Return to Video

שעת הקוד: מיינקראפט - המסע של הירו

 • 0:00 - 0:04
  סטייסי: סטאמפי, ליזי, פרסטון,
  תודה שבאתם איתי.
 • 0:04 - 0:07
  מה שאני רוצה להראות לכם נמצא ממש
  מאחורי המישור הזה.
 • 0:07 - 0:09
  אני חושבת שממש תאהבו את זה!
 • 0:09 - 0:15
  חכו רגע, יש חור במסילה!
  -לא!
 • 0:15 - 0:17
  כולם בסדר?
 • 0:17 - 0:18
  סטאמפי: אה, אני רואה מה הבעיה.
 • 0:18 - 0:21
  הסתכלו! היה חור במסילה.
 • 0:21 - 0:23
  סטייסי: באמת, סטאמפי?
 • 0:23 - 0:25
  ליזי: אולי אנחנו צריכים לאסוף
  בלוקים כדי לסדר את זה?
 • 0:25 - 0:26
  פרסטון: בואו נעשה תחרות!
 • 0:26 - 0:28
  הראשון שחוזר למעלה - מנצח!
 • 0:28 - 0:31
  סטייסי: אוקיי, למקומות, היכון, רוץ!
 • 0:31 - 0:34
  אוקיי, אני רק אאסוף קצת מאדמת
  הטרה-קוטה הזאת.
 • 0:34 - 0:35
  חכו. חבר'ה!
 • 0:35 - 0:36
  אני לא יכולה לכרות!
 • 0:36 - 0:37
  פרסטון: גם אני.
 • 0:37 - 0:38
  ליזי: גם אני לא יכולה.
 • 0:38 - 0:40
  סטייסי: אוקיי, זה ממש מוזר. סטאמפי,
 • 0:40 - 0:41
  אתה יכול לכרות?
 • 0:41 - 0:43
  סטאמפי: אני לא יכול!
 • 0:43 - 0:44
  סטייסי: אוקיי, כולם להירגע.
 • 0:44 - 0:46
  סטאמפי: המשחק מקולקל?
 • 0:46 - 0:47
  סטייסי: אם כן, איך נתקן אותו?
 • 0:47 - 0:48
  ליזי: אני לא יודעת.
 • 0:48 - 0:51
  סטאמפי: מישהו כאן יודע לכתוב
  קוד של מיינקראפט?
 • 0:51 - 0:53
  (פּוּף!)
  פרסטון: מה זה?
 • 0:53 - 0:55
  סטאמפי: מעולם לא ראיתי דבר כזה.
 • 0:55 - 0:57
  ליזי: הוא חמוד כל כך!
 • 0:57 - 0:59
  סטייסי: הוא... אפשר לאלף אותו?
 • 0:59 - 1:02
  פרסטון: אוקיי, מה קורה פה?
 • 1:02 - 1:04
  מישהו צריך לחזור לעולם האמיתי
  ולתקן את זה.
 • 1:04 - 1:06
  כולם: לא אני!
 • 1:06 - 1:08
  סטייסי: לא אנ...
 • 1:08 - 1:10
  אוקיי, אני אלך.
 • 1:12 - 1:14
  היי!
 • 1:14 - 1:17
  אוי, אוקיי, היי! אני בעולם האמיתי עכשיו.
 • 1:17 - 1:20
  אני הולכת לנסות למצוא את
  המשרדים של מיינקראפט.
 • 1:20 - 1:22
  אבל אני זקוקה לעזרתכם.
 • 1:22 - 1:26
  תתחילו להשלים את ההדרכות, ללמוד
  איך לתכנת, ואני כבר אשיג אתכם
 • 1:26 - 1:27
  בתוך כמה שלבים, בסדר?
 • 1:27 - 1:29
  אחלו לי בהצלחה!
 • 1:31 - 1:34
  אני חושבת שזה בכיוון הזה.
 • 1:34 - 1:35
  אאוץ'!
 • 1:35 - 1:36
  קקטוס!
 • 1:36 - 1:38
  אני בסדר!
 • 1:38 - 1:43
  כדי להשלים את אתגר שעת הקוד,
  תצטרכו לכתוב קוד כדי לתכנת את הסוכן.
 • 1:43 - 1:47
  אתם תעבדו עם הסוכן כדי להתגבר על כל
  מכשול שתיתקלו בו בדרככם,
 • 1:47 - 1:50
  כדי שתוכלו להרים את הפריטים
  שתצטרכו לטובת המסע שלכם.
 • 1:50 - 1:56
  רק הסוכן יכול למקם ולשבור בלוקים,
  ורק אתם יכולים לאסוף פריטים.
 • 1:56 - 2:01
  המסך שלכם מחולק לשלושה חלקים עיקריים.
  משמאל - מיינקראפט.
 • 2:01 - 2:06
  בחלק האמצעי יש ארגז כלים
  עם פקודות שהסוכן יכול להבין.
 • 2:06 - 2:08
  ומימין נמצאת סביבת העבודה.
 • 2:08 - 2:12
  שם אתם עורמים את הפקודות כדי לבנות
  את התוכנית שלכם ולשלוט בסוכן.
 • 2:12 - 2:16
  הסוכן יכול ללכת, לפנות
  ולהפעיל משטחי לחיצה.
 • 2:16 - 2:20
  הוא גם יכול להרוס בלוקים ולמקם אותם.
 • 2:20 - 2:25
  כשהוא ממקם את הבלוקים, כמו למשל המסילות
  הללו של עגלת המכרה, הוא שם אותם מתחתיו.
 • 2:25 - 2:29
  אם תשכחו מה לעשות,
  ההוראות לכל שלב נמצאות למעלה.
 • 2:29 - 2:34
  אם אתם רוצים לנסות שוב, אתם יכולים ללחוץ
  על כפתור ה"אפס" הכחול כדי לאפס הכול
 • 2:34 - 2:35
  ולהשיב אותו לקדמותו.
 • 2:35 - 2:40
  אם אתם צריכים למחוק בלוק של קוד,
  גררו אותו מסביבת העבודה שלכם לארגז הכלים.
 • 2:40 - 2:42
  זכרו ללחוץ על "הרץ" כדי לגרום לסוכן לזוז.
 • 2:42 - 2:45
  אוקיי, נסו בעצמכם את השלבים הראשונים.
 • 2:45 - 2:45
  בהצלחה!
Title:
שעת הקוד: מיינקראפט - המסע של הירו
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
02:52

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions