Return to Video

Tonsak - International Translation Day 2017

 • 0:00 - 0:03
  سلام، من تونساک هستم از بانگکوک، تایلند.
 • 0:03 - 0:06
  به نظر من زیرنویس کردن تغییراتی را در زندگی مان ایجاد می کند
 • 0:06 - 0:10
  چراکه دانش و جنبه فرد را می گستراند .
 • 0:10 - 0:12
  به شما انگیزه می دهد،
 • 0:12 - 0:15
  در عین حال شما را ترغیب می کند و حتی به شما الهام می بخشد.
 • 0:16 - 0:17
  اگر بخواهید موفق شوید
 • 0:18 - 0:21
  باید از کسانی که در این راستا موفق بوده اند آموزش ببینید
 • 0:21 - 0:22
  یعنی جایی که شما می خواهید باشید.
 • 0:23 - 0:25
  و من هم از این ویدیو یاد گرفتم.
 • 0:35 - 0:38
  بنده خودم و عقل و شعورم را تغییر دادم
 • 0:38 - 0:40
  از دلخوشی ام دست کشیدم
 • 0:40 - 0:42
  و آن چیزی را که میخواستم به دست آوردم.
 • 0:42 - 0:45
  در کشور خودم نسبت به سایر افراد معمولی
 • 0:45 - 0:47
  گلیم خود را از آب بیرون کشیدم.
 • 0:47 - 0:51
  چون مردم از نژادها و ملیت های مختلفی
 • 0:51 - 0:54
  این حق را نیز دارند که از افراد متشخص و با تجربه یاد بگیرند.
Title:
Tonsak - International Translation Day 2017
Video Language:
English
Team:
International Translation Day
Duration:
0:56

Persian subtitles

Revisions