Return to Video

A message from the When We All Vote co-chairs

 • 0:00 - 0:02
  मागील वर्षी आम्ही काही मोठे काम केले
 • 0:02 - 0:06
  लाखो नवीन मतदारांनी प्रथमच मतदान केले
 • 0:06 - 0:08
  आता हे आणखी महत्त्वाचे आहे
 • 0:08 - 0:10
  म्हणूनच मी काही मित्रांना विचारले
 • 0:10 - 0:13
 • 0:14 - 0:16
 • 0:16 - 0:17
 • 0:17 - 0:19
 • 0:19 - 0:21
 • 0:21 - 0:24
 • 0:24 - 0:25
 • 0:25 - 0:27
 • 0:27 - 0:29
 • 0:29 - 0:33
 • 0:33 - 0:34
 • 0:34 - 0:37
 • 0:37 - 0:39
 • 0:39 - 0:42
 • 0:42 - 0:44
 • 0:44 - 0:45
 • 0:45 - 0:48
 • 0:48 - 0:50
 • 0:50 - 0:51
 • 0:51 - 0:53
 • 0:53 - 0:55
 • 0:55 - 1:01
Title:
A message from the When We All Vote co-chairs
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:01

Marathi subtitles

Revisions Compare revisions