Return to Video

Överslagsräkning med decimaler

 • 0:01 - 0:03
  Janell tränar för en löptävling
 • 0:03 - 0:06
  Hennes stegräknare mäter hur långt hon springer varje dag.
 • 0:06 - 0:08
  De senaste fyra dagarna visade hennes stegräknare
 • 0:08 - 0:13
  på lördagen sprang hon 3,89 miles på söndagen 5,1
 • 0:13 - 0:18
  måndag 10,21 Tisdag 3,35
 • 0:18 - 0:22
  Uppskatta hur långt hon sprang totalt under de fyra dagarna,
 • 0:22 - 0:24
  och beräkna sedan den exakta sträckan.
 • 0:24 - 0:26
  Vi börjar med överslaget. Så jag börjar med att avrunda sträckorna.
 • 0:26 - 0:27
  till närmsta hela mile.
 • 0:27 - 0:30
  3,89 avrundar vi till 4 miles.
 • 0:30 - 0:33
  och det gör jag för att på tiondelsplatsen har vi en
 • 0:33 - 0:35
  8 som är större än 5
 • 0:35 - 0:38
  så vi kan säga att det är ungefär 4 miles.
 • 0:38 - 0:40
  Det här blir 5,1.
 • 0:40 - 0:43
  Vi anrundar det neråt eftersom denna 1an är mindre är 5.
 • 0:43 - 0:45
  Så det här blir 5 miles.
 • 0:45 - 0:51
  10,21 blir 10 miles eftersom
 • 0:51 - 0:52
  2 avrundas nedåt.
 • 0:52 - 0:53
  Det är mindre än 5.
 • 0:53 - 0:57
  Och 3,35 blir 3 miles, eftersom 3 är mindre än
 • 0:57 - 0:59
  5, så vi avrundar det nedåt.
 • 0:59 - 1:01
  Så det blir 3 miles.
 • 1:01 - 1:04
  Och om vi summerar dem, 4 plus 5 är 9.
 • 1:04 - 1:07
  9 plus 10 är 19.
 • 1:07 - 1:11
  19 plus 3 är 22.
 • 1:11 - 1:20
  Så jag uppskattar att hon sprang 22 miles på de fyra dagarna.
 • 1:20 - 1:21
  Det är min uppskattning.
 • 1:21 - 1:24
  Nu skall vi ta reda på exakt hur långt hon sprang.
 • 1:24 - 1:26
  Låt mig scrolla ner lite.
 • 1:26 - 1:33
  Så vi kommer behöva addera 3,89 till 5,1 ---- och kom ihåg att
 • 1:33 - 1:35
  när du adderar decimaler, måste du ställa dem ovanför varandra.
 • 1:35 - 1:44
  10,21 och tillslut 3,35.
 • 1:44 - 1:48
  Och nu adderar vi dem.
 • 1:48 - 1:52
  Vi börjar på hundradelsplatsen.
 • 1:52 - 1:57
  Här finns inget, så 9 plus 1 är 10,
 • 1:57 - 1:59
  plus 5 är 15.
 • 1:59 - 2:05
  Så vi skriver 5an och växlar vi 1an.
 • 2:05 - 2:06
  Låt mig göra det i en annan färg.
 • 2:06 - 2:10
  1 plus 8 är 9.
 • 2:10 - 2:12
  9 plus 1 är 10.
 • 2:12 - 2:14
  10 plus 2 är 12.
 • 2:14 - 2:17
  12 plus 3 är 15.
 • 2:17 - 2:19
  Skriv 5an här.
 • 2:19 - 2:21
  Växla 1an.
 • 2:21 - 2:23
  1 plus 3 är 4.
 • 2:23 - 2:25
  4 plus 5 är 9.
 • 2:25 - 2:27
  9 plus 0 är fortfarande 9.
 • 2:27 - 2:33
  9 plus 3 är 12.
 • 2:33 - 2:34
  Skriv 2an här.
 • 2:34 - 2:36
  Växla 1an.
 • 2:36 - 2:39
  Jag gör det här så att den inte blir en del av dessa
 • 2:39 - 2:42
  tal, och sedan 1 plus 1 är 2.
 • 2:42 - 2:44
  och sedan måste vi komma ihåg decimaltecknet
 • 2:44 - 2:46
  här borta.
 • 2:46 - 2:53
  Så den exakta sträckan hon sprang var 22,55 miles.
 • 2:53 - 2:54
  Så vår uppskattning var inte så dålig.
 • 2:54 - 2:56
  Den var 22 miles.
 • 2:56 - 2:59
  Vi kom ganska nära, bara lite mer än en
 • 2:59 - 3:00
  halv mile fel.
Title:
Överslagsräkning med decimaler
Description:

U03_L2_T3_we1 Estimation with Decimals

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:01
Saskia Nordenstråle edited Swedish subtitles for Estimation with Decimals
Saskia Nordenstråle added a translation

Swedish subtitles

Revisions