Return to Video

Najmanji zajednički višekratnik (NZV)

 • 0:00 - 0:08
  Koji je najmanji zajednički višekratnik,
  skraćeno NZV, brojeva 15, 6 i 10?
 • 0:08 - 0:14
  NZV je točno ono što kaže, to je najmanji
  zajednički višekratnik ovih brojeva.
 • 0:14 - 0:17
  I znam da vam to vjerojatno ne pomaže puno
  ali idemo proći kroz problem.
 • 0:17 - 0:22
  Da bi to napravili, sjetimo se različitih
  višekratnika brojeva 15, 6 i 10.
 • 0:22 - 0:26
  i onda ćemo naći najmanji višekratnik
  koji im je zajednički.
 • 0:26 - 0:34
  Nađimo višekratnike od 15. Imamo:
  1 puta 15 je 15, 2 puta 15 je 30,
 • 0:34 - 0:40
  ako dodamo 15 još jednom dobit ćemo 45,
  ako dodamo još jednom dobijemo 60,
 • 0:40 - 0:49
  i još jednom - dobijemo 75, i opet - 90,
  dodamo opet 15 i dobijemo 105.
 • 0:49 - 0:54
  Ako ni jedan od ovih nije zajednički
  višekratnik sa ovim ovdje brojevima
 • 0:54 - 0:57
  onda ćemo morati tražiti dalje,
  ali za sada ćemo stati ovdje.
 • 0:57 - 1:07
  To su višekratnici od 15 sve do 105. Očito
  krećemo od tuda. Sada tražimo od broja 6.
 • 1:07 - 1:18
  Tražimo višekratnike broja 6: 1 puta 6 je 6,
  dva puta 6 je 13, tri puta 5 je 18, 4 puta 6 je 24.
 • 1:18 - 1:27
  5 puta 6 je 30, 6 puta 6 je 36,
  7 puta 6 je 42, 8 puta 6 je 48.
 • 1:27 - 1:40
  9 puta 6 je 54, 10 puta 6 je 60.
  60 izgleda zanimljivo, jer je višekratnik od 15 i od 6.
 • 1:40 - 1:45
  Ali ih već imamo dva. Imamo 30 i 30, imamo 60 i 60.
  Dakle, najmanji zajednički višekratnik...
 • 1:45 - 1:48
  ...ako nas zanimaju samo najmanji
  zajednički višekratnici od 15 i 6.
 • 1:48 - 1:57
  Rekli bi da je to broj 30. Zapišimo ga kao
  posrednika: NZV od 15 i 6. NZV, ...
 • 1:57 - 2:07
  najmanji višekratnik koji im je zajednički
  vidimo ovdje. 15 puta 2 je 30, i 6 puta 5 je 30.
 • 2:07 - 2:11
  Ovo je definitivno zajednički višekratnik
  i najmanji je od njihovih višekratnika.
 • 2:11 - 2:16
  60 je također zajednički višekratnik, ali
  je veći. Tražimo najmanji, dakle 30.
 • 2:17 - 2:23
  Nismo još uključili broj 10. Pa uključimo ga.
  Mislim da ćete vidjeti gdje idem s ovim.
 • 2:23 - 2:31
  Nađimo višekratnike od 10. Oni su: 10, 20, 30, 40...
  Otišli smo dovoljno daleko. Jer već imamo 30,
 • 2:31 - 2:39
  a 30 je zajednički višekratnik od 15 i 6, također
  je i najmanji zajednički višekratnik od sva tri broja.
 • 2:39 - 2:47
  Činjenica je da je NZV od 15, 6 i 10 jednak 30.
 • 2:47 - 2:53
  Ovo je jedan način da nađemo zajednički višekratnik.
  Doslovno, samo pogledajte višekratnike svakog broja...
 • 2:53 - 2:57
  i nađite najmanji višekratnik koji im je zajednički.
 • 2:57 - 3:02
  Drugi način je da rastavljanje ovih
  brojeva na proste faktore,
 • 3:02 - 3:09
  i NZV je broj koji ima sve elemente
  njihove faktorizacije, ništa drugo.
 • 3:09 - 3:14
  Pokazat ću vam što mislim. Možemo
  napraviti na prošli način ili možemo reći
 • 3:14 - 3:23
  da je 15 isto što i 3 puta 5 i to je to. To je faktorizacija,
  15 je 3 puta 5, jer su i 3 i 5 prosti brojevi.
 • 3:23 - 3:31
  Možemo reći da je 6 isto što i 2 puta 3.
  To je njegova faktorizacija, jer su i 2 i 3 prosti.
 • 3:31 - 3:41
  I možemo reći da je 10 isto što i 2 puta 5. Jer su i 2 i 5
  prosti brojevi, i gotovi smo s njegovom faktorizacijom.
 • 3:41 - 3:51
  NZV od brojeva 15, 6 i 10 mora imati
  sve njihove proste faktore.
 • 3:51 - 3:56
  Pod to mislim na... da bude jasno,
  da bi bilo djeljivo sa 15
 • 3:56 - 4:04
  mora imati barem jednu trojku i barem jednu
  peticu među svojim faktorima. Barem jednu 3 i jednu 5.
 • 4:04 - 4:10
  Imajući 3 puta 5 među svojim faktorima, to osigurava
  da će broj biti djeljiv sa 15.
 • 4:10 - 4:14
  Da bi bio djeljiv sa 6 mora imati barem
  jednu dvojku i barem jednu trojku. Dakle,
 • 4:14 - 4:19
  mora imati barem jednu 2, i već imamo 3
  među faktorima, pa nam jedino ona treba.
 • 4:19 - 4:29
  Trebamo samo jednu 3. Jednu 2 i jednu 3. To je 2 puta 3, što osigurava da je djeljivo sa 6. Da bude jasnije, ovo je 15.
 • 4:29 - 4:38
  Da bi bili sigurni da je djeljivo sa 10,
  trebamo imati barem jednu 2 i jednu 5.
 • 4:38 - 4:43
  Oni osiguravaju da je broj djeljiv sa 10.
 • 4:43 - 4:53
  I sada ih imamo sve, ovih "2x3x5" sadrži sve
  proste faktore brojeva 10, 6 i 15... Pa je to njihov NZV.
 • 4:53 - 5:00
  Ako to pomnožimo, dobijemo
  2 puta 3 je 6, i 6 puta 5 je 30.
 • 5:00 - 5:05
  Nije bitno kojim načinom. Nadam se da
  vidite zašto ovo ima smisla.
 • 5:06 - 5:13
  Drugi način je malo bolji, ako
  tražimo NZV od kompleksnijih brojeva...
 • 5:13 - 5:16
  ...brojeva gdje biste trebali
  množiti dugo vremena.
 • 5:16 - 5:22
  U svakom slučaju, oba načina su točna
  u traženju najmanjeg zajedničkog višekratnika.
Title:
Najmanji zajednički višekratnik (NZV)
Description:

U02_L3_T1_we6 Najmanji zajednički višekratnik (NZV)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24

Croatian subtitles

Revisions