< Return to Video

Tanah Runtuh di Wales meninggalkan kebimbangan 'Aberfan yang lain' | Berita ITV

 • 0:00 - 0:02
  [bunyi bising berderum]
 • 0:02 - 0:06
  [Orang ramai] Dahsyatnya.
 • 0:06 - 0:10
  [Penyampai] Hari Ahad itu, lereng gunung
  telah runtuh.
 • 0:10 - 0:13
  Ia jatuh ke dalam sungai
 • 0:13 - 0:15
  melalui Rhondda Var,
  berhampiran Tylorstown.
 • 0:15 - 0:18
  Tiada siapa yang cedera, tapi
  hari ini saja
 • 0:18 - 0:21
  runtuhan itu kelihatan
  jelas.
 • 0:21 - 0:23
  Sesuatu yang jelas
 • 0:23 - 0:25
  sejumlah arang batu
 • 0:25 - 0:27
  yang masih di lereng gunung.
 • 0:27 - 0:29
  Gerald menyaksikan semua yang berlaku.
 • 0:29 - 0:31
  [Gerald Durham]
  Ada bunyi berderum,
 • 0:31 - 0:33
  dan anda boleh lihat lumpur
 • 0:33 - 0:35
  mula jatuh dari puncak di sana.
 • 0:35 - 0:38
  Dalam beberapa jam, kesemuanya
  turun ke bawah sana.
 • 0:38 - 0:40
  [Penyampai] Adakah anda rasa
  terancam?
 • 0:40 - 0:43
  [Gerald] Ya. Ya. Dengan apa
  yang berlaku.
 • 0:43 - 0:45
  Lembah ini dikelilingi oleh arang batu.
 • 0:45 - 0:48
  Ia dibina di atas arang batu.
 • 0:48 - 0:51
  Ia satu panorama yang menakutkan.
 • 0:51 - 0:52
  Jika ia boleh berlaku
 • 0:52 - 0:54
  pada lereng gunung ini,
 • 0:54 - 0:56
  ia akan jadi kesan yang berlainan.
 • 0:56 - 0:58
  [Penyampai] Bapanya Cliff,
  bekas pelombong.
 • 0:58 - 1:01
  Anda lihat tanah runtuh sekarang,
  apa yang ada di fikiran anda?
 • 1:01 - 1:04
  [Cliff Durham] Oh, Aberfan,
  serta-merta.
 • 1:04 - 1:07
  Percayalah, kami tidak ingin
  melihatnya lagi.
 • 1:07 - 1:09
  Saya takkan.
 • 1:09 - 1:11
  [Penyampai] Saya bercakap
  dengan penduduk
 • 1:11 - 1:12
  di jalan ini.
 • 1:12 - 1:15
  Bryn Heulog, dia ada
  bertentangan tanah runtuh.
 • 1:15 - 1:16
  Mereka menggambarkan
  semalam menakutkan.
 • 1:16 - 1:19
  Bunyi lumpur menuruni gunung.
 • 1:19 - 1:22
  Mereka bersyukur yang ini
  berlaku
 • 1:22 - 1:23
  di hadapan rumah mereka,
 • 1:23 - 1:25
  bukannya di belakang.
 • 1:25 - 1:27
  Kehijauan lembah
 • 1:27 - 1:30
  disembunyikan oleh sejumlah
  arang baru yang masih di sana.
 • 1:30 - 1:33
  Pada tahun 1970-an, 80-an dan 90-an,
 • 1:33 - 1:35
  tanah itu telah ditebus guna.
 • 1:35 - 1:38
  Tapi kini, ada tuntutan oleh
  penduduk tempatan,
 • 1:38 - 1:42
  meneliti kawasan di mana
  arang batu dibuang.
 • 1:42 - 1:44
  [Chris Bryant] Kita memang perlu
 • 1:44 - 1:46
  memeriksa semua puncak
  arang batu dahulu.
 • 1:46 - 1:49
  Memastikan yang jika ada
  air berlebihan di sana,
 • 1:49 - 1:50
  yang sudah habis mengalir,
 • 1:50 - 1:52
  pastikan semuanya selamat.
 • 1:52 - 1:55
 • 1:55 - 1:58
 • 1:58 - 2:01
 • 2:01 - 2:03
 • 2:03 - 2:06
 • 2:06 - 2:08
 • 2:08 - 2:09
 • 2:09 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:15
 • 2:15 - 2:17
 • 2:17 - 2:18
 • 2:18 - 2:20
 • 2:20 - 2:21
 • 2:21 - 2:23
 • 2:23 - 2:25
 • 2:25 - 2:26
 • 2:26 - 2:28
 • 2:28 - 2:30
 • 2:30 - 2:31
 • 2:31 - 2:32
 • 2:32 - 2:34
 • 2:34 - 2:35
 • 2:35 - 2:37
 • 2:37 - 2:38
 • 2:38 - 2:40
 • 2:40 - 2:42
 • 2:42 - 2:44
 • 2:44 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:50
 • 2:50 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:53 - 2:55
 • 2:55 - 2:56
 • 2:56 - 2:59
 • 2:59 - 3:01
 • 3:01 - 3:02
 • 3:02 - 3:04
 • 3:04 - 3:06
 • 3:06 - 3:08
 • 3:08 - 3:10
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:13
 • 3:13 - 3:16
 • 3:16 - 3:18
Title:
Tanah Runtuh di Wales meninggalkan kebimbangan 'Aberfan yang lain' | Berita ITV
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
03:21

Malay subtitles

Revisions Compare revisions