Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:08
  Před úsvitem západní civilizace a psaného jazyka
 • 0:08 - 0:14
  věda a duchovno nebyly dvě oddělené záležitosti.
 • 0:14 - 0:17
  V učeních velkých dávných tradic
 • 0:17 - 0:20
  vnější touha po znalosti a jistotě byla vyvážená
 • 0:20 - 0:22
  vnitřním pocitem nestálosti
 • 0:22 - 0:27
  a intuitivním porozuměním spirále změny.
 • 0:27 - 0:31
  Ovšem vědecké myšlení se stalo více dominantním a informace znásobilo,
 • 0:31 - 0:36
  fragmentace začala postupně narůstat v našich znalostních systémech.
 • 0:36 - 0:38
  Zvýšení specializace znamená, že méně lidí
 • 0:38 - 0:41
  bude schopno vidět velký obraz
 • 0:41 - 0:45
  vnímání a intuice estetického systému jako celku.
 • 0:45 - 0:52
  Nikdo se nezeptal: "Je všechno toto myšlení pro nás dobré?"
 • 0:57 - 1:01
  Starobylé poznání je zde mezi námi, skryté v naších očích.
 • 1:01 - 1:07
  Ale my jsem příliš zaujati svým myšlením, abychom to rozpoznali.
 • 1:07 - 1:10
  Tato zapomenutá moudrost je způsob, jak obnovit rovnováhu
 • 1:10 - 1:15
  mezi vnitřním a vnějším.
 • 1:15 - 1:16
  Jin a jang.
 • 1:16 - 1:22
  Mezi spirálou změny a nehybností našeho jádra.
 • 1:52 - 1:58
  V řecké legendě byl Asclepius Apollónův syn a bůh zdraví.
 • 1:58 - 2:04
  Jeho moudrost a dovednosti pro léčení byly nepřekonatelné
 • 2:04 - 2:10
  a on říkával, že každý musí objevit tajemství života a smrti sám.
 • 2:10 - 2:13
  V starobylém řeckém Asclepiovém chrámu uzdravování
 • 2:13 - 2:16
  byla uctívána síla prvotní spirály,
 • 2:16 - 2:21
  která je symbolizována Asclepiovou holí.
 • 2:21 - 2:25
  Hippocrates, otec medicíny,
 • 2:25 - 2:28
  jehož přísahu stále tvoří morální
 • 2:28 - 2:30
  kodex lékařské profese, údajně
 • 2:30 - 2:34
  získal své vzdělání v Asclepiovém chrámu.
 • 2:34 - 2:37
  Na počest tohoto dne, zůstává tento symbol
 • 2:37 - 2:41
  naši evoluční energie jako logo Americké Lékařské Asociace
 • 2:41 - 2:46
  a dalších lékařských organizací na celém světě.
 • 2:49 - 2:53
  V egyptské ikonografii, had a pták reprezentují
 • 2:53 - 2:59
  dualitu nebo polaritu lidské povahy (přirozenosti).
 • 3:02 - 3:07
  Had představuje projev spirály ve směru dolů,
 • 3:07 - 3:12
  jako evoluční energie světa.
 • 3:14 - 3:19
  Pták symbolizuje vzestupný směr, vzestupný proud orientovaný
 • 3:19 - 3:23
  ke slunci nebo probuzené středobodové vědomí
 • 3:23 - 3:27
  prázdnoty Akáši.
 • 3:34 - 3:39
  Faraoni a bohové jsou zobrazování s probuzenou energií,
 • 3:39 - 3:43
  kdy had Kundalini vzestupuje po páteři a propichuje
 • 3:43 - 3:47
  "Ajna chakra" mezi očima.
 • 3:49 - 3:53
  To poukazuje na takzvané oko boha Hóra.
 • 3:53 - 3:58
  V Hinduistické tradici je bindi je také reprezentativní třetí oko
 • 3:58 - 4:04
  božské spojení s duchem.
 • 4:08 - 4:12
  Královská maska Tutanchámona je klasický příklad
 • 4:12 - 4:16
  ukazující oba motivy - hada a ptáka.
 • 4:19 - 4:25
  Mayské a aztécké tradice spojují motivy hada a ptáka do jednoho boha.
 • 4:25 - 4:27
  Quetzalcoatl nebo Kukulkan.
 • 4:27 - 4:31
  Opeřený had bůh reprezentuje probuzené evoluční
 • 4:31 - 4:35
  vědomí nebo probuzenou energii Kundaliní.
 • 4:35 - 4:38
  Člověk, který v sobě probouzí Quetzalcoatla
 • 4:38 - 4:42
  je živým projevem božství.
 • 4:42 - 4:46
  Říká se, že Quetzalcoatl nebo hadí energie
 • 4:46 - 4:52
  se navrátí na konci času.
 • 5:01 - 5:06
  Hadí a ptačí symboly můžeme najít také v Křesťanství.
 • 5:06 - 5:09
  Jejich skutečný význam může být hlouběji zašifrován,
 • 5:09 - 5:14
  ale význam je stejný jako v jiných starobylých tradicích.
 • 5:14 - 5:19
  V Křesťanství, pták nebo holubice často k vidění nad Kristovou hlavou,
 • 5:19 - 5:24
  což znamená Ducha svatého nebo Kundalini Shakti,
 • 5:24 - 5:29
  když se zvedá na šestou čakru i mimo něj.
 • 5:29 - 5:36
  Křesťanští duchovní nazývají Kundaliní jiným jménem - Svatý Duch.
 • 5:39 - 5:45
  V Janovi 3:12 se říká: "a když Mojžíš povýšil hada na poušti,
 • 5:45 - 5:51
  takto musel být syn člověka pozvednutý.
 • 5:51 - 5:56
  Ježíš a Mojžíš probuzení Kundaliní energií, přinášeli probuzené vědomí
 • 5:56 - 6:03
  do nevědomí reptiliánské (plazí) síly, které pohánějí lidské touhy.
 • 6:03 - 6:08
  Ježíš vyprávěl, jak strávil čtyřicet dní a čtyřicet nocí
 • 6:08 - 6:13
  v poušti, přičemž během té doby byl v pokušení Satana.
 • 6:13 - 6:18
  Podobně byl pokoušen Buddha "Maraou", když sedával
 • 6:18 - 6:25
  pod stromem bodhi neboli stromem moudrosti, pro dosažení osvícení.
 • 6:27 - 6:33
  Oba jak Kristus, tak Buddha se museli odvrátit od vábení smyslových
 • 6:33 - 6:37
  potěšení a světského uchopování.
 • 6:38 - 6:45
  V každém příběhu je démon zosobněním vlastních představ.
 • 7:01 - 7:06
  Když čteme příběh o Adamovi a Evě z pohledu védských a egyptských tradic
 • 7:06 - 7:11
  pochopíme, že had střežící Strom Života je energie Kundaliní.
 • 7:11 - 7:16
  Jablko pak představuje lákadlo a pokušení vnějšího smyslového světa,
 • 7:16 - 7:21
  vyrušující nás od poznání vnitřního světa,
 • 7:21 - 7:26
  stromu poznání uvnitř.
 • 7:34 - 7:39
  Ten strom je jednoduše Síť Nadis nebo energetické meridiány v nás samotných,
 • 7:39 - 7:45
  což doslova vytváří stromové struktury uvnitř naších těl.
 • 7:45 - 7:50
  V našem egoistickém pátrání po vnějším uspokojení,
 • 7:50 - 7:54
  jsme se sami odstřihli od poznání vnitřního světa,
 • 7:54 - 8:00
  od spojení s Akášou a zdrojem moudrosti.
 • 8:07 - 8:10
  Mnoho světových historických mýtů o dracích
 • 8:10 - 8:12
  lze vnímat jako metaforu vnitřních energií
 • 8:12 - 8:16
  kultur, ve kterých jsou zavedeny.
 • 8:16 - 8:23
  V Číně je drak stále posvátný symbol reprezentující štěstí.
 • 8:24 - 8:28
  Stejně jako egyptští faraonové, staří čínští císaři,
 • 8:28 - 8:31
  kteří byli probuzení svou evoluční energií
 • 8:31 - 8:36
  byli představováni okřídleným hadem nebo drakem.
 • 8:36 - 8:41
  Královský totem Nebeského císaře
 • 8:41 - 8:46
  představuje rovnováhu mezi Idou a Pingalou.
 • 8:46 - 8:50
  Taoistické Jin a Jang, probuzené centrum šišinky mozkové
 • 8:50 - 8:57
  nebo to, co Taoismus nazývá Horní Dantian.
 • 9:07 - 9:09
  Příroda je plná různých světelných detektorů
 • 9:09 - 9:11
  a asimilačních mechanismů.
 • 9:11 - 9:16
  Například, mořský ježek může skutečně vidět svým bodlinkovitým tělem,
 • 9:16 - 9:20
  které se chová jako jedno velké oko.
 • 9:20 - 9:24
  Mořští ježci detekují dopad světla svou páteří a porovnávají
 • 9:24 - 9:30
  intenzitu paprsků, aby získali představu o jejich okolí.
 • 9:37 - 9:42
  Zelení leguáni a jiní plazi mají temenní oko
 • 9:42 - 9:46
  nebo-li šišinku na vrcholu jejich hlavy, kterou používají k pozorování
 • 9:46 - 9:51
  predátorů nad nimi.
 • 9:57 - 10:00
  Lidská šišinka mozková je malá endokrinní žláza,
 • 10:00 - 10:04
  která pomáhá regulovat bdění a spánek.
 • 10:04 - 10:08
  Přesto, že je umístěna hluboko uvnitř hlavy
 • 10:08 - 10:12
  je tato žláza citlivá na světlo.
 • 10:12 - 10:16
  Filozof Descartes uznal, že oblast šišinky mozkové
 • 10:16 - 10:21
  nebo tzv. třetího oka je rozhraní mezi vědomím a hmotou.
 • 10:21 - 10:23
  Téměř všechno v lidském těle je symetrické.
 • 10:23 - 10:30
  Dvě oči, dvě uši, dvě nosní dírky, dokonce i mozek má dvě strany.
 • 10:31 - 10:34
  Ale existuje jeden prostor v mozku, který zrcadlený není.
 • 10:34 - 10:40
  A to je šišinka mozková a energetické centrum, které ji obklopuje.
 • 10:40 - 10:43
  Na fyzické úrovni jsou jedinečné molekuly vytvářeny přirozeně
 • 10:43 - 10:47
  právě šišinkou jako DMT molekuly.
 • 10:47 - 10:53
  DMT molekuly se přirozeně tvoří v okamžiku narození a v momentě smrti,
 • 10:53 - 10:59
  doslova působí, jako jedinečný most mezi světem živých a mrtvých.
 • 10:59 - 11:05
  DMT je produkováno přirozeně také při stavech hluboké meditace
 • 11:05 - 11:10
  a Samhadi, nebo pomocí entheogenických prostředků (šamanské rituální obřady - peyotl, lysohlávky, durman, ayahuasca)
 • 11:10 - 11:15
  Například Ayahuasca je používána v šamanských tradicích
 • 11:15 - 11:22
  v Jižní Americe k odstranění závoje mezi vnitřním a vnějším světem.
 • 11:23 - 11:27
  Samotné slovo šišinka má stejný kořen jako stromová šiška,
 • 11:27 - 11:33
  protože Epifýza vykazuje podobný spirálovitý phyllotaxický vzor.
 • 11:33 - 11:36
  Tento vzorec je také znám jako Květ života,
 • 11:36 - 11:41
  běžně viditelné ve starobylých kresbách, zobrazující osvícené nebo probuzené bytosti.
 • 11:41 - 11:45
  Když je borová šiška vidět v posvátném díle, představuje to
 • 11:45 - 11:50
  probuzené třetí oko, jedinečné vědomí
 • 11:50 - 11:55
  usměrněné tokem evoluční energie.
 • 11:55 - 11:59
  Borová šiška představuje rozkvět vyšších čaker,
 • 11:59 - 12:06
  které jsou aktivovány jako Sushumna a stoupající k Ajna čakra a mimo ní.
 • 12:07 - 12:10
  V řecké mytologii ctitelé Dionýsa nesly thyrsus (hůl omotaná břečťanem)
 • 12:10 - 12:16
  nebo obří tyč omotanou do spirály vínovými listy, znázorňujíc tak borovou šišku, pinea gland, šišinku.
 • 12:16 - 12:21
  A opět zde platí, že Dionýsova energie nebo Kundaliní Shakti
 • 12:21 - 12:28
  stoupají po páteři do těla šišinky na šestou čakru.
 • 12:31 - 12:34
  V srdci Vatikánu byste očekávali velkou sochu
 • 12:34 - 12:40
  Ježíše nebo Marie, ale místo toho tam najdeme obří sochu borové šišky,
 • 12:40 - 12:43
  což naznačuje, že v křesťanské historii mohlo dojít k poznání
 • 12:43 - 12:46
  o čakrách a kundaliní, ale z nějakého důvodu
 • 12:46 - 12:48
  to bylo pro masy lidí odstraněno.
 • 12:48 - 12:51
  Oficiální církevní vysvětlení je, že borová šiška
 • 12:51 - 12:58
  je symbol regenerace a prezentuje nový život v Kristu.
 • 13:03 - 13:10
  Ve třináctém století filozof a mystik Meister Eckhart řekl:
 • 13:15 - 13:21
  "Oko, kterým vidím Boha a oko, kterým vidí Bůh mne
 • 13:21 - 13:26
  je jedno a to samé."
 • 13:26 - 13:31
  V Janově královské bibli Ježíš říká: "Světlo těla je oko
 • 13:31 - 13:38
  je-li tedy tvé oko čisté, bude celé tvé tělo plné světla."
 • 13:47 - 13:52
  Buddha říkal: "Tělo je oko."
 • 13:52 - 13:58
  Ve stavu Samadhi je jedno obojím, vidění a viděný.
 • 13:58 - 14:05
  My sami jsme vesmír vědoucí si sebe sama.
 • 14:14 - 14:18
  Když je Kundaliní aktivovaná, stimuluje šestou čakru
 • 14:18 - 14:21
  a centrum šišinky a táto oblast začíná znovu získávat některé
 • 14:21 - 14:27
  ze svých vývojových funkcí.
 • 14:27 - 14:29
  Temná meditace byla používá po tisíce let
 • 14:29 - 14:36
  jako možnost aktivace šesté čakry v oblasti šišinky mozkové.
 • 14:36 - 14:42
  Aktivace tohoto centra dovolí člověku vidět jeho vnitřní světlo.
 • 14:42 - 14:46
  Ať už jde o příslovečné jogínské nebo šamanské vstupování hluboko do jeskyně
 • 14:46 - 14:52
  nebo Taoistické či Mayské iniciace nebo o Tibetské mnichy, ve všech těchto tradicích jde
 • 14:52 - 14:57
  o určitý čas, který tráví ve tmě.
 • 14:57 - 15:04
  Šišinka mozková - Epifýza je vstupní brána k prožití své vlastní jemné energie přímo.
 • 15:05 - 15:10
  Filozof Nietzche říkal: "Když budete zírat do propasti dostatečně dlouho,
 • 15:10 - 15:17
  je možné, že zjistíte, že se propast dívá na vás."
 • 15:18 - 15:25
  Dolmeny (prehistorická megalitická stavba z velkých nepravidelných kamenných bloků, zpravidla gigantických rozměrů) nebo starobylé portálové hrobky
 • 15:26 - 15:32
  patří mezi nejstarší pozůstatky struktur na Zemi. Většina je datována do Neolitického období před 3000-4000 př.n.l.
 • 15:32 - 15:36
  a některé v západní Evropě jsou staré sedm tisíc let.
 • 15:36 - 15:40
  Dolmeny byly používány pro vstup do permanentní meditace jako způsobu,
 • 15:40 - 15:47
  kterým člověk mohl překlenout vnitřní a vnější světy.
 • 15:47 - 15:53
  Člověk pokračuje v meditaci v naprosté tmě dokud
 • 15:53 - 15:59
  nezačne pozorovat vnitřní energii nebo světlo, což je znamením, že se třetí oko stalo aktivní.
 • 16:00 - 16:07
  Cirkadiánní rytmy (biorytmy s periodou o délce 20–28 hodin), které jsou upravené podle slunečního a měsíčního svitu,
 • 16:07 - 16:12
  nemohou tak dále kontrolovat funkci těla a nový rytmus se tak usadí.
 • 16:16 - 16:19
  Sedmá čakra po tisíce let
 • 16:19 - 16:22
  byla reprezentována symbolem "OM".
 • 16:22 - 16:28
  Symbol, který je konstruován sanskrtskými značkami představuje elementy.
 • 16:28 - 16:32
  Když Kundaliní stoupá šestou čakrou začíná tvořit
 • 16:32 - 16:35
  halo energii.
 • 16:35 - 16:38
  Halo efekt se objevuje konzistentně v náboženský malbách různých
 • 16:38 - 16:44
  tradic ve všech různých částech světa.
 • 17:31 - 17:34
  Halo nebo zobrazení podpisu energie,
 • 17:34 - 17:38
  kolem probuzené bytosti je společné prakticky pro všechna vyznání
 • 17:38 - 17:43
  ve všech částech světa.
 • 17:43 - 17:46
  Evoluční proces probuzení čaker
 • 17:46 - 17:52
  není vlastní jen jedné skupině nebo jedné víře,
 • 17:52 - 17:57
  je to dědičným právem každého člověk na planetě.
 • 18:08 - 18:12
  Korunní čakra je připojení k božskému,
 • 18:12 - 18:15
  jež se vymyká dualitě.
 • 18:15 - 18:22
  Je to mimo pojmenování a formu.
 • 18:22 - 18:28
  Achnaton byl faraon, jehož manželka byla Nefertiti.
 • 18:28 - 18:32
  Je označován za syna slunce.
 • 18:32 - 18:37
  On znovuobjevil "Aten" nebo-li boží slovo uvnitř sebe,
 • 18:37 - 18:44
  sjednocení Kundaliní a vědomí.
 • 18:47 - 18:51
  V egyptské ikonografii je opět probuzené vědomí
 • 18:51 - 18:58
  reprezentováno slunečními disky, které můžeme vidět nad hlavami bohů
 • 18:58 - 19:02
  nebo probuzených bytostí.
 • 19:04 - 19:09
  V Hinduismu nebo jogínských tradicích se tato halo energie nazývá
 • 19:09 - 19:14
  "Sahasrara" - tisíce okvětních lístků lotosu.
 • 19:18 - 19:23
  Buddha je asociován s tímto symbolem lotosu.
 • 19:23 - 19:27
  Fylotaxický vrzorec je ten stejný vzorec, jaký můžeme najít
 • 19:27 - 19:29
  v okvětním uspořádání lotosu.
 • 19:29 - 19:31
  Je to vzorec Květu života.
 • 19:31 - 19:33
  Semeno života.
 • 19:33 - 19:38
  Je to fundamentální vzorec, do kterého všechny formy zapadají.
 • 19:38 - 19:44
  Je to samotná konkrétní vesmírná forma nebo silné vnitřní propojení k Akáši.
 • 19:54 - 20:01
  Jen jednou v historii byl symbol Květu života překonán nad všechny ostatní na Zemi.
 • 20:03 - 20:07
  Tento Květ života byl nalezen, jak je střežen lvy
 • 20:07 - 20:13
  na nejposvátnějších místech Číny a v jiných částech Asie.
 • 20:17 - 20:22
  64 hexagramů I-Ťingu často obklopuje jin-jang symbol,
 • 20:22 - 20:27
  což je další ze způsobu prezentování Květu života.
 • 20:27 - 20:31
  Uvnitř květu života je geometrický základ
 • 20:31 - 20:33
  pro všechny platonická tělesa;
 • 20:33 - 20:37
  v podstatě každá forma, která může existovat.
 • 20:37 - 20:40
  Starobylý Květ života začíná geometrií
 • 20:40 - 20:45
  Davidovy hvězdy neboť jsou to dva horní a spodní trojúhelníky.
 • 20:45 - 20:49
  Nebo ve 3D formátu by to byly čtyřboké struktury.
 • 20:49 - 20:56
  Tento symbol je yantra, druh programu, který existuje uvnitř vesmíru;
 • 20:56 - 21:01
  stroj, který generuje náš fraktální svět.
 • 21:01 - 21:04
  Yantry byly používány jako nástroje k probouzení vědomí
 • 21:04 - 21:06
  po tisíce let.
 • 21:06 - 21:11
  Vizuální podoba yantry je vnější prezentace
 • 21:11 - 21:18
  vnitřních procesů duchovního rozvinutí.
 • 21:18 - 21:22
  Je to skrytá vesmírná hudba tvořící viditelné tvary
 • 21:22 - 21:29
  složená z protínajících se geometrických forem a interferenčních obrazců.
 • 21:39 - 21:45
  Každá čakra je lotos, yantra, psycho-fyziologické centrum,
 • 21:45 - 21:52
  přes které může svět získávat zkušenosti.
 • 22:17 - 22:22
  Tradiční yantra, jakou můžeme najít v tibetských tradicích
 • 22:22 - 22:26
  je vytvářena bohatými vrstvami významů,
 • 22:26 - 22:30
  někdy zahrnujícími kompletní kosmologii a pohled na svět.
 • 22:30 - 22:33
  Yantra je neustále se vyvíjející vzorec,
 • 22:33 - 22:35
  který působí silou opakování
 • 22:35 - 22:38
  nebo iterací v cyklu.
 • 22:38 - 22:42
  Síla yantry je vše, ale v dnešním světě je již ztracena,
 • 22:42 - 22:45
  jelikož vidíme smysl jen ve vnější formě
 • 22:45 - 22:52
  a nenapojujeme se k naším vnitřním energiím skrze záměr.
 • 22:59 - 23:02
  Existuje dobrý záměr proč kněží, mniši a jogíni
 • 23:02 - 23:05
  bývali tradičně v celibátu.
 • 23:05 - 23:08
  Dnes už málokdo ví, proč praktikovali celibát,
 • 23:08 - 23:12
  jelikož pravý účel byl již ztracen.
 • 23:12 - 23:16
  Jednoduše řečeno, pokud vaše energie bude používána k větší produkci spermií a vajíček,
 • 23:16 - 23:20
  jak už to v takovém případě bývá, pak nezbývá mnoho paliva ke stoupání
 • 23:20 - 23:25
  Kundaliní, která aktivuje ty vyšší čakry.
 • 23:25 - 23:31
  Kundaliní je životní energie, která je také sexuální energií.
 • 23:34 - 23:40
  Když se vědomí stává méně zaměřené na animální pudy,
 • 23:40 - 23:44
  a vloží se do objektů zrcadlící se ve vyšších čakrách,
 • 23:44 - 23:49
  tak energie proudí po páteři do těchto čaker.
 • 23:50 - 23:55
  Mnoho tantrických praktik učí, jak ovládnout sexuální energii tak,
 • 23:55 - 24:02
  aby mohla být používána k vyšší spirituální evoluci.
 • 24:07 - 24:10
  Váš stav vědomí vytváří vhodné podmínky
 • 24:10 - 24:13
  pro vaši energii, aby mohla růst.
 • 24:13 - 24:16
  Vstoupit do stavu vědomí netrvá žádný čas.
 • 24:16 - 24:21
  Jak Eckhart Tolle říká: "vědomí a přítomnost se vždy dějí teď."
 • 24:21 - 24:25
  Pokud se pokoušíte vytvořit něco, co se má stát,
 • 24:25 - 24:29
  pak vytváříte odpor k tomu, co už je.
 • 24:29 - 24:33
  Jde o to, abyste odstranili veškerý odpor, který brání
 • 24:33 - 24:38
  evoluční energii se rozvinout.
 • 24:38 - 24:42
  Ve staré jogínské tradici byla používána jóga držení těla
 • 24:42 - 24:46
  k přípravě těla na meditaci.
 • 24:46 - 24:50
  Hatha jóga nebyla nikdy zamýšlená pouze jako cvičební režim,
 • 24:50 - 24:54
  ale jako způsob propojení každého s vnitřním a vnějším světem.
 • 24:54 - 25:01
  Sanskrtské slovo "hatha" znamená slunce "ha" a měsíc "tha".
 • 25:02 - 25:05
  V origálních jóga sutrách z Patanjali
 • 25:05 - 25:08
  účely osmi údů jógy
 • 25:08 - 25:11
  jsou ty samé jako Buddhova osmi - členitá cesta
 • 25:11 - 25:15
  k vysvobození jednoho z utrpení.
 • 25:15 - 25:18
  Když jsou polarity duality vyrovnané
 • 25:18 - 25:21
  třetí věc se zrodí.
 • 25:21 - 25:25
  Najdeme tajuplný zlatý klíč, který odemyká
 • 25:25 - 25:28
  evoluční síly přírody.
 • 25:28 - 25:35
  Tato syntéza slunečního a měsíčního záření je naše evoluční energie.
 • 25:44 - 25:47
  Jelikož jsou lidé nyní téměř výhradně zaměření na
 • 25:47 - 25:49
  své myšlenky o vnějším světě,
 • 25:49 - 25:53
  je vzácný jedinec ten, který dosahuje vnitřní rovnováhy
 • 25:53 - 25:56
  a vnější síly, jež umožňuje Kundaliní,
 • 25:56 - 26:00
  aby se probudila přirozeně.
 • 26:00 - 26:03
  Pro ty, kteří se identifikují pouze iluzí,
 • 26:03 - 26:07
  Kundaliní vždy zůstane pouze metaforou,
 • 26:07 - 26:12
  ideí spíše, než přímou zkušeností
 • 26:12 - 26:16
  s touto energií a vědomím.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Czech subtitles

Revisions