< Return to Video

W umyśle byłego radykalnego dżihadysty

 • 0:10 - 0:14
  Dziś stoję przed wami jako człowiek,
  który żyje pełnią życia,
 • 0:14 - 0:16
  tu i teraz.
 • 0:16 - 0:18
  Ale przez długi czas
 • 0:18 - 0:20
  żyłem dla śmierci.
 • 0:21 - 0:23
  Jako młody człowiek wierzyłem,
 • 0:23 - 0:29
  że jihad należy rozumieć
  w języku siły i przemocy.
 • 0:30 - 0:34
  Próbowałem naprawiać błędy
  przez siłę i agresję.
 • 0:38 - 0:42
  Głęboko poruszało mnie cierpienie innych
 • 0:43 - 0:46
  i silne pragnienie
  niesienia im pomocy i ulgi.
 • 0:48 - 0:53
  Sądziłem, że okrutny jihad
  jest szlachetny, rycerski
 • 0:54 - 0:56
  i że jest najlepszą formą pomocy.
 • 0:57 - 1:00
  W czasach, kiedy tak wielu naszym,
 • 1:00 - 1:01
  szczególnie młodym, ludziom
 • 1:01 - 1:03
  grozi radykalizacja
 • 1:03 - 1:05
  ze strony grup takich jak Al-Kaida,
 • 1:05 - 1:07
  Państwo Islamskie i inne,
 • 1:08 - 1:10
  kiedy grupy te utrzymują,
 • 1:10 - 1:14
  że ich potworne okrucieństwo
  i przemoc to prawdziwy dżihad,
 • 1:14 - 1:18
  chcę powiedzieć, że ich idea
  dżihadu jest błędna,
 • 1:19 - 1:20
  zupełnie błędna,
 • 1:20 - 1:22
  podobnie, jak moja wtedy.
 • 1:23 - 1:26
  Dżihad oznacza najwyższe staranie.
 • 1:27 - 1:29
  Zawiera w sobie wysiłek i duchowość,
 • 1:29 - 1:31
  samooczyszczenie
 • 1:31 - 1:32
  i oddanie.
 • 1:35 - 1:37
  Odnosi się do pozytywnej przemiany
 • 1:37 - 1:41
  przez naukę, mądrość i pamięć o Bogu.
 • 1:41 - 1:45
  Słowo dżihad oznacza
  wszystkie te pojęcia w całości.
 • 1:46 - 1:51
  Dżihad może przybrać czasem formę walki,
 • 1:51 - 1:52
  ale tylko czasami,
 • 1:53 - 1:55
  pod ścisłymi warunkami,
 • 1:56 - 1:58
  według normami i ograniczeniami.
 • 2:00 - 2:01
  W Islamie
 • 2:01 - 2:06
  korzyść z uczynku musi przeważyć
  powstałą potencjalnie szkodę.
 • 2:07 - 2:11
  A co więcej wersy w Koranie
 • 2:11 - 2:14
  powiązane z dżihadem lub walką
 • 2:14 - 2:19
  nie niwelują znaczenia wersów
  poświęconych przebaczeniu,
 • 2:19 - 2:21
  dobrej woli
 • 2:21 - 2:22
  czy cierpliwości.
 • 2:25 - 2:30
  Teraz jednak wierzę, że nic pod słońcem
 • 2:30 - 2:33
  nie usprawiedliwia brutalnego dżihadu,
 • 2:33 - 2:36
  bo przyniesie większą krzywdę.
 • 2:37 - 2:41
  Dziś jednak idea dżihadu
  została zawłaszczona.
 • 2:41 - 2:43
  Wypaczono jej znaczenie
  na przemoc i walkę
 • 2:43 - 2:46
  wszędzie tam, gdzie muzułmanie
  doświadczają trudności.
 • 2:46 - 2:48
  Zmienili go w terroryzm
 • 2:48 - 2:51
  islamscy faszyści, tacy jak Al-Kaida,
 • 2:51 - 2:53
  Państwo Islamskie i inni.
 • 2:54 - 2:56
  Zrozumiałem jednak,
 • 2:56 - 3:00
  że prawdziwy dżihad
  znaczy najwyższe staranie,
 • 3:00 - 3:04
  by umocnić i praktykować
  wartości miłe Bogu:
 • 3:04 - 3:06
  ze szczerością, wiarygodnością,
 • 3:06 - 3:08
  współczuciem, dobrą wolą,
 • 3:08 - 3:10
  solidnością, szacunkiem,
 • 3:10 - 3:12
  prawdomównością,
 • 3:12 - 3:16
  wartościami ludzkimi,
  które tak wielu z nas podziela.
 • 3:18 - 3:20
  Urodziłem się w Bangladeszu,
 • 3:20 - 3:22
  ale dorastałem w Anglii.
 • 3:22 - 3:25
  Tu chodziłem do szkoły.
 • 3:25 - 3:26
  Mój ojciec był uczonym
 • 3:26 - 3:29
  i dzięki temu mieszkaliśmy
  w Wielkiej Brytanii.
 • 3:30 - 3:35
  W 1971 roku byliśmy w Bangladeszu,
  kiedy wszystko się zmieniło.
 • 3:36 - 3:40
  Wojna o niepodległość
  miała na nas straszny wpływ,
 • 3:40 - 3:42
  krewni walczyli z krewnymi,
 • 3:42 - 3:43
  sąsiedzi z sąsiadami.
 • 3:43 - 3:46
  W wieku 12 lat doświadczyłem wojny,
 • 3:46 - 3:49
  nędzy rodziny,
 • 3:49 - 3:53
  potwornej śmierci 22 moich krewnych
 • 3:53 - 3:56
  oraz morderstwa starszego brata.
 • 3:59 - 4:01
  Widziałem morderstwa,
 • 4:03 - 4:06
  zwierzęta żywiące się trupami na ulicach,
 • 4:06 - 4:07
  powszechny głód,
 • 4:07 - 4:10
  niepohamowaną, straszliwą przemoc,
 • 4:10 - 4:11
  pozbawioną sensu.
 • 4:14 - 4:16
  Byłem młody,
 • 4:16 - 4:19
  nastolatek zafascynowany ideami.
 • 4:19 - 4:21
  Chciałem się uczyć,
 • 4:21 - 4:24
  ale przez cztery lata
  nie mogłem iść do szkoły.
 • 4:25 - 4:26
  Po wojnie o niepodległość
 • 4:26 - 4:30
  mojego ojca uwięziono na dwa i pół roku,
 • 4:30 - 4:33
  odwiedzałem go w więzieniu co tydzień,
 • 4:33 - 4:36
  uczyłem się w domu.
 • 4:36 - 4:40
  Ojca wypuszczono w 1973 roku,
 • 4:40 - 4:43
  uciekł do Anglii jako uchodźca,
 • 4:43 - 4:45
  wkrótce dołączyliśmy do niego.
 • 4:45 - 4:47
  Miałem 17 lat.
 • 4:47 - 4:49
  Te doświadczenia przyniosły
 • 4:49 - 4:54
  dojmującą świadomość okropności
  i niesprawiedliwości świata.
 • 4:55 - 4:56
  Bardzo pragnąłem,
 • 4:56 - 4:58
  mocno i głęboko,
 • 4:58 - 4:59
  naprawiać błędy
 • 4:59 - 5:02
  i pomagać ofiarom opresji.
 • 5:02 - 5:04
  Podczas studiów w koledżu w Anglii
 • 5:04 - 5:11
  spotkałem ludzi, którzy pokazali mi,
  jak spożytkować to pragnienie
 • 5:11 - 5:13
  i pomóc innym poprzez religię.
 • 5:14 - 5:16
  Zradykalizowano mnie na tyle,
 • 5:16 - 5:19
  że uznałem przemoc za słuszną,
 • 5:19 - 5:21
  a nawet za cnotę, pod pewnymi warunkami.
 • 5:24 - 5:27
  Zaangażowałem się w dżihad w Afganistanie.
 • 5:27 - 5:32
  Chciałem chronić afgańskich muzułmanów
  przed armią radziecką.
 • 5:33 - 5:35
  I myślałem, że to jest dżihad:
 • 5:35 - 5:37
  mój święty obowiązek,
 • 5:37 - 5:39
  który zostanie nagrodzony przez Boga.
 • 5:44 - 5:47
  Zostałem kaznodzieją.
 • 5:48 - 5:52
  Byłem jednym z pionierów
  dżihadu przemocy w Anglii.
 • 5:53 - 5:54
  Rekrutowałem,
 • 5:54 - 5:57
  pomnażałem fundusze, szkoliłem.
 • 5:58 - 5:59
  Pomyliłem prawdziwy dżihad
 • 6:00 - 6:05
  z wynaturzeniem krzewionym
  przez faszystów islamskich,
 • 6:05 - 6:08
  którzy używają idei dżihadu,
 • 6:08 - 6:13
  by usprawiedliwić rządzę władzy,
  siły i kontroli na ziemi:
 • 6:13 - 6:18
  wynaturzenie szerzone dzisiaj
  przez grupy faszystowsko-islamskie
 • 6:18 - 6:20
  jak Al-Kaida, Państwo Islamskie i inne.
 • 6:22 - 6:24
  Przez 15 lat
 • 6:24 - 6:27
  walczyłem okresowo
 • 6:27 - 6:29
  w Kaszmirze i Birmie,
 • 6:29 - 6:32
  a także w Afganistanie.
 • 6:32 - 6:34
  Naszym celem było usunięcie intruzów,
 • 6:35 - 6:38
  ukojenie ofiar prześladowań
 • 6:39 - 6:42
  i oczywiście ustanowienie
  państwa islamskiego,
 • 6:42 - 6:45
  kalifatu pod rządami Boga.
 • 6:45 - 6:47
  Czyniłem to otwarcie.
 • 6:48 - 6:49
  Nie łamałem prawa.
 • 6:50 - 6:53
  Brytyjskie obywatelstwo
  napawało mnie dumą i wdzięcznością,
 • 6:53 - 6:54
  nadal tak jest.
 • 6:54 - 6:58
  Nie żywiłem żadnej wrogości
  wobec tego mojego kraju,
 • 6:59 - 7:03
  ani wrogich zamiarów
  wobec nie-islamskich obywateli,
 • 7:03 - 7:04
  i nadal tak jest.
 • 7:07 - 7:09
  Podczas bitwy w Afganistanie
 • 7:09 - 7:13
  kilku Brytyjczyków i ja
  zadzierzgnęliśmy silne więzy
 • 7:13 - 7:16
  z 15-letnim afgańskim chłopcem,
 • 7:16 - 7:17
  Abdullahem,
 • 7:18 - 7:20
  niewinnym, kochającym
  i kochanym dzieciakiem,
 • 7:21 - 7:23
  zawsze gotowym do pomocy.
 • 7:24 - 7:25
  Był biedny.
 • 7:26 - 7:29
  Tacy chłopcy w obozie pełnili rolę służby.
 • 7:30 - 7:31
  Wydawał się dość szczęśliwy,
 • 7:31 - 7:33
  ale ciągle myślałem,
 • 7:33 - 7:35
  że jego rodzice bardzo tęsknią.
 • 7:36 - 7:39
  Pewnie marzyli dla niego
  o lepszej przyszłości.
 • 7:43 - 7:46
  Ofiara okoliczności uwięziona w wojnie,
 • 7:46 - 7:48
  narzuconej mu okrutnie
 • 7:48 - 7:51
  przez okrutne okoliczności.
 • 7:54 - 8:00
  Pewnego dnia przyniosłem niewybuch
  znaleziony w rowie, łuskę z moździerza,
 • 8:00 - 8:04
  do zaimprowizowanego laboratorium.
 • 8:05 - 8:07
  Poszedłem na krótką, bezsensowną potyczkę
 • 8:07 - 8:09
  zawsze bezsensowną.
 • 8:09 - 8:13
  Wróciłem po kilku godzinach
  i odkryłem, że nie żyje.
 • 8:14 - 8:17
  Próbował odzyskać ładunki z tej łuski.
 • 8:17 - 8:21
  Zginął okropną śmiercią w wybuchu,
 • 8:21 - 8:25
  rozerwany przez ten sam pocisk,
  który dla mnie okazał się nieszkodliwy.
 • 8:27 - 8:29
  Zacząłem zadawać pytania.
 • 8:30 - 8:33
  Czemu miała służyć ta śmierć?
 • 8:36 - 8:38
  Dlaczego on umarł, a ja żyję?
 • 8:39 - 8:40
  Działałem dalej.
 • 8:40 - 8:42
  Walczyłem w Kaszmirze.
 • 8:42 - 8:45
  Rekrutowałem też do Filipin,
 • 8:45 - 8:47
  Bośni i Czeczenii.
 • 8:48 - 8:51
  Pytania mnożyły się.
 • 8:51 - 8:52
  Potem w Birmie
 • 8:53 - 8:55
  natrafiłem na wojowników Rohingya,
 • 8:55 - 8:57
  ledwie nastolatków,
 • 8:57 - 8:59
  urodzonych i wychowanych w dżungli,
 • 8:59 - 9:02
  którzy nosili karabiny maszynowe
  i wyrzutnie granatów.
 • 9:05 - 9:11
  Spotkałem dwóch 13-latków,
  uprzejmych, o miłych głosach.
 • 9:12 - 9:16
  Błagali, żebym ich zabrał do Anglii.
 • 9:22 - 9:25
  Chcieli po prostu iść do szkoły,
 • 9:25 - 9:26
  takie mieli marzenie.
 • 9:29 - 9:31
  Moja rodzina,
 • 9:31 - 9:32
  moje dzieci w tym samym wieku
 • 9:32 - 9:35
  mieszkały w domu w Anglii,
 • 9:35 - 9:37
  chodziły do szkoły,
 • 9:37 - 9:38
  wiodły bezpieczne życie.
 • 9:39 - 9:41
  Ciągle się zastanawiałem,
 • 9:41 - 9:44
  ile ci chłopcy rozmawiali ze sobą
 • 9:44 - 9:47
  o marzeniach o takim życiu.
 • 9:48 - 9:50
  Ofiary okoliczności:
 • 9:52 - 9:54
  ci dwaj chłopcy.
 • 9:54 - 9:57
  sypiali na gołej ziemi patrząc w gwiazdy,
 • 9:57 - 9:59
  cynicznie wykorzystywani przez przywódców
 • 9:59 - 10:02
  z osobistej żądzy siły i chwały.
 • 10:03 - 10:06
  Niedługo potem widziałem,
  jak tacy chłopcy zabijają się nawzajem
 • 10:06 - 10:09
  w starciach rywalizujących grup.
 • 10:10 - 10:13
  Wszędzie było tak samo.
 • 10:14 - 10:17
  Afganistan, Kaszmir, Birma,
 • 10:17 - 10:19
  Filipiny, Czeczenia;
 • 10:19 - 10:23
  małoduszni watażkowie kierowali
  młodych i słabych
 • 10:23 - 10:26
  do bratobójczych walk w imię dżihadu.
 • 10:28 - 10:29
  Muzułmanie przeciw muzułmanom.
 • 10:31 - 10:35
  Nikogo nie chroniąc przed okupantami,
 • 10:35 - 10:38
  nie nieśli pocieszenia uciskanym.
 • 10:39 - 10:43
  Dzieci cynicznie wykorzystywane,
 • 10:43 - 10:45
  ludzie umierający w konfliktach
 • 10:45 - 10:48
  które wspierałem w imię dżihadu.
 • 10:50 - 10:53
  To trwa do dzisiaj.
 • 10:57 - 11:00
  Zrozumienie, że okrutny dżihad
 • 11:01 - 11:05
  w który angażowałem się za granicą,
 • 11:07 - 11:09
  wygląda zupełnie inaczej,
 • 11:11 - 11:15
  taki rozziew między tym,
  czego doświadczyłem
 • 11:15 - 11:17
  i tym, co uważałem za święty obowiązek.
 • 11:18 - 11:21
  Musiałem zastanowić się
  nad swoja działalnością w Anglii.
 • 11:24 - 11:25
  Przemyśleć kazania,
 • 11:26 - 11:27
  rekrutowanie, pomnażanie funduszy,
 • 11:27 - 11:29
  szkolenia,
 • 11:29 - 11:31
  a przede wszystkim, radykalizowanie,
 • 11:32 - 11:34
  wysyłanie młodych na wojnę i śmierć,
 • 11:34 - 11:36
  jak dotąd robiłem,
 • 11:36 - 11:38
  wszystko to było zupełnie błędne.
 • 11:41 - 11:45
  Zaangażowałem się
  w okrutny dżihad w latach 80.,
 • 11:45 - 11:48
  najpierw w Afganistanie.
 • 11:48 - 11:51
  Zakończyłem w roku 2000.
 • 11:51 - 11:53
  Poświęcałem się temu bez reszty.
 • 11:53 - 11:55
  Wokół ludzie wspierali,
 • 11:55 - 11:57
  chwalili, a nawet świętowali
 • 11:57 - 11:59
  to, co robiliśmy w ich imieniu.
 • 12:01 - 12:02
  Zanim wreszcie się wydostałem,
 • 12:02 - 12:05
  całkowicie pozbawiony złudzeń,
  w roku 2000,
 • 12:05 - 12:07
  minęło 15 lat.
 • 12:10 - 12:12
  Co jest nie tak?
 • 12:13 - 12:17
  Tyle mówiliśmy o cnocie,
 • 12:17 - 12:21
  zupełnie zaślepieni sprawą.
 • 12:24 - 12:29
  Nie daliśmy sobie szansy na rozwój cnót.
 • 12:30 - 12:34
  Mówiliśmy sobie,
  że walczymy dla uciśnionych,
 • 12:34 - 12:36
  ale tych wojen nie dało się wygrać.
 • 12:38 - 12:41
  Sami staliśmy się narzędziem śmierci,
 • 12:41 - 12:45
  współwinni pomnażania cierpienia
 • 12:45 - 12:48
  dla korzyści garstki okrutników.
 • 12:49 - 12:51
  Z biegiem czasu,
 • 12:51 - 12:53
  a bardzo długo to trwało,
 • 12:53 - 12:55
  otwierały mi się oczy.
 • 12:57 - 12:59
  Zyskiwałem odwagę,
 • 12:59 - 13:01
  aby zmierzyć się z prawdą,
 • 13:01 - 13:02
  żeby myśleć,
 • 13:04 - 13:05
  stawiać trudne pytania.
 • 13:06 - 13:09
  Odzyskałem kontakt z duszą.
 • 13:19 - 13:21
  Czego się dowiedziałem?
 • 13:21 - 13:26
  Że ludzie zajęci okrutnym dżihadyzmem,
 • 13:28 - 13:31
  których przyciągają takie ekstremizmy,
 • 13:31 - 13:34
  nie różnią się zbytnio od innych.
 • 13:35 - 13:38
  Ale wierzę, że mogą się zmienić.
 • 13:39 - 13:42
  Mogą odzyskać i odbudować swoje serca
 • 13:42 - 13:47
  wypełnić je uzdrawiającymi,
  ludzkimi wartościami.
 • 13:50 - 13:54
  Kiedy ignorujemy realia, odkrywamy,
 • 13:54 - 13:58
  że przyjmujemy bezkrytycznie to,
  co się nam mówi.
 • 14:00 - 14:04
  Ignorujemy dary i zalety,
  które dla wielu z nas byłyby cenne,
 • 14:04 - 14:07
  choćby przez krótką chwilę.
 • 14:11 - 14:14
  Działałem w poczuciu słuszności,
 • 14:16 - 14:20
  ale zacząłem kwestionować,
  jak doszedłem do swej wiedzy.
 • 14:22 - 14:26
  Bez końca powtarzałem,
  że trzeba przyjąć prawdę,
 • 14:26 - 14:31
  ale nie dawałem wątpliwościom
  należnego miejsca.
 • 14:32 - 14:37
  Przekonanie, że ludzie mogą się zmienić,
  zakorzenione jest w moim doświadczeniu,
 • 14:37 - 14:39
  w mojej podróży.
 • 14:39 - 14:42
  Wyrosło z lektur,
 • 14:42 - 14:44
  rozmyślań, kontemplacji
 • 14:44 - 14:46
  samopoznania.
 • 14:46 - 14:49
  Odkryłem, zrozumiałem,
 • 14:49 - 14:53
  że świat islamistów "my-i-oni"
  jest fałszywy i niesprawiedliwy.
 • 14:56 - 15:00
  Rozważając wątpliwości
  wobec naszych założeń,
 • 15:00 - 15:03
  to, że są niepodważalnymi prawdami,
 • 15:03 - 15:05
  nieomylnymi,
 • 15:06 - 15:09
  osiągnąłem subtelniejsze rozumienie.
 • 15:15 - 15:20
  Zdałem sobie sprawę, że w świecie
  odmian i przeciwieństw
 • 15:21 - 15:23
  tylko głupi kaznodzieje,
 • 15:23 - 15:25
  tacy, do których się dawniej zaliczałem,
 • 15:25 - 15:27
  nie widzą sprzeczności
 • 15:27 - 15:31
  w mitach i opowieściach,
  używanych do poparcia ich nauk.
 • 15:32 - 15:35
  Pojąłem podstawową rolę samopoznania,
 • 15:37 - 15:38
  świadomości politycznej
 • 15:39 - 15:44
  i konieczność rozległego zrozumienia
 • 15:44 - 15:46
  naszych obowiązków i czynów
 • 15:46 - 15:48
  i ich wpływu na innych.
 • 15:50 - 15:52
  Apeluję więc dziś do wszystkich,
 • 15:52 - 15:55
  szczególnie tych, którzy szczerze
  wierzą w islamski dżihadyzm:
 • 15:58 - 16:00
  odrzućcie dogmatyczne autorytety,
 • 16:01 - 16:05
  wyzbądźcie się gniewu,
  nienawiści i przemocy,
 • 16:06 - 16:08
  nauczcie się naprawiać krzywdy,
 • 16:08 - 16:13
  przestańcie usprawiedliwiać okrutne,
  niesprawiedliwe, próżne uczynki.
 • 16:16 - 16:19
  W zamian stwórzcie kilka rzeczy
  pięknych i pożytecznych,
 • 16:19 - 16:21
  trwalszych, niż my sami.
 • 16:24 - 16:26
  Zbliżcie się do świata, życia
 • 16:26 - 16:28
  z miłością.
 • 16:29 - 16:30
  Nauczcie się rozwijać
 • 16:30 - 16:32
  i wychowywać swoje serce,
 • 16:32 - 16:35
  by widziało dobro, piękno i prawdę
  w innych i w świecie.
 • 16:36 - 16:39
  W ten sposób więcej znaczymy
  dla siebie samych,
 • 16:40 - 16:42
  dla siebie nawzajem,
 • 16:42 - 16:43
  dla naszych społeczności
 • 16:43 - 16:45
  i, jak sądzę, dla Boga.
 • 16:46 - 16:47
  To jest dżihad,
 • 16:48 - 16:49
  mój prawdziwy dżihad.
 • 16:50 - 16:51
  Dziękuję.
 • 16:51 - 16:53
  (Brawa)
Title:
W umyśle byłego radykalnego dżihadysty
Description:

„Długo żyłem dla śmierci” - mówi Manwar Ali, dawny radykalny dżihadysta, który uczestniczył w okrutnych zbrojnych kampaniach na Bliskim Wschodzie i w Azji w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W tej poruszającej prelekcji rozważa doświadczenia z radykalizacją. Mocno i bezpośrednio odnosi się do wszystkich osób przyciąganych przez islamskie grupy które utrzymują, że przemoc i brutalność są szlachetne i że są cnotami. Mówi: „Wyzbądźcie się gniewu i nienawiści i zamiast tego uczcie swoje serca widzieć dobro, piękno i prawdę w innych”.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
17:04

Polish subtitles

Revisions