Return to Video

อะเฟร เรมอนด์: สามตำนานเกี่ยวกับการคอรัปชั่น

 • 0:01 - 0:03
  โอเค เช้านี้ผมจะพูดถึง
 • 0:03 - 0:06
  คำถามเรื่องการทุจริต
 • 0:06 - 0:08
  และการทุจริตที่ถูกแปลเป็นนี้นิยามว่า
 • 0:08 - 0:14
  เป็นการละเมิดตำแหน่งของความไว้วางใจ
 • 0:14 - 0:17
  สำหรับผลประโยชน์ ของตนเอง -
  หรือกรณีหัวข้อของเรา
 • 0:17 - 0:20
  เพื่อน ครอบครัว ของคุณ หรือสถาบันทางการเงิน
 • 0:20 - 0:24
  โอเค เพื่อน ครอบครัว และสถาบันทางการเงิน
 • 0:24 - 0:28
  แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจว่า เราเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
 • 0:28 - 0:31
  และเราต้องเข้าใจว่า
 • 0:31 - 0:35
  เราถูกสอนมาผิดๆ และเราต้องยอมรับ
 • 0:35 - 0:36
  เราจะต้องมีความกล้าหาญที่จะยอมรับ
 • 0:36 - 0:39
  เพื่อเริ่มเปลี่ยนวิธีการที่เราจัดการกับมัน
 • 0:39 - 0:42
  ตำนานเรื่องแรกที่เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องที่หนึ่่ง
 • 0:42 - 0:44
  คือว่า ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อาชญากรรม
 • 0:44 - 0:46
  เมื่อเราได้พบปะกันกับเพื่อน และครอบครัว
 • 0:46 - 0:48
  และเราได้พูดคุยอาชญากรรมในประเทศของเรา
 • 0:48 - 0:51
  อาชญากรรมในเบลมอน หรืออาชญากรรมในดีโก
  หรืออาชญากรรมใน มาราเบลล่า
 • 0:51 - 0:53
  ไม่มีใครพูดเกี่ยวกับการทุจริต
 • 0:53 - 0:54
  มันเป็นสัจธรรม
 • 0:54 - 0:57
  เมื่อกรรมาธิการตำรวจมาออกโทรทัศน์
  จะพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรม
 • 0:57 - 0:59
  เขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับความการทุจริต
 • 0:59 - 1:02
  และเรารู้แน่นอนเมื่อรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ
 • 1:02 - 1:05
  พูดเกี่ยวกับอาชญากรรม
  เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการทุจริตเหมือนกัน
 • 1:05 - 1:08
  จุดนี้ ผมว่ามันเป็นอาชญากรรม
 • 1:08 - 1:13
  มันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  เพราะเรากำลังเกี่ยวข้องกับปล้นจี้เงินภาษี
 • 1:13 - 1:16
  การทุจริตภาครัฐและเอกชนคือความจริง
 • 1:16 - 1:17
  ผมจากการที่เป็นคนมาจากภาคเอกชน
 • 1:17 - 1:20
  ผมสามารถบอกคุณว่ามี การทุจริตจำนวนมาก
 • 1:20 - 1:23
  ในภาคเอกชน ที่มีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาล
 • 1:23 - 1:25
  สินบนและ การเปลี่ยนมือ และเกิดขึ้นระบบใต้โต๊ะ
 • 1:25 - 1:28
  มันทั้งหมดนั้ เกิดขึ้นในภาคเอกชน
 • 1:28 - 1:32
  วันนี้ผมมุ่งเน้นไปที่การทุจริตภาครัฐ
 • 1:32 - 1:35
  ซึ่งภาคเอกชนก็มีส่วนร่วม
 • 1:35 - 1:37
  เรื่องเล่า เรื่องที่สองที่จะต้องเข้าใจ
 • 1:37 - 1:39
  เพราะเราจะต้องทำลายเรื่องเล่าเหล่านี้
 • 1:39 - 1:41
  ถอดถอน ทำลาย และพูดแฉ เรื่องพวกนี้
 • 1:41 - 1:43
  เรื่องเล่า เรื่องที่สองที่จะต้องเข้าใจ
 • 1:43 - 1:46
  คือเรื่อง
 • 1:46 - 1:49
  ที่ว่า จริงๆแล้ว การทุจริตเป็นเพียงปัญหาเล็ก ๆ -
 • 1:49 - 1:51
  ถ้ามันเป็นปัญหา ก็เพียงปัญหาเล็ก ๆ
 • 1:51 - 1:55
  ที่ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงเล็กน้อย
  10 หรือ15 เปอร์เซน
 • 1:55 - 1:59
  มันเกิดขึ้นมานานแล้ว และคงจะอยู่อย่างนี้ไปตลอด
 • 1:59 - 2:03
  ไม่มีประโยชน์ที่จะออกกฎหมายใด ๆ
  เพราะเราสามารถทำอะไรกับมันได้แค่เพียงเล็กน้อย
 • 2:03 - 2:05
  และผมต้องการแสดงให้เห็นเรื่องนี้เช่นกัน
 • 2:05 - 2:07
  ที่เป็นแค่เรื่องเล่า อันตรายมากนะครับ
 • 2:07 - 2:09
  มันเป็นความเข้าใจผิดของส่วนรวม
 • 2:09 - 2:12
  และผมต้องการที่จะพูดเล็กน้อย
 • 2:12 - 2:14
  ย้อนไปประมาณ 30 ปี
 • 2:14 - 2:16
  วันนี้เรากำลังออกมาจากตรินิแดด และโตเบโก
 • 2:16 - 2:19
  ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่อุดมไปด้วยทรัพยากร
 • 2:19 - 2:24
  และในต้นช่วง 1970 เราเพิ่มในความมั่งคั่งของประเทศมากขึ้น
 • 2:24 - 2:28
  และความมั่งคั่ง เกิดจากราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
 • 2:28 - 2:31
  เราเรียกเงินตรานั้นว่า ดอลล่าเปโตร
  ธนารักษ์เต็มเปี่ยมไปด้วยเงิน
 • 2:31 - 2:35
  เป็นเรื่องน่าเจ็บใจ เพราะ
 • 2:35 - 2:37
  วันนี้ที่เรากำลังยืนอยู่ ธนาคารกลาง
 • 2:37 - 2:39
  ประวัติศาสตร์นี่เต็มไปด้วย เรื่องน่าเจ็บใจ
 • 2:39 - 2:41
  วันนี้ที่เรากำลังยืนอยู่ ธนาคารกลาง
 • 2:41 - 2:44
  และธนาคารกลางเป็นผู้ต้องรับผิดชอบ
  หลายๆเรื่องที่ผมกำลังจะพูดถึง
 • 2:44 - 2:47
  โอเค เรากำลังพูดถึงความไม่รับผิดชอบใน มติประชาชน
 • 2:47 - 2:50
  เมื่อเรามองข้ามไปอีกฝั่ง
 • 2:50 - 2:52
  อาคารต่อไปคือกระทรวงการคลัง
 • 2:52 - 2:54
  และมีหลายอย่างมากของการเชื่อมโยงกับเราวันนี้
 • 2:54 - 2:57
  ดังนั้นเรากำลังพูดกันอยู่ภายในโบสถ์ของคุณ โอเค
 • 2:57 - 3:02
  (ปรบมือ)
 • 3:02 - 3:04
  สิ่งแรกที่ผมต้องการพูดคุยเกี่ยวกับ
 • 3:04 - 3:08
  เมื่อเงินทั้งหมดนี้ไหลเข้ามาในประเทศของเรา
  ประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา
 • 3:08 - 3:10
  เราได้ตัดสินใจ รัฐบาลขณะนั้นก็ตัดสินใจ
 • 3:10 - 3:12
  กับหลายๆความตกลงระหว่างรัฐบาล
 • 3:12 - 3:14
  ให้พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว
 • 3:14 - 3:16
  และบางโครงการเป็นโครงการใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • 3:16 - 3:19
  เริ่มสร้างขึ้นผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
 • 3:19 - 3:21
  กับประเทศชั้นนำของโลก
 • 3:21 - 3:24
  สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
  และฝรั่งเศสและอื่น ๆ
 • 3:24 - 3:27
  ที่ผมกล่าวว่าแม้อาคารหลังนี้ที่เรากำลังยืนอยู่
  - ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องน่าเจ็บใจ -
 • 3:27 - 3:28
  ตึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ซับซ้อน
 • 3:28 - 3:33
  สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าตึกแฝดคู่
 • 3:33 - 3:36
  มันกลับกลายเป็นความชั่วร้าย สถานการณ์ทั้งหมด
 • 3:36 - 3:38
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รับการแต่งตั้ง
 • 3:38 - 3:42
  และรายงานในปี 1982
  30 ปีที่แล้ว มีการรายงาน -
 • 3:42 - 3:45
  รายงาน บัลล่า - 30 ปีก่อน
 • 3:45 - 3:49
  และทันทีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลถูกระงับ
 • 3:49 - 3:51
  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปรัฐสภา
 • 3:51 - 3:54
  ที่จะกล่าวเสนอ มติงบประมาณ
  และเขากล่าวว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยลืม
 • 3:54 - 3:57
  คำพูดได้ข้าไปอยู่ในที่นี่ ผมเป็นชายหนุ่มในเวลานั้น
 • 3:57 - 3:58
  คำพูตรงเข้าไปอยู่ในหัวใจของผม
 • 3:58 - 4:03
  และเขาบอกว่าในความเป็นจริง -
 • 4:03 - 4:05
  ที่พวกเราจะรับได้หรือเปล่า?
 • 4:05 - 4:07
  นี่คือสิ่งที่เขาบอกเรา
 • 4:07 - 4:11
  เขาบอกเราว่าในความเป็นจริง
 • 4:11 - 4:14
  สองในทุกสามดอลล่าเปโตร ของเรา
 • 4:14 - 4:17
  ที่เราใช้จ่าย เงินภาษีนี้
 • 4:17 - 4:19
  ถูกใช้อย่างเปล่าประโยชน์หรือถูกขโมย
 • 4:19 - 4:23
  ดังนั้น 10 หรือ15 เปอร์เซ็นต์เป็นความเสียหายล้วนๆ
 • 4:23 - 4:25
  ในขณะที่เราพูด มันเป็นเรื่องของเด็ก ๆ ลืมมันไปเถอะ
 • 4:25 - 4:27
  สำหรับเด็กเล็ก ๆ เราเป็นผู้ใหญ่
 • 4:27 - 4:29
  และเรากำลังพยายามที่จะจัดการ
  กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา
 • 4:29 - 4:31
  โอเค นี่คือขนาดของปัญหา
 • 4:31 - 4:34
  โอเค สองในสามของเงินที่ถูกขโมยหรือเสียไป
 • 4:34 - 4:38
  นั่นคือเมื่อ 30 ปีก่อน 1982 ที่ บัลล่า
 • 4:38 - 4:40
  แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 4:40 - 4:42
  ผมไม่อยากที่จะนำความลับที่น่าอาย
 • 4:42 - 4:44
  เพื่อผู้ชมต่างชาติรับรู้ แต่ผมต้องทำ
 • 4:44 - 4:48
  สี่เดือนที่ผ่านมาเราได้รับความเดือดร้อน
  จากความรุนแรงทางรัฐธรรมนูญในประเทศนี้
 • 4:48 - 4:53
  เราเรียกมันว่าความล้มล้มเหลวมาตรา 34
  มาตรา 34 ล้มเหลว
 • 4:53 - 4:55
  บทกฎหมายที่น่าสงสัย
  และผมก็จะพูดตามตรง
 • 4:55 - 4:57
  บทกฏหมายที่น่าสงสัย
 • 4:57 - 4:59
  ถูกร่างผ่านในเวลาที่น่าสงสัย
 • 4:59 - 5:01
  ที่ทำให้ผู้ต้องสงสัยบางคนเป็นอิสระ (หัวเราะ)
 • 5:01 - 5:07
  และมันก็ถูกตั้งขื่อ พวกเขาว่า
 • 5:07 - 5:09
  ผู้ต้องสงสัยสนามบินพิอาโค
 • 5:09 - 5:12
  ผมจะใช้ศัพท์เฉพาะของตัวเองพูดในวันนี้
 • 5:12 - 5:14
  พวกเขาคือ ผู้ต้องสงสัยสนามบินพิอาโค
 • 5:14 - 5:17
  มันเป็นความรุนแรงทางรัฐธรรมนูญขั้นแรก
 • 5:17 - 5:21
  ผมตั้งชื่อว่า สภาบทโรคจิต
 • 5:21 - 5:24
  สถาบันสูงสุดของเราในประเทศของเรา
  ออกนอกลู่นอกทาง
 • 5:24 - 5:26
  เรากำลังต่อกรกับคนโรคจิต
 • 5:26 - 5:27
  ในทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน
 • 5:27 - 5:29
  คุณเข้าใจถึงความรุนแรงของปัญหานี้แล้วใช่มั้ย
 • 5:29 - 5:31
  มีการประท้วงใหญ่ หลายๆท่านในห้องนี้
 • 5:31 - 5:34
  มีส่วนร่วมในการประท้วงในรูปแบบที่แตกต่างกัน
 • 5:34 - 5:37
  สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อสถานทูตอเมริกันร้องเรียน
 • 5:37 - 5:39
  รัฐสภาก็จัดการประชุมอย่างรวดเร็ว
 • 5:39 - 5:41
  และกฎหมายกลับเป็นตรงกันข้าม มันถูกถอน
 • 5:41 - 5:43
  นักกฎหมายใช้คำนี้เลยครับ ถูกถอน
 • 5:43 - 5:46
  แต่ประเด็นก็คือ
 • 5:46 - 5:50
  รัฐสภาไม่รู้ในเนื้อเรื่องของทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • 5:50 - 5:53
  เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือ
 • 5:53 - 5:56
  เพราะการผ่านร่างกฏหมายที่น่าสงสัย
 • 5:56 - 5:58
  กฎหมายถูกร่างผ่านไปได้จริง มีผลบังคับใช้
 • 5:58 - 6:01
  เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เรา
  เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของเราเป็นอิสระ
 • 6:01 - 6:03
  งานเฉลิมฉลองของความเป็นอิสระของเรา
 • 6:03 - 6:05
  เป็นความชั่วร้ายชนิดหนึ่ง
 • 6:05 - 6:08
  มันเป็นชนิดของวิธีการเจริญเติบโตที่น่ารังเกียจ
  แต่เราก็ได้มันมา
 • 6:08 - 6:10
  เพราะเราทุกคนเข้าใจมัน
 • 6:10 - 6:12
  และเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถจำได้
 • 6:12 - 6:15
  มีการร่วมประท้วงต่อต้านการทุจริตนี้
 • 6:15 - 6:17
  และให้ความหวังแก่ผมมาก โอเค
 • 6:17 - 6:19
  พวกเราที่มีสภาพเช่นนี้ บางครั้งคุณรู้สึกเหมือน
 • 6:19 - 6:23
  คุณเป็นกำลังเล็กน้อย ด้วยตัวคุณเองควรกระทำบางอย่าง
 • 6:23 - 6:26
  ผ่านร่างกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย
 • 6:26 - 6:30
  กรณีของ สนามบินพิคาโคต้องสงสัย
 • 6:30 - 6:35
  ดังนั้นมันจึงเป็นหนึ่งในบรรดาชนิดเผชิญหน้าตายสองด้าน
  ที่ยอดเยี่ยมจริงๆของสิ่งที่เกิดขึ้น
 • 6:35 - 6:37
  แต่พวกเขาก็ถูกกล่าวหาว่าในสิ่งที่เกิดขึ้น
 • 6:37 - 6:38
  อะไรที่พวกเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้น
 • 6:38 - 6:41
  ผมรู้สึกนิดๆ ว่าเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผู้อยู่ภายนอก
  อะไรเที่ทำให้พวกเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย
 • 6:41 - 6:43
  เรากำลังพยายามที่จะสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างใหญ่
 • 6:43 - 6:46
  สนามบินที่มีการเจริญไม่ทันสมัย
 • 6:46 - 6:50
  ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมดประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์
 • 6:50 - 6:52
  ตรินิแดดและโตเบโก ดอลลาร์
 • 6:52 - 6:56
  และในความเป็นจริง เรามีเส้นสายในการประมูลจำนวนมาก
 • 6:56 - 6:59
  และกิจกรรมที่น่าสงสัย กิจกรรมทุจริตที่เข้ามาเกิดขึ้น
 • 6:59 - 7:03
  และจะได้รับแนวคิด ของมันประกอบไปด้วยอะไร
 • 7:03 - 7:06
  และที่จะนำมันในเนื้อหาสำคัญ ความสัมพันธ์กับทั้งหมดนี้
 • 7:06 - 7:08
  ตำนานที่สองเกี่ยวกับมันเป็นสิ่งที่สำคัญขนาดใหญ่
 • 7:08 - 7:11
  เราสามารถมองภาพไลท์ที่สองนี้ที่นี่
 • 7:11 - 7:15
  และสิ่งที่เรามีที่นี่ - ฉันไม่ได้บอกเช่นนั้น
 • 7:15 - 7:19
  นี้เป็นผู้อำนวยการการฟ้องร้องในการเขียนข้อความ
  เขากล่าวว่าดังนั้น
 • 7:19 - 7:24
  และเขาก็บอกเราว่าสำหรับ 16 พันล้าน ดอลล่าร์
  ต้นทุนของโครงการ
 • 7:24 - 7:26
  หนึ่งพันล้านดอลลาร์ ได้รับการตรวจสอบ
 • 7:26 - 7:28
  ฝากไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ
 • 7:28 - 7:30
  หนึ่งพันล้านดอลลาร์จากเงินภาษีของเรา
 • 7:30 - 7:33
  ได้ไปอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ
 • 7:33 - 7:36
  ผมเป็นชนิดของคนที่ขึ้สงสัย
 • 7:36 - 7:38
  ผมขมขื่นกับมัน และผมขอหยุดเรื่องนี้
 • 7:38 - 7:41
  ผมจะหยุดเรื่องนี้ในขณะนี้ และนำอีกเรื่องมาพูด
 • 7:41 - 7:43
  ผมจะหยุดเรื่องนี้ และนำเรื่องในสิ่งที่ผมเห็นมา
 • 7:43 - 7:46
  ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว วอลสตรีท
  ผมอยู่ที่ Zuccotti Park
 • 7:46 - 7:51
  มันเป็นฤดูใบไม้ร่วง มันเย็น มันชื้น มันกำลังจะมืดค่ำ
 • 7:51 - 7:52
  และผมก็เดินไปรอบ ๆ กับประท้วง
 • 7:52 - 7:57
  กำลังมองที่ ตึกเลขที่หนึ่ง ถนนวอลล์สตรีท
  ประท้วงวอลล์สรีท เคลื่อนไหวเดินไปรอบ ๆ
 • 7:57 - 7:59
  และมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีป้าย เป็นป้ายความหมายง่ายมาก
 • 7:59 - 8:02
  ชนิดของผู้หญิงผมบลอนด์ที่ดูสะบักสะบอม
 • 8:02 - 8:04
  และป้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระดาษแข็งบริสตอล
  ที่เราจะพูดคำในแผ่นป้ายนี้
 • 8:04 - 8:06
  และมันก็เขียนด้วยหมึกมารคเกอร์
 • 8:06 - 8:09
  และคำพูดบนป้าย ประทับอยู่ในกลางใจผม
 • 8:09 - 8:13
  คำพูดว่า
  "ถ้าคุณไม่ได้เจ็บแค้น คุณยังไม่ได้ให้ความสนใจ"
 • 8:13 - 8:16
  หากคุณไม่ได้เดือดร้อนทั้งหมดนี้
  คุณยังไม่ได้ให้การเอาใจใส่
 • 8:16 - 8:20
  ฟังนะครับ เพราะเรากำลังสู่ในน่านน้ำลึก
 • 8:20 - 8:23
  สมองขอผมเริ่มคิด
 • 8:23 - 8:25
  ดีว่าถ้า -
 • 8:25 - 8:29
  เพราะผมเป็นคนขี้สงสัยเช่นนี้
  ผมอาจอ่านนวนิยายสายลับและอื่น ๆ มากไป
 • 8:29 - 8:30
  เกิดอะไรขึ้นถ้า - (หัวเราะ)
 • 8:30 - 8:33
  แต่การที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันผิด
 • 8:33 - 8:34
  คุณต้องอ่านนวนิยายสายลับมาก
 • 8:34 - 8:37
  และปฏิบัติตามบางสิ่งบางอย่าง ใชไหม (หัวเราะ)
 • 8:37 - 8:42
  แต่สิ่งที่ถ้านี้ไม่ได้เป็นครั้งแรก
 • 8:42 - 8:44
  เกิดอะไรขึ้นถ้านี้เป็นเพียงครั้งแรก
 • 8:44 - 8:46
  ที่บุคคลต่างๆ ชื่อของเขาถูกเปิดเผย
 • 8:46 - 8:52
  เกิดอะไรขึ้นถ้ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อน ผมจะค้นหาอย่างไร
 • 8:52 - 8:54
  ตอนนี้ สองตัวอย่างที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างให้ฟัง
 • 8:54 - 8:58
  ที่จะทำอย่างไรกับการทุจริตภาคการก่อสร้างได้ไหม
 • 8:58 - 9:00
  และผมมีสิทธิ์ในเวลานี้
 • 9:00 - 9:04
  เพื่อนำไปสู่การให้คำปรึกษาสภาร่วม
  ซึ่งเป็นที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • 9:04 - 9:07
  เราอยู่ที่ jcc.org.tt และเรามี - เราเป็นผู้นำ
 • 9:07 - 9:10
  ในการต่อสู้ในการผลิตระบบการจัดซื้อสาธารณะใหม่
 • 9:10 - 9:13
  เกี่ยวกับวิธีการเงินของประชาชนเป็นธุรกรรม
 • 9:13 - 9:15
  ดังนั้นผู้ที่สนใจในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • 9:15 - 9:19
  หรือการเข้าร่วมหรือลงชื่อคำอุทธรณ์ต่างๆ ของเรา
  โปรดเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • 9:19 - 9:21
  แต่ผมจะดำเนินงานต่อไป กีบสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน
 • 9:21 - 9:24
  เพราะหนึ่งใน การณรงค์ส่วนตัวของผม
  ผมต้องดำเนินการต่อ
 • 9:24 - 9:26
  มานานกว่าสามปีครึ่ง
 • 9:26 - 9:29
  เป็นเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
 • 9:29 - 9:32
  ให้การช่วยเหลือ กับ CL Financial
 • 9:32 - 9:37
  CL Financialเป็นกลุ่ม บริษัท ที่เคยใหญ่ที่สุดของแคริบเบียน โอเค
 • 9:37 - 9:40
  และโดยไม่ได้เข้าไปในทุกรายละเอียด
 • 9:40 - 9:43
  มันบอกว่าจะต้องปิดตัวลง -
  ผมใช้คำพูดของผมอย่างระมัดระวัง -
 • 9:43 - 9:46
  มันบอกว่าจะต้องปิดตัวลงในเดือนมกราคม ปี 09
 • 9:46 - 9:49
  ซึ่งเป็นเพียงการมาเกือบถึงสี่ปี
 • 9:49 - 9:52
  พอดีไม่เคยมีมาก่อนของความเอื้ออาทร -
 • 9:52 - 9:55
  และคุณจะต้องน่าสงสัยมากเกี่ยวกับคนเหล่านี้ -
 • 9:55 - 9:57
  ไม่เคยมีมาก่อน- และผมจะใช้คำที่ระมัดระวัง
 • 9:57 - 10:01
  พอดีเป็นไม่เคยมีมาก่อนของความเอื้ออาทร
  วันหนึ่งของรัฐบาล
 • 10:01 - 10:05
  ที่ลงนาม ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
  ในการชำระคืนทั้งหมดของเจ้าหนี้
 • 10:05 - 10:07
  และผมสามารถบอกคุณโดยไม่ต้องกลัวความขัดแย้ง
 • 10:07 - 10:10
  ที่ไม่มีการเกิดขึ้นที่ใดในโลก
 • 10:10 - 10:12
  โปรด เข้าใจ เพราะเราขาดหัวข้อที่สำคัญ
 • 10:12 - 10:15
  คนกำลังบอกเราว่ามันเป็นเพียงเช่น วอลล์สตรีท
  มันไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับ วอลล์สตรีท
 • 10:15 - 10:20
  ตรินิแดด และโตเบโกเป็นเหมือนสถานที่
  ที่มีกฏต่างกันกับของฟิสิกส์ หรือของชีววิทยา หรืออื่นๆ
 • 10:20 - 10:25
  มันไม่ได้เหมือนที่ใดก็ได้ (ปรบมือ)
 • 10:25 - 10:30
  มันไม่ได้เหมือนที่ใดก็ได้ มันไม่ได้เหมือนที่ใดก็ได้
 • 10:30 - 10:33
  มีอยู่ที่นี่ ที่ตรงนั้น และที่ตรงโน้น โอเค
 • 10:33 - 10:34
  ฉันเอาจริงเอาจังในขณะนี้
 • 10:34 - 10:37
  ฟัง พวกเขาได้มีการอนุมัติงบประมาณ
  ช่วยเหลือในวอลล์สตรีท
 • 10:37 - 10:39
  พวกเขาได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ ในลอนดอน
 • 10:39 - 10:41
  พวกเขาได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลิอ ในยุโรป
 • 10:41 - 10:44
  ในแอฟริกาพวกเขาได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลิอ
  ในไนจีเรีย หกธนาคาร
 • 10:44 - 10:46
  ธนาคารพาณิชย์ปิดตัวลงในเวลาเดียวกันกับของเราใช่มั้ย
 • 10:46 - 10:48
  มันน่าสนใจที่พร้อมกัน กับวิธีประสบการณ์ที่มีใน ไนจีเรียมี
 • 10:48 - 10:51
  วิธีที่พวกเขาช่วยเหลืออย่างไร และพวกเขาได้ช่วยเหลือ
 • 10:51 - 10:53
  เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับเรา
 • 10:53 - 10:55
  ไม่มีที่ไหนในโลก
 • 10:55 - 10:57
  เจ้าหนี้ทั้งหมดได้รับงบประมาณการช่วยเหลือ
 • 10:57 - 11:00
  ที่ได้รับสิทธิที่มากเกิน ตามกฎหมายของพวกเขา
 • 11:00 - 11:03
  เฉพาะที่นี่ ดังนั้นสิ่งที่เหตุผลสำหรับความเอื้ออาทร
 • 11:03 - 11:06
  รัฐบาลของเราก็คือว่าใจกว้าง และบางทีพวกเขาเป็น
 • 11:06 - 11:08
  ลองพิจารณาดู ลองพิจราณาดูลุึก ๆ
 • 11:08 - 11:11
  ดังนั้นผมจึงเริ่มขุดคุ้ย
  และเขียนเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมา
 • 11:11 - 11:13
  และผลงานที่สามารถค้นหาได้ เป็นงานส่วนตัว
 • 11:13 - 11:16
  สามารถค้นพบได้ที่ Afra Raymond.com ซึ่งเป็นชื่อของผม
 • 11:16 - 11:19
  เป็นบล็อกไม่แสวงหาผลกำไร ที่ผมทำอยู่
 • 11:19 - 11:21
  ไม่เป็นที่นิยมของคนบางส่วน แต่เหมาะกับคุณเข้าไปดู
 • 11:21 - 11:24
  (หัวเราะ)
 • 11:24 - 11:28
  แต่ประเด็นก็คือว่าประสบการณ์ที่ขมขื่นของมาตรา 34
 • 11:28 - 11:31
  โครงเรื่องที่รัฐสภาปฎิบัติทางที่ผิด
  มันเป็นประสบการณ์ที่ขมขื่น
 • 11:31 - 11:34
  ที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม
 • 11:34 - 11:37
  เมื่อเราควรจะฉลองความเป็นเอกราชของเรา
 • 11:37 - 11:41
  ที่จะเข้าสู่เดือนกันยายน บังคับให้ผมไปตรวจสอบตัวเอง
 • 11:41 - 11:43
  คำนวณทิศทางของผม
 • 11:43 - 11:46
  และย้อนกลับไปงานบางส่วน
  บางส่วนบางสิ่งที่ผมเขียนบันทึกใว้
 • 11:46 - 11:48
  และบางส่วนของการแลกเปลี่ยน
  ที่ผมได้รับจากเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 11:48 - 11:50
  เพื่อดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นจริง
 • 11:50 - 11:54
  เราพูดในตรินิแดดและโตเบโก ใครเป็นใคร และอะไรคืออะไร
 • 11:54 - 11:56
  โอเค เราต้องการที่จะพยายามที่จะคิดคำนวณใหม่
 • 11:56 - 11:58
  และผมสร้าง โปรแกรมเสรีภาพในการใช้ข้อมูล
 • 11:58 - 12:02
  ในเดือนพฤษภาคมปีนี้กระทรวงการคลัง
 • 12:02 - 12:04
  กระทรวงการคลังเป็นอาคารถัดต่อไป
 • 12:04 - 12:06
  นี่คืออีกเนื้อหาสำคัญ
 • 12:06 - 12:08
  กระทรวงการคลัง เราจะบอกว่า
 • 12:08 - 12:12
  เป็นเรื่องที่บทบัญญัติของเสรีภาพในพระราชบัญญัติข้อมูล
 • 12:12 - 12:15
  ผมจะนำคุณไปดูผ่านตัวอย่างทำงาน ของว่าที่จริงนั้น
 • 12:15 - 12:18
  ธนาคารกลางในการที่เรายืนเช้านี้
 • 12:18 - 12:22
  เป็นผู้ต้านทาน
  จากบทบัญญัติของเสรีภาพในพระราชบัญญัติข้อมูล
 • 12:22 - 12:24
  ดังนั้นในความเป็นจริง
  คุณจะไม่สามารถขอข้อมูลอะไรพวกเขาได้
 • 12:24 - 12:25
  และพวกเขาจะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น
 • 12:25 - 12:28
  ที่เป็นกฎหมายตั้งแต่ปี 1999
 • 12:28 - 12:32
  ดังนั้นผมจึงกระโจนเข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้
  และผมถามสี่คำถาม
 • 12:32 - 12:36
  และผมจะตั้งคำถาม เกี่ยวข้องกับคุณ
  ในรูปแบบสั้น ๆ กับคำตอบ
 • 12:36 - 12:38
  เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจที่ผมกล่าวว่า เราอยู่ที่จุดไหน
 • 12:38 - 12:40
  ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น
 • 12:40 - 12:43
  คำถามที่หนึ่ง
 • 12:43 - 12:45
  ผมขอให้ดูบัญชีของ CL Financial
 • 12:45 - 12:48
  และถ้าคุณไม่สามารถแสดงบัญชีให้ผมดู
 • 12:48 - 12:50
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำงบ
 • 12:50 - 12:52
  ผ่านกฎหมายใหม่ เสนอมติ และเรื่องอื่น ๆ
 • 12:52 - 12:55
  ใช้ตัวเลขอะไร ที่เขาใช้อ้างอิง
 • 12:55 - 12:57
  มันเหมือนเรื่องตลกที่ ฉันอยากดื่มเหมือนกับที่เขาดื่ม
 • 12:57 - 12:59
  ละพวกเขาเขียนกลับมา และบอกกับผมว่า
 • 12:59 - 13:01
  จริงๆ ผมหมายถึงอะไร
 • 13:01 - 13:03
  พวกเขาตอบคำถามของผม ด้วยการถามคำถามกลับ
 • 13:03 - 13:06
  คำถามที่สอง ผมต้องการที่จะเห็นว่า
 • 13:06 - 13:10
  เจ้าหนี้กลุ่มใดที่ได้รับการชำระคืน
 • 13:10 - 13:12
  ให้ผมหยุดตรงนี้ เพื่อชี้แจงให้คุณเห็นทั้งหมด
 • 13:12 - 13:15
  24 พันล้านดอลลาร์ของเงินของเรา
  ได้ทำการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • 13:15 - 13:18
  ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • 13:18 - 13:21
  จำนวนเงินน้อยๆ ที่ถูกแยกออกมา -
  เราเคยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
 • 13:21 - 13:24
  ในประเทศ แถบแคริบเบียน โอเค
 • 13:24 - 13:25
  และผมถามคำถาม
 • 13:25 - 13:29
  ใครที่ได้รับ 3.5 พันล้านดอลลาร์
 • 13:29 - 13:32
  และผมต้องการที่จะหยุดเรื่องนี้อีกครั้ง
  เพื่อหยิบยกหัวข้อสำคัญ
 • 13:32 - 13:35
  เพราะหัวข้อจะช่วยให้เราได้รับความชัดเจนเข้าใจสิ่งนี้
 • 13:35 - 13:38
  มีบุคคลใดที่อยู่ในรัฐบาลตอนนี้
 • 13:38 - 13:39
  ชื่อของบุคคลที่ไม่สำคัญ
 • 13:39 - 13:42
  และคนที่อาศัยเป็นที่ประกอบอาชีพ
 • 13:42 - 13:44
  จากการใช้กฏหมานเสรีภาพการใข้ข้อมูล
 • 13:44 - 13:46
  ซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการเมืองของเขา
 • 13:46 - 13:50
  โอเค ชื่อของเขาไม่สำคัญ
 • 13:50 - 13:52
  ผมจะไม่อหังการ ผมชี้ประเด็น
 • 13:52 - 13:54
  ประเด็นที่ คนประกอบอาชีพจากการใช้
 • 13:54 - 13:57
  เสรีภาพของการใช้กฏหมายข้อมูลข่าวสาร
  เพื่อผลความก้าวหน้าเขา
 • 13:57 - 14:00
  และเป็นเรื้องที่ดังมากที่สุด
 • 14:00 - 14:03
  คือรื่่องที่เรามาเรียกว่า การบริจาคทุนการศึกษาลับที่อื้อฉาว
  (Secret Scholarship Scandal)
 • 14:03 - 14:05
  ซึ่งในความเป็นจริงมีประมาณ 60 ล้านดอลลาร์
  เป็นเงินของรัฐบาล
 • 14:05 - 14:08
  ที่ได้รับการกระจาย ในแบบของทุนการศึกษา
 • 14:08 - 14:11
  และทุนการศึกษาไม่ได้มีการประกาศ ในสื่อ และอื่น ๆ
 • 14:11 - 14:14
  และเขาสามารถทำให้ศาล ใช้กฏหมายของรัฐสภา
 • 14:14 - 14:16
  เสรีภาพในพระราชบัญญัติฐานข้อมูล
 • 14:16 - 14:18
  มาเปิดเผยข้อมูล
 • 14:18 - 14:21
  และผมคิดว่ามันเป็นที่ยอดเยี่ยม
 • 14:21 - 14:24
  เป็นเลิศ
 • 14:24 - 14:26
  แต่คุณเห็นคำถามนี้
 • 14:26 - 14:30
  ถ้ามันถูกต้องและเหมาะสม
  สำหรับเราที่จะใช้เสรีภาพในพระราชบัญญัติข้อมูล
 • 14:30 - 14:34
  และการใช้ศาล
 • 14:34 - 14:39
  เพื่อบังคับให้เปิดเผย 60 ล้านดอลลาร์ เงินของประชาชน
 • 14:39 - 14:40
  มันจะต้องเป็นที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • 14:40 - 14:45
  สำหรับเราที่จะบังคับให้เปิดเผย
  การใช้เงิน 24 พันล้านดอลลาร์
 • 14:45 - 14:47
  ที่คุณเห็น แต่กระทรวงการคลัง
 • 14:47 - 14:49
  ปลัดกระทรวงการคลัง
 • 14:49 - 14:52
  เขียุนถึงผมและบอกกับผมว่า
  กฏหมายเสรีภาพในการใช้ข้อมูลได้ถูกยกเลิก
 • 14:52 - 14:55
  ที่คุณเห็นหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เรากำลังเกี่ยวข้องกับมัน
 • 14:55 - 14:57
  คำถามที่สาม ฉันจะบอกคุณ
 • 14:57 - 15:00
  คือผมถามว่า
 • 15:00 - 15:03
  สำหรับคณะกรรมการของ ซีแอล ไฟแนนซ์ (CL Financial)
 • 15:03 - 15:07
  หรือว่าในความจริง พวกเขากำลังทำให้
  เอกสารภายใต้ความมั่นคงของเราในนาคตประชาชน
  (Integrity in Public Life Act)
 • 15:07 - 15:09
  เรามีความมั่นสมบูรณ์ในพระราชบัญญัติอนาคตประชาชน
 • 15:09 - 15:14
  เป็นส่วนหนึ่งของโครงประกอบ
  เราควรจะรักษาผลประโยชน์ที่น่าสนใจของประเทศ
 • 15:14 - 15:16
  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควรจะยื่นแจ้ง
 • 15:16 - 15:22
  จะพูดบอกในสิ่งที่พวกเขามี ในแง่ของสินทรัพย์และหนี้สิน
 • 15:22 - 15:25
  และแน่นอนผมได้ค้นพบว่า
  พวกเขาไม่ได้ยื่นแจ้งจนบัดนี้
 • 15:25 - 15:28
  และในความเป็นจริงว่าการกระทรวงการคลัง
  ยังไม่ได้ถามให้พวกเขายื่นแจ้ง
 • 15:28 - 15:33
  ดังนั้นตอนนี้เราก็มี เรามีเขื่อนใข
 • 15:33 - 15:38
  มาตรการป้องกันขั้นพื้นฐาน
  ของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
 • 15:38 - 15:40
  และความโปร่งใสทุกคน จะได้ถูกเลิกสงสัย
 • 15:40 - 15:42
  ผมถามคำถามในลักษณะด้านกฎหมายและที่จำเป็น
 • 15:42 - 15:44
  มันถูกปฏิเสธ
 • 15:44 - 15:47
  บทบัญญุัติ ที่ผลักดันรอบๆเราคือ มาตรา 34
 • 15:47 - 15:50
  เราจำเป็นต้องดำเนินงานต่อไป เราไม่สามารถลืมมัน
 • 15:50 - 15:54
  ผมได้กำหนดไว้นี้เป็นค่าใช้จ่าย
  ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
 • 15:54 - 15:56
  นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างครั้งใหญ่ที่สุด
 • 15:56 - 16:01
  ของการทุจริตส่วนกลางตามสมการนี้
 • 16:01 - 16:04
  และนี่เป็นความจริง จากการตรวจสอบของผม
 • 16:04 - 16:07
  ที่มีการใช้จ่ายเงินของประชาชน
 • 16:07 - 16:10
  และมันไม่ต้องรับผิดชอบ
 • 16:10 - 16:11
  และมันไม่มีความโปร่งใส
 • 16:11 - 16:13
  มันก็จะเท่ากับการทุจริต
 • 16:13 - 16:17
  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรัสเซีย หรือไนจีเรีย หรืออลาสก้า
 • 16:17 - 16:21
  มันก็จะเท่ากับการทุจริต
  และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังประสพณ์ในตอนนี้
 • 16:21 - 16:23
  ผมจะคงดำเนินงาน
 • 16:23 - 16:27
  จะกดดันเพื่อให้ได้ผลสรุป
 • 16:27 - 16:29
  จากเรื่องเหล่านั้นจากกระทรวงการคลัง
 • 16:29 - 16:32
  ถ้าผมต้องไปขึ้นศาลเป็นการส่วนตัว ผมก็จะทำ
 • 16:32 - 16:33
  เราจะยังคงดำเนินการกดดัน
 • 16:33 - 16:35
  เราจะยังคงทำงาน หารือ JCC.
 • 16:35 - 16:38
  แต่ผมต้องการที่จะย้อนกลับไป
  จากเนื้อหาข้อมูลตรินิแดด และโตเบโก
 • 16:38 - 16:39
  และนำสิ่งใหม่ ๆ สู่การประชุม
 • 16:39 - 16:41
  ในแง่ของตัวอย่างนานาชาติ
 • 16:41 - 16:44
  เรามีผู้สื่อข่าว [Heather] บรูค พูด
 • 16:44 - 16:47
  เกี่ยวกับการต่อสู้ของเธอกับการทุจริตของรัฐบาล
 • 16:47 - 16:52
  และเธอก็แนะนำให้ผมไปเว็บไซต์ Alaveteli.com
 • 16:52 - 16:57
  และ Alaveteli.com เป็นวิธีการที่ให้เราเปิดฐานข้อมูล
 • 16:57 - 16:59
  เพื่อเสรีภาพของการใช้โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ
 • 16:59 - 17:02
  และพูดคุย ซึ่งกันและกัน
 • 17:02 - 17:04
  ผมเห็นสิ่งที่คุณกำลังยื่นสัญญาขอ
 • 17:04 - 17:07
  คุณจะได้เห็นสิ่งที่ผมนำมาประยุกต์ใช้
  และสิ่งที่ผมได้ตอบรับ
 • 17:07 - 17:10
  เราสามารถทำงานกับมันด้วยกัน
  เราจำเป็นต้องสร้างกลุ่มฐานข้อมูล
 • 17:10 - 17:14
  และความเข้าใจที่รวมของเราอยู่ที่ไหน
  จะไปไหนจุดต่อไป
 • 17:14 - 17:15
  เราจำเป็นต้องเพิ่มความมีสติ
 • 17:15 - 17:19
  สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่า
  ข้อมูลที่เชื่อมโยง
 • 17:19 - 17:21
  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดีจากอินเดีย
 • 17:21 - 17:23
  เรียกว่า IPaidABribe.com
 • 17:23 - 17:25
  พวกเขามีสาขาต่างประเทศ
 • 17:25 - 17:28
  และมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะปรับไปเป็นแบบนี้
 • 17:28 - 17:30
  IPaidABribe.com เป็นสิ่งสำคัญจริงๆ
 • 17:30 - 17:33
  เวปไซต์หนึ่งที่ดี ที่ควรเข้าไปเปิดดู
 • 17:33 - 17:35
  ผมจะหยุดการพูดนี้
  ผมจะขอสำหรับความกล้าหาญของคุณ
 • 17:35 - 17:37
  ยกเลิกตำนานเก่าๆ มันเป็นอาชญากรรม
 • 17:37 - 17:40
  ยกเลิกตำนานที่สอง มันเป็นเรื่องที่ใหญ่
 • 17:40 - 17:42
  มันเป็นปัญหาที่ใหญ่ มันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
 • 17:42 - 17:44
  และโปรดร่วมมือกันดำเนินงานต่อไป
 • 17:44 - 17:46
  ให้ดีขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้
 • 17:46 - 17:50
  เพื่อความมีเสถียรภาพ
  และความยั่งยืนในสังคมของเรา ขอบคุณครับ
Title:
อะเฟร เรมอนด์: สามตำนานเกี่ยวกับการคอรัปชั่น
Speaker:
Afra Raymond
Description:

ตรินิแดดและโตเบโกเต็มไปด้วยความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเขาต้องขอบคุณราคาน้ำมัน แต่ในปี 1982 สิ่งที่น่าตกใจก็ถูกเปิดเผย - เงินงบประมาณใช้จ่าย 2 ใน 3 ดอลลาร์ จัดสรรสำหรับการพัฒนาได้รับการสูญเสียหรือถูกขโมย หลอกหลอน อะเฟร เรมอนด์(Afra Raymond)เป็นเวลา 30 ปี เหมือนไฟส่องกระพริบเตือน จากประวัติศาสตร์ต่อเนื่องของรัฐบาลทุจริต อะเฟร์ เรมมอนด์ ได้ให้ข้อคิดของ โครงร่างการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (ถ่ายทำที่ TEDxPortofSpain)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:09
Krystian Aparta approved Thai subtitles for Three myths about corruption
Unnawut Leepaisalsuwanna commented on Thai subtitles for Three myths about corruption
Chana Chananukul accepted Thai subtitles for Three myths about corruption
Chana Chananukul edited Thai subtitles for Three myths about corruption
Chana Chananukul edited Thai subtitles for Three myths about corruption
Chana Chananukul edited Thai subtitles for Three myths about corruption
Chana Chananukul edited Thai subtitles for Three myths about corruption
Chana Chananukul edited Thai subtitles for Three myths about corruption
Show all

Thai subtitles

Revisions