Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:07
  A Nyugati civilizáció hajnala és az írásos nyelv előtt
 • 0:07 - 0:13
  a tudomány és spiritualitás nem volt két külön választott dolog.
 • 0:13 - 0:16
  Az ősi civilizációk tanításaiban
 • 0:16 - 0:20
  a tudás külső kutatása egyensúlyban volt
 • 0:20 - 0:22
  az állandó változás belső érzetével
 • 0:22 - 0:27
  és a változás spiráljának intuitív megértésével.
 • 0:27 - 0:31
  Ahogy a tudományos gondolkodás egyre nagyobb teret kapott
 • 0:31 - 0:36
  a tudás rendszerünkben törések keletkeztek.
 • 0:36 - 0:39
  A specializálódás növekedése azt jelentette, hogy kevesebb
 • 0:39 - 0:41
  ember volt képes átlátni a nagyobb képet.
 • 0:41 - 0:46
  elveszett a rendszer egységben történő érzése, érzékelése.
 • 0:46 - 0:54
  Senki sem tette fel a kérdést: "Jó nekünk ez a sok gondolkodás?"
 • 0:57 - 1:02
  Az ősi tudás azonban itt van köztünk, elrejtve, leleplezetlenül.
 • 1:02 - 1:07
  De túlzottan el vagyunk foglalva a gondolatainkkal, hogy felismerjük.
 • 1:07 - 1:10
  Ez az elfeledt bölcsesség a megoldás a külső és belső
 • 1:10 - 1:15
  egyensúlyának helyreállítására. Yin és Yang.
 • 1:15 - 1:21
  a változás spirálja és a lényegünk csendje között.
 • 1:41 - 1:48
  (Harmadik rész: a kígyó és a lótusz)
 • 1:52 - 2:00
  A görög mitológiában, Aszklépiosz volt Apollónak, a Gyógyítás Istenének fia.
 • 2:00 - 2:03
  Bölcsessége és gyógyító képessége felülmúlhatatlan volt
 • 2:03 - 2:10
  és azt tartják róla, hogy felfedezte az élet és halál titkát.
 • 2:10 - 2:13
  Az ókori Görögországban az Aszklépioszi gyógyító templomok
 • 2:13 - 2:16
  felismerték a történelem előtti spirál erejét
 • 2:16 - 2:22
  melyet Aszklépiosz botja szimbolizál.
 • 2:24 - 2:26
  Hippokratészről, az orvoslás atyjáról
 • 2:26 - 2:30
  kinek esküje még mindig létezik az orvosi esküként
 • 2:30 - 2:34
  azt tartják, hogy Aszklépioszi templomban tanult.
 • 2:34 - 2:37
  Evolúciós energiánk szimbóluma a mai napig
 • 2:37 - 2:40
  látható az Amerikai Orvosi Egyesület és más
 • 2:40 - 2:45
  orvosi szervezetek logójában világszerte.
 • 2:48 - 2:51
  Az egyiptomi hierogrifákban a kígyó és a madár
 • 2:51 - 2:56
  szimbolizálja az emberi természet dualitását és polaritását.
 • 3:02 - 3:07
  A kígyó, lefelé haladó mozgása spirális formában történik,
 • 3:07 - 3:11
  ez a világ evolúciós energiája.
 • 3:13 - 3:18
  A madár felfelé halad, felfelé tör,
 • 3:18 - 3:22
  a naphoz vagy az éber, egypontban lévő tudatossághoz;
 • 3:22 - 3:26
  az Akasa ürességéhez.
 • 3:34 - 3:37
  A fáraókat és Isteneket ezzel a tudatukra ébredt energiával ábrázolták.
 • 3:37 - 3:40
  minél fogva a Kundalini kígyó felkúszik a gerinc mentén
 • 3:40 - 3:47
  és átszúrja az "Ajna csakrát" a 2 szem között.
 • 3:49 - 3:52
  Ezt hívják Hórusz szemnek.
 • 3:53 - 3:58
  A hindu tradícióban a bindi szintén a harmadik szemet képviseli,
 • 3:58 - 4:04
  mely isteni kapcsolódás a lélekkel.
 • 4:07 - 4:10
  Tutanhamon fáraó maszkja klasszikus példája
 • 4:10 - 4:17
  annak, hogy mind a kígyó, mind a madár motívum jelen van.
 • 4:19 - 4:25
  A maja és azték tradíciók összekapcsolják a kígyó és madár motívumokat egy Istenségbe:
 • 4:25 - 4:28
  Quetzalcoatl vagy Kukulkán.
 • 4:28 - 4:31
  A tollas kígyó isten szimbolizálja a tudatára ébredt evolúciós
 • 4:31 - 4:35
  tudatosságot vagy a felébredt Kundalinit.
 • 4:35 - 4:38
  Az a személy, aki képes felébreszteni Quetzalcoatl-t önmagában
 • 4:38 - 4:42
  élő megjelenése az Isteninek.
 • 4:44 - 4:46
  Azt tartják, hogy Quetzalcoatl, vagy a kígyó energia
 • 4:46 - 4:51
  az idők végeztével vissza fog térni.
 • 5:01 - 5:06
  A kígyó és madár szimbólumokat a kereszténységben is megtaláljuk.
 • 5:06 - 5:09
  Igaz jelentésük talán jobban el van rejtve
 • 5:09 - 5:14
  de mégis ugyanúgy ott van, mint más ősi tradíciókban.
 • 5:14 - 5:19
  A Kereszténységben a madár, vagy a galamb gyakran látható Krisztus feje felett
 • 5:19 - 5:23
  a Szent Lélek vagy a Kundalini Shakti megjelenítéseként
 • 5:23 - 5:29
  ahogy felemelkedik a hatos csakrához és fölé.
 • 5:32 - 5:38
  A Keresztény misztikum a Kundalinit másként nevezi: Szent Lélekként utal rá.
 • 5:38 - 5:45
  Mint János evangéliuma mondja (3:12) " És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában,
 • 5:45 - 5:51
  úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie."
 • 5:51 - 5:57
  Jézus és Mózes felébresztették a Kundalini energiájukat így ébredtek tudatukra
 • 5:57 - 6:03
  és felismerték, hogy a hüllő ösztönök vezetik az embert a vágyakozásba.
 • 6:03 - 6:06
  Jézusról azt tartják, hogy 40 napot és 40 éjjelt
 • 6:06 - 6:12
  töltött a sivatagban, miközben megkísértette a Sátán.
 • 6:15 - 6:19
  Hasonlóan, Buddhát "Mara" kísértette meg, mikor leült a bóddhi fa,
 • 6:19 - 6:26
  vagy bölcsesség fa alá, hogy megvilágosodjon.
 • 6:27 - 6:32
  Mind Krisztusnak és Buddhának el kellett fordulnia az érzéki örömöktől
 • 6:32 - 6:38
  és világi kapzsiságtól.
 • 6:38 - 6:48
  Mindegyik történetben megjelenik a Démon, mint saját kötődéseink megszemélyesítője.
 • 7:01 - 7:06
  Ha elolvassuk Ádám és Éva történetét a Véda és egyiptomi tradíciókban
 • 7:06 - 7:11
  láthatjuk, hogy a kígyó, mely az élet fáját őrzi, a Kundalini.
 • 7:11 - 7:16
  Az alma szimbolizálja a csábítást, a külső érzéki világ csábítását
 • 7:16 - 7:19
  mely elvonja a figyelmünket a belső világ tudásáról,
 • 7:19 - 7:24
  mely a tudás fájában van.
 • 7:33 - 7:39
  A fa egyszerűen a nadik, vagy energetikai meridiánok hálózata, mely bennünk van
 • 7:39 - 7:45
  és ez valójában is fa-alakzatú szerkezetben járja át az egész testet.
 • 7:45 - 7:48
  A külső világ okozta kielégülés iránti egós vágyainkban
 • 7:48 - 7:52
  levágtuk magunkat a belső világ tudásáról,
 • 7:52 - 7:59
  megszakadt az Akasával, a bölcsesség forrásával a kapcsolatunk.
 • 8:07 - 8:10
  Számtalan történelmi mítosz szól világszerte sárkányokról
 • 8:10 - 8:14
  melyekre tekinthetünk azon kultúrák belső energiáinak metafóráiként
 • 8:14 - 8:16
  melyekbe beágyazódtak.
 • 8:16 - 8:23
  Kínában a sárkány a mai napig szent szimbólum, mely a boldogságot képviseli.
 • 8:24 - 8:27
  Mint az egyiptomi fáraóknál, a tudatukra ébredt
 • 8:27 - 8:31
  ókori kínai uralkodóknál is a szárnyas kígyó,
 • 8:31 - 8:36
  vagy sárkány szimbolizálja az evolúciós energiákat.
 • 8:36 - 8:41
  A Jáde Császár vagy Mennyei uralkodó királyi toteme
 • 8:41 - 8:46
  mutatja az egyensúlyt, mely hasonló, mint az Ida és Pingala.
 • 8:46 - 8:50
  A taoista yin és yang, felébreszti a toboz alakú középpontot
 • 8:50 - 8:58
  amit a Taoizmusban úgy neveznek, hogy Felső Dan Tien.
 • 9:07 - 9:09
  A természet tele van különféle fény felismerő,
 • 9:09 - 9:12
  és alkalmazkodó szerkezettel.
 • 9:12 - 9:15
  Például, a tengeri sün ténylegesen lát a tüskés testével
 • 9:15 - 9:19
  mely olyan mint egyetlen nagy szem.
 • 9:19 - 9:22
  A sün úgy ismeri fel a fényt, hogy csap a tüskéivel és
 • 9:22 - 9:31
  összehasonlítja a sugarak intenzitását, így tudja felmérni a környezetét.
 • 9:36 - 9:40
  A zöld leguánoknak és más hüllőknek van egy koponyafalcsonti szemük
 • 9:40 - 9:45
  vagy tobormirigyük a fejük tetején, mellyek ki tudják szúrni
 • 9:45 - 9:48
  ha felülről predátorok érkeznek.
 • 9:56 - 10:00
  Az emberi tobozmirigy egy apró belső elválasztású mirigy
 • 10:00 - 10:04
  mely segít az ébredés és alvás szabályozásában.
 • 10:04 - 10:07
  Annak ellenére, hogy mélyen rejtőzik a fej belsejében,
 • 10:07 - 10:11
  a tobozmirigy érzékeny a fényre.
 • 10:12 - 10:15
  Descartes, a filozófus, felismerte, hogy a tobozmirigy területe
 • 10:15 - 10:20
  vagy más néven a harmadik szem a határ a tudat és az anyag között.
 • 10:20 - 10:23
  Szinte minden szimmetrikus az emberi testben.
 • 10:23 - 10:31
  Két szem, két fül, két orrlyuk, még az agynak is két fele van.
 • 10:31 - 10:33
  De van az agyban egyetlen terület, ami nem tükrözött.
 • 10:33 - 10:40
  Ez a tobozmirigy és az azt körülvevő energetikai központ.
 • 10:40 - 10:43
  Fizikai szinten a tobozmirigy olyan egyedi molekulákat
 • 10:43 - 10:46
  termel, mint a DMT.
 • 10:46 - 10:52
  DMT a születés percében és a halál pillanatábam is termelődik természetes módon.
 • 10:52 - 10:58
  azaz úgy viselkedik, mint egy egyedi híd az élők és a holtak világa között.
 • 11:02 - 11:05
  DMT termelődhet természetes módon mély meditatív állapotban,
 • 11:05 - 11:10
  vagy Szamadi állapotban is, vagy ontogenetikus eszközökkel.
 • 11:10 - 11:15
  Például, az Ayahuasca arra használatos a sámán tradíciókban
 • 11:15 - 11:23
  Dél-Amerikában, hogy eltüntessék a belső és külső világ közti fátylat.
 • 11:23 - 11:27
  A toboz szó szerepel a fenyőtoboz nevében is
 • 11:27 - 11:32
  mivel a tobozmirigy hasonló spirális phyllotaxis mintázatot követ.
 • 11:32 - 11:36
  Ez a mintázat úgy is ismert, mint az élet virága,
 • 11:36 - 11:41
  és gyakori az ősi művészetekben megvilágosodott vagy tudatára ébredt lények ábrázolásánál.
 • 11:41 - 11:45
  Ha megjelenik a fenyőtoboz alakzat egy szent műben
 • 11:45 - 11:50
  az az éber harmadik szemet; az egypontban lévő tudatosságot jelzi
 • 11:50 - 11:54
  mely irányítha az evolúciós energiát.
 • 11:54 - 11:59
  A fenyőtoboz szimbolizálja a felsőbb csakrák virágzását
 • 11:59 - 12:06
  melyek akkor aktiválódnak, mikor Sushumna felemelkedik az Ajna csakrához, és fölé.
 • 12:06 - 12:10
  A görög mitológiában Dionüszosz imádói türszuszt,
 • 12:10 - 12:17
  vagy egy jókora botot vittek, melyre spirálisan szőlőinda volt tekerve, tetején egy fenyőtobozzal.
 • 12:17 - 12:22
  Megintcsak, Dionüszoszt vagy a Kundalin Shaktit képviselvén ezzel,
 • 12:22 - 12:28
  ahogy kúszik felfelé a gerinc mentén a tobozmirigyhez, a 6. csakrához.
 • 12:31 - 12:33
  A Vatikán szívében egy nagy Jézus vagy Szűz Mária
 • 12:33 - 12:39
  szobrot várnánk el, ehelyett egy hatalmas fenyőtoboz szobor áll ott.
 • 12:39 - 12:43
  mutatván, hogy a Keresztény történelemben is meg lehetett ez a tudás
 • 12:43 - 12:47
  a csakrákról és Kundaliniről, csak valamilyen okból kifolyólag
 • 12:47 - 12:49
  visszafogták a tömegektől.
 • 12:49 - 12:52
  Az egyház hivatalos magyarázata az, hogy a fenyőtoboz szimbolizálja
 • 12:52 - 12:59
  a regenerálóást, az jeleníti meg az új életet Krisztusban.
 • 13:11 - 13:14
  Meister Eckhart, a XIII. századi filozófus azt mondta:
 • 13:14 - 13:21
  "A szem, mellyel Istent látom és a szem, mellyel Isten engem lát
 • 13:21 - 13:25
  egy és ugyanaz."
 • 13:25 - 13:31
  Jakab Király Bibliájában Jézus azt mondta: " A test lámpása a szem.
 • 13:31 - 13:40
  Ezért tehét ha szemed tiszta, egész tested fénnyé lesz."
 • 13:47 - 13:53
  Buddha azt mondta " a test egy szem":
 • 13:53 - 13:58
  A Szamadi állapotban az egyén egyként az aki lát, és az, aki látva vagyon.
 • 13:58 - 14:06
  Mi vagyunk az univerzum, mely tudatában van önmagának.
 • 14:14 - 14:18
  Amikor a Kindalini aktiválódik, stimulálja a 6. csakrát
 • 14:18 - 14:22
  és a tobozmirigy központot és ez a terület el kezdi visszanyerni
 • 14:22 - 14:24
  evolúciós funkcióit.
 • 14:26 - 14:29
  A sötétség meditációt már évezredekkel ezelőtt használták
 • 14:29 - 14:35
  arra, hogy aktiválják a 6. csakrát a tobozmirigy területén.
 • 14:35 - 14:41
  Ennek a központnak az aktiválása leetővé teszi, hogy az egyén meglássa önnön belső fényét.
 • 14:41 - 14:45
  Legyen az egy jógi, vagy sámán, aki elvonul a barlangjába,
 • 14:45 - 14:52
  vagy egy taoista, maja beavatott, vagy tibeti szerzetes, az összes tradíció
 • 14:52 - 14:57
  rendelkezik olyan résszel, amikor az egyén elvonul a sötétségbe.
 • 14:57 - 15:04
  A tobozmirigy a kapu, hogy megtapasztalható lehessen a finom energia közvetlenül.
 • 15:04 - 15:10
  Nietzche, a filozófus azt mondta: "Ha elég sokáig bámulsz a mélységbe,
 • 15:10 - 15:17
  egy idő után a mélység visszafog bámulni rád."
 • 15:19 - 15:26
  A dolmenek, vagy ősi ajtónyílással rendelkező sírok a Földön legrégibb fenmaradt struktúrák közé tartoznak.
 • 15:26 - 15:31
  A legtöbb a Kőkorszakoz tartozik ie.3000-4000-ből és néhány
 • 15:31 - 15:36
  Nyugat Európai darab 7000 éves.
 • 15:36 - 15:40
  A dolment arra használták, hogy folytonos meditációban legyenek, egy mód volt arra,
 • 15:40 - 15:47
  hogy az ember hídként összekapcsolja a belső és külső világot.
 • 15:47 - 15:50
  Ahogy az egyén teljes sötétségben meditál
 • 15:50 - 16:00
  el kezdi felismerni a belső energiáját, vagy fényét, ahogy a harmadik szem el kezd aktiválódni.
 • 16:00 - 16:04
  A 24 órás ritmus, melyet a nap és a hold ad
 • 16:04 - 16:13
  nem irányítja többé a test funkcióit és egy új ritmus alakul ki.
 • 16:17 - 16:19
  A 7.csakrát többbezer éve
 • 16:19 - 16:22
  az "OM" jel szimbolizálja.
 • 16:22 - 16:28
  Ez a szimbólum szankszrit jelekből áll és az elemeket képviseli.
 • 16:28 - 16:32
  Amikor a Kundalini felemelkedik a 6. csakra fölé,
 • 16:32 - 16:34
  egy fénygyűrű kezd megjelenni.
 • 16:34 - 16:37
  Fénygyűrű gyakran jelenik meg vallásos tárgyú festményeken
 • 16:37 - 16:44
  különféle tradíciókban a világ különböző részein.
 • 17:31 - 17:37
  A fénygyűrű, vagy az energiasáv a tudatára ébredt egyén körül
 • 17:37 - 17:39
  gyakori minden vallásban
 • 17:39 - 17:43
  a világ minden részén.
 • 17:43 - 17:46
  A csakrák fejlődése
 • 17:46 - 17:49
  nem csak egy csoporthoz, vagy valláshoz tartozik,
 • 17:49 - 17:57
  születéstől fogva joga minden egyes emberi lénynek.
 • 18:08 - 18:12
  A koronacsakra a kapcsolat az istenihez;
 • 18:12 - 18:15
  ahhoz, ki túlmutat a dualitáson.
 • 18:15 - 18:19
  Túlmutat neven és formán.
 • 18:21 - 18:28
  Ehnaton fáraó volt, az ő felesége volt Nefertiti.
 • 18:28 - 18:32
  Úgy utalnak rá, mint a Nap Fia.
 • 18:32 - 18:37
  Ő újra felfedezte "Aten"-t, vagy az Istent önmagában,
 • 18:37 - 18:44
  egyesítve a Kundalinit és a tudatosságot.
 • 18:47 - 18:51
  Az egyipopmi hierogrifákban, megintcsak, a tudatára ébredt tudatosságot
 • 18:51 - 18:56
  napkorong ábrázolja az istenek, vagy
 • 18:56 - 19:01
  a tudatukra ébredt lények feje felett.
 • 19:04 - 19:06
  A hindu és jóga tradícióban a fénygyűrűt
 • 19:06 - 19:14
  úgy hívják "Sahasrara". vagy ezerszirmú lótusz.
 • 19:17 - 19:23
  Buddhát összekapcsolják a lotusz szimbólummal.
 • 19:23 - 19:26
  a phyllotaxis mintázat UGYANAZ mely a
 • 19:26 - 19:29
  virágzó lótuszban látható.
 • 19:29 - 19:32
  EZ az élet virága minta.
 • 19:32 - 19:34
  Az élet magja.
 • 19:34 - 19:38
  Ez az alap mintázat, melybe minden forma beleillik.
 • 19:38 - 19:49
  Ez az űrnek magának a formája vagy az Akasa elválaszthatatlan minősége.
 • 19:54 - 20:02
  A történelem egy időszakában az élet virága szimbólum elterjedt volt a Földön.
 • 20:02 - 20:06
  Élet virágát találunk oroszlánok védelmében,
 • 20:06 - 20:14
  Kína legszentebb helyének bejáratánál és Ázsia más részein is.
 • 20:16 - 20:22
  Az I Ching 64 hexagramját gyakran veszik körül yinyang szimbólumok
 • 20:22 - 20:27
  amely szintén az élet virágát szimbolizálja.
 • 20:27 - 20:30
  Az élet virágában egy geometriai alakzat van,
 • 20:30 - 20:33
  melyben benne van az összes plátói téridom
 • 20:33 - 20:37
  ami szükséges lehet bármely létező formához.
 • 20:37 - 20:42
  Az ősi élet virága a Dávid csillag geometriájával kezdődik
 • 20:42 - 20:45
  melyben feléfelé és lefelé nézó háromszögek vannak.
 • 20:45 - 20:49
  Vagy ha térbe tennénk, ezek lennének a tetraéder szerkezetek.
 • 20:49 - 20:55
  Ez a szimbólum a yantra, egyfajta program mely az univerzumban létezik,
 • 20:55 - 21:01
  a gépezet, mely a fraktális világot generálja.
 • 21:01 - 21:04
  Yantrákat használtak eszközként a tudatosság felébresztésére
 • 21:04 - 21:06
  több ezer éven át.
 • 21:07 - 21:10
  A yantra vizuális formája egy külső megnyilvánulása
 • 21:10 - 21:17
  a spirituális kibontakozás belső folyamatának.
 • 21:17 - 21:21
  Az univerzum rejtett zenéje válik láthatóvá,
 • 21:21 - 21:32
  összesűrítve egymást keresztező geometrikai formákba és egymásra ható mintákra.
 • 21:39 - 21:45
  Minden csakra egy lótusz, egy yantra és egy pszicho-fizikai központ
 • 21:45 - 21:53
  melyen keresztül a világot meg tudjuk tapasztalni.
 • 22:16 - 22:21
  A tradícionális yantra, amilyennel a tibeti tradícióban is találkozunk,
 • 22:21 - 22:25
  jelentésekben gazdag rétegekkel van felruházva,
 • 22:25 - 22:30
  mely néha egy egész világegyetem metafizikáját magában foglalja.
 • 22:30 - 22:33
  A Yantra egy folyton fejlődő mintázat
 • 22:33 - 22:35
  mely ismétlődéseken,
 • 22:35 - 22:38
  vagy ismétlődő ciklusokon keresztül működik.
 • 22:38 - 22:41
  A Yantra ereje a mai világ számára elveszett,
 • 22:41 - 22:45
  mivel csakis a külső világban keresünk jelentéseket
 • 22:45 - 22:53
  és nem kapcsoljuk össze a belső energiákkal a szádékon keresztül.
 • 22:59 - 23:01
  Jó oka van annak, hogy a papok, szerzetesek és jógik
 • 23:01 - 23:05
  tradíciónál fogva cölibátust fogadtak.
 • 23:05 - 23:08
  Mára alig páran tudják, miért gyakorolják a cölibátust,
 • 23:08 - 23:11
  mert az igazi célja mára elveszett.
 • 23:11 - 23:16
  Egészen egyszerűen, ha az energiánk arra használódik, hogy spermiumot termeljen,
 • 23:16 - 23:19
  akkor nem marad üzemanyag ahhoz, hogy emelkedni tudjon
 • 23:19 - 23:24
  a Kundalini és aktiválni tudja a felsőbb csakrákat.
 • 23:24 - 23:32
  A Kundalini az életenergia, mely egyúttal szexuális energia is.
 • 23:34 - 23:37
  Amikor az éber tudat nem az állati ösztönökre összpontosít,
 • 23:37 - 23:42
  hanem magasabb célok felé, melyek a magasabb csakrák visszatükröződése,
 • 23:42 - 23:49
  az energia elkezd áramlani felfelé a gerinc mentén ezekhez a csakrákhoz.
 • 23:49 - 23:54
  A tantra gyakorlatok közül számtalan bemutatja, hogyan lehet mesteri fokra hozni a szexuális energiát,
 • 23:54 - 24:03
  hogy magasabb spirituális fejlődéshez lehessen felhasználni.
 • 24:07 - 24:10
  A tudatosságod állapota teremti meg a megfelelő körülményt
 • 24:10 - 24:13
  az energiád számára, hogy az emelkedjen.
 • 24:13 - 24:16
  A tudatosság állapotába belépni nem kerül időbe.
 • 24:16 - 24:21
  Ahogy Eckhart Tolle mondja: "a tudatosság és a jelen minding a MOST-ban történi."
 • 24:21 - 24:24
  Ha szeretnénk, hogy történjen valami,
 • 24:24 - 24:28
  akkor ellenállunk annak, ami épp van.
 • 24:28 - 24:31
  Ha az összes ellenállást megszüntetjük,
 • 24:31 - 24:38
  akkor engedjük, hogy az evolúciós energia kibontakozhasson.
 • 24:38 - 24:41
  A ősi jóga tradícióban, jóga gyakorlatokat használtak arra,
 • 24:41 - 24:45
  hogy a testet előkészítsék a meditációhoz.
 • 24:45 - 24:50
  A Hatha jóga sohasem hivatott kizárólagosan tornagyakorlatokat bemutatni,
 • 24:50 - 24:54
  hanem arra volt mód, hogy az egyén összekapcsolja a belső és külső világát.
 • 24:54 - 25:01
  A Szankszrit "hatha" szó jelentése: "ha" nap, "tha" hold.
 • 25:01 - 25:05
  Az eredeti Patanjali jóga szutra célja
 • 25:05 - 25:07
  a jóga 8 ága
 • 25:07 - 25:11
  ugyanaz, mint Buddhánál a nyolcrétű ösvény;
 • 25:11 - 25:14
  mely célja megszabadulni a szenvedéstől.
 • 25:14 - 25:17
  Amikor a duális világ polaritásai egyensúlyban vannak,
 • 25:17 - 25:21
  egy harmadik dolog születik meg.
 • 25:21 - 25:24
  Megtaláljuk ezt a rejtélyes Arany kulcsot, mely megnyitja
 • 25:24 - 25:28
  a természet evolúciós erőit.
 • 25:28 - 25:37
  A nap és a hold csatornák összevetése a mi evolúciós energiánk.
 • 25:43 - 25:46
  Mivel az emberi lények mára szinte csakis
 • 25:46 - 25:49
  a gondolataikkal, a külső világgal azonosítják magukat,
 • 25:49 - 25:52
  ritka ha valaki egyensúlyt ér el,
 • 25:52 - 25:55
  a belső és külső erők között, mely lehetővé tenné a Kundalininek,
 • 25:55 - 25:59
  hogy természetes úton ébredjen fel.
 • 25:59 - 26:02
  Azok számára, akik az illúziókkal azonosulnak,
 • 26:02 - 26:06
  a Kundalini mindig is csak egy metafóra marad,
 • 26:08 - 26:12
  egy gondolat, nem pedig az egyén energiájának és
 • 26:12 - 26:16
  tudatosságának tapasztalata.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Hungarian subtitles

Revisions