Return to Video

A message from the When We All Vote co-chairs

 • 0:00 - 0:02
  Noong nakaraang taon tayo ay lumaki
 • 0:02 - 0:06
  Milyun-milyong bagong botante ang gumawa ng kanilang
  mga boses na narinig sa unang pagkakataon
 • 0:06 - 0:08
  Ngayon ang pusta ay mas mataas pa
 • 0:08 - 0:10
  Kaya ako nagtanong ako sa ilang mga kaibigan
 • 0:10 - 0:13
  para palawakin ang Voting Squad ko
  para sa susunod na taon
 • 0:14 - 0:16
  Sa iyo nagsisimula ang lahat
 • 0:16 - 0:17
  Ikaw lang ang tao
 • 0:17 - 0:19
  Maaaring magkaroon ng pag-uusap na iyon
 • 0:19 - 0:21
  kasama ang iyong pamilya, at mga kaibigan
 • 0:21 - 0:24
  at ng mga girlfriends
 • 0:24 - 0:25
  pati nadin ang iyong comunidad
 • 0:25 - 0:27
  Para mairehistro sila at handang bumoto
 • 0:27 - 0:29
  O magpadala lamang sa kanila ng isang text
  o mag-slide sa kanilang mga DM
 • 0:29 - 0:33
  at sabihing "yo - gising ka na? Good!
  Dahil kailangan mong mag-squad up"
 • 0:33 - 0:34
  Kailangan ka namin
 • 0:34 - 0:37
  Upang i-draft ang iyong sarili
  championship Voting Squad
 • 0:37 - 0:39
  Ikaw na ang bahalang magpalit ng laro
 • 0:39 - 0:42
  Kasi kapag nag-squad up kami
 • 0:42 - 0:44
  Kapag naririnig natin ang ating mga boses
 • 0:44 - 0:45
  Kapag bumoto tayong lahat
 • 0:45 - 0:48
  - Kapag tayo
  - LAHAT boto
 • 0:48 - 0:50
  Kaya nating baguhin ang mundo!
 • 0:50 - 0:51
  Tumungo sa WhenWeAllVote.org
 • 0:51 - 0:53
  - Upang makapagsimula
  - Magtrabaho na tayo
 • 0:53 - 0:55
  sumali ka
 • 0:55 - 1:01
  [UPBEAT MUSIC]
Title:
A message from the When We All Vote co-chairs
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:01

Tagalog subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions