< Return to Video

چگونه تغییرات آب و هوایی میتواند باعث کاهش عناصر مغذی در غذایی ما شود

 • 0:02 - 0:07
  یوگی برا، بازیکن بیسبال آمریکا
  و اندیشمند، می گوید،
 • 0:07 - 0:10
  «اگر ندانیم به کجا می رویم،
  ممکن است به آنجا نرسیم».
 • 0:12 - 0:16
  گردآوری اطلاعات علمی دید
  وسیعتری به ما می دهد،
 • 0:16 - 0:21
  نگاهی روشنتر در مورد آینده با
  توجه به تغییرات اقلیمی
 • 0:21 - 0:23
  و اینکه مفهوم آن در مورد سلامت ما چیست.
 • 0:24 - 0:27
  من در این جا در مورد
  یکی از وجوه آن صحبت خواهم کرد،
 • 0:27 - 0:32
  اینکه چگونه انتشار گازهای
  گلخانه ای ناشی از مصرف سوخت های فسیلی،
 • 0:32 - 0:36
  ارزش کیفی مواد غذائی ما را کاهش می دهد.
 • 0:37 - 0:39
  با هرم مواد غذائی شروع می کنیم.
 • 0:39 - 0:41
  با هرم مواد غذائی آشنا هستید.
 • 0:41 - 0:44
  همه ما لازم است یک رژیم غذائی
  متعادل داشته باشیم.
 • 0:44 - 0:45
  نیاز به پروتئین داریم،
 • 0:45 - 0:47
  نیاز به عناصر شیمیائی مغذی داریم،
 • 0:47 - 0:48
  نیاز به ویتامین داریم.
 • 0:48 - 0:51
  و لذا این چیزی است که باید در
  مورد آن فکر کنیم
 • 0:51 - 0:54
  که چگونه مطمئن باشیم همه عناصری
  را که روزانه نیاز داریم بگیریم
 • 0:54 - 0:56
  تا رشد کنیم و شکوفا شویم.
 • 0:56 - 0:59
  اما خوردن ما فقط به خاطر نیاز نیست.
 • 0:59 - 1:01
  ما از خوردن لذت هم می بریم.
 • 1:01 - 1:04
  نان، پاستا، پیتزا---
 • 1:04 - 1:05
  طیف وسیعی از غذاها
  اهمیت فرهنگی دارند.
 • 1:08 - 1:09
  از خوردن ان لذت می بریم.
 • 1:10 - 1:12
  پس آنها در رژیم غذایی ما مهم هستند،
 • 1:13 - 1:16
  بلکه برای فرهنگ ما هم مهم هستند.
 • 1:16 - 1:21
  دی اکسید کربن بعد از انقلاب صنعتی
  رو به افزایش گذاشت،
 • 1:21 - 1:26
  افرایش از حدود ۲۸۰ واحد در میلیون به
  بیش از ۴۱۰ در عصر حاضر،
 • 1:27 - 1:29
  و این افزایش کماکان ادامه دارد.
 • 1:29 - 1:33
  کربن مورد نیاز گیاهان برای رشد از
  این دی اکسید کربن می آید.
 • 1:33 - 1:35
  آنها جذب گیاه می شوند،
 • 1:35 - 1:38
  گیاهان آن را شکسته
  و به خود کربن تجزیه می کنند،
 • 1:38 - 1:40
  و از آن برای رشد
  استفاده می کنند.
 • 1:41 - 1:43
  گیاهان همچنین به مواد غذائی
  از خاک نیز نیاز دارند.
 • 1:44 - 1:48
  و بله، دی اکسید کربن
  خوراک گیاهان است.
 • 1:49 - 1:54
  و افزایش غلظت دی اکسید کربن را،
  بایستی به عنوان خبری خوب،
 • 1:54 - 1:57
  برای امنیت غذایی سراسر دنیا تلقی کرد،
 • 1:57 - 2:01
  که تضمین می کند مردم روزانه
  غذای کافی در دسترس دارند.
 • 2:01 - 2:07
  روزانه حدود ۸۲۰ میلیون نفر در دنیا
  غذای کافی برای خوردن ندارند.
 • 2:07 - 2:11
  مطالب زیادی نوشته شده در مورد اینکه
  چگونه بالا بودن دی اکسید کربن
 • 2:11 - 2:13
  به مشکل امنیت غذائی ما کمک می کند.
 • 2:14 - 2:19
  ما بایستی پیشرفت خود را درمیزان بهره وری
  کشاورزی سرعت ببخشیم
 • 2:19 - 2:23
  برای تغذیه ۹ تا ۱۰ میلیارد
  جمعیت دنیا در سال ۲۰۵۰
 • 2:23 - 2:26
  و به اهداف توسعه پایدار برسیم،
 • 2:26 - 2:28
  به ویژه هدف شماره ۲،
 • 2:28 - 2:31
  که کاهش عدم امنیت غذایی است،
 • 2:31 - 2:32
  وافزایش مواد غذایی،
 • 2:33 - 2:36
  وافزایش دسترسی همه انسانها
  به مواد غذایی مورد نیاز.
 • 2:36 - 2:41
  ما می دانیم که تغییرات اقلیمی بهره وری
  کشاورزی راتحت تاثیر قرار می دهد.
 • 2:41 - 2:43
  کره زمین حدود یک درجه سانتیگراد
  گرمتر شده است
 • 2:43 - 2:46
  در مقایسه با دوره ماقبل صنعتی.
 • 2:46 - 2:50
  این امر درجه حرارت منطقه ای و
  الگوهای بارش را تغییر می دهد،
 • 2:50 - 2:54
  و پیامدهایی روی بهره وری کشاورزی
 • 2:54 - 2:56
  بسیاری از نقاط دنیا دارد.
 • 2:56 - 3:00
  و این فقط تغییرات منطقه ای در درجه حرارت
  و میزان بارش نیست،
 • 3:00 - 3:01
  خیلی بیش از اینهاست.
 • 3:02 - 3:05
  بالاترین حد درزمینه طولانی شدن دوره گرما،
  سیلابها و خشکسالیها
 • 3:05 - 3:09
  که به شکل قابل توجهی روی
  بازدهی اثر می گذارند.
 • 3:11 - 3:13
  و دی اکسید کربن،
 • 3:13 - 3:16
  جز این که باعث رشد گیاهان میگردد،
 • 3:16 - 3:19
  تبعات دیگری هم دارد،
 • 3:19 - 3:22
  گیاهان زمانی که بیش از میزان
  لازم دی اکسید کرین جذب می کنند،
 • 3:22 - 3:26
  سنتز در هیدروکربناتها، قندها و
  مواد نشاسته ای افزایش می یابد،
 • 3:26 - 3:31
  و آنها غلظت پروتئین و مواد مغذی حیاتی
  را کاهش می دهند.
 • 3:31 - 3:38
  و این بسیار مهم است که ما چگونه درمورد
  آینده امنیت مواد غذایی فکر می کنیم.
 • 3:39 - 3:42
  چند شب پیش در میز گردی در
  مورد تغییرات اقلیمی،
 • 3:42 - 3:46
  شخصی اشاره کرد که آنها
  خوشبین پنج-هفتمی هستند:
 • 3:46 - 3:49
  یعنی آنها پنج روز هفته خوشبین هستند،
 • 3:49 - 3:52
  و این موضوع بحث دو روز دیگر هفته می باشد.
 • 3:53 - 3:55
  وقتی درباره ریزمغذی ها
  فکر می کنیم،
 • 3:55 - 4:00
  تقریبا همه آنها تحت تاثیر غلظت
  بالای دی اکسیدکربن قرار دارند.
 • 4:00 - 4:02
  به ویژه دو عنصر آهن و روی.
 • 4:02 - 4:06
  زمانی که آهن کافی به بدن شما نرسد شما
  دچار کم خونی ناشی از فقر آهن می شوید.
 • 4:06 - 4:09
  که خستگی و تنگی نفس را به همراه دارد
 • 4:09 - 4:13
  و هم چنین پاره ای عواقب جدی دیگر.
 • 4:13 - 4:14
  زمانی که با کمبود روی مواجه شوید،
 • 4:14 - 4:17
  دچار بی اشتهایی می شوید.
 • 4:17 - 4:19
  این مسئله قابل توجهی در سطح دنیاست.
 • 4:19 - 4:22
  قریب یک میلیارد نفر انسان
  دچار فقر روی هستند.
 • 4:22 - 4:25
  این مسئله مهمی برای سلامت
  مادر و بچه می باشد.
 • 4:25 - 4:27
  این پدیده روی رشد اثر می گذارد.
 • 4:28 - 4:32
  ویتامینهای گروه B به دلایل
  زیادی حیاتی می باشند.
 • 4:32 - 4:35
  در تبدیل مواد غذائی به انرژی موثرند.
 • 4:35 - 4:36
  (این مسئله) بسیار مهمی درعملکرد
 • 4:36 - 4:40
  بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیک بدن ما.
 • 4:40 - 4:43
  و زمانی که شما مقدار بیشتری کربن در گیاه
  داشته باشید،
 • 4:43 - 4:44
  نیتروژن کمتری خواهید داشت،
 • 4:44 - 4:46
  ویتامینهای B کم تری خواهید داشت.
 • 4:47 - 4:48
  و این فقط ما نیستیم.
 • 4:48 - 4:50
  چهارپایان هم تحت تاثیرقرار دارند
 • 4:50 - 4:54
  جون کیفیت علوفه آنها کاهش می یابد.
 • 4:54 - 4:57
  در واقعا این پدیده روی همه مصرف کنندگان
  مواد گیاهی اثر خواهد گذاشت.
 • 4:57 - 5:01
  به عنوان مثال به سگ و گربه خانگی
  هم بایستی توجه نمود.
 • 5:01 - 5:05
  اگر شما به برچسب مواد غذایی
  اکثر غذاهای سگ و گربه نگاه کنید،
 • 5:05 - 5:09
  حاوی مقدار قابل توجهی غلات هستند.
 • 5:09 - 5:11
  لذا این موضوع روی همه اثر می گذارد.
 • 5:11 - 5:14
  ما چگونه متوجه شدیم که این یک مشکل است؟
 • 5:14 - 5:16
  ما از بررسی میدانی به این نتیجه رسیدیم،
 • 5:16 - 5:19
  و ما از مطالعات آزمایشگاهی
  هم همین نتیجه را گرفته ایم.
 • 5:19 - 5:20
  در بررسی میدانی--
 • 5:20 - 5:25
  تاکید من عمدتا بر گندم و برنج است--
 • 5:25 - 5:27
  به عنوان مثال مزرعه برنج
 • 5:27 - 5:29
  که به بخش های مختلف تقسیم شده است.
 • 5:30 - 5:33
  و همه قطعات مشابه هم می باشند:
 • 5:33 - 5:34
  خاک آنها مثل هم،
 • 5:34 - 5:36
  بارندگی مشابه--
 • 5:36 - 5:38
  همه شرائط یکسان است.
 • 5:38 - 5:42
  به استثنای اینکه بر روی بخشی
  از آنها دی اکسید کربن می وزد.
 • 5:43 - 5:45
  لذا شما می توانید
 • 5:45 - 5:48
  شرایط امروز را
 • 5:48 - 5:53
  با شرایط تحت دی اکسید کربن
  در ادامه این قرن مقایسه کنید.
 • 5:53 - 5:56
  من در یکی از بررسی های انجام شده در این
  زمینه حضور داشتم.
 • 5:56 - 6:01
  ما ۱۸ خط تولید برنج درچین و ژاپن
  را تحت مطالعه قرار دادیم
 • 6:01 - 6:04
  و آنها را تحت شرایطی رشد
  دادیم که انتظار می رود
 • 6:04 - 6:05
  در آینده این قرن اتفاق بیفتد.
 • 6:07 - 6:09
  و وقتی ما نتایج را بررسی کردیم،
 • 6:09 - 6:12
  ستون سفید مبین شرایط امروزه است،
 • 6:12 - 6:16
  و ستون قرمز شرایط
  آینده را در این قرن نشان می دهد.
 • 6:17 - 6:21
  پروتئین حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد،
 • 6:21 - 6:25
  آهن حدود هشت در صد،
  روی حدود پنج درصد.
 • 6:25 - 6:28
  این نمودار تغییرات
  بزرگی را نشان نمی دهند،
 • 6:28 - 6:32
  اما وقتی به قشر تهیدست
  کشورهای مختلف فکر می کنید،
 • 6:32 - 6:34
  که نشاسته غذای اصلی آنان است،
 • 6:34 - 6:37
  واین تغذیه، افرادی را که روی مرز
  قرار گرفته اند
 • 6:37 - 6:40
  به سوی کمبود آشکار
  سوق می دهد،
 • 6:40 - 6:42
  که عامل ایجاد انواع مشکلات برای
  سلامتی می باشد.
 • 6:42 - 6:46
  وضعیت در مورد ویتامین های B
  چشمگیرتر است.
 • 6:46 - 6:50
  وقتی شما به ویتامین B1 و
  ویتامین B2 نگاه می کنید،
 • 6:50 - 6:52
  کاهش حدود ۱۷ درصدی می بینید.
 • 6:52 - 6:58
  اسید پانتوتنیک یا ویتامین B5,
  حدود ۱۳ در صد کاهش نشان می دهد.
 • 6:58 - 7:01
  فولات حدود ۳۰ در صد کاهش.
 • 7:01 - 7:05
  و اینها میانگین هایی از آزمایشهای
  مختلفی که انجام شده بود هستند.
 • 7:05 - 7:09
  فولات برای رشد کودکان حیاتی است.
 • 7:09 - 7:11
  زنان باردار که به میزان کافی فولات نگیرند،
 • 7:11 - 7:14
  ریسک بالاتری برای داشتن فرزندی
  با نواقص مادرزادی دارند.
 • 7:15 - 7:20
  اینها عواقب خیلی جدی
  برای سلامت ما می باشند
 • 7:20 - 7:22
  در حالی که میزان دی اکسید کرین
  در حال افزایش است.
 • 7:24 - 7:25
  درمثال دیگر،
 • 7:25 - 7:29
  کار مدل سازی است که توسط کریس ویانت
  و همکارانش انجام گرفت،
 • 7:29 - 7:34
  نگاهی به این زنجیره از مقدار
  بالای CO2 تا مقدار کم آهن و روی--
 • 7:34 - 7:36
  و آنها فقط آهن و روی را در نظر داشتند--
 • 7:36 - 7:38
  تا نتایج مختلف سلامتی.
 • 7:38 - 7:42
  بررسی آنها در مورد مالاریا،
  بیماری اسهال و ذات الریه
 • 7:42 - 7:44
  وکم خونی ناشی از فقر آهن بود،
 • 7:44 - 7:48
  و اینکه چه عواقبی در ۲۰۵۰ خواهد داشت.
 • 7:48 - 7:50
  و مناطق با رنگ های تیره تر،
 • 7:50 - 7:52
  عواقب شدیدتر است.
 • 7:52 - 7:55
  می توانید ببینید که بیشترین تاثیر
 • 7:55 - 7:58
  در آسیا و آفریقا است،
 • 7:58 - 8:01
  البته توجه داشته باشید که کشورهایی
  مثل ایالات متحده
 • 8:01 - 8:02
  و کشورهای اروپایی،
 • 8:02 - 8:04
  نیز ساکنین آنها تحت تاثیر می باشند.
 • 8:05 - 8:09
  برآورد آنها این بود که عواقب این مسئله
  دامن حدود ۱۲۵ میلیون نفر را خواهد گرفت.
 • 8:10 - 8:14
  آن ها حتی این که چه عاملی بیشترین تاثیر
  مثبت را دارد مدل سازی کردند،
 • 8:14 - 8:19
  و نتیجه آنها کاهش گازهای گلخانه ای بود:
 • 8:19 - 8:22
  با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
  تا اواسط قرن
 • 8:22 - 8:25
  این نگرانی از پیامدهای مطرح شده را
 • 8:25 - 8:27
  در ادامه قرن کاهش می دهد.
 • 8:29 - 8:31
  این آزمایشها و بررسیها
  روی مدل
 • 8:31 - 8:34
  خود تغییرات اقلیمی را در نظر
  نگرفته اند.
 • 8:34 - 8:37
  آنها بررسی خود را روی فقط روی عنصر
  دی اکسید کربن متمرکز کردند.
 • 8:38 - 8:40
  لذا وقتی هر دو را با هم در نظر بگیرید،
 • 8:40 - 8:43
  به نظر میرسد که تاثیرش به مراتب بیشتر
  از آنچه که من گفتم باشد.
 • 8:44 - 8:47
  خیلی دوست داشتم همین الان می توانستم
  به شما بگویم
 • 8:47 - 8:52
  صبحانه ای که امروز مصرف کردید و
  ناهاری را که خواهید داشت،
 • 8:52 - 8:55
  چقدر نسبت به صبحانه
  و نهار اجداد ما تفاوت پیدا کرده
 • 8:55 - 8:57
  از نظر کیفیت مواد غذایی.
 • 8:58 - 8:59
  ولی نمی توانم.
 • 8:59 - 9:02
  هیچ پژوهشی دراین مورد نداریم.
 • 9:02 - 9:05
  خیلی دوست داشتم که به شما بگویم
  عدم امنیت غذایی حاضر تا چه حد
 • 9:05 - 9:07
  ناشی از این تغییرات می باشد.
 • 9:08 - 9:09
  اما نمی توانم.
 • 9:09 - 9:11
  حتی در مورد آن تحقیقاتی هم صورت
  نپذیرفته است.
 • 9:12 - 9:16
  در این زمینه خیلی موارد هست
  که باید دانسته شود،
 • 9:16 - 9:20
  از جمله اینکه راه حلهای احتمالی
  چه می تواند باشد.
 • 9:20 - 9:23
  ما دقیقا نمی دانیم که راه حلها چیست،
 • 9:23 - 9:25
  اما به طیف گسترده ای از
  گزینه ها رسیده ایم.
 • 9:26 - 9:28
  در تکنولوژی به پیشرفتهایی نایل شده ایم.
 • 9:28 - 9:31
  به اصلاح نژاد گیاهان رسیده ایم.
  به تقویت بیولوژیک گیاهان رسیده ایم.
 • 9:31 - 9:33
  خاک می تواند تغییراتی به وجود آورد.
 • 9:33 - 9:36
  و البته خیلی خوب است که بدانید،
 • 9:36 - 9:40
  چگونه این تغییرات می تواند روی
  سلامت ما درآینده تاثیر بگذارد،
 • 9:40 - 9:43
  و سلامت فرزندان ما
  وسلامت نوه های ما.
 • 9:44 - 9:46
  و این سرمایه گذاری ها نیاز به زمان دارد.
 • 9:47 - 9:50
  نیاز به زمان برای طبقه بندی
  همه این موارد دارد.
 • 9:51 - 9:55
  هیچ نهاد ملی و یا گروه تجاری نیست
 • 9:55 - 9:57
  که از این پژوهش ها حمایت مالی کنند.
 • 9:58 - 10:03
  ما به این سرمایه گذاری ها نیازحیاتی
  داریم چون می دانیم به کجا می رویم.
 • 10:04 - 10:07
  در عین حال کاری که می توانیم بکنیم
 • 10:07 - 10:13
  این است که اطمینان حاصل شود همه مردم
  به رژیم غذائی کاملی دسترسی دارند،
 • 10:13 - 10:17
  نه تنها کسانی که در مناطق مرفه دنیا زندگی
  می کنند بلکه در تمام دنیا.
 • 10:18 - 10:22
  هم چنین به صورت انفرادی و گروهی بایستی
  انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم
 • 10:22 - 10:26
  تا چالشهای بعدی این قرن کاهش یابد.
 • 10:28 - 10:33
  گفته شده اگر فکر می کنید درس خواندن
  گران است، جهالت را امتحان کنید.
 • 10:34 - 10:35
  این کار را نکنید.
 • 10:36 - 10:39
  بیایید روی خودمان سرمایه گذاری کنیم،
 • 10:39 - 10:40
  روی فرزندانمان،
 • 10:40 - 10:41
  و روی سیاره مان.
 • 10:41 - 10:43
  متشکرم.
 • 10:43 - 10:47
  (تشویق حضار)
Title:
چگونه تغییرات آب و هوایی میتواند باعث کاهش عناصر مغذی در غذایی ما شود
Speaker:
کریستی ابی
Description:

افزایش سطح کربن در جو می‌تواند باعث رشد سریع گیاهان شود، اما اثر پنهان دیگری وجود دارد: ویتامین و مواد مغذی که ما برای بقا نیاز داریم را می‌گیرد. در این گفتگو در مورد امنیت جهانی غذا، کریستی ابی، اپیدمیولوژیست ، عواقب بالقوه بر سلامتی رو به رشد این بحران را بررسی می‌کند- و قدمهایی که می‌توانیم برای اطمینان از دسترسی همه افراد به مواد غذایی سالم و مطمئن برداریم را بررسی می‌کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:00

Persian subtitles

Revisions Compare revisions