Return to Video

Identifying Percent Amount and Base

 • 0:00 - 0:08
  Kita diminta untuk mengenal pasti peratus, jumlah dan nombor dasar bagi soalan ini.
 • 0:08 - 0:12
  Soalannya ialah nombor apakah yang 25% daripadanya adalah 150?
 • 0:12 - 0:20
  Kita boleh fikirkannya sebagai kita perlu mendarab 25% dengan sesuatu nombor, dan saya akan tuliskan 25% dalam kuning.
 • 0:20 - 0:35
  25% kali sesuatu nombor adalah bersamaan dengan 150.
 • 0:35 - 0:40
  Jadi peratusnya mudah saja, iaitu 25% di sini.
 • 0:40 - 0:45
  Maka inilah peratusnya. Ini peratus.
 • 0:45 - 0:50
  Dan kita akan darabkan peratus ini dengan sesuatu nombor dasar. Jadi nombor di sini adalah dasarnya
 • 0:50 - 0:57
  dan peratus kali nombor dasar adalah bersamaan dengan sesuatu jumlah.
 • 0:57 - 1:06
  Dan kamu boleh cuba fikirkan.
 • 1:06 - 1:11
  Soalan ini sebenarnya bermaksud 25% darab dengan sesuatu nombor adalah bersamaan dengan 150.
 • 1:11 - 1:19
  Untuk memudahkannya lagi, kita juga boleh tuliskannya sebagai 0.25 (yang sebenarnya sama dengan 25%).
 • 1:19 - 1:27
  0.25 kali sesuatu nombor adalah bersamaan dengan 150.
 • 1:27 - 1:32
  Dan kita perlu fikirkan - adakah nombor ini sepatutnya lebih besar atau lebih kecil daripada 150?
 • 1:32 - 1:35
  Baik, kalau kita hanya mengambil 25% daripada nombor tersebut, ataupun 25/100 daripada nombor tersebut.
 • 1:35 - 1:46
  Yang juga bersamaan dengan 1/4. 25% adalah bersamaan dengan 1/4. Kita ambil 1/4 daripada nombor tersebut, maka nombor tersebut adalah lebih besar daripada 150.
 • 1:46 - 1:50
  Dan ia adalah 4 kali lebih besar daripada 150.
 • 1:50 - 1:52
  Untuk mendapat nombor tersebut,
 • 1:52 - 1:57
  kita perlu membuat pendaraban, kerana ungkapan di sebelah kiri adalah sama dengan di sebelah kanan.
 • 1:57 - 2:01
  Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mendarab dua-dua belah persamaan ini dengan 4.
 • 2:01 - 2:05
  Ini adalah kerana kalau saya darabkan ungkapan di sebelah kiri
 • 2:05 - 2:08
  dengan 4, saya juga perlu darabkan 4 di sebelah kanan untuk mendapat
 • 2:08 - 2:09
  nilai yang sama.
 • 2:09 - 2:16
  4 kali 0.25 (atau 4 kali 25% atau kali 1/4), ia adalah bersamaan dengan 1.
 • 2:16 - 2:21
  Dan nombor dasar ini adalah bersamaan dengan 150 kali 4.
 • 2:21 - 2:24
  Yang juga bersamaan dengan 600.
 • 2:24 - 2:28
  Dan ia adalah masuk akal, kerana 25% daripada 600 adalah 150.
 • 2:28 -
  1/4 daripada 600 adalah 150.
Title:
Identifying Percent Amount and Base
Description:

u5_l2_t1_we1 Identifying Percent Amount and Base

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Malay subtitles

Revisions Compare revisions