Return to Video

Estimere desimaltall

 • 0:01 - 0:03
  Janelle trener mot et gateløp.
 • 0:03 - 0:06
  Skrittelleren viser hvor langt
  hun løper hver dag.
 • 0:06 - 0:08
  Dette er målingene fra
  skrittelleren de siste fire
 • 0:08 - 0:13
  dagene: på lørdag løp hun
  3,89 miles, søndag 5,1,
 • 0:13 - 0:18
  mandag 10,21 og tirsdag 3,35.
 • 0:18 - 0:22
  Estimer den totale distansen
  hun løp disse fire dagene,
 • 0:22 - 0:24
  og deretter regn ut det eksakte tallet.
 • 0:24 - 0:26
  La oss estimere først.
  Jeg runder dem opp til
 • 0:26 - 0:27
  den nærmeste milen.
 • 0:27 - 0:30
  3,89 bli 4 miles.
 • 0:30 - 0:33
  Det blir slik fordi på tierplassen
 • 0:33 - 0:35
  står det 8, som er større enn 5.
 • 0:35 - 0:38
  Det blir omtrent 4 miles.
 • 0:38 - 0:40
  Så tar vi 5,1.
 • 0:40 - 0:43
  Det runder vi ned fordi 1 er mindre enn 5.
 • 0:43 - 0:45
  Det blir 5 miles.
 • 0:45 - 0:51
  10,21 blir 10 miles fordi
 • 0:51 - 0:52
  2 blir rundet nedover.
 • 0:52 - 0:53
  Det er mindre enn 5.
 • 0:53 - 0:57
  3,35 blir 3 miles fordi 3 er mindre enn 5,
 • 0:57 - 0:59
  så derfor runder vi nedover.
 • 0:59 - 1:01
  Det blir 3 miles.
 • 1:01 - 1:04
  Om vi legger sammen disse tallene
  får vi 4 pluss 5 er lik 9.
 • 1:04 - 1:07
  9 pluss 10 er lik 19.
 • 1:07 - 1:11
  19 pluss 3 er lik 22.
 • 1:11 - 1:20
  Jeg estimerer at hun løp
  22 miles disse fire dagene.
 • 1:20 - 1:21
  Det er mitt estimat.
 • 1:21 - 1:24
  La oss finne ut den
  eksakte lengden hun løp.
 • 1:24 - 1:26
  La meg bla nedover litt.
 • 1:26 - 1:33
  Vi må legge sammen 3,89 med 5,1,
 • 1:33 - 1:35
  og når du legger sammen desimaltall
  må du stille opp desimalene,
 • 1:35 - 1:44
  10,21 og 3,35.
 • 1:44 - 1:48
  La oss legge dette sammen.
 • 1:48 - 1:52
  Vi begynner på hundredelsplassen.
 • 1:52 - 1:57
  Det er ikke noe her,
  så 9 pluss ingenting pluss 1 er lik 10,
 • 1:57 - 1:59
  pluss 5 er lik 15.
 • 1:59 - 2:05
  La oss skrive 5 og flytte 1.
 • 2:05 - 2:06
  La meg skrive det i en annen farge.
 • 2:06 - 2:10
  1 pluss 8 er lik 9.
 • 2:10 - 2:12
  9 pluss 1 er lik 10.
 • 2:12 - 2:14
  10 pluss 2 er lik 12.
 • 2:14 - 2:17
  12 pluss 3 er lik 15.
 • 2:17 - 2:19
  Hent 5 ned.
 • 2:19 - 2:21
  Flytt 1.
 • 2:21 - 2:23
  1 pluss 3 er lik 4.
 • 2:23 - 2:25
  4 pluss 5 er lik 9.
 • 2:25 - 2:27
  9 pluss 0 er lik 9.
 • 2:27 - 2:33
  9 pluss 3 er lik 12.
 • 2:33 - 2:34
  Skriv 2.
 • 2:34 - 2:36
  Flytt 1.
 • 2:36 - 2:39
  Jeg skriver det her slik at
 • 2:39 - 2:42
  det står alene.
  1 pluss 1 er lik 2.
 • 2:42 - 2:44
  Vi må huske desimalen
 • 2:44 - 2:46
  som står der.
 • 2:46 - 2:53
  Den eksakte lengden hun løp var 22,55 miles.
 • 2:53 - 2:54
  Estimatet vårt var ikke så ille.
 • 2:54 - 2:56
  Det var på 22 miles.
 • 2:56 - 2:59
  Vi kom ganske nært,
 • 2:59 - 3:00
  med litt over en halv mil.
Title:
Estimere desimaltall
Description:

U03_L2_T3_we1 Estimere desimaltall

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:01

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions