Return to Video

Doplňkové a výplňkové úhly

 • 0:01 - 0:05
  Řekněme, že máme úhel ABC,
  vypadá nějak takto:
 • 0:05 - 0:10
  vrchol má v bodě B,
 • 0:10 - 0:15
  bod A leží někde tady a bod C leží někde tady.
 • 0:15 - 0:18
  Řekněme, že máme i jiný úhel, úhel DAB.
 • 0:20 - 0:23
  Nebo si ho raději nazvěme DBA.
 • 0:23 - 0:26
  Vrchol budeme mít znovu v bodě B.
 • 0:26 - 0:32
  Řekněme, že vypadá takto, zde bude náš bod D.
 • 0:34 - 0:42
  Řekněme, že víme, že velikost úhlu
  DBA se rovná 40 stupňů.
 • 0:42 - 0:46
  Takže velikost tohoto úhlu se rovná 40 stupňů.
 • 0:46 - 0:56
  A řekněme, že známe i velikost úhlu ABC,
  což se rovná 50 stupňů.
 • 0:56 - 0:58
  Máme tu pár zajímavých věcí.
 • 0:58 - 1:01
  První zajímavá věc, které
  jste si mohli všimnout, je
 • 1:01 - 1:06
  že oba úhly mají společnou stranu.
  Tyto strany mohou být přímky,
 • 1:06 - 1:08
  úsečky nebo polopřímky,
  ale pokud jsou to polopřímky,
 • 1:08 - 1:12
  můžeme říci, že mají společnou polopřímku BA.
 • 1:12 - 1:15
  Pokud máme dva takové úhly,
  které mají společnou stranu,
 • 1:15 - 1:17
  nazýváme je vedlejší úhly.
 • 1:21 - 1:27
  Toto jsou vedlejší úhly.
 • 1:27 - 1:30
  Další zajímavá věc, které
  jste si mohli všimnout, je,
 • 1:30 - 1:33
  že pokud víme, že velikost úhlu DBA je 40 stupňů
 • 1:33 - 1:36
  a velikost úhlu ABC je 50 stupňů,
 • 1:36 - 1:42
  můžete odhadnout, jakou velikost
  bude mít úhel DBC.
 • 1:42 - 1:47
  Velikost úhlu DBC...
  Pokud bychom si sem nakreslili úhloměr,
 • 1:47 - 1:50
  nebudu ho sem kreslit, vznikl by nám tu chaos,
 • 1:50 - 1:52
  nebo si ho narychlo nakreslím.
 • 1:52 - 1:56
  Pokud bychom zde měli úhloměr,
  zde bude 50 stupňů,
 • 1:56 - 1:58
  zde bude dalších 40 stupňů,
 • 1:58 - 2:01
  takže velikost úhlu DBC bude
 • 2:01 - 2:05
  součet 40 stupňů a 50 stupňů.
 • 2:06 - 2:08
  Vymažme si úhloměr, ať tu toho
  máme méně...
 • 2:08 - 2:14
  takže velikost úhlu DBC se rovná 90 stupňů.
 • 2:14 - 2:17
  Už víme, že
  devadesátistupňový úhel je zvláštní úhel,
 • 2:17 - 2:23
  nazýváme ho pravý úhel -
  toto je pravý úhel.
 • 2:23 - 2:30
  Existuje název i pro dva úhly,
  jejichž součet je 90 stupňů.
 • 2:30 - 2:32
  Jsou to doplňkové úhly.
 • 2:32 - 2:44
  Takže můžeme říci, že úhel DBA
  a úhel ABC jsou doplňkové úhly.
 • 2:44 - 2:51
  A to proto, že součet jejich velikostí
  dá dohromady 90 stupňů.
 • 2:51 - 3:01
  Velikost úhlu DBA plus velikost
  úhlu ABC se rovná 90 stupňů.
 • 3:01 - 3:04
  Když je sečteme, vytvoří pravý úhel.
 • 3:04 - 3:08
  Pojďme na další termín,
  který souvisí s pravými úhly.
 • 3:08 - 3:14
  Když si vytvoříme pravý úhel,
  dvě polopřímky, které ho tvoří,
 • 3:14 - 3:18
  nebo to mohou být dvě přímky nebo úsečky,
 • 3:18 - 3:20
  se nazývají "kolmice".
 • 3:20 - 3:24
  Protože víme, že
  velikost úhlu DBC je 90 stupňů,
 • 3:24 - 3:31
  nebo že úhel DBC je pravý úhel, pak víme,
 • 3:31 - 3:37
  že je úsečka BD
 • 3:37 - 3:47
  kolmá na úsečku BC.
 • 3:47 - 3:55
  Nebo můžeme říci, že polopřímka BD,
  a místo slova "kolmá"
 • 3:55 - 4:00
  můžeme použít tuto značku,
  která nám ukazuje dvě kolmé přímky,
 • 4:00 - 4:04
  BD je kolmá k BC.
 • 4:04 - 4:07
  Toto jsou pravdivá tvrzení,
 • 4:07 - 4:11
  které vycházejí z toho, že
  úhel mezi BD a BC
 • 4:11 - 4:15
  má 90 stupňů.
 • 4:15 - 4:20
  Existují ještě další názvy úhlů.
 • 4:20 - 4:25
  Například řekněme, že máme takový úhel,
 • 4:25 - 4:31
  nazvěme si ho,
 • 4:31 - 4:38
  dejme si sem nějaké body, bod X, Y a Z.
 • 4:38 - 4:46
  Řekněme, že velikost úhlu XYZ
  se rovná 60 stupňů,
 • 4:46 - 4:54
  a řekněme, že tu máme další úhel,
  který vypadá takto,
 • 4:54 - 5:02
  označme ho, třeba M, N, O,
 • 5:02 - 5:08
  řekněme, že velikost úhlu MNO je 120 stupňů.
 • 5:08 - 5:12
  Pokud sečteme velikosti těchto
  dvou úhlů, sepišme si to,
 • 5:12 - 5:25
  velikost úhlu MNO plus velikost úhlu XYZ
 • 5:25 - 5:31
  se rovná 120 stupňů plus 60 stupňů
 • 5:31 - 5:36
  je 180 stupňů. Takže pokud je sečteme,
 • 5:36 - 5:39
  dostaneme polovinu kružnice,
 • 5:39 - 5:44
  celou polovinu kružnice
  nebo polokružnici úhloměru.
 • 5:44 - 5:47
  Pokud máme dva úhly, které
  po sečtení dávají 180 stupňů,
 • 5:47 - 5:50
  nazýváme je výplňkové úhly.
 • 5:50 - 5:54
  Vím, že je těžké si to všechno zapamatovat,
  90 stupňů mají doplňkové úhly,
 • 5:54 - 5:55
  jsou to úhly, které se doplňují,
 • 5:55 - 6:04
  a pokud mají dohromady 180 stupňů,
  jsou to výplňkové úhly.
 • 6:04 - 6:07
  Pokud máme dva výplňkové
  úhly, které jsou i vedlejší,
 • 6:07 - 6:12
  čili mají jednu společnou stranu,
  nakreslete si to sem,
 • 6:12 - 6:15
  řekněme, že máme jeden takový úhel,
 • 6:15 - 6:19
  a pak máme druhý úhel,
  označme si ho nějak,
 • 6:19 - 6:21
  použijeme tytéž písmena,
 • 6:21 - 6:28
  toto je A, B, C, a pak máme
  druhý úhel, který vypadá takto:
 • 6:28 - 6:36
  C jsem už použil, dejme D,
 • 6:36 - 6:41
  a řekněme, že tento má 50 stupňů,
 • 6:41 - 6:44
  a tento má 130 stupňů.
 • 6:44 - 6:49
  Úhel DBA plus úhel ABC, pokud je sečteme,
 • 6:49 - 6:53
  dostaneme 180 stupňů.
 • 6:53 - 6:56
  Takže to jsou výplňkové úhly,
  sepišme si to.
 • 6:56 - 7:05
  Úhel DBA a úhel ABC jsou výplňkové úhly -
 • 7:05 - 7:10
  dají dohromady 180 stupňů.
  Ale jsou to také vedlejší úhly,
 • 7:10 - 7:18
  jsou i vedlejší, a jelikož
  jsou výplňkové a vedlejší,
 • 7:18 - 7:23
  pokud se podíváte na úhel, který
  vytvořili stranami, které nemají společné,
 • 7:23 - 7:32
  pokud se podíváte na úhel DBC,
  je to vlastně jen přímka.
 • 7:32 - 7:37
  Takový úhel nazýváme přímý úhel.
 • 7:37 - 7:40
  Seznámil jsem vás s několika termíny,
 • 7:40 - 7:45
  a teď, když už víme vše potřebné,
  můžeme se pustit do zajímavých důkazů.
 • 7:45 - 7:51
  Jen pro zopakování, mluvili jsme
  o vedlejších úhlech....
 • 7:51 - 7:56
  A úhly, které dají v součtu 90 stupňů,
  označujeme jako doplňkové úhly -
 • 7:56 - 7:58
  ty dají dohromady 90 stupňů.
 • 7:58 - 8:03
  Pokud jsou vedlejší, pak jejich
  vnější ramena tvoří pravý úhel,
 • 8:03 - 8:10
  a pokud máme pravý úhel,
  ramena pravého úhlu se nazývají kolmice.
 • 8:10 - 8:13
  Pokud máme dva úhly, které
  mají dohromady 180 stupňů,
 • 8:13 - 8:17
  nazýváme je výplňkové úhly,
  a pokud jsou vedlejší,
 • 8:17 - 8:19
  tvoří přímý úhel.
 • 8:19 - 8:23
  Jinými slovy, pokud máme přímý úhel
 • 8:23 - 8:25
  a máme v něm daný jeden úhel,
 • 8:25 - 8:29
  druhý úhel bude jeho výplňkový úhel,
  a dohromady budou mít 180 stupňů.
 • 8:29 - 8:30
  Tímto skončíme.
Title:
Doplňkové a výplňkové úhly
Description:

Základy doplňkových, výplňkových, vedlejších a přímých úhlů. Také nakousneme kolmost.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31
 • Zalomila jsem titulky, aby nebyly tak dlouhé, a trochu poopravila názvosloví. =)

Czech subtitles

Revisions Compare revisions