Return to Video

Základní věta aritmetiky

 • 0:04 - 0:07
  Představte si, že žijeme v pravěku.
 • 0:07 - 0:09
  A teď přemýšlejte o následujícím:
 • 0:09 - 0:13
  Jak se zaznamenával čas bez hodin?
 • 0:13 - 0:15
  Všechny hodiny jsou založeny na opakujícím se jevu,
 • 0:15 - 0:19
  který dělí čas na stejné části.
 • 0:19 - 0:21
  Abychom tyto jevy našli,
 • 0:21 - 0:23
  díváme se na nebe.
 • 0:23 - 0:26
  Východu a západu Slunce si všimneme hned.
 • 0:26 - 0:29
  Abychom však dokázali pracovat s delšími obdobími,
 • 0:29 - 0:31
  potřebujeme delší cykly.
 • 0:31 - 0:33
  Proto se díváme na Měsíc,
 • 0:33 - 0:37
  který během několika dnů postupně roste a pak zase ubývá.
 • 0:37 - 0:39
  Když spočítáme dny mezi úplňky,
 • 0:39 - 0:41
  dostaneme se na číslo 29.
 • 0:41 - 0:43
  Proto rok dělíme i na měsíce.
 • 0:43 - 0:46
  Pokud ale chceme rozdělit číslo 29 na stejné části,
 • 0:46 - 0:49
  tak narazíme na problém. Je to nemožné.
 • 0:49 - 0:52
  29 se dá rozdělit pouze jedním způsobem,
 • 0:52 - 0:55
  na 29 stejných částí.
 • 0:55 - 0:57
  29 je prvočíslo.
 • 0:57 - 0:59
  Můžeme o něm přemýšlet jako o čísle nerozbitném.
 • 0:59 - 1:03
  Pokud se dá číslo rozdělit na stejné části větší než 1,
 • 1:03 - 1:05
  tak ho nazýváme číslem složeným.
 • 1:05 - 1:07
  Pokud jsme zvědaví, tak nás možná napadne otázka:
 • 1:07 - 1:08
  Kolik prvočísel existuje?
 • 1:08 - 1:10
  A jak velké mohou být?
 • 1:10 - 1:14
  Nejdříve rozdělíme čísla na 2 skupiny.
 • 1:14 - 1:16
  Prvočísla dáme nalevo
 • 1:16 - 1:18
  a složená čísla napravo.
 • 1:18 - 1:20
  Ze začátku se zdá, že čísla přeskakují sem a tam.
 • 1:20 - 1:23
  Není tam žádný vzor.
 • 1:23 - 1:24
  Tak použijme moderní techniku
 • 1:24 - 1:26
  a podíváme se na to z jiné perspektivy.
 • 1:26 - 1:29
  Pomůže nám Ulamova spirála.
 • 1:29 - 1:34
  Nejdříve seřadíme všechna čísla podle velikosti do spirály.
 • 1:34 - 1:37
  Pak označíme prvočísla modrou.
 • 1:37 - 1:41
  Nakonec se podíváme na miliony čísel.
 • 1:41 - 1:43
  Zde vidíme vzorec prvočísel,
 • 1:43 - 1:45
  který pokračuje donekonečna.
 • 1:45 - 1:48
  Je neuvěřitelné, že celková struktura tohoto obrazce
 • 1:48 - 1:50
  je dodnes nevyřešena.
 • 1:50 - 1:52
  Na něco jsme narazili.
 • 1:52 - 1:56
  Nyní se přesuneme do starodávného Řecka, zhruba do roku 300 p. n. l.
 • 1:56 - 1:59
  Filozof známý jako Eukleidés z Alexandrie pochopil,
 • 1:59 - 2:03
  že všechna čísla mohou být rozdělena do dvou oddělených kategorií.
 • 2:03 - 2:07
  Začal si uvědomovat, že jakékoli číslo může být děleno znovu a znovu,
 • 2:07 - 2:11
  dokud se nedostaneme ke skupině nejmenších stejných čísel.
 • 2:11 - 2:16
  A tato nejmenší čísla jsou podle definice vždy prvočísla.
 • 2:16 - 2:21
  Takže věděl, že všechna čísla jsou poskládaná z menších prvočísel.
 • 2:21 - 2:26
  Představte si vesmír všech čísel a ignorujte prvočísla.
 • 2:26 - 2:31
  Nyní si vyberte složené číslo a rozložte jej.
 • 2:31 - 2:33
  Vždy vám zůstanou prvočísla.
 • 2:33 - 2:34
  Eukleidés tedy věděl,
 • 2:34 - 2:38
  že každé číslo se dá vyjádřit pomocí menších prvočísel.
 • 2:38 - 2:40
  Prvočísla jsou jako stavební kostky.
 • 2:40 - 2:42
  Je jedno, jaké číslo si vyberete,
 • 2:42 - 2:46
  vždy se dá poskládat z menších prvočísel.
 • 2:46 - 2:51
  Toto je základ objevu známého jako
  Základní věta aritmetiky.
 • 2:51 - 2:54
  Postup je následující: Vezmeme například číslo 30
 • 2:54 - 2:57
  a najdeme všechna prvočísla, do kterých lze číslo rovnoměrně rozdělit.
 • 2:57 - 3:00
  Tomu se říká prvočíselný rozklad (faktorizace).
 • 3:00 - 3:02
  Ukáže nám to prvočíselné dělitele.
 • 3:02 - 3:06
  V tomto případě jsou 2, 3 a 5 prvočíselnými děliteli 30.
 • 3:06 - 3:11
  Eukleidés si uvědomil, že pokud určité mocniny těchto prvočísel vzájemně vynásobíme,
 • 3:11 - 3:13
  tak sestaví původní číslo.
 • 3:13 - 3:16
  Aby vzniklo číslo 30, tak stačí umocnit každý dělitel jednou.
 • 3:16 - 3:20
  2 krát 3 krát 5 je prvočíselný rozklad 30.
 • 3:20 - 3:23
  Představte si to jako speciální klíč nebo kombinaci.
 • 3:23 - 3:29
  Neexistuje totiž jiný způsob jak poskládat 30 násobením jiné skupiny prvočísel.
 • 3:29 - 3:31
  Takže každé číslo má jeden
 • 3:31 - 3:34
  a pouze jeden prvočíselný rozklad.
 • 3:34 - 3:38
  Každé číslo si můžeme představit jako jiný zámek.
 • 3:38 - 3:42
  Jedinečným klíčem pro tento zámek by byl jeho prvočíselný rozklad.
 • 3:42 - 3:44
  Neexistují dva zámky se shodným klíčem.
 • 3:44 - 3:48
  Žádná 2 čísla nemají stejný prvočíselný rozklad.
Title:
Základní věta aritmetiky
Description:

Co je to prvočíselný rozklad? Existuje pro každé přirozené číslo pouze jeden rozklad nebo je jich více?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Czech subtitles

Revisions Compare revisions