Return to Video

Minecraft: Voyage Aquatic Repeat Until

 • 0:00 - 0:01
  خیلی عالی!
 • 0:01 - 0:02
  ماهی کاد گرفتیم!
 • 0:02 - 0:08
  آیا می دانستید اگر ماهی کاد را به یک دلفین بدهید،
  دلفین شما را به یک کشتی غرق شده راهنمایی می کند.
 • 0:08 - 0:10
  که در آن ممکن است گنج باشد؟
 • 0:10 - 0:12
  ما باید نزدیک تر شده باشیم.
 • 0:12 - 0:18
  دسته بعدی پازلها سخت تر هستند
  بنابراین بهتر است مهارتهای کدنویسی بیشتری یاد بگیریم.
 • 0:18 - 0:19
  این چیه؟
 • 0:19 - 0:20
  یک غار؟
 • 0:20 - 0:21
  خوش آمدید ماجراجویان!
 • 0:21 - 0:23
  اسم من اسکوید است.
 • 0:23 - 0:28
  متوجه شدم که شما در برخی از آخرین پازلها
  بارها و بارها از یک سری دستورات استفاده می کنید.
 • 0:28 - 0:30
  باید کمی خسته کننده باشه.
 • 0:30 - 0:34
  آیا آروز داری راهی باری انجام کارهای تکراری
 • 0:34 - 0:38
  مثل شستن ظرف یا مسواک زدن داشتی
  بدون اینکه خسته بشوی؟
 • 0:38 - 0:39
  این خیلی خوب خواهد بود.
 • 0:39 - 0:45
  کامپیوترها واقعاً در انجام یک کار تکراری با استفاده
  از حلقه‌های کدنویسی بسیار خوب هستند.
 • 0:45 - 0:49
  هنگامی که می خواهید برنامه شما چندین باردستورالعمل های
  مشابه را انجام دهد، می توانید از یک حلقه استفاده کنید!
 • 0:49 - 0:54
  حلقه حاوی دستورالعمل هایی با دستور تکرار تا رسیدن به هدف است.
 • 0:54 - 0:59
  وقتی که برنامه شما شروع به تکرار یک حلقه می کند
  تا به هدف برسد، مرتب دستورالعملهای
 • 0:59 - 1:02
  داخل آن را می خواند تا به هدف برسد.
 • 1:02 - 1:03
  خودتان امتحان کنید!
 • 1:03 - 1:08
  دستوراتی که می خواهید تکرار شود را داخل حلقه
  تکرارپذیر بگذارید تا به هدف برسد
 • 1:08 - 1:10
  دکمه run را کلیک کنید و ببینید انجام می شود!
 • 1:12 - 1:14
  خوب، این قدری عجیب بود.
 • 1:14 - 1:16
  چه کسی فکر می کرد اسکویدها می توانند کدنویسی کند؟
 • 1:16 - 1:19
  من حتی نمی دانستم آنها انگشت دارند.
 • 1:19 - 1:21
  بنابراین اکنون ما در مورد حلقه ها می دانیم.
 • 1:21 - 1:23
  بیایید از آنها برای ذخیره گنج بیشتر استفاده کنیم.
 • 1:23 - 1:24
  زیرنویس توسط انجمن Amara.org
 • 1:24 - 1:25
  زیرنویس توسط انجمن Amara.org
Title:
Minecraft: Voyage Aquatic Repeat Until
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:25

Persian subtitles

Revisions