Return to Video

(h) TROM - 1.3 Environment

 • 0:12 - 0:19
  [ Okolina ]
 • 0:21 - 0:26
  "Pogledajmo starog Siggy-ja; Sigmund Freud, ok, koji je definitivno imao svoju ulogu.
 • 0:26 - 0:30
  On kaže da na ponašanje utiču naši roditelji, snovi, šale i pol;
 • 0:30 - 0:35
  nije bitno kojim redom. OK, ali, šta to govori?
 • 0:35 - 0:38
  Ovo JESTE kamp čovekove okoline, jel' tako?!"
 • 0:38 - 0:43
  Mnoga naučna istraživanja su pokazala očiglednu činjenicu,
 • 0:43 - 0:46
  da ponašanje ljudskog bića kreira okolina.
 • 0:47 - 0:52
  Ako postoji genetska predispozicija za određeno ponašanje ali ga okolina ne podržava,
 • 0:52 - 1:00
  to ponašanje se neće ni manifestovati, tako da su u ovom slučaju - geni nevažni.
 • 1:05 - 1:06
  "Živimo u impozantnom vremenu
 • 1:07 - 1:08
  dobu genomike
 • 1:10 - 1:13
  Vaš genom predstavlja potpuni niz Vaše DNK
 • 1:13 - 1:16
  Vaš i moj niz se pomalo razlikuju.
 • 1:17 - 1:19
  Zbog toga izgledamo različito.
 • 1:19 - 1:20
  Moje oči su braon
 • 1:20 - 1:22
  Vi možda imate plave, ili sive;
 • 1:23 - 1:24
  ali cela stvar nije tako površna.
 • 1:25 - 1:26
  Naslovnice nam govore
 • 1:27 - 1:29
  da geni mogu da nose strašne bolesti,
 • 1:30 - 1:33
  možda čak da oblikuju našu ličnost,
 • 1:33 - 1:35
  ili uzrokuju duševne poremećaje.
 • 1:36 - 1:37
  Čini se da naši geni imaju
 • 1:38 - 1:41
  impresivnu moć nad našim sudbinama;
 • 1:43 - 1:46
  a opet, voleo bih da mislim da
 • 1:47 - 1:49
  sam Ja više nego moji geni.
 • 1:58 - 2:00
  Isto tako, svaki konektom
 • 2:00 - 2:02
  se vremenom menja.
 • 2:04 - 2:05
  Kakve se to promene dešavaju?
 • 2:05 - 2:06
  Pa, neuroni, kao drveće,
 • 2:06 - 2:08
  mogu pustiti nove grane,
 • 2:09 - 2:11
  a da izgube one stare.
 • 2:12 - 2:15
  Sinapse mogu biti stvorene
 • 2:15 - 2:18
  pa eliminisane;
 • 2:18 - 2:20
  Sinapse se mogu uvećati
 • 2:20 - 2:22
  pa smanjiti.
 • 2:23 - 2:25
  Drugo pitanje:
 • 2:25 - 2:26
  Šta uzrokuje ove promene?
 • 2:28 - 2:29
  Pa, istina je;
 • 2:30 - 2:33
  donekle one jesu programirane genima.
 • 2:33 - 2:34
  Ali tu se priča ne završava,
 • 2:35 - 2:37
  jer postoje signali: električni signali,
 • 2:38 - 2:39
  koji putuju kroz grane neurona,
 • 2:39 - 2:40
  hemijski signali,
 • 2:41 - 2:43
  koji skaču sa grane na granu.
 • 2:43 - 2:45
  Ove signale nazivamo neuronskom aktivnošću.
 • 2:46 - 2:47
  I postoji puno dokaza
 • 2:48 - 2:49
  da neutronska aktivnost
 • 2:50 - 2:54
  kodira naše misli, osećanja i percepcije,
 • 2:54 - 2:55
  naša mentalna iskustva.
 • 2:56 - 2:58
  I postoji puno dokaza da neuronska aktivnost
 • 2:59 - 3:01
  može uzrokovati promenu Vaših veza.
 • 3:02 - 3:04
  I ako udružite ove dve činjenice,
 • 3:05 - 3:07
  zaključak je da Vaša iskustva
 • 3:07 - 3:09
  mogu izmeniti Vaš konektom.
 • 3:10 - 3:12
  I zbog toga je svaki konektom jedinstven,
 • 3:12 - 3:15
  čak i kod genetski identičnih blizanaca.
 • 3:16 - 3:19
  Konektom je mesto gde se priroda sreće sa odgojem.
 • 3:20 - 3:22
  I može biti istina
 • 3:22 - 3:24
  da sam čin razmišljanja
 • 3:24 - 3:26
  može promeniti Vaš konektom;
 • 3:26 - 3:29
  što je ideja koja se može smatrati Osnažujućom."
 • 3:30 - 3:32
  "Jeste li svi čuli ono pitanje o
 • 3:33 - 3:39
  kreiranju polova pod uticajem društva, umesto biološki i hormonski?
 • 3:40 - 3:42
  Naravno, naginjem malo više ka biološkoj strani, očigledno, ali...
 • 3:43 - 3:50
  sada verujem, nakon uobličavanja svog znanja stečenog dugogodišnjim proučavanjem biologije
 • 3:50 - 3:57
  zaista verujem da je ta debata priroda-odgoj, na mnogo načina, mislim...mrtva,
 • 3:57 - 4:00
  u ovom trenutku, iz sledećeg razloga:
 • 4:00 - 4:02
  Mozak je vrlo, vrlo podložan;
 • 4:02 - 4:07
  svi smo rođeni sa muškim ili ženskim predispozicijama,
 • 4:07 - 4:10
  i onda svi imamo hormone koji povećavaju ta kola
 • 4:10 - 4:13
  za ponašanje, što je upravo ono što hormon i treba da radi.
 • 4:13 - 4:18
  Posao hormona je da nas učini predodređenim za određeno ponašanje.
 • 4:18 - 4:22
  Ipak, način na koji smo vaspitavani, na primer, mali dečaci:
 • 4:23 - 4:27
  Studije su pokazale da će dečaci kojima je rečeno da ne bi trebalo da diraju nešto,
 • 4:27 - 4:34
  vrlo često činiti suprotno, dok se devojčicama može dati verbalni zahtev da to ne čine.
 • 4:34 - 4:38
  Mali dečaci su širom sveta češće kažnjavani za svoje prestupe.
 • 4:38 - 4:45
  Dečacima se govori da ne plaču...da bi trebalo da.."budu muškarci", jel' tako?
 • 4:45 - 4:51
  Čak i u ranom dobu, očevi su ponekad jako uplašeni ako njihova mali dečak ikako ispoljava...
 • 4:51 - 4:55
  bilo kakvu verziju "ne-muškog"...ponašanja.
 • 4:55 - 4:58
  Na primer, sećam se prekoobalnog leta sa čovekom koji je sedeo pored mene.
 • 4:59 - 5:07
  Rekao je da..njegov 18-godišnji sin, kada je ugledao svoju sestru kako otvara poklon, ranije te nedelje;
 • 5:08 - 5:10
  Bila je to tašna, dobila je torbicu.
 • 5:10 - 5:14
  Imala je četiri godine. A on je rekao: "O, mogu li i ja dobiti tašnu?"
 • 5:14 - 5:19
  I taj čovek mi govori, da se osetio kao da ga je neko šutnuo u stomak,
 • 5:19 - 5:25
  i da je počeo da viče na svog 18-godišnjeg sina, "Ne, dečaci ne nose torbice!"
 • 5:25 - 5:31
  I govorio mi je o tom događaju..i kasnije se osetio jako postiđenim i posramljenim;
 • 5:31 - 5:39
  jer je shvatio da njegov mali dečak nije ispoljavao ništa od toga..."ne-muškog" i sl.
 • 5:39 - 5:43
  Dakle, ove stvari: način na koji podižemo dečake ili devojčice,
 • 5:43 - 5:49
  Naša moždana kola su tako podložna.. Na primer, mi nismo rođeni sa znanjem kako se svira klavir, jel' tako?
 • 5:49 - 5:51
  Već vežbamo, vežbamo, vežbamo.
 • 5:51 - 5:55
  Možemo uvežbati kola u našem mozgu, da rade raznolike stvari.
 • 5:55 - 6:01
  I...čitavog života smo trenirani, kao polovi, da budemo više ovakvi nego onakvi.
 • 6:02 - 6:08
  Muškarci: facijalne ekspresije na primer, kada se vrše merenja i stave im se elektrode,
 • 6:08 - 6:14
  i pokaže fotografija grizlija koja bi trebalo uzrokovati grčenje i emocije
 • 6:14 - 6:20
  njihove facijalne ekspresije su, nasuprot ženskim, u stvari pokazivale veći emotivni odgovor
 • 6:20 - 6:27
  u vremenu pre nego postanu svesni - nakon jedne sekunde kada postanu svesni
 • 6:27 - 6:33
  počinju da "zamrzavaju" facijalne nerve, za mrštenje ili osmeh;
 • 6:33 - 6:37
  kod žena, facijalni mišići u stvari pojačavaju, i muškarci su ovom testu pali.
 • 6:37 - 6:43
  Naučnici veruju da je hipoteza, da su muškarci trenirani da potiskuju, emotivna osećanja.
 • 6:43 - 6:48
  Tako da, hvala na pitanju; to je...pokretna meta za puno naših života.
 • 6:48 - 6:53
  I način na koji smo vaspitavani, i šta nam je dozvoljeno, šta je dečacima dozvoljeno (ili ne)
 • 6:53 - 6:57
  ima puno udela u tome u kakve muškarce odrastaju."
 • 6:58 - 7:01
  Razmislite o tome kako nastupate, o izrazima lica,
 • 7:02 - 7:06
  vrednostima koje prihvatate, načinu na koji hodate, svemu,
 • 7:06 - 7:09
  i zapamtite da je sve to rezultat vaše okoline.
 • 7:09 - 7:14
  Ljudski mozak nema mehanizma da prepozna šta je bitno a šta ne.
 • 7:20 - 7:24
 • 8:53 - 9:00
 • 9:28 - 9:30
  [ Šminkam se...
 • 9:31 - 9:34
  jer želim da pridobijem devojku ]
 • 9:37 - 9:43
 • 10:58 - 11:00
  [ Taj tip je baš zgodan ]
 • 12:33 - 12:37
  [ Kad pijemo krv, ona nas čini neustrašivim ]
 • 14:33 - 14:38
  [ Pleme sreće belog čeveka po prvi put ]
 • 18:15 - 18:21
 • 18:22 - 18:27
  Ne postoji ništa kao: loši, kriminalni, lenji
 • 18:27 - 18:32
  briljantni ljudi, lopovi ili rasisti.
 • 18:33 - 18:36
  Samo ljudi koji su predispozirani za takvo ponašanje,
 • 18:36 - 18:39
  ali ako okolina ne bude "okidač",
 • 18:39 - 18:42
  to ponašanje se nikad i ne manifestuje.
 • 18:51 - 18:53
  Zapamtite:
 • 18:53 - 18:58
  ljudski mozak nema mehanizam kojim utvrđuje šta je važno a šta ne.
 • 19:04 - 19:08
 • 19:58 - 20:01
  Najekstremniji slučaj predstavljaju Deca divljine.
 • 20:01 - 20:06
  Dete divljine je čovek koji je živeo izolovan
 • 20:06 - 20:09
  od ljudskih kontakata još od malih nogu,
 • 20:09 - 20:13
  i nije iskusio ljudsku pažnju,
 • 20:13 - 20:18
  ljubav ili socijalno ponašanje, i, jako važno, ljudski jezik.
 • 20:19 - 20:22
  Deci divljine nedostaju osnovne socijalne veštine
 • 20:22 - 20:25
  koje se normalno nauče u procesu primanja kulture.
 • 20:25 - 20:30
  Na primer, mogu biti u nemogućnosti da nauče kako da koriste toalet,
 • 20:30 - 20:33
  da hodaju uspravno
 • 20:33 - 20:38
  i da pokazuju potpunu nezainteresovanost ljudske aktivnosti oko njih.
 • 20:44 - 20:47
  Oxana Malaya je svoj život počela živeći sa psima,
 • 20:47 - 20:51
  odbačena od majke i oca, nekako je preživela šest godina,
 • 20:51 - 20:54
  živeći u divljini, pre nego što je dobila negu.
 • 20:54 - 20:58
  Postoji par slučajeva dece divljine koja su mogla u potpunosti kompenzovati
 • 20:58 - 20:59
  nemar koji su pretrpela.
 • 20:59 - 21:01
  Oxana sada ima 22 godine,
 • 21:01 - 21:03
  ali je njena budućnost i dalje neizvesna.
 • 21:03 - 21:08
  Da li su naučnici dovoljno naučili iz prethodnih slučajeva da bi je rehabilitovali?
 • 21:08 - 21:13
  Šest godina, Oxana Malaya živela je u štenari, sa psima.
 • 21:14 - 21:17
  U potpunosti napuštena od strane oca i majke,
 • 21:17 - 21:20
  otkrivena je, ponašajući se više kao životinja,
 • 21:20 - 21:22
  nego kao dete.
 • 21:22 - 21:26
  Dva stoleća, deca divljine su bila predmet fascinantnih proučavanja.
 • 21:27 - 21:29
  Uzgojena bez ljubavi, ili socijalne interakcije,
 • 21:29 - 21:32
  ova deca postavljaju pitanje:
 • 21:32 - 21:34
  Šta je to što nas čini ljudima?
 • 21:34 - 21:37
  Oxana je rođena u Novembru, 1983.
 • 21:38 - 21:40
  ¥
 • 21:40 - 21:45
  "Kada je ova devojčica rođena, biola je teška oko 3kg i nije imala nikakvih abnormalnosti.
 • 22:02 - 22:06
  Genie je provela 13 godina, izolovana,
 • 22:06 - 22:10
  u gotovo praznoj sobi, lišena bilo kakvog socijalnog kontakta.
 • 22:10 - 22:14
  Iako ne pati ni od kakvog duševnog poremećaja,
 • 22:15 - 22:19
  usled takve okoline, njeno ponašanje je kao kad duševno obolele osobe.
 • 22:20 - 22:23
  Nije mogla uspostaviti nikakvu društvenu vezu,
 • 22:23 - 22:28
  nije mogla da govori, čak joj je i hod bio čudan.
 • 22:29 - 22:34
  Nakon nekog vremena, usled insistiranja drugih da je rehabilituju,
 • 22:34 - 22:37
  Genie je počela da se izražava kroz jezik znakova
 • 22:37 - 22:39
  i da se socijalizuje sa ljudima.
 • 22:42 - 22:45
  "Takođe su preuzeli odgovornost za Genie-nu terapiju,
 • 22:46 - 22:49
  pokušavali da joj pomognu u borbi protiv horora njenog detinjstva."
 • 22:49 - 22:51
  "Ok, bebo, otvori usta!"
 • 22:52 - 22:54
  'U ovoj primitivnoj vežbi igranja uloga,
 • 22:54 - 22:57
  Marilyn se pretvara da je Genie-na majka.'
 • 22:57 - 23:01
  "Požuri! Požuri, nema vremena.
 • 23:01 - 23:03
  Otac će se ljutiti:"
 • 23:04 - 23:08
  'Marylin pokušava da podstakne sećanja iz Genie-ne prošlosti.'
 • 23:08 - 23:13
  "Pitam se o čemu razmišljaš."
 • 23:26 - 23:30
  Genie je ekstremni dokaz o uticaju okoline.
 • 23:35 - 23:39
  'Uprkos svemu što je prošla, Genie-ne muke nisu bile gotove.'
 • 24:24 - 24:27
  Ukoliko ljudsko biće ne bude izloženo ubistvu,
 • 24:27 - 24:32
  silovanju, pedofiliji, zoofiliji, nekrofiliji, oružju, rasizmu,
 • 24:32 - 24:35
  ono neće ni znati šta je to.
 • 24:35 - 24:37
  Kao kad pokušavate da zamislite
 • 24:37 - 24:39
  boju koju nikada pre niste videli.
Title:
(h) TROM - 1.3 Environment
Description:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
24:53
Tio Trom added a translation

Serbo-Croatian subtitles

Incomplete

Revisions