,
  k nimž se nejspíš ještě dostaneme –
 • 1:15 - 1:18
  o diagnostiku, léčbu, vakcíny –
 • 1:18 - 1:20
  rozhodně vidíme pokroky,
 • 1:20 - 1:24
  ale ne tak zásadní,
  aby něco změnily na tom,
 • 1:24 - 1:28
  že letošní podzim bude v USA
  možná hodně špatný.
 • 1:28 - 1:32
  Horší, než bych očekával
  ještě před měsícem.
 • 1:33 - 1:36
  Teď jsme do značné míry
  uvolnili omezení pohybu
 • 1:36 - 1:37
  a nošení roušek
 • 1:37 - 1:42
  a virus pronikl do řady měst,
 • 1:42 - 1:47
  kde předtím ve významné míře nebyl,
 • 1:48 - 1:51
  takže nás čeká náročné období.
 • 1:51 - 1:54
  Nepředpokládá se, že by počet úmrtí klesl
 • 1:54 - 1:58
  pod aktuálních asi 500 úmrtí denně,
 • 1:58 - 2:01
  ale reálně hrozí, že se tento počet zvýší
 • 2:01 - 2:06
  a denně bude umírat dokonce
  až 2 000 lidí jako dřív,
 • 2:06 - 2:10
  protože neomezujeme fyzický kontakt
 • 2:10 - 2:11
  a nemáme zvláštní režim
 • 2:11 - 2:16
  v takovém rozsahu jako v dubnu a květnu.
 • 2:16 - 2:19
  A jak víme, tento virus
  je částečně sezónní,
 • 2:19 - 2:22
  a tak se nákaza s podzimem,
 • 2:22 - 2:25
  kvůli teplotám, vlhkosti, častějšímu
  pobytu v uzavřených prostorách,
 • 2:25 - 2:27
  bude šířit snadněji.
 • 2:28 - 2:30
  ChA: Podle některých scénářů tedy v USA –
 • 2:30 - 2:33
  při extrapolaci aktuálních čísel –
 • 2:33 - 2:36
  můžeme mít ještě letos
  možná přes čtvrt milionu obětí,
 • 2:36 - 2:39
  pokud nebudeme opatrní,
 • 2:39 - 2:43
  a celosvětově se počet obětí
  do konce roku může vyšplhat
 • 2:43 - 2:46
  na miliony, v množném čísle.
 • 2:46 - 2:49
  Existují důkazy o tom,
  že nám teď skutečně pomáhají
 • 2:49 - 2:52
  vyšší letní teploty?
 • 2:53 - 2:56
  BG: Odborníci si nejsou naprosto jistí,
  ale je rozhodně logické,
 • 2:57 - 3:02
  že model institutu IHME
  při hledání vysvětlení,
 • 3:02 - 3:04
  proč květen nebyl horší,
 • 3:04 - 3:08
  pracuje s ročním obdobím,
  tedy s teplotou a vlhkostí.
 • 3:09 - 3:14
  Když se situace zlepšila
  a zvýšila se mobilita,
 • 3:14 - 3:20
  modely předpokládaly,
  že přibude případů nákazy a úmrtí,
 • 3:20 - 3:23
  a u modelu IHME se logicky trvalo
 • 3:23 - 3:27
  na zohledňování ročních období,
 • 3:28 - 3:30
  aby se vysvětlilo,
  proč květen neproběhl hůř
 • 3:30 - 3:34
  a proč červen neproběhl hůř.
 • 3:34 - 3:39
  Navíc sledujeme vývoj na jižní polokouli,
 • 3:40 - 3:42
  kde jsou roční období obráceně,
 • 3:42 - 3:44
  například v Brazílii.
 • 3:44 - 3:48
  Celá Jižní Amerika
  bojuje s obrovskou epidemií.
 • 3:48 - 3:53
  V jižní Africe se epidemie
  velice rychle rozšiřuje.
 • 3:53 - 3:55
  Zbývající země na jižní polokouli,
 • 3:55 - 3:57
  Austrálie a Nový Zéland,
 • 3:57 - 3:59
  naštěstí hlásí minimální počty případů,
 • 3:59 - 4:03
  a přestože se musí starat,
  aby se nezvyšovaly,
 • 4:03 - 4:06
  drží se na úrovni „Máme 10 případů,
 • 4:06 - 4:09
  to je problém, pojďme to řešit.“
 • 4:09 - 4:14
  Patří k těm skvělým zemím,
  které mají tak nízká čísla,
 • 4:14 - 4:18
  že se díky testům, karanténě a sledování
 • 4:18 - 4:23
  dokážou udržet velice blízko k nule.
 • 4:23 - 4:27
  ChA: Možná jim také pomáhá,
  že tam lidé mohou snáz omezit kontakty
 • 4:27 - 4:30
  a mají menší hustotu zalidnění.
 • 4:30 - 4:32
  Jisté je, že v těch zemích
  situaci řeší chytře.
 • 4:32 - 4:34
  BG: Ano, virus se šíří exponenciálně,
 • 4:34 - 4:37
  a tak má i pár dobrých kroků
  veliký význam.
 • 4:37 - 4:39
  Není to lineární záležitost.
 • 4:39 - 4:43
  Pokud je někde tolik případů
  jako tady v USA,
 • 4:43 - 4:46
  sledování kontaktů
  je také obrovsky důležité,
 • 4:46 - 4:48
  ale počet nemocných na nulu nedostane.
 • 4:48 - 4:50
  Pomůže ho snížit,
 • 4:50 - 4:53
  ale víc od něj čekat nemůžeme.
 • 4:53 - 4:56
  ChA: Ano, v květnu a červnu
 • 4:56 - 5:00
  byla čísla v USA o něco lepší,
  než předpovídaly některé modely,
 • 5:00 - 5:03
  podle hypotéz zčásti
  díky teplejšími počasí.
 • 5:03 - 5:06
  A nyní v USA pozorujeme nárůst případů,
 • 5:06 - 5:11
  který by se možná dal popsat
  jako poměrně znepokojivý.
 • 5:12 - 5:13
  BG: Ano, je to tak.
 • 5:14 - 5:17
  V oblasti řekněme New Yorku
 • 5:18 - 5:21
  počty případů stále o něco klesají,
 • 5:21 - 5:23
  ale v jiných částech země,
 • 5:23 - 5:26
  v tuto chvíli především na jihu,
 • 5:26 - 5:29
  rostou tak, že pokles jinde vyrovnají.
 • 5:29 - 5:32
  A počet pozitivně testovaných
  mezi mladými lidmi
 • 5:32 - 5:39
  je dnes vyšší i v porovnání s dřívějším
  stavem v hůře zasažených oblastech.
 • 5:39 - 5:43
  Z toho je zřejmé, že mladí prve
  do značné míry omezili pohyb
 • 5:43 - 5:47
  a starší se ještě mezi lidi
  v takové míře nevydali.
 • 5:47 - 5:51
  Nemocní jsou teď tedy velmi mladí,
 • 5:51 - 5:54
  ale protože lidé žijí
  ve vícegeneračních domácnostech
 • 5:55 - 5:57
  a pracují v pečovatelských domech,
 • 5:57 - 6:00
  situace se bohužel znovu zhorší,
 • 6:01 - 6:03
  jak kvůli zpoždění, tak kvůli přenosu
 • 6:03 - 6:05
  zpět do skupiny seniorů,
 • 6:05 - 6:07
  a počet úmrtí znovu poroste,
 • 6:07 - 6:10
  i když už výrazně klesl,
 • 6:10 - 6:15
  ze zhruba 2 000 na současných asi 500.
 • 6:16 - 6:18
  ChA: A klesl zčásti proto,
  že údaje o počtu obětí přicházejí
 • 6:18 - 6:22
  o tři týdny později než údaje
  o počtu případů, že?
 • 6:22 - 6:24
  A zčásti možná také proto,
 • 6:24 - 6:27
  že byla přijata některá účinná opatření
 • 6:27 - 6:29
  a v tuto chvíli se zdá,
 • 6:29 - 6:32
  že protože už o nemoci
  máme více informací,
 • 6:32 - 6:34
  celková úmrtnost reálně mírně klesá.
 • 6:35 - 6:39
  BG: Určitě, úmrtnost je vždycky nižší,
 • 6:39 - 6:40
  když systém není přetížený.
 • 6:40 - 6:43
  Když nestačily kapacity v Itálii,
 • 6:43 - 6:46
  ve Španělsku, zpočátku i v New Yorku
 • 6:46 - 6:49
  a rozhodně také v Číně,
 • 6:49 - 6:54
  systém nedokázal
  zajistit ani základní péči,
 • 6:54 - 6:56
  kyslík a podobně.
 • 6:57 - 7:00
  Podle studie, kterou naše nadace
  financovala ve Velké Británii,
 • 7:00 - 7:04
  má kromě remdesiviru
  prokázaný léčebný efekt
 • 7:04 - 7:06
  pouze jedna další látka,
 • 7:06 - 7:08
  což je dexametazon,
 • 7:08 - 7:11
  který u pacientů s těžkým průběhem nemoci
 • 7:11 - 7:15
  snižuje riziko úmrtí asi o 20 %.
 • 7:15 - 7:19
  A uvažuje se o použití řady dalších látek.
 • 7:20 - 7:24
  U hydroxychlorochinu
  nebyly zjištěny žádné pozitivní účinky,
 • 7:24 - 7:26
  takže ten je víceméně ze hry.
 • 7:26 - 7:29
  Několik studií stále probíhá.
 • 7:29 - 7:31
  Testuje se ale řada dalších látek,
 • 7:31 - 7:36
  mezi nimi konečně také
  monoklonální protilátky,
 • 7:36 - 7:39
  takže můžeme říct, že na podzim
  budeme mít širší arzenál možností.
 • 7:39 - 7:43
  S ohledem na počet úmrtí
 • 7:43 - 7:46
  je tedy dobrá zpráva, že už teď
  máme k dispozici určité inovace
 • 7:46 - 7:50
  a už na podzim budeme mít další.
 • 7:50 - 7:53
  Měli bychom dostat
  monoklonální protilátky,
 • 7:53 - 7:58
  do kterých já osobně
  vkládám největší naděje.
 • 7:58 - 8:01
  ChA: O tom bych chtěl
  za chvilku mluvit podrobněji,
 • 8:01 - 8:04
  ale nejprve bych rád
  shrnul téma počtu obětí.
 • 8:04 - 8:06
  Jaká podle vás je a bude
 • 8:06 - 8:09
  přibližná úmrtnost v zemi
  s dobře fungujícím zdravotnictvím,
 • 8:09 - 8:11
  řekněme v USA,
 • 8:11 - 8:15
  kde systém není přetížený?
 • 8:15 - 8:17
  Kolik procent ze všech případů?
 • 8:17 - 8:20
  Řekl byste, že méně než jedno procento?
 • 8:20 - 8:23
  BG: Kdybychom odhalili
  každý případ, tak ano,
 • 8:23 - 8:26
  bylo by to bezpečně pod jedním procentem.
 • 8:26 - 8:30
  Mluví se o hodnotách jako 0,4 či 0,5.
 • 8:31 - 8:35
  Pokud započítáme i lidi
  zcela bez příznaků,
 • 8:35 - 8:37
  patrně se dostaneme pod 0,5
 • 8:37 - 8:39
  a to je dobrá zpráva.
 • 8:39 - 8:42
  Toto onemocnění také
  mohlo mít úmrtnost 5 %.
 • 8:44 - 8:47
  Dynamika přenosu tohoto onemocnění
 • 8:47 - 8:53
  je ještě problematičtější,
  než předpokládali odborníci.
 • 8:54 - 8:59
  Máme spoustu presymptomatických
  a asymptomatických přenosů
 • 8:59 - 9:01
  a onemocnění nezpůsobuje kašel,
 • 9:01 - 9:04
  kterého by si u sebe lidé všimli.
 • 9:04 - 9:06
  Většina respiračních onemocnění
  přitom kašel způsobuje.
 • 9:06 - 9:09
  Tato nemoc se v raných fázích
  nešíří při kašli,
 • 9:09 - 9:13
  ale při zpěvu, smíchu, mluvení,
 • 9:13 - 9:16
  zvlášť od takzvaných superpřenašečů,
 • 9:16 - 9:19
  kteří vylučují veliké množství virů.
 • 9:19 - 9:21
  To je poměrně nová věc,
 • 9:22 - 9:26
  takže i experti musí přiznat,
  že toto je zaskočilo.
 • 9:26 - 9:28
  Počet asymptomatických přenosů a fakt,
 • 9:28 - 9:30
  že při přenosu nehraje
  významnou roli kašel,
 • 9:30 - 9:33
  tak jako třeba u chřipky nebo tuberkulózy.
 • 9:34 - 9:37
  ChA: Ano, v tom je tenhle virus
  ďábelsky mazaný.
 • 9:37 - 9:42
  Kolik procent ze všech přenosů
 • 9:42 - 9:44
  tvoří asymptomatické přenosy?
 • 9:44 - 9:47
  Slyšel jsem, že až polovina
  všech přenosů vlastně
 • 9:47 - 9:49
  může být presymptomatická.
 • 9:50 - 9:53
  BG: Ano, pokud jde
  o presymptomatické přenosy,
 • 9:53 - 9:56
  většina studií uvádí,
  že tvoří přibližně 40 %.
 • 9:57 - 10:01
  A pak tu jsou asymptomatické přenosy.
 • 10:01 - 10:04
  Množství viru v horních cestách dýchacích
 • 10:04 - 10:06
  přímo nesouvisí s příznaky.
 • 10:06 - 10:09
  Někteří lidé mají mnoho virů tam
  a velmi málo v plicích
 • 10:09 - 10:13
  a opravdu těžké příznaky,
  které člověka dovedou k lékaři,
 • 10:14 - 10:16
  způsobují viry právě v plicích –
 • 10:17 - 10:19
  i v jiných orgánech, ale hlavě v plicích.
 • 10:19 - 10:21
  Z hlediska šíření jsou nejhorší případy,
 • 10:21 - 10:24
  kdy mají lidé hodně virů
  v horních cestách dýchacích,
 • 10:24 - 10:27
  ale téměř žádné v plicích,
 • 10:27 - 10:29
  takže k lékaři nejdou.
 • 10:30 - 10:31
  ChA: Rozumím.
 • 10:31 - 10:34
  Když tedy k presymptomatickým přenosům
 • 10:34 - 10:36
  přičteme ty asymptomatické,
 • 10:36 - 10:39
  vyjde nám, že přes 50 % všech přenosů
 • 10:39 - 10:41
  obstarají lidé bez příznaků, že?
 • 10:41 - 10:45
  BG: Ano, kvantifikovat
  přenosy je tak složitější.
 • 10:45 - 10:49
  Samozřejmě jsme schopni
  odhalit určitá ohniska a podobně,
 • 10:49 - 10:52
  ale toto je velká neznámá,
  pokud jde o vakcíny:
 • 10:52 - 10:56
  Dokáže vakcína kromě toho,
  že zabrání propuknutí nemoci,
 • 10:56 - 10:58
  což se zjistí při klinických testech,
 • 10:58 - 11:01
  zabránit také tomu,
  abychom nemoc přenášeli?
 • 11:01 - 11:02
  ChA: Otázka vakcín
 • 11:02 - 11:05
  je velice důležitá,
  brzy se k ní dostaneme.
 • 11:05 - 11:08
  Ještě mě zajímá, jestli jsme o viru
  během posledních měsíců
 • 11:08 - 11:10
  získali jiné překvapivé informace,
 • 11:10 - 11:14
  které bychom do budoucna
  rozhodně měli zohlednit.
 • 11:15 - 11:19
  BG: Zatím jsme nedokázali
  popsat superpřenašeče,
 • 11:20 - 11:22
  určit jejich profil.
 • 11:22 - 11:23
  A možná to nedokážeme nikdy.
 • 11:23 - 11:25
  Možná je mnoho nespojuje.
 • 11:25 - 11:28
  Moc by pomohlo,
  kdybychom je dokázali určit,
 • 11:28 - 11:31
  protože jsou zodpovědní
  za většinu přenosů.
 • 11:31 - 11:34
  Je to malá skupina lidí,
  kteří vylučují veliké množství virů.
 • 11:34 - 11:38
  Bohužel je zatím identifikovat neumíme.
 • 11:39 - 11:40
  Způsob přenosu je záludný.
 • 11:40 - 11:43
  Když jsou lidé v prostoru,
  kde nikdo nemluví,
 • 11:43 - 11:46
  míra přenosu je podstatně nižší.
 • 11:46 - 11:49
  To zčásti vysvětluje,
  jak to funguje v letadlech,
 • 11:49 - 11:54
  kde se nákaza šíří, ale méně, než bychom
  při pobytu v takovém prostoru čekali.
 • 11:54 - 11:57
  Na rozdíl například
  od sborů nebo restaurací
 • 11:57 - 12:03
  totiž lidé v letadle nemluví tak hlasitě,
  a tudíž tolik nevydechují
 • 12:03 - 12:06
  jako v jiných uzavřených prostorech.
 • 12:06 - 12:07
  ChA: Hmm.
 • 12:07 - 12:10
  Co byste si pomyslel o morálce
  člověka, který by nastoupil do letadla
 • 12:10 - 12:12
  a odmítl si nasadit roušku?
 • 12:12 - 12:15
  BG: Pokud by to bylo
  jeho vlastní letadlo, neměl bych námitky.
 • 12:15 - 12:18
  Pokud by na palubě byli další lidé,
 • 12:18 - 12:21
  tyhle lidi by samozřejmě ohrožoval.
 • 12:21 - 12:23
  ChA: Organizace WHO
 • 12:23 - 12:28
  lidem na začátku pandemie
  nošení roušek nedoporučovala.
 • 12:28 - 12:33
  Měla obavy, že by se nedostávalo
  na zdravotníky v první linii.
 • 12:33 - 12:38
  Když se na to podíváme zpětně,
  byla to obrovská chyba?
 • 12:38 - 12:40
  BG: Ano.
 • 12:40 - 12:46
  Všichni experti litují,
  že roušky podcenili –
 • 12:46 - 12:49
  ono to souvisí s asymptomatickými
  přenosy, o nichž už byla řeč.
 • 12:49 - 12:52
  Kdyby lidé měli výrazné příznaky,
 • 12:52 - 12:55
  jako třeba u eboly,
 • 12:55 - 13:00
  nemoc by poznali
  a izolovali by se od ostatních,
 • 13:00 - 13:03
  takže by roušky nebyly potřeba.
 • 13:03 - 13:06
  Vzhledem k účinku roušek,
 • 13:06 - 13:09
  vzhledem k tomu, že zdravotnické roušky
  dodávají jiní dodavatelé
 • 13:09 - 13:12
  než běžné roušky,
 • 13:12 - 13:15
  vzhledem k tomu, jak snadno
  lze navýšit výrobu běžných roušek,
 • 13:15 - 13:19
  a vzhledem k tomu, že by roušky
  zabránily presymptomatickým
 • 13:19 - 13:21
  a asymptomatickým přenosům,
 • 13:21 - 13:22
  to chyba byla.
 • 13:22 - 13:25
  Ale nebylo to spiknutí.
 • 13:26 - 13:29
  Teď už zkrátka máme více informací.
 • 13:29 - 13:33
  Pokud jde o přínos roušek,
  ani dnes nejsou data tak přesná,
 • 13:33 - 13:36
  jak by se nám líbilo,
  ale přínos je významný.
 • 13:37 - 13:39
  ChA: Dobrá, já vám teď
  položím několik otázek
 • 13:39 - 13:41
  od členů naší komunity.
 • 13:43 - 13:45
  Ukážeme je na obrazovce.
 • 13:45 - 13:51
  Jim Pitofsky se ptá: „Myslíte si,
  že se omezení v USA uvolňují přečasně?
 • 13:51 - 13:56
  Pokud ano, co si v USA můžeme dovolit,
  jestliže pandemii chceme čelit odpovědně?“
 • 13:58 - 14:01
  BG: Otázka volby kompromisu
 • 14:01 - 14:06
  mezi výhodami řekněme chození do školy
 • 14:06 - 14:10
  a rizikem, že se lidé nakazí,
  protože chodí do školy,
 • 14:10 - 14:13
  je velice složitá
 • 14:13 - 14:19
  a pochybuji, že vůbec někdo může říct:
 • 14:20 - 14:24
  „Já vám povím,
  jak se tyhle kompromisy dělají.“
 • 14:24 - 14:28
  Víme, kde může docházet k přenosům
 • 14:28 - 14:31
  a že se virem mohou nakazit i mladí lidé,
 • 14:31 - 14:36
  kteří jsou součástí
  vícegeneračního řetězce přenosu,
 • 14:36 - 14:37
  to by mělo zaznít.
 • 14:38 - 14:40
  Čistě ze zdravotního hlediska
 • 14:40 - 14:43
  je uvolnění příliš liberální.
 • 14:43 - 14:47
  Z pohledu duševního zdraví
 • 14:47 - 14:51
  a přístupu k běžným zdravotnickým úkonům,
 • 14:51 - 14:54
  jako je očkování a další péče,
 • 14:54 - 14:56
  má uvolnění výhody.
 • 14:56 - 15:01
  Některá uvolnění podle mě
  přinesla větší rizika než výhody.
 • 15:02 - 15:05
  Například tak rychlé otevření barů.
 • 15:05 - 15:08
  Jsou bary tak důležité
  pro duševní zdraví lidí?
 • 15:08 - 15:09
  Snad ani ne.
 • 15:09 - 15:13
  Co se týče uvolňování, myslím si,
  že jsme ho neodhadli tak dobře,
 • 15:14 - 15:19
  jak teď odpovídá našim poznatkům,
 • 15:19 - 15:25
  a že si později uvědomíme,
  že jsme někde neměli otevírat tak rychle.
 • 15:25 - 15:27
  Ale potom tu je třeba otázka škol,
 • 15:27 - 15:30
  která podle mě ani z dnešního pohledu
 • 15:30 - 15:35
  není černobílá a těžko říct,
  jestli převažují rizika, nebo výhody
 • 15:35 - 15:39
  a jak přesně naplánovat například
 • 15:39 - 15:44
  podzimní provoz škol v centrech měst.
 • 15:44 - 15:50
  Obnovení výuky ve školách
  by přineslo ohromné výhody,
 • 15:50 - 15:53
  ale jak vyhodnotit rizika?
 • 15:54 - 15:57
  Ve městech, kde není mnoho případů,
 • 15:57 - 16:01
  má podle mě otevření škol přínos.
 • 16:01 - 16:03
  Ale může se stát,
  že se situace vyvine neočekávaně.
 • 16:04 - 16:07
  Může se stát, že počet případů vzroste
  a režim bude nutné změnit,
 • 16:07 - 16:08
  což není jednoduché.
 • 16:08 - 16:12
  Ale myslím si, že v USA budou i místa,
 • 16:12 - 16:16
  kde by se otevření škol nevyplatilo.
 • 16:16 - 16:18
  Tahle nemoc ještě zhoršila nespravedlnost
 • 16:18 - 16:23
  ve společnosti – o tom, jak se lidem daří,
 • 16:23 - 16:26
  rozhoduje typ práce, přístup k internetu,
 • 16:28 - 16:31
  schopnost školy zajistit online výuku.
 • 16:31 - 16:34
  Někteří duševně pracující lidé,
 • 16:34 - 16:36
  a často se to stydí přiznat,
 • 16:36 - 16:38
  jsou po zavedení
  práce z domova produktivnější
 • 16:38 - 16:40
  a vyhovuje jim flexibilní režim,
 • 16:41 - 16:43
  který domácí prostředí přináší.
 • 16:43 - 16:45
  A mají z toho hrozný pocit,
 • 16:45 - 16:50
  protože vědí, že spousta lidí
  má spoustu nejrůznějších potíží,
 • 16:50 - 16:53
  včetně jejich dětí,
  které nechodí do školy.
 • 16:53 - 16:55
  ChA: Je to tak. Pojďme k další otázce.
 • 16:55 - 16:57
  [Nathalie Munyampenda] „U nás ve Rwandě
 • 16:57 - 16:59
  se vyplatilo včasné
  přijetí systémových opatření.
 • 16:59 - 17:03
  Jaká opatření byste v této fázi
  navrhoval přijmout ve Spojených státech?“
 • 17:03 - 17:07
  Bille, já sním o dni, kdy vás jmenují
  koronavirovým carem,
 • 17:08 - 17:10
  který bude mít pravomoc
  mluvit k široké veřejnosti.
 • 17:10 - 17:12
  Co byste udělal?
 • 17:14 - 17:17
  BG: Nu, já a naše nadace
 • 17:18 - 17:23
  se asi nejlépe vyznáme
  v inovativních nástrojích.
 • 17:23 - 17:27
  Je zřejmé, že některá omezení
  byla uvolněna až příliš velkoryse,
 • 17:27 - 17:30
  ale v tomto se podle mě
 • 17:31 - 17:35
  mohli angažovat všichni.
 • 17:36 - 17:39
  Potřebujeme vedení, které dokáže přiznat,
 • 17:39 - 17:43
  že tu stále máme veliký problém,
 • 17:43 - 17:47
  a nebude ho chtít vlastně využít
  k získání politických bodů
 • 17:47 - 17:52
  postojem typu
  „Není to úžasné, co jsme dokázali?“
 • 17:52 - 17:53
  Ne, není to úžasné.
 • 17:53 - 17:58
  Spousta lidí včetně odborníků
 • 17:58 - 18:00
  si uvědomuje, že mnoho věcí nechápali,
 • 18:00 - 18:05
  a všichni si přejí, aby bylo před týdnem,
  aby to, co nakonec udělali,
 • 18:05 - 18:07
  udělali o týden dřív.
 • 18:08 - 18:11
  Naše nadace pracuje
 • 18:12 - 18:14
  na inovativních nástrojích,
 • 18:16 - 18:19
  na protilátkách, na vakcínách,
 • 18:19 - 18:21
  to je obor naší specializace.
 • 18:21 - 18:24
  Je to práce mimo soukromý sektor,
 • 18:24 - 18:28
  a tak máme určitou neutralitu
  a možnost pracovat se všemi vládami
 • 18:28 - 18:30
  a vybírat z mnoha společností.
 • 18:30 - 18:33
  To je důležité zvlášť
  u produktů s nulovým ziskem.
 • 18:33 - 18:35
  Na který vynaložit zdroje?
 • 18:35 - 18:38
  Z trhu žádný signál nedostaneme.
 • 18:39 - 18:42
  Musí přijít odborníci a říct:
  „OK, tuhle protilátku se vyplatí vyrábět.
 • 18:42 - 18:45
  Tuhle vakcínu se vyplatí vyrábět.“
 • 18:45 - 18:50
  V obou případech totiž máme
  velmi omezené výrobní kapacity.
 • 18:50 - 18:54
  Spolupracovat bude řada společností,
  což se normálně vůbec nedělá.
 • 18:54 - 18:56
  Jedna společnost produkt vymyslí
 • 18:56 - 19:00
  a potom ho začnou vyrábět
  závody mnoha dalších společností,
 • 19:00 - 19:03
  aby se nejlepší varianty
  vyrobilo co největší množství.
 • 19:04 - 19:07
  Takže já bych se zaměřil
  na koordinaci těchto věcí.
 • 19:07 - 19:12
  Ale potřebujeme vůdce,
  který nás bude včas informovat,
 • 19:12 - 19:14
  bude nohama na zemi,
 • 19:14 - 19:17
  půjde nám příkladem
 • 19:17 - 19:19
  a ještě bude podporovat inovace.
 • 19:20 - 19:23
  ChA: Z toho, jak o těchto věcech mluvíte,
 • 19:23 - 19:24
  vidím, že jste skvělý diplomat.
 • 19:24 - 19:27
  Díky, že jste odpověděl
  i na takovou otázku.
 • 19:27 - 19:30
  Vím, že jste v pravidelném
  kontaktu s Anthonym Faucim.
 • 19:30 - 19:35
  Většina lidí ho uznává jako
  skvělého odborníka na tuto problematiku.
 • 19:35 - 19:37
  Ale do jaké míry má svázané ruce?
 • 19:37 - 19:40
  Nemá možnost plně hrát roli,
 • 19:40 - 19:43
  kterou by v této situaci hrát mohl.
 • 19:43 - 19:48
  BG: Dr. Fauci vystoupil,
  když v médiích dostal prostor,
 • 19:49 - 19:53
  a udržel si prestiž,
 • 19:53 - 19:55
  přestože mluvil realisticky.
 • 19:55 - 19:57
  Měl možnost mluvit otevřeně.
 • 19:57 - 20:02
  Obvykle se v situaci, jako je tato,
  vyjadřuje především CDC.
 • 20:03 - 20:05
  Není to naprosto nezbytné,
 • 20:05 - 20:07
  ale při dřívějších zdravotních krizích
 • 20:08 - 20:12
  měli slovo především
  odborníci z agentury CDC.
 • 20:12 - 20:14
  Jsou pro tyto situace školení.
 • 20:14 - 20:19
  Je tedy trochu neobvyklé,
  že jsme se místo CDC
 • 20:19 - 20:22
  museli v takové míře spoléhat na Fauciho.
 • 20:22 - 20:25
  Fauci měl být ten vynikající vědec
 • 20:26 - 20:28
  s mimořádnými zkušenostmi
  hlavně v oblasti vakcín.
 • 20:29 - 20:33
  V určitém smyslu se stal tím,
  kdo dává obecné pokyny,
 • 20:33 - 20:36
  myslím tím epidemiologické pokyny,
 • 20:37 - 20:41
  a správným způsobem je vysvětluje,
  to znamená, že připouští:
 • 20:41 - 20:44
  „Ano, může přijít druhá vlna,
 • 20:44 - 20:47
  a proto musíme dodržovat tato pravidla.“
 • 20:47 - 20:53
  Nicméně je fantastické,
  že se jeho názory dostávají k veřejnosti.
 • 20:54 - 20:55
  ChA: Někdy.
 • 20:55 - 20:57
  Pojďme k další otázce.
 • 21:01 - 21:04
  Nina Gregory píše: „Jak vy a vaše nadace
 • 21:04 - 21:08
  přistupujete k etické otázce,
  kterým zemím vakcínu poskytnout nejdřív,
 • 21:08 - 21:10
  pokud ji tedy vytvoříte?“
 • 21:10 - 21:13
  Bille, v tomto kontextu nám možná povězte,
 • 21:13 - 21:16
  v jaké fázi vývoj vakcíny vůbec je
 • 21:16 - 21:19
  a co bychom všichni měli mít na paměti,
 • 21:20 - 21:22
  až budeme číst zprávy o vakcínách.
 • 21:22 - 21:25
  BG: Pokud budou účinné,
 • 21:25 - 21:28
  jako první budou k dispozici 3 vakcíny:
 • 21:28 - 21:34
  Moderna, kterou bohužel nebude
  jednoduché vyrábět ve velkém,
 • 21:34 - 21:38
  takže pokud se osvědčí,
  nejspíš bude především pro USA.
 • 21:39 - 21:42
  Potom AstraZeneca z Oxfordu
 • 21:42 - 21:43
  a Johnson & Johnson.
 • 21:43 - 21:45
  Tyto tři mohou být hotové nejdřív.
 • 21:45 - 21:48
  Data z testování na zvířatech
 • 21:48 - 21:51
  vypadají poměrně slibně,
 • 21:52 - 21:54
  ale ještě nejsou konečná,
 • 21:54 - 21:57
  zvlášť pokud jde o účinnost u seniorů.
 • 21:57 - 22:00
  Data z testování na lidech
  budeme mít během několika měsíců.
 • 22:00 - 22:02
  U těchto tří vakcín
 • 22:02 - 22:06
  budeme testovat bezpečnost a účinnost.
 • 22:06 - 22:08
  To znamená, že je budeme schopni vyrobit,
 • 22:08 - 22:10
  i když ne v takovém množství,
  jaké bychom chtěli.
 • 22:10 - 22:13
  Dokážeme je vyrobit do konce roku.
 • 22:13 - 22:15
  Jestli bude fáze III úspěšná
 • 22:15 - 22:18
  a jestli se ji podaří dokončit
  do konce roku,
 • 22:18 - 22:21
  to bych si netroufl tvrdit.
 • 22:22 - 22:26
  Ve fázi III se pečlivě
  zkoumá bezpečnostní profil
 • 22:26 - 22:28
  a účinnost.
 • 22:28 - 22:29
  Toto testování každopádně začne.
 • 22:29 - 22:34
  Dál se pracuje na čtyřech až pěti
  vakcínách jiného typu,
 • 22:34 - 22:36
  které jsou zhruba
  o tři nebo čtyři měsíce pozadu.
 • 22:36 - 22:40
  Vyvíjí je Novavax, Sanofi, Merck.
 • 22:41 - 22:43
  Pro řadu z nich financujeme
 • 22:44 - 22:46
  výrobní kapacity –
 • 22:47 - 22:52
  v současné době kvůli tomu
  probíhají složitá jednání –
 • 22:53 - 22:59
  abychom zajistili továrny
  speciálně na výrobu pro chudší země,
 • 22:59 - 23:01
  takzvané země s nízkými
  a středními příjmy.
 • 23:01 - 23:05
  Soustředit se budeme na konstrukty,
  které bude možné vyrábět ve velkém,
 • 23:05 - 23:08
  k nimž patří AstraZeneca
  a Johnson & Johnson.
 • 23:09 - 23:11
  Zaměříme se na ty, které jsou levné
 • 23:11 - 23:15
  a kterých dokáže jedna továrna
  vyrobit 600 milionů dávek.
 • 23:15 - 23:19
  V úvahu tedy přichází několik
 • 23:20 - 23:21
  vakcinačních konstruktů.
 • 23:21 - 23:25
  Neočekávám, že bychom
  vakcínu měli do konce roku,
 • 23:25 - 23:27
  to je opravdu optimistický scénář.
 • 23:27 - 23:31
  Ve hře je teď několik konstruktů
 • 23:31 - 23:35
  a mnoho látek se při testování
  obvykle neosvědčí.
 • 23:36 - 23:40
  ChA: Bille, je pravda, že kdybyste se
  neangažovali vy a vaše nadace,
 • 23:41 - 23:44
  vlivem dynamiky trhu
  by patrně došlo k tomu,
 • 23:44 - 23:47
  že jakmile by se objevila
  slibná kandidátská vakcína,
 • 23:47 - 23:50
  bohatší země by si víceméně rozebraly
 • 23:50 - 23:53
  celou první várku –
 • 23:53 - 23:55
  protože vyrobit vakcíny
  nějakou dobu trvá –
 • 23:55 - 23:58
  a že by nezbylo na chudší země?
 • 23:59 - 24:01
  A že vy tím,
 • 24:02 - 24:05
  že garantujete výrobu
  a kapacity na výrobu
 • 24:05 - 24:07
  některých kandidátských vakcín,
 • 24:07 - 24:10
  reálně vytváříte možnost,
 • 24:10 - 24:13
  aby aspoň část prvních dostupných vakcín
 • 24:13 - 24:16
  putovala do chudších zemí?
 • 24:16 - 24:17
  Chápu to správně?
 • 24:17 - 24:19
  BG: Neděláme to sami, ale ano,
 • 24:19 - 24:21
  hrajeme v této věci ústřední roli –
 • 24:22 - 24:24
  se skupinou CEPI,
 • 24:24 - 24:28
  Coalition for Epidemic Preparedness,
  kterou jsme založili.
 • 24:28 - 24:32
  A evropští lídři s tím souhlasí.
 • 24:32 - 24:35
  Máme znalosti na to,
  abychom jednotlivé konstrukty posoudili
 • 24:35 - 24:38
  a řekli: „Dobrá, kde na světě je továrna,
 • 24:38 - 24:40
  která je tohle schopná vyrábět?
 • 24:40 - 24:42
  Které továrně bychom
  měli dát peníze v první fázi?
 • 24:42 - 24:44
  A podle čeho určíme,
 • 24:44 - 24:47
  že je čas dát peníze jiné továrně?“
 • 24:47 - 24:51
  Protože pro nás pracují lidé
 • 24:51 - 24:54
  ze soukromého sektoru,
 • 24:54 - 24:56
  kteří se v těchto věcech opravdu vyznají,
 • 24:56 - 24:59
  a protože jsme v této oblasti
  důvěryhodným partnerem,
 • 25:00 - 25:05
  máme možnost činnost do značné míry
  koordinovat, zvlášť výrobu.
 • 25:05 - 25:08
  Podle tradice bychom očekávali,
 • 25:08 - 25:12
  že USA uvidí globální problém
  a začnou jednat.
 • 25:12 - 25:18
  Nic takového se ale zatím nestalo.
 • 25:18 - 25:22
  Mluvím s lidmi z Kongresu
  a administrativy o tom,
 • 25:22 - 25:25
  jestli by v dalším zákoně o pomoci
 • 25:25 - 25:30
  nebylo možné třeba jedno procento
  pomoci přidělit na nástroje,
 • 25:30 - 25:32
  z nichž by měl užitek celý svět.
 • 25:32 - 25:34
  A může to vyjít.
 • 25:35 - 25:37
  Tato situace je ale nešťastná,
 • 25:37 - 25:40
  je tu jisté vakuum,
 • 25:40 - 25:42
  na které svět není zvyklý,
 • 25:42 - 25:46
  a tak se spousta lidí,
  včetně nás v nadaci,
 • 25:46 - 25:49
  snaží přispět k vytvoření
  nějaké strategie,
 • 25:49 - 25:51
  která myslí i na chudší země,
 • 25:51 - 25:54
  kde zemře velká část všech obětí
 • 25:54 - 25:57
  a které silně pocítí negativní důsledky,
 • 25:57 - 26:00
  mimo jiné přetížení systému zdravotnictví.
 • 26:00 - 26:03
  I když v Evropě a USA
  zemřelo obrovské množství lidí,
 • 26:03 - 26:07
  největší část obětí
  zemře v rozvojových zemích.
 • 26:07 - 26:09
  ChA: Chtěl bych být
  mouchou na stěně u vás doma
 • 26:09 - 26:12
  a slyšet, jak s Melindou
  mluvíte o tom všem,
 • 26:12 - 26:17
  co bych asi nazval etickými „zločiny“,
 • 26:17 - 26:21
  které páchají lídři,
  kteří by měli jednat úplně jinak.
 • 26:21 - 26:25
  Dávat lidem špatný příklad
  nenošením roušky je jedna věc,
 • 26:25 - 26:32
  ale neujmout se role,
  když svět potřebuje pomoct
 • 26:32 - 26:34
  v boji se společným nepřítelem,
 • 26:34 - 26:36
  kdy bychom měli reagovat jako lidstvo,
 • 26:36 - 26:37
  a místo toho…
 • 26:38 - 26:43
  mezi zeměmi rozdmýchat
  opravdu ošklivou tahanici,
 • 26:43 - 26:45
  například o vakcíny.
 • 26:45 - 26:47
  To je zkrátka…
 • 26:47 - 26:51
  Historie to bude hodnotit přísně.
 • 26:51 - 26:54
  To je jednoduše otřesné.
 • 26:55 - 26:57
  Nemyslíte? Nebo mi něco uniká?
 • 26:57 - 27:02
  BG: Řekl bych, že to není tak černobílé.
 • 27:02 - 27:05
  Na základní výzkum
 • 27:05 - 27:08
  pro vývoj těchto vakcín
  daly USA mnohem víc peněz
 • 27:08 - 27:11
  než kterákoli jiná země.
 • 27:11 - 27:14
  A tento výzkum není nijak omezený.
 • 27:14 - 27:16
  Není to tak, že by existovala
  nějaká licence typu
 • 27:16 - 27:19
  „Když použijete naše peníze,
  platíte USA poplatek.“
 • 27:19 - 27:23
  Z prostředků, které plynou na výzkum,
  mají prospěch všichni.
 • 27:23 - 27:26
  Z financí, které jdou do továren,
  mají prospěch jen USA.
 • 27:26 - 27:31
  Problém je v tom, že na ostatní globální
  zdravotní krize USA reagovaly jinak.
 • 27:31 - 27:34
  Mají jasně největší podíl
  na vymýcení pravých neštovic,
 • 27:34 - 27:39
  jasně největší podíl
  na vymýcení dětské obrny,
 • 27:39 - 27:42
  spolu s důležitými partnery,
  jakou jsou CDC,
 • 27:42 - 27:45
  WHO, Rotary, UNICEF, naše nadace.
 • 27:45 - 27:48
  Takže svět… ještě musím zmínit boj s HIV
 • 27:48 - 27:53
  pod vedením prezidenta Bushe,
  i když s podporou obou stran,
 • 27:53 - 27:56
  a vznik fantastického programu PEPFAR.
 • 27:56 - 27:59
  To všechno zachránilo
  desítky milionů životů.
 • 27:59 - 28:02
  Svět proto automaticky očekával,
 • 28:02 - 28:05
  že Spojené státy budou
  minimálně hlavním aktérem,
 • 28:05 - 28:11
  pokud jde o financování, strategii,
  zajišťování továren pro celý svět,
 • 28:11 - 28:15
  i kdyby to dělaly jen proto,
  aby zabránily návratu infekce na své území
 • 28:15 - 28:17
  nebo aby fungovala globální ekonomika,
 • 28:17 - 28:19
  protože pro zachování pracovních míst
 • 28:19 - 28:22
  v USA je důležitá poptávka z jiných zemí.
 • 28:22 - 28:24
  V tuto chvíli je tedy svět v situaci,
 • 28:24 - 28:27
  která je značně nejistá,
  neví se, co ji pomůže vyřešit,
 • 28:27 - 28:31
  a kdy vlastně chybí velení.
 • 28:31 - 28:35
  To nejhorší, co se stalo,
  odchod USA z WHO,
 • 28:36 - 28:38
  je problém,
 • 28:39 - 28:43
  který se snad za nějakou dobu
  podaří napravit,
 • 28:44 - 28:48
  protože koordinace přes WHO je nezbytná.
 • 28:49 - 28:52
  ChA: Přečtu vám další otázku.
 • 28:56 - 28:59
  Ali Kashani píše:
  „Ví se o nějakých postupech,
 • 28:59 - 29:02
  které se při této pandemii ve světě
  osvědčily mimořádně dobře?“
 • 29:04 - 29:08
  BG: Je ohromně zajímavé,
  že kromě rychlého přijetí opatření
 • 29:08 - 29:12
  výborně funguje také sledování saturace
 • 29:12 - 29:15
  u pozitivně testovaných lidí,
 • 29:15 - 29:18
  myslím tím saturaci krve kyslíkem.
 • 29:18 - 29:20
  Stačí k němu velmi levný měřič
 • 29:20 - 29:23
  a díky měření je pacienty možné
  odeslat do nemocnice poměrně brzy.
 • 29:23 - 29:28
  Zvláštní je, že pacienti sami nepoznají,
  kdy jde do tuhého.
 • 29:30 - 29:35
  Má to zajímavý fyziologický důvod,
  ale ten tu nebudu rozebírat.
 • 29:35 - 29:40
  Německu se díky tomuto
  typu sledování pacientů
 • 29:40 - 29:43
  podařilo udržet poměrně nízkou úmrtnost.
 • 29:43 - 29:46
  Pokud jde o péči
  ve zdravotnických zařízeních,
 • 29:46 - 29:51
  zjistilo se, že se zpočátku
  až příliš používaly ventilátory,
 • 29:51 - 29:55
  ač s nejlepšími úmysly, a že se používaly
 • 29:55 - 29:56
  v nesprávném režimu.
 • 29:56 - 30:03
  Dnes už lékaři vědí mnohem lépe,
  jak k léčbě přistupovat.
 • 30:03 - 30:05
  Většina těchto věcí
  podle mě platí celosvětově.
 • 30:05 - 30:08
  Sledování saturace
  pro včasné odhalení zhoršení
 • 30:08 - 30:09
  se nejspíš obecně rozšíří,
 • 30:09 - 30:12
  ale začali s ním v Německu.
 • 30:12 - 30:14
  Úspěšný je samozřejmě i dexametazon,
 • 30:14 - 30:18
  a naštěstí je i levný, podává se orálně
 • 30:18 - 30:20
  a jsme schopni ho vyrábět víc.
 • 30:20 - 30:23
  I ten se bude používat celosvětově.
 • 30:25 - 30:28
  ChA: Bille, rád bych se vás zeptal,
 • 30:29 - 30:32
  jaká je tato doba pro vás osobně.
 • 30:32 - 30:38
  Protože i když každý,
  kdo s vámi stráví trochu času,
 • 30:38 - 30:44
  naprosto zřetelně vidí, jaký máte zápal
  a že máte ty nejlepší úmysly,
 • 30:44 - 30:48
  z nějakého podivného důvodu
  se o vás šíří konspirační teorie.
 • 30:48 - 30:51
  Informoval jsem se u společnosti Zignal,
 • 30:51 - 30:53
  která monitoruje sociální média.
 • 30:53 - 30:57
  Dozvěděl jsem se, že myslím
  jen na Facebooku lidé do dnešního dne
 • 30:57 - 31:01
  zveřejnili více než
  čtyři miliony příspěvků,
 • 31:02 - 31:07
  které vás spojují s nějakou
  konspirační teorii o koronaviru.
 • 31:07 - 31:13
  Četl jsem o průzkumu,
  podle něhož více než 40 % republikánů
 • 31:13 - 31:17
  věří, že vakcína, se kterou přijdete,
 • 31:17 - 31:22
  lidem jakýmsi způsobem implantuje čip,
  který umožní sledovat jejich polohu.
 • 31:22 - 31:26
  To číslo mě naprosto šokuje.
 • 31:27 - 31:30
  A někteří lidé tyto teorie
  berou dost vážně,
 • 31:30 - 31:35
  některé z nich se dokonce
  dostaly do vysílání Fox News a tak dále.
 • 31:35 - 31:37
  Někteří lidé je berou tak vážně,
 • 31:37 - 31:41
  že přicházejí s dost
  ošklivými hrozbami a podobně.
 • 31:42 - 31:46
  Vypadá to, že se vám
  tyto věci daří brát s nadhledem,
 • 31:46 - 31:49
  ale málokdo asi byl v podobné pozici.
 • 31:49 - 31:51
  Jak to nesete?
 • 31:51 - 31:54
  V jakém světě to proboha žijeme,
 • 31:54 - 31:56
  když se mohou šířit takové dezinformace?
 • 31:56 - 31:58
  Co můžeme udělat, aby se změnil?
 • 32:00 - 32:02
  BG: Nejsem si jistý.
 • 32:05 - 32:07
  Konspirační teorie
 • 32:08 - 32:11
  jsou pro mě novinka.
 • 32:11 - 32:14
  Víte, s Microsoftem
  byly spojené kontroverze,
 • 32:14 - 32:17
  ale přinejmenším měly
  vztah k reálnému světu.
 • 32:17 - 32:21
  Řešilo se, jestli Windows
  padají častěji, než je normální,
 • 32:21 - 32:22
  řešily se antimonopolní záležitosti.
 • 32:22 - 32:25
  Ale tehdy jsem věděl, o co jde.
 • 32:25 - 32:27
  Když přišlo tohle, musím říct,
 • 32:27 - 32:31
  že jsem o tom automaticky začal žertovat.
 • 32:31 - 32:34
  Lidé mi říkali, že to je vážně nevhodné,
 • 32:34 - 32:36
  protože jde o velice vážnou věc.
 • 32:37 - 32:42
  Kvůli těm teoriím totiž lidé mohou
  ve větší míře odmítat očkování.
 • 32:42 - 32:45
  Až přitom budeme mít vakcínu,
 • 32:45 - 32:47
  bude to jako s rouškami –
 • 32:47 - 32:50
  když ji přijme velký počet lidí,
 • 32:50 - 32:53
  zvlášť pokud to bude
  vakcína bránící přenosu viru,
 • 32:53 - 32:56
  očkování velkého počtu lidí
 • 32:56 - 33:00
  obrovsky pomůže celé komunitě.
 • 33:01 - 33:04
  Takže vlastně moc nevím,
 • 33:04 - 33:07
  co bych měl říct nebo udělat,
 • 33:07 - 33:10
  protože s tím konspiračním prvkem
  nemám zkušenost.
 • 33:11 - 33:15
  A dá se vůbec říct něco,
 • 33:15 - 33:19
  co těm teoriím nedodá na hodnověrnosti?
 • 33:19 - 33:24
  Vzhledem k tomu,
  že o mém úmyslu mikročipovat lidi
 • 33:24 - 33:27
  mluvila komentátorka Fox News
  Laura Ingraham,
 • 33:27 - 33:31
  mě výsledky toho průzkumu příliš
  nepřekvapují – lidé zkrátka uvěřili tomu,
 • 33:31 - 33:33
  co slyšeli v televizi.
 • 33:33 - 33:35
  Je to bláznivé.
 • 33:35 - 33:39
  A lidé zjevně hledají
  jednodušší vysvětlení než ta,
 • 33:39 - 33:42
  která najdou ve virologických studiích.
 • 33:43 - 33:45
  ChA: Nu…
 • 33:45 - 33:48
  TED je nepolitická organizace,
  ale ctí pravdu.
 • 33:49 - 33:52
  Řekl bych asi toto:
 • 33:52 - 33:56
  Lauro Ingraham, dlužíte Billu Gatesovi
  omluvu a odvolání těch nesmyslů.
 • 33:56 - 33:57
  Jednoznačně.
 • 33:57 - 33:59
  A pokud kohokoli z vás,
 • 33:59 - 34:04
  kdo nás sledujete, napadlo, že je tento
  člověk zapletený do nějakého spiknutí,
 • 34:04 - 34:05
  nechte se vyšetřit.
 • 34:05 - 34:06
  Na psychiatrii.
 • 34:06 - 34:09
  My, kteří Billa známe dlouhá léta
 • 34:09 - 34:13
  a víme, s jakým nasazením
  a zápalem pracuje, můžeme potvrdit,
 • 34:13 - 34:14
  že vám přeskočilo.
 • 34:14 - 34:16
  Neřešte nesmysly
 • 34:16 - 34:19
  a pojďme společně řešit skutečný problém –
  jak zvládnout tuto pandemii.
 • 34:19 - 34:21
  Vážně.
 • 34:21 - 34:24
  Má někdo na chatu návrh,
  pozitivní návrh,
 • 34:25 - 34:27
  jak se zbavit konspiračních teorií?
 • 34:27 - 34:29
  Protože ony se vzájemně posilují.
 • 34:29 - 34:31
  Rád bych na to poukázal,
  protože to vypadá,
 • 34:31 - 34:34
  že jsem sám součástí té konspirace.
 • 34:34 - 34:38
  Prostě, jak to udělat,
  abychom znovu žili ve světě,
 • 34:39 - 34:41
  kde se dá informacím věřit?
 • 34:41 - 34:43
  Musíme na tom zapracovat.
 • 34:43 - 34:45
  Má někdo z komunity další otázku?
 • 34:51 - 34:53
  Aria Bendix z New Yorku píše:
 • 34:53 - 34:55
  „Co byste vy osobně doporučil lidem,
 • 34:55 - 34:59
  kteří v době nárůstu počtu případů
  chtějí snížit riziko, že se nakazí?“
 • 35:00 - 35:02
  BG: Pokud máte práci,
 • 35:03 - 35:05
  kterou můžete dělat doma,
 • 35:06 - 35:10
  odbývejte schůzky přes digitální nástroje.
 • 35:10 - 35:14
  A třeba i některé společenské aktivity.
 • 35:15 - 35:17
  Já s mnoha přáteli
  komunikuji přes videohovory.
 • 35:18 - 35:21
  S přáteli v Evropě se uvidíme kdovíkdy,
 • 35:21 - 35:26
  ale pravidelně si voláme.
 • 35:27 - 35:32
  Pokud dost omezíte kontakty,
 • 35:32 - 35:35
  velké riziko vám nehrozí.
 • 35:35 - 35:40
  Větší nebezpečí nákazy hrozí,
  pokud se setkáváte s mnoha lidmi,
 • 35:41 - 35:45
  ať už pracovně, nebo společensky.
 • 35:46 - 35:51
  Doufám, že především v komunitách,
  kde jsou větší počty případů,
 • 35:52 - 35:54
  údaje o mobilitě ukážou,
 • 35:54 - 35:59
  že i když to není povinné,
  lidé na situaci reagují
 • 35:59 - 36:05
  a kontakty mimo domov
  omezují na minimum.
 • 36:05 - 36:09
  ChA: Bille, rád bych se zastavil
  také u tématu filantropie.
 • 36:09 - 36:12
  V této oblasti je samozřejmě
  mimořádně aktivní vaše nadace,
 • 36:12 - 36:15
  ale mě by zajímala filantropie obecně.
 • 36:16 - 36:19
  Vy jste zakladatelem
  iniciativy Giving Pledge,
 • 36:19 - 36:23
  v rámci které se řada miliardářů zavázala,
 • 36:23 - 36:28
  že před smrtí nebo po smrti
  věnují na charitu polovinu svého majetku.
 • 36:29 - 36:31
  Ale ono to vůbec není snadné.
 • 36:31 - 36:33
  Věnovat někomu
  tolik peněz není jednoduché.
 • 36:33 - 36:36
  Pokud se nemýlím,
  od vzniku iniciativy Giving Pledge –
 • 36:36 - 36:40
  vznikla někdy před 10 lety,
  nevím to přesně –
 • 36:40 - 36:43
  od vzniku této iniciativy
  se váš vlastní majetek zdvojnásobil,
 • 36:43 - 36:46
  přestože jste předním
  světovým filantropem.
 • 36:47 - 36:50
  Je skutečně tak těžké
 • 36:50 - 36:52
  věnovat peníze takovým způsobem,
 • 36:52 - 36:55
  aby opravdu měnily svět k lepšímu?
 • 36:55 - 36:59
  Nebo by světoví dárci,
 • 36:59 - 37:01
  a zvlášť ti skutečně bohatí světoví dárci,
 • 37:01 - 37:03
  měli dodržovat jakýsi harmonogram
 • 37:03 - 37:07
  ve stylu „Tohle je procento
  mého majetku, které dám ročně,
 • 37:07 - 37:10
  s postupujícím věkem ho možná zvýším,
 • 37:10 - 37:13
  jestli chci filantropii brát vážně,
 • 37:13 - 37:16
  musím dávat – a musím přijít na způsob,
 • 37:16 - 37:17
  jak to dělat efektivně?“
 • 37:17 - 37:19
  Je to nefér, naivní otázka?
 • 37:19 - 37:23
  BG: Bylo by skvělé darování urychlit.
 • 37:23 - 37:28
  Cílem Gates Foundation
  i iniciativy Giving Pledge je
 • 37:28 - 37:32
  pomáhat lidem najít projekty,
  které jim jsou blízké.
 • 37:32 - 37:34
  K dobročinnosti lidi vedou emoce.
 • 37:34 - 37:36
  Ano, důležitá jsou i čísla,
 • 37:36 - 37:39
  ale projektů a potřeb
  je nepřeberné množství.
 • 37:39 - 37:42
  Člověk si projekt vybere podle toho,
  že zná někoho nemocného,
 • 37:43 - 37:46
  že zná někoho,
  kdo postrádá sociální služby,
 • 37:46 - 37:48
  podle toho, co může
  pomoct vymýtit rasismus…
 • 37:48 - 37:52
  Vybere si projekt,
  který se ho hodně dotýká.
 • 37:52 - 37:55
  A je jasné, že některé dary nemají efekt.
 • 37:55 - 38:00
  Musíme se snažit o to,
  aby filantropové měli vyšší ambice.
 • 38:01 - 38:03
  Pak tu je společná filantropie,
 • 38:03 - 38:06
  kterou vy podporujete
  v rámci projektu Audacious.
 • 38:06 - 38:10
  Vedle toho funguje čtyři nebo pět
  dalších skupin, které spojují dárce.
 • 38:10 - 38:11
  To je fantastická věc,
 • 38:11 - 38:14
  protože dárci se od sebe vzájemně učí,
 • 38:14 - 38:16
  vzájemně si dodávají sebedůvěru
 • 38:16 - 38:21
  a mají dobrý pocit:
  „Já dám X, přispějí další čtyři lidé,
 • 38:21 - 38:24
  a hned dokážeme víc.“
 • 38:24 - 38:29
  Taková pomoc navíc dárce může bavit
  snad i v případě, že něco nevyjde:
 • 38:29 - 38:31
  „Tak tenhle dar
  nepadl na úrodnou půdu,
 • 38:31 - 38:34
  ale pojďme to zkusit znovu.“
 • 38:34 - 38:36
  Takže ano, líbilo by se mi,
 • 38:36 - 38:39
  kdyby filantropové byli aktivnější.
 • 38:39 - 38:42
  Když už se do toho lidé pustí,
 • 38:42 - 38:45
  mají z toho radost, mají pocit uspokojení,
 • 38:45 - 38:50
  mohou si vybrat,
  které členy rodiny zapojí.
 • 38:50 - 38:54
  Nás s Melindou moc baví
  pracovat společně a společně se učit.
 • 38:54 - 38:59
  V některých rodinách se do různých
  činností zapojují také děti.
 • 38:59 - 39:01
  Někdy jsou děti hlavní silou.
 • 39:01 - 39:03
  Když máte hodně peněz,
 • 39:03 - 39:07
  pořád máte dojem,
  že milion dolarů je velká částka,
 • 39:07 - 39:09
  když ale máte miliardy,
 • 39:09 - 39:11
  měli byste darovat stovky milionů.
 • 39:11 - 39:15
  Je vlastně moc hezké,
  že vaše osobní výdaje
 • 39:15 - 39:17
  zůstávají na úrovni, kde byly dřív.
 • 39:17 - 39:20
  To je ze společenského hlediska
  poměrně vhodné.
 • 39:20 - 39:23
  Ale výdaje na charitu byste měli zvýšit,
 • 39:23 - 39:29
  protože jinak dojde na poslední vůli
 • 39:29 - 39:33
  a vy dary nebudete moct směrovat
  a neužijete si je tak, jak byste mohli.
 • 39:33 - 39:36
  Takže aniž bychom –
  nechceme nic nařizovat,
 • 39:36 - 39:41
  ale já bych filantropy
  stejně jako vy rád inspiroval,
 • 39:41 - 39:44
  aby projekty, které je osloví,
  a příležitosti hledali
 • 39:45 - 39:48
  podstatně rychleji než v minulosti.
 • 39:48 - 39:53
  Protože ať jde o rasovou rovnost, nemoci,
  nebo jakýkoli jiný sociální problém,
 • 39:53 - 39:57
  inovativní řešení, která filantropové
  mohou použít a rychle uskutečnit
 • 39:57 - 40:01
  a která, pokud se osvědčí,
  může vláda podpořit a rozšířit,
 • 40:01 - 40:03
  to jsou řešení, která zoufale potřebujeme.
 • 40:03 - 40:06
  Potřebujeme výraznou naději
  a výrazný pokrok –
 • 40:06 - 40:10
  očekávání jsou vysoká –
 • 40:11 - 40:14
  potřebujeme vyřešit
  velmi palčivé problémy.
 • 40:14 - 40:18
  ChA: Pro většinu filantropů,
  i pro ty nejštědřejší,
 • 40:18 - 40:22
  je obtížné dát na charitu ročně
  víc než přibližně procento majetku.
 • 40:22 - 40:26
  A přitom právě nejbohatší
  lidé světa mají často přístup
 • 40:26 - 40:28
  ke skvělým možnostem investic.
 • 40:28 - 40:31
  Majetek mnoha z nich za rok
  vzroste o sedm nebo deset procent.
 • 40:32 - 40:34
  Není to tak, že pokud skutečně chcete dát
 • 40:34 - 40:35
  půlku majetku na dobročinné účely,
 • 40:36 - 40:40
  v určité fázi musíte začít plánovat,
  že ročně věnujete pět, šest, sedm, osm,
 • 40:40 - 40:42
  deset procent svého majetku?
 • 40:42 - 40:47
  Není právě toto správný přístup a systém?
 • 40:47 - 40:49
  BG: Jsou lidé jako Chuck Feeney,
 • 40:49 - 40:53
  který šel dobrým příkladem
 • 40:53 - 40:56
  a dal na dobrou věc všechny peníze.
 • 40:56 - 40:59
  I my s Melindou uvažujeme,
 • 40:59 - 41:02
  jestli bychom peníze
  neměli dávat rychleji.
 • 41:02 - 41:06
  Jak říkáte, máme velmi dobré
  příjmy z investic,
 • 41:06 - 41:07
  z různých zdrojů.
 • 41:07 - 41:11
  V oblasti technologií se obecně daří,
 • 41:12 - 41:14
  dokonce i letos,
 • 41:14 - 41:18
  což je jeden z velkých paradoxů
 • 41:19 - 41:21
  současné situace ve světě.
 • 41:21 - 41:26
  A myslím si, že se očekává,
  že bychom zrychlit měli
 • 41:26 - 41:28
  a že je důvod zrychlit.
 • 41:29 - 41:33
  Vláda se o všechny potřeby nepostará.
 • 41:33 - 41:35
  Ano, k dispozici je spousta
  vládních prostředků,
 • 41:35 - 41:38
  ale je třeba pomoct,
  aby se využily správně,
 • 41:38 - 41:41
  a hledat místa,
  která potřebují větší podporu.
 • 41:41 - 41:45
  A pokud jsou lidé ochotní
  pomáhat rozvojovým zemím,
 • 41:46 - 41:47
  tam nejsou vlády,
 • 41:47 - 41:51
  které si mohou dovolit
  tisknout šeky na 15 procent HDP,
 • 41:52 - 41:56
  a situace lidí je tam
  čistě z ekonomického pohledu,
 • 41:56 - 41:58
  i když zapomeneme na pandemii,
 • 41:58 - 42:00
  tragická.
 • 42:00 - 42:03
  Tento stav v těchto zemích
 • 42:03 - 42:05
  zhruba o pět let zbrzdí další pokrok
 • 42:05 - 42:10
  a v několika případech
  dokonce přímo ohrožuje
 • 42:10 - 42:11
  jejich stabilitu.
 • 42:12 - 42:13
  ChA: Bille,
 • 42:13 - 42:19
  máte můj obdiv za to,
  co jste s Melindou dokázali.
 • 42:19 - 42:22
  Zvolili jste si těžkou cestu,
 • 42:22 - 42:26
  věnujete se mnoha různým věcem,
 • 42:28 - 42:32
  investujete veliké množství času
  do aktivit, které mění svět k lepšímu,
 • 42:33 - 42:36
  a rozhodně také spoustu peněz
  a spoustu osobní energie.
 • 42:36 - 42:38
  Je to obdivuhodné
 • 42:38 - 42:42
  a jsem vám vděčný,
  že jste si na nás dnes udělal čas.
 • 42:42 - 42:45
  Moc vám děkuji a přeji vám hodně štěstí,
 • 42:46 - 42:49
  protože vaše schopnosti a zdroje
  budou do konce roku zapotřebí
 • 42:49 - 42:50
  víc než kdy předtím.
 • 42:51 - 42:54
  BG: Díky, práce mě baví
  a jsem optimista, takže díky, Chrisi.
Title:
Jak současná pandemie ovlivní blízkou budoucnost
Speaker:
Bill Gates
Description:

Bill Gates hovoří o nejoptimističtějších (a nejpesimističtějších) scénářích vývoje pandemie nového koronaviru v nadcházejících měsících, vysvětluje, co komplikuje omezování šíření viru, informuje o slibných vakcínách, na jejichž vývoji se pracuje, přibližuje, jak se dívá na uvolňování zavedených omezení, a dokonce se krátce vyjadřuje i ke konspiračním teoriím, které o něm kolují. Nenechte si ujít ani jeho kritickou pobídku směrem k ostatním filantropům, aby dělali ještě více, mířili výš a více se věnovali osvětě, aby se všem lidem na světě žilo lépe. (Nahrávka virtuálního rozhovoru, v němž Billa Gatese zpovídá šéf organizace TED Chris Anderson, vznikla 29. června 2020.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
43:07

Czech subtitles

Revisions Compare revisions