Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:07
  Iki iškylant Vakarų civilizacijai
  ir atsirandant raštui
 • 0:07 - 0:11
  mokslas nebuvo atskirtas nuo dvasingumo.
 • 0:14 - 0:17
  Didžiųjų senovės kultūrų mokymuose
 • 0:17 - 0:22
  išorinis žinių ir faktų siekimas
  derėjo su vidiniu laikinumo jausmu
 • 0:22 - 0:25
  ir intuityviu spiralinio kitimo suvokimu.
 • 0:27 - 0:31
  Įsigalėjus moksliniam mąstymui
  ir augant informacijos kiekiui
 • 0:32 - 0:36
  mūsų žinių sistemos ėmė fragmentuotis.
 • 0:36 - 0:41
  Didėjant specializacijai
  vis mažiau žmonių gebėjo suvokti visumą,
 • 0:41 - 0:45
  įžvelgti ir nujausti visos sistemos estetiką.
 • 0:45 - 0:50
  Niekam nekilo klausimas
  "ar tikrai šis mąstymas mums naudingas?"
 • 0:57 - 1:02
  Senosios žinios yra tarp mūsų,
  tiesiai prieš akis.
 • 1:02 - 1:07
  Bet esame per daug susidomėję savo mintimis,
  kad jas pastebėtume.
 • 1:07 - 1:11
  Pasitelkę pamirštąją išmintį
  galime atkurti pusiausvyrą
 • 1:11 - 1:14
  tarp vidaus ir išorės, in ir jan.
 • 1:15 - 1:19
  Tarp spirališko kitimo ir
  mūsų savasties ramybės.
 • 1:41 - 1:48
  III dalis: Gyvatė ir Lotosas
 • 1:52 - 1:58
  Pasak graikų legendos, Asklepijas
  buvo Apolono sūnus ir gydymo dievas.
 • 1:59 - 2:03
  Jo sumanumas ir gydymo įgūdžiai
  buvo neprilygstami.
 • 2:03 - 2:08
  Sakoma, jis žinojęs
  net gyvybės ir mirties paslaptį.
 • 2:10 - 2:16
  Senovės Graikijos Asklepijo šventyklose
  žmonės pripažino prigimtinės spiralės galią,
 • 2:16 - 2:20
  kurią simbolizuoja Asklepijo lazda.
 • 2:23 - 2:26
  Pasakojama, kad medicinos
  mokslo pradininkas Hipokratas,
 • 2:26 - 2:30
  kurio priesaika iki šiol grindžiamas
  gydytojų profesinės etikos kodeksas,
 • 2:30 - 2:33
  mokėsi Asklepijo šventykloje.
 • 2:34 - 2:37
  Ir šiandien šis mūsų evoliucinės energijos simbolis
 • 2:37 - 2:41
  naudojamas kaip Amerikos medicinos asociacijos
 • 2:41 - 2:44
  ir kitų pasaulio medicinos organizacijų ženklas.
 • 2:48 - 2:50
  Egiptiečių ikonografijoje
 • 2:51 - 2:56
  gyvatė ir paukštis simbolizuoja
  žmogaus prigimties dualumą.
 • 3:02 - 3:07
  Gyvatė, leidžiasi žemyn,
  - tai spiralė regimuoju pavidalu,
 • 3:07 - 3:10
  pasaulio evoliucinė energija.
 • 3:13 - 3:16
  Paukštis kyla į viršų;
 • 3:16 - 3:19
  tai - kylantis, į saulę nukreiptas srautas
 • 3:19 - 3:22
  arba prabudusi, sukoncentruota sąmonė;
 • 3:22 - 3:25
  Akašos tuštuma.
 • 3:33 - 3:37
  Faraonai ir dievai vaizduojami
  su prabudusia sąmone,
 • 3:37 - 3:40
  kai Kundalini gyvatė
  pakyla nugara aukštyn ir perveria
 • 3:40 - 3:43
  tarpuaky esančią "Adžna čakrą".
 • 3:49 - 3:53
  Ji dar vadinama Horo akimi.
 • 3:53 - 3:58
  Induizme raudonas taškas (bindi)
  taip pat simbolizuoja trečią akį,
 • 3:58 - 4:01
  dieviškąją jungtį su dvasia.
 • 4:08 - 4:14
  Klasikinis gyvatės ir paukščio motyvo
  pavyzdys - Tutanchamono kaukė.
 • 4:19 - 4:24
  Majų ir actekų tradicijoje gyvatės ir
  paukščio motyvai sujungti vienoje dievybėje -
 • 4:25 - 4:27
  Kecalkoatlyje arba Kukulkane.
 • 4:27 - 4:34
  Plunksnuotosios gyvatės dievas simbolizuoja
  nubudusią evoliucionuojančią sąmonę, Kundalini.
 • 4:35 - 4:38
  Žmogus, pažadinęs savyje Kecalkoatlį
 • 4:38 - 4:42
  - tai gyvas dieviškumo įsikūnijimas.
 • 4:43 - 4:47
  Sakoma, kad Kecalkoatlis
  arba gyvatės energija
 • 4:47 - 4:49
  sugrįš laikų pabaigoje.
 • 5:01 - 5:06
  Gyvatės ir paukščio simbolius
  matome ir krikščionybėje.
 • 5:06 - 5:09
  Galbūt tikroji jų prasmė paslėpta giliau,
 • 5:09 - 5:14
  bet ji tokia pat, kaip kitose senosiose tradicijose.
 • 5:14 - 5:19
  Krikščionybėje dažnai virš Kristaus galvos
  vaizduojamas paukštis (balandis)
 • 5:19 - 5:23
  simbolizuoja Šventąją Dvasią,
  t.y. - Kundalini Šakti,
 • 5:24 - 5:28
  pakilusią iki šeštosios čakros ar dar aukščiau.
 • 5:31 - 5:38
  Krikščionių mistikai Kundalini vadino
  kitu vardu - Šventąja Dvasia.
 • 5:38 - 5:45
  Jono Evangelijos 3:14 rašoma:
  "kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį,
 • 5:45 - 5:48
  taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus."
 • 5:51 - 5:54
  Jėzus ir Mozė pažadino
  savo Kundalini energiją ir
 • 5:55 - 6:02
  pabudusi sąmonė persmelkė
  žmogaus geismą valdančias gyvuliškas jėgas.
 • 6:03 - 6:08
  Pasakojama, kad Jėzus
  40 dienų ir naktų praleido dykumoje,
 • 6:08 - 6:10
  gundomas Šėtono.
 • 6:15 - 6:18
  Panašiai Buda buvo gundomas "Maros",
 • 6:18 - 6:23
  kai siekdamas nušvitimo
  sėdėjo po bodi (išminties) medžiu.
 • 6:27 - 6:29
  Ir Kristus, ir Buda
 • 6:29 - 6:34
  nusigrežė nuo juslinių malonumų
  bei žemiškų vilionių.
 • 6:38 - 6:44
  Abejuose pasakojimuose demonas
  įkūnija paties žmogaus prisirišimus.
 • 7:01 - 7:06
  Jei į Adomo ir Ievos istoriją
  žvelgsime Vedų ar Egipto tradicijų kontekste,
 • 7:06 - 7:11
  suprasime, kad gyvenimo medį
  saugantis žaltys yra Kundalini.
 • 7:11 - 7:16
  Obuolys reiškia juslėmis patiriamo
  išorės pasaulio viliones ir pagundas,
 • 7:16 - 7:20
  kliudančias pažinti vidinį pasaulį,
 • 7:20 - 7:22
  sutelkti dėmesį į vidinio pažinimo medį.
 • 7:33 - 7:39
  Šis medis - tai nadžių,
  mumyse esančių energijos kanalų tinklas,
 • 7:39 - 7:43
  kurį sudaro po visą kūną išsišakojusios
  medžio pavidalo struktūros.
 • 7:45 - 7:48
  Egoistiškai siekdami
  išorės pasaulio teikiamo pasitenkinimo,
 • 7:49 - 7:53
  atkertame save nuo suvokimo
  apie vidinį pasaulį,
 • 7:53 - 7:57
  nukertame jungtį su Akaša, išminties šaltiniu.
 • 8:07 - 8:10
  Daugelį istorinių pasaulio mitų
  apie drakonus galima suvokti
 • 8:10 - 8:15
  kaip kultūrų, iš kurių jie kilę,
  vidinių energijų metaforas.
 • 8:15 - 8:21
  Kinijoje ir dabar drakonas laikomas
  šventu simboliu, nešančiu laimę.
 • 8:24 - 8:26
  Kaip ir Egipto faraonai,
 • 8:26 - 8:31
  savo evoliucinę energiją pažadinę
  senovės Kinijos imperatoriai
 • 8:31 - 8:35
  buvo ženklinami sparnuota gyvate - drakonu.
 • 8:36 - 8:41
  Nefritinio valdovo ar
  Dangiškojo valdovo karališkajame toteme
 • 8:41 - 8:45
  vaizduojama pusiausvyra primena Idą ir Pingalą.
 • 8:46 - 8:50
  Daosizme In ir Jan ženklas,
  reiškia kankorėžinės liaukos
 • 8:50 - 8:55
  Dao vadinamos Viršutiniu dan tijen'u,
  pažadinimą.
 • 9:06 - 9:11
  Gamtoje egzistuoja daugybė įvairiausių
  šviesai jautrių ar ją sugeriančių organų.
 • 9:11 - 9:16
  Pavyzdžiui,
  jūros ežys regi visu savo spygliuotu kūnu,
 • 9:16 - 9:19
  kuris veikia tarsi viena didelė akis.
 • 9:20 - 9:22
  Ežiai jaučia jų spyglius pasiekiančią šviesą
 • 9:22 - 9:27
  ir lygindami jos intensyvumą
  orientuojasi savo aplinkoje.
 • 9:37 - 9:40
  Žalioji iguana, kaip ir daugelis driežų,
  viršugalvyje turi parietalinę akį
 • 9:40 - 9:43
  arba kankorėžinę liauką, kurios pagalba
 • 9:43 - 9:46
  pajunta virš savęs esantį plėšrūną.
 • 9:57 - 10:00
  Žmogaus kankorėžinė liauka - tai
  nedidelė endokrininė liauka,
 • 10:00 - 10:04
  kuri reguliuoja miego ir būdravimo ritmus.
 • 10:04 - 10:11
  Nors slypi giliai galvoje,
  ji yra jautri šviesai.
 • 10:12 - 10:16
  Filosofas Dekartas manė, kad
  kankorėžinės liaukos ar trečiosios akies sritis
 • 10:17 - 10:20
  skirta sąmonės ir materijos ryšiui palaikyti.
 • 10:20 - 10:23
  Žmogaus kūnas - beveik tobulai simetriškas.
 • 10:24 - 10:30
  Dvi akys, dvi ausys, dvi nosies šnervės,
  netgi smegenys sudarytos iš dviejų dalių.
 • 10:30 - 10:34
  Tačiau viena smegenų dalis nėra simetriška.
 • 10:34 - 10:40
  Tai kankorėžinė liauka
  ir ją supantis energetinis centras.
 • 10:40 - 10:42
  Fiziniu lygmeniu
 • 10:42 - 10:47
  kanorėžinėje liaukoje susidaro
  ypatingos dimetiltriptamino (DMT) molekulės.
 • 10:48 - 10:53
  DMT naturaliai susidaro gimimo
  bei mirties metu,
 • 10:53 - 10:58
  viekdamos tarsi tiltas
  tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio.
 • 11:01 - 11:07
  Taip pat DMT naturaliai susidaro
  gilios meditacijos, Samadhi būsenos
 • 11:07 - 11:10
  ir religinių potyrių metu.
 • 11:10 - 11:16
  Pavyzdžiui, per Pietų Amerikos šamanų apeigas
  naudojamas ajavaska (ajahuaska) gėrimas,
 • 11:16 - 11:22
  padedantis sujungti vidinį ir išorinį pasaulius.
 • 11:23 - 11:27
  Liauka vadinama kankorėžine,
  nes yra panaši į pušies kankorėžį.
 • 11:27 - 11:31
  Jam būdingas filotaksinis
  augančios spiralės raštas,
 • 11:32 - 11:36
  vadinamas gyvenimo žiedo raštu.
 • 11:36 - 11:41
  Šis dažnas senovinėje puošyboje,
  kur vaizduojamos nušvitusios ar pabudusios būtybės.
 • 11:41 - 11:45
  Šventuose paveiksluose
  kankorėžio simbolis reiškia
 • 11:45 - 11:50
  atsivėrusią trečiąją akį, sutelktą sąmonę
 • 11:50 - 11:54
  teikiančią kryptį gyvybinės energijos tėkmei.
 • 11:55 - 11:58
  Pušies kankorėžis simbolizuoja
  aukštesniųjų čakrų atsivėrimą
 • 11:59 - 12:04
  kuris įvyksta, kai Sušumnos energija
  pakyla iki Adžna čakros ir aukščiau.
 • 12:06 - 12:10
  Graikų mitologijoje Dioniso
  garbintojai nešiodavosi tirsą
 • 12:10 - 12:16
  - didžiulę, vynmedžiu apsivijusią lazdą,
  su pušies kankorėžiu viršūnėje.
 • 12:16 - 12:21
  Ji taip pat simbolizuoja
  Dioniso energiją arba Kundalini Šakti,
 • 12:21 - 12:28
  kylančią nugara aukštyn,
  į sulig 6 čakra esančią kankorėžinę liauką.
 • 12:31 - 12:36
  Pačioje Vatikano širdyje
  tikėtumės Jėzaus ar Marijos statulos,
 • 12:36 - 12:40
  tačiau matome didžiulę pušies kankorėžio statulą,
 • 12:40 - 12:45
  rodančią, kad Krikščionybėje
  žinota apie čakras bei Kundalini,
 • 12:45 - 12:48
  tačiau kažkodėl
  jos nebuvo skelbtos žmonėms.
 • 12:49 - 12:53
  Oficialiai bažnyčia teigia,
  kad pušies kankorėžis - atgimimo
 • 12:54 - 12:57
  ir Kristaus prisikėlimo simbolis.
 • 13:10 - 13:15
  XIII a. filosofas ir mistikas
  Mokytojas Ekhartas rašė:
 • 13:15 - 13:20
  "Akis, kuria aš regiu Dievą
  ir akis, kuria Dievas žvelgia į mane
 • 13:21 - 13:23
  yra viena ir ta pati."
 • 13:25 - 13:31
  Karaliaus Jokūbo biblijoje Jėzus sako:
  "kūno žiburys yra tavoji akis.
 • 13:31 - 13:37
  Todėl, jeigu tavo akis sveika,
  visas tavo kūnas švytės."
 • 13:47 - 13:51
  Buda sakė: "kūnas - tai akis."
 • 13:53 - 13:57
  Samadhi būsenoje esantis žmogus
  yra ir stebėtojas ir stebimasis.
 • 13:58 - 14:02
  Mes esame Visata, suvokianti save.
 • 14:14 - 14:20
  Sužadintas Kundalini
  maitina 6 čakrą bei kankorėžinę liauką,
 • 14:20 - 14:24
  ir ši sritis ima atgauti
  evoliucines savo funkcijas.
 • 14:26 - 14:30
  Jau tūkstančius metų
  Tamsos meditacija naudojama
 • 14:30 - 14:34
  6-ai čakrai atverti
  ir kankorėžinės liaukos sričiai sužadinti.
 • 14:35 - 14:41
  Sužadinęs šią sritį, žmogus
  gali išvysti vidinę šviesą.
 • 14:41 - 14:46
  Nesvarbu, ar į urvo tamsą
  leidžiasi jogas, ar šamanas,
 • 14:46 - 14:50
  ar inicijuojamas majų jaunuolis,
  ar daosistas, ar tibeto vienuolis,
 • 14:50 - 14:53
  visose dvasinėse tradicijose
  yra laikotarpis
 • 14:53 - 14:56
  kuriuo einama į tamsą.
 • 14:57 - 15:03
  Kankorėžinė liauka mums teikia galimybę
  tiesiogiai patirti subtiliąją savo energiją.
 • 15:05 - 15:10
  Pasak filosofo Nyčės,
  "pakankamai ilgai žiūrėjęs į prarają,
 • 15:10 - 15:14
  galų gale pajusi, kad praraja žvelgia į tave."
 • 15:19 - 15:22
  Dolmenai - senoviniai megalitiniai antkapiai,
 • 15:22 - 15:26
  vieni seniausių Žemėje išlikusių statinų.
 • 15:26 - 15:31
  Dauguma priskiriami Neolito
  laikotarpiui, 3000-4000 pr. m. e.
 • 15:31 - 15:36
  Vakarų Europoje yra dolmenų, kurių
  amžius siekia 7000 metų.
 • 15:36 - 15:40
  Dolmenuose žmonės pasinerdavo
  į amžiną meditaciją, siekdami
 • 15:40 - 15:45
  peržengti ribą tarp
  vidinio ir išorinio pasaulio.
 • 15:47 - 15:50
  Ilgesnį laiką medituojant visiškoje tamsoje
 • 15:50 - 15:53
  pamažu aktyvėja trečioji akis
 • 15:53 - 15:59
  ir žmogus ima regėti
  vidinę energiją ar šviesą.
 • 15:59 - 16:04
  Saulės ir mėnulio kanalų
  valdomas miego ir būdravimo ritmas
 • 16:04 - 16:11
  nebeturi įtakos kūno funkcijoms,
  todėl nusistovi naujas ritmas.
 • 16:16 - 16:22
  Tūkstančius metų 7-oji čakra
  žymima "OM" simboliu.
 • 16:22 - 16:28
  Šis simbolis sudarytas iš
  keturias stichijas reiškiančių Sanskrito ženklų.
 • 16:28 - 16:31
  Pakilęs virš 6-osios čakros,
 • 16:31 - 16:34
  Kundalini ima skleisti švytinčią aureolę.
 • 16:34 - 16:41
  Aureolės vaizduojamos įvairių religijų
  piešiniuose visame pasaulyje.
 • 17:31 - 17:36
  Aureolė, nubudusios būtybės
  energinio pėdsako atvaizdas,
 • 17:36 - 17:41
  būdinga iš esmės visų pasaulio kraštų religijoms.
 • 17:42 - 17:46
  Čakrų atsivėrimo negalima priskirti
 • 17:46 - 17:50
  vienai religijai ar žmonių grupei.
 • 17:50 - 17:54
  Tai kiekvieno mūsų planetos žmogaus
  prigimtinė savybė.
 • 18:07 - 18:12
  Viršutinė čakra - tai jungtis su dieviškumu,
 • 18:12 - 18:15
  esančiu anapus dualumo.
 • 18:15 - 18:18
  Anapus vardų ir formų.
 • 18:22 - 18:26
  Achnatonas - faraonas, vedęs Nefertitę.
 • 18:28 - 18:32
  Jis buvo vadinamas saulės sūnumi.
 • 18:32 - 18:37
  Jis vėl atrado "Atoną"
  - Dievo žodį savo paties viduje,
 • 18:37 - 18:40
  susiejęs Kundalini su sąmone.
 • 18:47 - 18:49
  Egipto ikonografijoje
 • 18:49 - 18:54
  Atonas vaizduojamas kaip saulės diskas
 • 18:54 - 18:58
  kabantis viršum dievų
  ar prabudusių būtybių galvų.
 • 19:04 - 19:07
  Induizmo ir jogos tradicijose
  šis nimbas vadinamas "Sahasrara",
 • 19:07 - 19:10
  tūkstančio žiedlapių lotosu.
 • 19:17 - 19:22
  Su lotoso simboliu siejamas ir Buda.
 • 19:23 - 19:28
  Lotoso žiedo struktūra YRA filotaksinė.
 • 19:29 - 19:32
  Tai gyvybės žiedo struktūra.
 • 19:32 - 19:34
  Gyvybės sėkla.
 • 19:34 - 19:38
  Struktūra, kuri apima visas gyvybės formas.
 • 19:38 - 19:41
  Tai pačios erdvės forma,
 • 19:41 - 19:45
  savybė, būdinga Akašai.
 • 19:54 - 20:00
  Kadaise gyvybės žiedo simbolis
  buvo paplitęs visoje Žemėje.
 • 20:02 - 20:07
  Kinijos ir kitų Azijos kraštų šventovėse
 • 20:07 - 20:11
  gyvybės žiedą saugo liūtai.
 • 20:16 - 20:22
  64-ios "Permainų knygos" heksagramos,
  išdėstytos aplink in-jan ženklą, -
 • 20:22 - 20:26
  tai dar vienas būdas
  gyvybės žiedui pavaizduoti.
 • 20:27 - 20:33
  Gyvybės žiede matyti
  visų Platono geometrinių kūnų pagrindai;
 • 20:33 - 20:36
  iš esmės - visos įmanomos formos.
 • 20:37 - 20:42
  Senovinis gyvybės žiedas
  prasideda nuo Dovydo žvaigždės,
 • 20:42 - 20:45
  t.y. persidengusių, aukštyn ir žemyn nukreiptų
  lygiakraščių trikampių.
 • 20:45 - 20:49
  Trimatėje erdvėje tai - persikirtę tetraedrai.
 • 20:49 - 20:52
  Šis ženklas - tai jantra,
 • 20:52 - 20:55
  tam tikra visatoje veikianti programa;
 • 20:56 - 21:00
  mechanizmas, kuriantis mūsų fraktalinį pasaulį.
 • 21:01 - 21:06
  Jau tūkstančius metų jantros laikomos
  priemone sąmonei pažadinti.
 • 21:07 - 21:09
  Vizualiai Jantra -
 • 21:09 - 21:15
  vidinio dvasios skleidimosi išraiška
  išoriniame pasaulyje.
 • 21:18 - 21:21
  Tai slaptosios visatos muzikos
  regimasis pavidalas
 • 21:21 - 21:28
  sudarytas iš susikertančių geometrinių figūrų
  ir persipinančių raštų.
 • 21:39 - 21:42
  Kiekviena čakra - tai lotoso žiedas,
 • 21:42 - 21:50
  jantra, psichofizinis centras,
  per kurį galime patirti pasaulį.
 • 22:16 - 22:21
  Tradicinės, pavyzdžiui - tibetietiškos, jantros,
 • 22:21 - 22:24
  turi daug įvairių prasmės lygmenų,
 • 22:25 - 22:29
  kartais perteikiančių visą kosmologiją ir pasaulėžiūrą.
 • 22:30 - 22:33
  Jantros struktūra nuolat kinta
 • 22:33 - 22:38
  veikiama cikliškų pasikartojimų
  ir iteracijų jėgos.
 • 22:38 - 22:42
  Šiais laikais jantros jėga visiškai pamiršta,
 • 22:42 - 22:45
  nes prasmės ieškome tik tarp išorės formų
 • 22:45 - 22:49
  ir sąmoningai nesiekiame jų susieti
  su vidinėmis savo galiomis.
 • 22:59 - 23:04
  Kunigai, vienuoliai ir jogai
  celibato laikosi ne šiaip sau.
 • 23:04 - 23:08
  Šiandien nedaugelis supranta, kodėl jie taip elgiasi,
 • 23:09 - 23:11
  nes tikroji priežastis - pamiršta.
 • 23:11 - 23:16
  Sėklos ar kiaušinėlių gamybai
  sunaudojama daug vidinių jėgų,
 • 23:16 - 23:21
  todėl mažiau jų lieka Kudalini energijai kelti
 • 23:21 - 23:24
  ir aukštesniosioms čakroms atverti.
 • 23:24 - 23:30
  Kudalini - tai gyvybinė, o kartu
  ir seksualinė energija.
 • 23:34 - 23:38
  Kai žmogus mažiau reaguoja į
  gyvuliškus impulsus
 • 23:38 - 23:42
  ir sutelkia dėmesį
  į aukštesniųjų čakrų taškus,
 • 23:42 - 23:47
  ši energija pakyla nugara
  į aukštesniąsias čakras.
 • 23:49 - 23:54
  Daugumoje tantros tradicijų mokoma
  suvaldyti seksualinę energiją
 • 23:55 - 23:58
  ir panaudoti ją dvasiniam augimui.
 • 24:07 - 24:12
  Sąmoningumo būsena sukuria sąlygas,
  tinkamas energijai augti.
 • 24:12 - 24:16
  Sąmoningumo būseną galima pasiekti akimirksniu.
 • 24:16 - 24:22
  Pasak Eckharto Tolle,
  "sąmoningumas ir esatis visada yra čia ir dabar."
 • 24:22 - 24:28
  Siekdami, kad kas nors įvyktų
  sukuriame pasirpiešinimą tam, kas yra.
 • 24:28 - 24:30
  Pašalinus pasipriešinimą
 • 24:31 - 24:35
  kaip tik ir išlaisvinama gyvybinė energija.
 • 24:38 - 24:40
  Senojoje jogos tradicijoje
 • 24:40 - 24:45
  jogos pozos buvo priemonė
  paruošti kūną meditacijai.
 • 24:45 - 24:49
  Hatha joga buvo sukurta
  ne kaip mankštos pratimų sistema,
 • 24:49 - 24:54
  o kaip būdas sujungti
  vidinį ir išorinį pasaulius.
 • 24:54 - 25:02
  Sanskrito žodis "hatha" reiškia
  saulę ("ha") ir mėnulį ("tha").
 • 25:02 - 25:05
  Patandžalio veikale "Joga sutra"
 • 25:05 - 25:11
  aštuonių jogos pakopų paskirtis tokia pati,
  kaip aštuonlypio Budos kelio:
 • 25:11 - 25:14
  išsilaisvinti iš kančios.
 • 25:15 - 25:21
  Esant dvilypio pasaulio priešybių pusiausvyrai,
  gimsta trečiasis.
 • 25:21 - 25:28
  Mes surandame paslaptingąjį Aukso raktą
  ir išlaisviname gamtos galią evoliucionuoti.
 • 25:28 - 25:34
  Ši saulės ir mėnulio kanalų sintezė
  teikia mums jėgų evoliucionuoti.
 • 25:43 - 25:49
  Žmonės dabar dažniausia tapatinasi
  su savo mintimis ir išoriniu pasauliu,
 • 25:49 - 25:54
  todėl retai kam pavyksta pasiekti
  vidinių ir išorinių jėgų pusiausvyrą
 • 25:54 - 25:59
  ir taip savaime pažadinti Kundalini.
 • 25:59 - 26:02
  Tiems, kurie tapatinasi tik su iliuzija,
 • 26:03 - 26:08
  Kundalini amžinai bus tik metafora,
 • 26:08 - 26:10
  idėja,
 • 26:11 - 26:18
  o ne tiesioginis
  savosios energijos ir sąmonės patyrimas.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Lithuanian subtitles

Revisions