< Return to Video

Kako klimatske promene mogu umanjiti hranljivu vrednost hrane koju jedemo

 • 0:02 - 0:07
  Jogi Bera, američki igrač bejzbola
  i filozof, rekao je:
 • 0:07 - 0:10
  „Ako ne znamo kuda idemo,
  možda tamo nećemo stići.“
 • 0:12 - 0:16
  Prikupljanje naučnog znanja
  nam daje bolji uvid
 • 0:16 - 0:21
  i jasniju sliku o tome kako bi izgledala
  naša budućnost dok se klima menja
 • 0:21 - 0:23
  i šta to može značiti za naše zdravlje.
 • 0:24 - 0:27
  Ovde sam da pričam u vezi s tim,
 • 0:27 - 0:32
  o tome kako gasovi staklene bašte
  nastali sagorevanjem fosilnih goriva
 • 0:32 - 0:36
  smanjuju hranljivu vrednost
  hrane koju jedemo.
 • 0:37 - 0:39
  Počnimo od piramide ishrane.
 • 0:39 - 0:41
  Svima vam je poznata piramida ishrane.
 • 0:41 - 0:44
  Svi treba da se zdravo hranimo.
 • 0:44 - 0:45
  Moramo da unosimo proteine,
 • 0:45 - 0:47
  mikronutrijente,
 • 0:47 - 0:48
  vitamine.
 • 0:48 - 0:51
  Ovo je jedan način razmišljanja o tome
 • 0:51 - 0:54
  kako da se postaramo da dobijemo
  šta nam je potrebno svakog dana
 • 0:54 - 0:56
  da rastemo i razvijamo se.
 • 0:56 - 0:59
  Ne hranimo se samo iz potrebe,
 • 0:59 - 1:01
  već i uživamo u tome.
 • 1:01 - 1:04
  Hleb, pasta, pica -
 • 1:04 - 1:08
  postoji toliko vrsta hrane
  koje su od kulturološke važnosti.
 • 1:08 - 1:09
  Uživamo da ih jedemo.
 • 1:10 - 1:12
  Važne su za našu ishranu,
 • 1:13 - 1:15
  ali i za našu kulturu.
 • 1:16 - 1:21
  Nivo ugljen-dioksida raste
  od početka industrijske revolucije,
 • 1:21 - 1:27
  od 280 milionitih delova do 410,
  koliko ih ima danas,
 • 1:27 - 1:29
  i nastavlja da raste.
 • 1:29 - 1:33
  Ugljenik potreban biljkama da rastu
  dolazi od ovog ugljen-dioksida.
 • 1:33 - 1:35
  On dolazi do biljke,
 • 1:35 - 1:38
  raspada se na samo ugljenik,
 • 1:38 - 1:40
  a biljke ga koriste za rast.
 • 1:41 - 1:43
  Takođe su im potrebne
  hranljive materije iz zemljišta.
 • 1:44 - 1:48
  Dakle, ugljen-dioksid je hrana za biljke.
 • 1:49 - 1:54
  Trebalo bi da su ovo dobre vesti,
  da koncentracija ugljen-dioksida raste,
 • 1:54 - 1:57
  čime se obezbeđuje hrana širom sveta
 • 1:57 - 2:01
  i pruža mogućnost ljudima
  da imaju dovoljno hrane svakog dana.
 • 2:01 - 2:07
  Oko 820 miliona ljudi na svetu
  nema dovoljno hrane svakog dana.
 • 2:07 - 2:11
  Postoji mnogo zapisa
  o tome kako će viši nivo ugljen-dioksida
 • 2:11 - 2:13
  pomoći u obezbeđivanju hrane.
 • 2:14 - 2:19
  Potrebno je da ubrzamo napredak
  u produktivnosti u poljoprivredi
 • 2:19 - 2:23
  kako bi se nahranilo 9 do 10 milijardi
  ljudi, koliko će ih biti 2050. godine,
 • 2:23 - 2:26
  i kako bi se postigli
  ciljevi održivog razvoja,
 • 2:26 - 2:28
  naročito cilj broj 2,
 • 2:28 - 2:31
  koji se tiče problema obezbeđivanja hrane,
 • 2:31 - 2:32
  poboljšanja ishrane,
 • 2:33 - 2:36
  povećanja dostupnosti hrane
  koja je potrebna svima.
 • 2:36 - 2:41
  Znamo da klimatske promene utiču
  na produktivnost u poljoprivredi.
 • 2:41 - 2:43
  Temperatura Zemlje je viša za 1 stepen
 • 2:43 - 2:46
  u odnosu na preindustrijsko doba.
 • 2:46 - 2:50
  Ovime se menjaju lokalne temperature
  i količine padavina,
 • 2:50 - 2:54
  što utiče na produktivnost u poljoprivredi
 • 2:54 - 2:56
  u mnogim delovima sveta.
 • 2:56 - 3:00
  A ne radi se samo o lokalnim promenama
  u temperaturi i padavinama,
 • 3:00 - 3:02
  već i o ekstremnim slučajevima.
 • 3:02 - 3:05
  Esktremni su u vidu
  toplotnih talasa, poplava i suša,
 • 3:05 - 3:09
  a koji umnogome utiču na produktivnost.
 • 3:11 - 3:13
  I taj ugljen-dioksid,
 • 3:13 - 3:16
  osim što pomaže biljkama da rastu,
 • 3:16 - 3:19
  takođe ima druge posledice po biljke,
 • 3:19 - 3:22
  a to je da one, kada dobijaju
  više ugljen-dioksida,
 • 3:22 - 3:26
  povećavaju sintezu
  ugljenih hidrata, šećera i skroba,
 • 3:26 - 3:31
  a smanjuju koncentraciju proteina
  i vrlo bitnih hranljivih materija.
 • 3:31 - 3:38
  Ovo je vrlo važno za naš dalji plan
  u vezi sa obezbeđivanjem hrane.
 • 3:39 - 3:42
  Pre par večeri povela se priča
  o klimatskim promenama,
 • 3:42 - 3:46
  i neko je rekao da je optimista 5/7:
 • 3:46 - 3:49
  optimista 5 dana u nedelji,
 • 3:49 - 3:52
  a ovo je tema za preostala dva dana.
 • 3:53 - 3:55
  Kada se radi o mikronutrijentima,
 • 3:55 - 4:00
  skoro na sve njih utiče povećana
  koncentracija ugljen-dioksida.
 • 4:00 - 4:02
  Posebno na gvožđe i cink.
 • 4:02 - 4:06
  Kada nemate dovoljno gvožđa,
  može se razviti anemija.
 • 4:06 - 4:09
  Dovodi se u vezu sa umorom,
  teškoćama u disanju,
 • 4:09 - 4:13
  kao i nekim ozbiljnijim posledicama.
 • 4:13 - 4:14
  Kada nemate dovoljno cinka,
 • 4:14 - 4:17
  možete da izgubite apetit.
 • 4:17 - 4:19
  Ovo je vrlo ozbiljan problem širom sveta.
 • 4:19 - 4:22
  Oko milijardu ljudi na svetu
  ima nedostatak cinka.
 • 4:22 - 4:25
  Veoma je važan za zdravlje majke i deteta.
 • 4:25 - 4:27
  Utiče na razvoj.
 • 4:28 - 4:32
  Vitamini B su vrlo bitni iz mnogo razloga.
 • 4:32 - 4:35
  Oni pretvaraju hranu
  koju jedemo u energiju.
 • 4:35 - 4:36
  Važni su za funkcije
 • 4:36 - 4:40
  mnogih fizioloških aktivnosti
  u našim organizmima.
 • 4:40 - 4:43
  A kada biljka ima više ugljenika,
 • 4:43 - 4:44
  imamo manje azota
 • 4:44 - 4:47
  i manje vitamina B.
 • 4:47 - 4:48
  I ne utiče samo na nas.
 • 4:48 - 4:50
  Utiče i na stoku
 • 4:50 - 4:54
  jer kvalitet stočne hrane opada.
 • 4:54 - 4:57
  Zapravo, ovo utiče na svakog
  ko konzumira biljnu hranu.
 • 4:57 - 5:01
  Uzmimo naše ljubimce
  mačke i pse, na primer.
 • 5:01 - 5:05
  Ako bacimo pogled
  na etiketu njihove hrane,
 • 5:05 - 5:09
  videćemo da u njoj postoji
  velika količina žitarica.
 • 5:09 - 5:11
  Stoga ovo utiče na sve.
 • 5:11 - 5:14
  Kako znamo da je ovo problem?
 • 5:14 - 5:16
  Znamo na osnovu terenskih istraživanja
 • 5:16 - 5:19
  i eksperimentalnih studija
  u laboratorijama.
 • 5:19 - 5:20
  U terenskim istraživanjima -
 • 5:20 - 5:25
  a fokusiraću se prvenstveno
  na pšenicu i pirinač -
 • 5:25 - 5:27
  postoje polja, recimo, pirinča,
 • 5:27 - 5:29
  koja su izdeljena na različite parcele.
 • 5:30 - 5:33
  Parcele su sve iste:
 • 5:33 - 5:34
  zemljište je isto,
 • 5:34 - 5:36
  količina padavina je ista –
 • 5:36 - 5:38
  sve je isto.
 • 5:38 - 5:43
  Osim što iznad nekih parcela
  ima više ugljen-dioksida.
 • 5:43 - 5:45
  Tako možete uporediti
 • 5:45 - 5:48
  situaciju u uslovima danas
 • 5:48 - 5:53
  i onu u uslovima sa više ugljen-dioksida
  kasnije tokom ovog veka.
 • 5:53 - 5:56
  Bila sam deo jedne od nekoliko studija
  koje se ovim bave.
 • 5:56 - 6:01
  Istraživali smo 18 zasada
  pirinča u Kini i Japanu
 • 6:01 - 6:04
  i gajili ih u uslovima
  koje biste očekivali
 • 6:04 - 6:05
  kasnije u ovom veku.
 • 6:07 - 6:09
  Kada pogledate rezultate,
 • 6:09 - 6:12
  beli stubac označava uslove danas,
 • 6:12 - 6:17
  a crveni uslove kasnije u ovom veku.
 • 6:17 - 6:21
  Nivo proteina se smanjuje za oko 10%,
 • 6:21 - 6:25
  gvožđa oko 8%, cinka oko 5%.
 • 6:25 - 6:28
  To ne zvuči kao prevelika promena,
 • 6:28 - 6:32
  ali ako pomislite na ljude
  koji žive u siromaštvu u svakoj zemlji
 • 6:32 - 6:34
  i prvenstveno jedu skrob,
 • 6:34 - 6:37
  onda će ovo dovesti ljude
  koji se nalaze na samoj ivici
 • 6:37 - 6:40
  do toga da pređu tu ivicu
  u ozbiljan nedostatak,
 • 6:40 - 6:42
  što će izazvati
  razne zdravstvene probleme.
 • 6:42 - 6:46
  Situacija je malo drastičnija
  za vitamin B.
 • 6:46 - 6:50
  Ako pogledate vitamine B1 i B2,
 • 6:50 - 6:52
  videćete pad od oko 17%.
 • 6:52 - 6:58
  Pantotenska kiselina, vitamin B5,
  beleži pad od oko 13%.
 • 6:58 - 7:01
  Nivo folata se smanjuje za oko 30%.
 • 7:01 - 7:05
  Ove cifre predstavljaju prosečne vrednosti
  raznih eksperimenata.
 • 7:05 - 7:09
  Folat je od velikog značaja
  za razvoj dece.
 • 7:09 - 7:11
  Kod trudnica koje ne dobijaju
  dovoljno folata
 • 7:11 - 7:15
  postoji veći rizik da bebe
  budu rođene sa nekim defektom.
 • 7:15 - 7:20
  Ovo su vrlo ozbiljne potencijalne
  posledice po naše zdravlje
 • 7:20 - 7:22
  ako nivo ugljen-dioksida nastavi da raste.
 • 7:24 - 7:25
  U drugom primeru,
 • 7:25 - 7:29
  koji su modelovali Kris Vejant
  i njegove kolege,
 • 7:29 - 7:34
  vidimo povezanost povišenog nivoa CO2
  i smanjenog nivoa gvožđa i cinka -
 • 7:34 - 7:36
  a proučavali su samo gvožđe i cink -
 • 7:36 - 7:38
  sa raznim zdravstvenim ishodima.
 • 7:38 - 7:42
  Uzimali su u obzir malariju,
  dijarejske bolesti, upalu pluća,
 • 7:42 - 7:44
  anemiju usled nedostatka gvožđa,
 • 7:44 - 7:48
  i razmatrali moguće posledice
  u 2050. godini.
 • 7:48 - 7:50
  Tamnija boja
 • 7:50 - 7:52
  označava veće posledice.
 • 7:52 - 7:55
  Možete da vidite veliki uticaj
 • 7:55 - 7:58
  u Aziji i Africi,
 • 7:58 - 8:01
  ali obratite pažnju
  na to da i zemlje poput SAD-a
 • 8:01 - 8:02
  i zemalja Evrope
 • 8:02 - 8:04
  mogu biti pogođene.
 • 8:05 - 8:09
  Procenjuje se da bi oko 125 miliona ljudi
  moglo biti pogođeno.
 • 8:10 - 8:14
  Takođe su prikazali
  najefikasnije moguće intervencije
 • 8:14 - 8:19
  i došli do zaključka da treba smanjiti
  emisiju gasova staklene bašte:
 • 8:19 - 8:22
  smanjiti emisiju gasova
  do polovine ovog veka
 • 8:22 - 8:26
  kako ne bismo brinuli toliko
  o ovim posledicama kasnije.
 • 8:29 - 8:31
  Ovi eksperimenti i prikazi
 • 8:31 - 8:34
  nisu uzeli u obzir same klimatske promene.
 • 8:34 - 8:37
  Fokusirali su se isključivo
  na ugljen-dioksid.
 • 8:37 - 8:40
  Stoga, kada uzmete sve u obzir,
 • 8:40 - 8:43
  očekuje se da je ovaj uticaj mnogo veći
  od ovoga što vam pričam.
 • 8:44 - 8:47
  Volela bih da mogu da vam kažem sada
 • 8:47 - 8:52
  koliko je hrana koju ste jeli za doručak
  i ona koju ćete jesti za ručak
 • 8:52 - 8:55
  drugačija od hrane koju su vaši preci jeli
 • 8:55 - 8:57
  u pogledu kvaliteta hranljivosti.
 • 8:58 - 8:59
  Ali ne mogu.
 • 8:59 - 9:02
  Nema istraživanja o tome.
 • 9:02 - 9:05
  Volela bih da vam kažem
  koliko na pitanje obezbeđenosti hrane
 • 9:05 - 9:07
  utiču ove promene.
 • 9:08 - 9:09
  Ali ne mogu.
 • 9:09 - 9:11
  Nema istraživanja ni o tome.
 • 9:12 - 9:16
  Treba znati dosta o ovom problemu,
 • 9:16 - 9:20
  uključujući moguća rešenja.
 • 9:20 - 9:23
  Ne znamo tačno koja rešenja postoje,
 • 9:23 - 9:25
  ali imamo dosta opcija.
 • 9:26 - 9:28
  Imamo napredak u tehnologiji.
 • 9:28 - 9:31
  Imamo uzgoj biljaka.
  Imamo biofortifikaciju.
 • 9:31 - 9:33
  Zemljišta mogu biti od pomoći.
 • 9:33 - 9:36
  I naravno, bilo bi vrlo korisno da znamo
 • 9:36 - 9:40
  kako ove promene mogu da utiču
  na budućnost našeg zdravlja
 • 9:40 - 9:43
  i zdravlja naše dece i unuka.
 • 9:44 - 9:46
  A za takve investicije je potrebno vreme.
 • 9:47 - 9:50
  Biće potrebno dosta vremena
  da se pozabavimo svim ovim pitanjima.
 • 9:51 - 9:55
  Ne postoji nijedan državni entitet
  ili poslovna organizacija
 • 9:55 - 9:57
  koja finansira istraživanje ovoga.
 • 9:58 - 10:03
  Hitno su nam potrebne investicije
  kako bismo stvarno znali kako dalje.
 • 10:04 - 10:07
  U međuvremenu, ono što možemo
 • 10:07 - 10:13
  je da osiguramo da svim ljudima
  bude dostupna potpuna ishrana,
 • 10:13 - 10:17
  ne samo onima iz bogatijih krajeva sveta,
  već svima na planeti.
 • 10:18 - 10:22
  Takođe moramo da pojedinačno i kolektivno
  smanjimo emisije gasova staklene bašte
 • 10:22 - 10:26
  kako bismo smanjili izazove
  koji nas čekaju kasnije.
 • 10:28 - 10:33
  Kaže se ako mislite da je obrazovanje
  skupo, probajte sa neznanjem.
 • 10:34 - 10:35
  Ali nemojmo to.
 • 10:36 - 10:39
  Hajde da uložimo u sebe,
 • 10:39 - 10:40
  u našu decu
 • 10:40 - 10:41
  i u našu planetu.
 • 10:41 - 10:43
  Hvala.
 • 10:43 - 10:47
  (Aplauz)
Title:
Kako klimatske promene mogu umanjiti hranljivu vrednost hrane koju jedemo
Speaker:
Kristi Ebi (Kristie Ebi)
Description:

Povećanje nivoa ugljenika u atmosferi može da ubrza rast biljaka, ali postoji i druga skrivena posledica: oni oduzimaju biljkama hranljive materije i vitamine koji su nam potrebni za život. U govoru o obezbeđivanju hrane na globalnom nivou, epidemiolog Kristi Ebi istražuje potencijalno velike zdravstvene posledice ove sve veće krize u našoj ishrani, i istražuje korake koje možemo preduzeti kako bismo svim ljudima obezbedili pristup bezbednoj, zdravoj hrani.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:00

Serbian subtitles

Revisions