Return to Video

Dividing Fractions

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  Del, og skriv svaret som et blandet tall.
 • 0:05 - 0:08
  Og vi har 3/5 delt på 1/2.
 • 0:08 - 0:11
  Nå, når du deler brøker
  må du huske på
 • 0:11 - 0:14
  at å dele på en brøk er
  det samme som å
 • 0:14 - 0:17
  gange med den resiproke brøken.
 • 0:17 - 0:23
  Så dette her er det
  samme som 3/5 ganger--
 • 0:23 - 0:26
  så dette er 3/5 her,
  og i stedet for et deletegn,
 • 0:26 - 0:28
  vil du ha et multiplikasjonstegn.
 • 0:28 - 0:32
  Og istedet for 1/2, vil du ta
  den resiproke brøken av 1/2,
 • 0:32 - 0:37
  som er 2/1.
  Så, ganger 2/1.
 • 0:37 - 0:42
  Så å dele på 1/2 er akkurat det
  samme som å gange med 2/1.
 • 0:42 - 0:46
  Og det gjør vi som en enkel
  og grei multiplikasjon nå.
 • 0:46 - 0:50
  3 ganger 2 er 6,
  så vår nye nevner er 6.
 • 0:50 - 0:53
  5 ganger 1 er 5.
 • 0:53 - 0:57
  Så 3/5 delt på 1/2, som
  en uekte brøk, er 6/5.
 • 0:57 - 1:01
  Nå, de vil ha oss til å
  skrive det som et blandet tall.
 • 1:01 - 1:05
  Så vi deler 5 på 6, og finner ut
  hvor mange ganger det går opp.
 • 1:05 - 1:08
  Det blir det hele tallet
  i det blanda tallet.
 • 1:08 - 1:14
  Og det som blir til overs
  vil bli telleren, over 5.
 • 1:14 - 1:18
  Så det vi gjør er å ta 5 opp i 6.
 • 1:18 - 1:21
  5 går opp i 6 én gang.
 • 1:21 - 1:23
  1 ganger 5 er 5.
 • 1:23 - 1:23
  Trekk fra.
 • 1:23 - 1:26
  Du får en rest på 1.
 • 1:26 - 1:36
  Så 6/5 er lik én hel,
  eller 5/5, og 1/5.
 • 1:36 - 1:39
  1 og 1/5.
 • 1:39 - 1:43
  Dette 1-tallet kommer fra
  det som måtte være til overs.
 • 1:43 - 1:44
  Og nå er vi ferdige.
 • 1:44 - 1:47
  3/5 delt på 1/2
  er 1 og 1/5.
 • 1:47 - 1:49
  Nå, det er ikke så åpenbart
  hvorfor dette fungerte.
 • 1:49 - 1:54
  Hvorfor er det å dele på 1/2
  det samme som å gange,
 • 1:54 - 1:55
  praktisk talt med 2.
 • 1:55 - 1:57
  2/1 er det samme som 2.
 • 1:57 - 2:01
  Og for å gjøre det skal jeg
  gjøre et lite, enkelt eksempel,
 • 2:01 - 2:04
  som forhåpentligvis
  får frem poenget.
 • 2:04 - 2:06
  La meg ta fire objekter.
 • 2:06 - 2:09
  Så vi har fire objekter:
  en, to, tre, fire.
 • 2:09 - 2:15
  Så jeg har fire objekter, og om jeg
  skulle delt de inn i grupper på to.
 • 2:15 - 2:17
  Jeg vil dele de inn i grupper på to.
 • 2:17 - 2:22
  Så det er en gruppe på to,
  og det er en annen gruppe på to.
 • 2:22 - 2:24
  Hvor mange grupper har jeg?
 • 2:24 - 2:27
  Vel, 4 delt på 2.
  Jeg har to grupper på to.
 • 2:27 - 2:29
  Så det er lik 2.
 • 2:29 - 2:31
  Hva om jeg tok de samme fire objektene:
 • 2:31 - 2:34
  en, to, tre, fire.
 • 2:34 - 2:36
  Jeg tar de samme fire objektene.
 • 2:36 - 2:39
  Istedet for å dele de i grupper på to,
 • 2:39 - 2:43
  vil jeg dele de i grupper på 1/2.
 • 2:43 - 2:47
  Som betyr at hver gruppe
  vil bestå av et halvt objekt.
 • 2:47 - 2:50
  Så, det vil bli en gruppe der.
 • 2:50 - 2:52
  En gruppe til.
 • 2:52 - 2:53
  Den tredje gruppen.
 • 2:53 - 2:57
  Jeg tror du ser at hver
  gruppe har en halv sirkel.
 • 2:57 - 2:58
  Det er den fjerde.
 • 2:58 - 3:00
  Det er den femte.
 • 3:00 - 3:01
  Det er den sjette.
 • 3:01 - 3:04
  Det er den sjuende,
  og så er det den åttende.
 • 3:04 - 3:09
  Du har åtte grupper
  på 1/2, så dette er lik 8.
 • 3:09 - 3:13
  Og legg merke til at alle
  objektene ble til to grupper.
 • 3:13 - 3:15
  Så du kan si, hvor mange
  grupper har du?
 • 3:15 - 3:21
  Vel, du har fire objekter og
  hver av dem ble til to grupper.
 • 3:21 - 3:22
  Jeg ser etter en annen farge.
 • 3:22 - 3:25
  Hver av dem ble til to grupper, og så
 • 3:25 - 3:27
  får du også 8.
 • 3:27 - 3:31
  Så å dele på 1/2 er det
  samme som å gange med 2.
 • 3:31 - 3:32
  Og du kan tenke på det med andre tall,
 • 3:32 - 3:35
  men forhåpentligvis
  gir det deg litt intuisjon.
 • 3:35 - 3:35
Title:
Dividing Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Dividing Fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Dividing Fractions
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Dividing Fractions

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions

 • Revision 3 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 2 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител