Return to Video

OK Go GPS Parade (Back From Kathmandu)

 • 0:08 - 0:11
  אנחנו נהיה,אנחנו נהיה ברחוב.
 • 0:12 - 0:20
  (קולות התרגשות מן הקהל,מוזיקאים מנגנים)
 • 0:21 - 0:26
  בסדר,כולם לאחור.
 • 0:27 - 0:31
  היי קורי,אני יכול לשאול את ספרך?
 • 0:32 - 0:40
  (נגינה) ♪ ♪
 • 0:41 - 0:45
  . Cל Cל C זה
 • 0:46 - 0:52
  . ב... פזמון F יש
 • 0:52 - 0:55
  אחד! שניים! שלוש ! ארבע!
 • 0:56 - 1:02
  (שיר מתחיל) ♪ ♪
 • 1:07 - 1:14
  ♪ בחלום אתם מישהו אחר ♪
 • 1:14 - 1:21
  ♪ אתם וכול אחד אחר בבת אחת ♪
 • 1:21 - 1:27
  ♪ אתם הייתם יפים,אתם הייתם יפים ♪
 • 1:27 - 1:34
  ♪ בחלום הייתם בדיוק כמו שאתם ♪
 • 1:40 - 1:47
  ♪ אתם אהבתם כול אחד אחר כמו מלך ♪
 • 1:47 - 1:54
  ♪ חצי אציל ,חצי לא מורשם ♪
 • 1:54 - 2:00
  ♪ואני דיברתי יותר מדי,וניסיתי חזק מדי ♪
 • 2:00 - 2:06
  ♪ בחלום זה היה בדיוק כמו שזה ♪
 • 2:06 - 2:10
  ♪ ואז,הכול היה כה פשוט ♪
 • 2:10 - 2:13
  ♪ דברים הם כמו שהם תמיד היו ♪
 • 2:13 - 2:16
  ♪ אתם התשובה ♪
 • 2:16 - 2:19
  ♪ לשאלה שזה אני ♪
 • 2:19 - 2:25
  ♪הו,בחלום זה היה בדיוק כמו שזה♪
 • 2:27 - 2:35
  ♪ ♪
 • 2:38 - 2:44
  ♪ אנחנו ההיינו שבויים בתוך,בתוך הכלא ♪
 • 2:44 - 2:50
  ♪ כולם היו אשמים בידי טעות ♪
 • 2:51 - 2:55
  אם יש לכם פנסים,תדליקו אותם.
 • 2:55 - 2:57
  ♪ זה היה נצחי ♪
 • 2:57 - 3:03
  ♪ בחלום זה היה בדיוק כמו שזה ♪
 • 3:03 - 3:07
  ♪ ואני,אני שאלתי,האם אהבה טובה לכם? ♪
 • 3:07 - 3:11
  ♪ אתם אמרתם,לא,כנראה לא ♪
 • 3:11 - 3:14
  ♪ אבל כולם צריכים לעבור את הלילה ♪
 • 3:14 - 3:17
  ♪ואהבה זה כול מה לנו יש,כן♪
 • 3:17 - 3:22
  ♪ בחלום זה היה בדיוק כמו שזה ♪
 • 3:22 - 3:25
  ♪ כן,בחלום זה היה ♪
 • 3:25 - 3:30
  ♪ בדיוק כמו שזה ♪
 • 3:30 - 3:37
  ♪ ♪
 • 4:16 - 4:24
  ♪ בחלום אתם מישהו אחר ♪
 • 4:24 - 4:30
  ♪ אתם וכול אחד אחר בבת אחת ♪
 • 4:30 - 4:36
  ♪ אתם הייתם יפים,אתם הייתם יפים ♪
 • 4:36 - 4:43
  ♪ בחלום זה היה בדיוק כמו שזה ♪
 • 4:43 - 4:47
  (הקהל מריע)
 • 4:47 - 4:50
  עשינו את זה!
 • 4:50 - 4:54
  (עוד קהל מריע)
 • 4:56 - 5:02
  (מוזיקאים מנגנים תווי סיום)
 • 5:02 - 5:06
  ♪ ♪
Title:
OK Go GPS Parade (Back From Kathmandu)
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles
Duration:
05:14

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions