< Return to Video

[TRANSLATED] Jim Henson vs Stan Lee. Epic Rap Battles of History. [CC]

 • 0:15 - 0:16
  שלומות, גיבורים
 • 0:16 - 0:18
  סטן לי מוכן לקרב
 • 0:18 - 0:20
  זה המוח מאחורי "הענק"
 • 0:20 - 0:21
  נגד החנון מתחת ל"the Fraggles"
 • 0:21 - 0:23
  אני רק הכותב השכונתי
 • 0:23 - 0:24
  החברותי שלך
 • 0:24 - 0:26
  עם זהות סודית של סופר MC
 • 0:26 - 0:28
  שהראפים שלו אפלים כמו משקפי השמש שלי
 • 0:28 - 0:28
  אשאיר אותך לצרוח
 • 0:28 - 0:29
  "מימימימימי"
 • 0:29 - 0:30
  אתה בצרות עכשיו ג'ימי
 • 0:30 - 0:31
  היפי זקן ומלוכלך
 • 0:31 - 0:32
  הזקן שלך זקוק לקצת קיצוץ
 • 0:32 - 0:33
  כן מותק
 • 0:33 - 0:34
  לעזאזל, הפרצוף הזה על הצוואר שלך
 • 0:34 - 0:35
  לא סקסי
 • 0:35 - 0:36
  אתה חצי מותק
 • 0:36 - 0:37
  וחצי מניאק
 • 0:37 - 0:39
  תעמוד לפני לי והתחת שלך יכוסח
 • 0:39 - 0:41
  השטויות של החבובה סנאפלופגוס שלך הן שטויות
 • 0:41 - 0:41
  שברתי את פרגינו
 • 0:41 - 0:42
  ואת קוד הקומיקס
 • 0:42 - 0:43
  אז תשמור את הצפרדע ואת מופע החזירים
 • 0:43 - 0:45
  הולכים במורד הכביש
 • 0:45 - 0:46
  אני שמח שהוצאת את זה
 • 0:46 - 0:48
  הכעס הזה העמיס לך את המוח
 • 0:48 - 0:50
  אבל אתה בחור יצירתי, סטנלי
 • 0:50 - 0:51
  אז בוא נעזוב את זה בצד
 • 0:51 - 0:53
  כי אני מרגיש את הלחץ שלך
 • 0:53 - 0:55
  ברגע שההתגוננות המילולית התחילה
 • 0:55 - 0:57
  אין הגנה נגד העיקומים
 • 0:57 - 0:59
  ג'ים הנסון מייצר
 • 0:59 - 1:00
  ואני מנגן לך על העצבים
 • 1:00 - 1:02
  כאילו אתה בובה בהשהייה
 • 1:02 - 1:04
  קרא לחברים גיבורי העל שלך
 • 1:04 - 1:06
  כן, כי אתה תצטרך נקמה.
 • 1:06 - 1:07
  תן לי להגיד,
 • 1:07 - 1:09
  אני מתרשם מהחזון שנדרש לך
 • 1:09 - 1:11
  לחתום את שמך
 • 1:11 - 1:14
  על כל ספרי הקומיקס של ג'ק קירבי
 • 1:14 - 1:16
  נסיון יפה, איש-צפרדע,
 • 1:16 - 1:17
  אבל ג'ק היה חבר שלי
 • 1:17 - 1:18
  זה היה שפל
 • 1:18 - 1:19
  הוא עשה את הקטע שלו
 • 1:19 - 1:21
  ועכשיו זה הפך לזמן הלינץ'
 • 1:21 - 1:23
  אה, לימדת ילדים
 • 1:23 - 1:25
  לספור ולאיית
 • 1:25 - 1:26
  ואז לימדת את ילדיך שלך
 • 1:26 - 1:27
  איך לזרוק את אשתך חזק יותר
 • 1:27 - 1:28
  ואז השתגעת על SNL
 • 1:28 - 1:29
  אני אומר לך, הנסון,
 • 1:29 - 1:30
  אתה לא תאהב אותי כשאני עצבני
 • 1:30 - 1:32
  אני הורס מסיבות פלאי
 • 1:32 - 1:33
  אני אשבור את את צוואר הצב שלך
 • 1:33 - 1:34
  כמו מקל דוזר
 • 1:34 - 1:37
  ואעמיד אותך בתנוחה של מר הופר
 • 1:37 - 1:38
  אני מצטער ג'ים,
 • 1:38 - 1:40
  לפעמים אני לא שולט בכעס שלי.
 • 1:40 - 1:41
  למען האמת, יש דברים רבים
 • 1:41 - 1:43
  עליהם אי אפשר לשלוט בגילי
 • 1:43 - 1:45
  אבל האמת היא שאני מתגעגע אליך
 • 1:45 - 1:47
  נעלמת לזמן רב
 • 1:47 - 1:50
  היית כמו לצפות בשקיעה יפהפייה
 • 1:50 - 1:51
  בצהריים
 • 1:51 - 1:53
  סטן, אל תהיה עצוב,
 • 1:53 - 1:55
  לכולנו יש זמן ללכת
 • 1:55 - 1:57
  רוב האינטרנט חשב שאתה מת
 • 1:57 - 1:58
  כבר לפני 12 שנה.
 • 1:58 - 2:00
  אבל הארבעה תמיד יהיו פנטסטיים
 • 2:00 - 2:02
  הענק תמיד יהיה מדהים
 • 2:02 - 2:03
  המילים שסרגת
 • 2:03 - 2:05
  בתוך לבם של גיבורים ישארו שם לנצח.
 • 2:05 - 2:07
  אין טינה בינינו
 • 2:07 - 2:09
  אנחנו שני מוחות מאותו הסוג
 • 2:09 - 2:11
  ואין אדם שיוכל לומר משהו
 • 2:11 - 2:13
  על מה שהשארנו מאחורינו
 • 2:13 - 2:14
  M-I-C
 • 2:14 - 2:17
  אני קורע את המיקרופון כראוי
 • 2:17 - 2:18
  K-E-Y
 • 2:18 - 2:20
  עושה רווחים, יש לי את המפתח
 • 2:20 - 2:22
  אני הג'אגרנאוט
 • 2:22 - 2:24
  של לצבור קשרים בלי הפסקה
 • 2:24 - 2:25
  אדון הדיסני-לנד
 • 2:25 - 2:28
  של הקניין הרוחני שלך
 • 2:28 - 2:29
  אז חזור לעבוד
 • 2:29 - 2:31
  זה האגורה שלי שאתה מבזבז
 • 2:31 - 2:33
  לא קניתי אותך במיליארדים
 • 2:33 - 2:35
  כדי שתוכל לשחק בוויכוחים
 • 2:35 - 2:37
  אתה שייך לדיסני
 • 2:37 - 2:39
  מה שאומר שאתה עסוק
 • 2:39 - 2:40
  בלעשות קסם
 • 2:40 - 2:42
  ועבודה בקו ייצור
 • 2:42 - 2:45
  אמנים מתחננים אליי שאפסיק
 • 2:45 - 2:46
  אני לא אתן להם!
 • 2:46 - 2:48
  תנאי עבודה בעסק שלי?
 • 2:48 - 2:50
  אני לא מייזע אותם!
 • 2:50 - 2:51
  אני חזק מספיק
 • 2:51 - 2:53
  כדי להפוך עכבר לענק
 • 2:53 - 2:57
  בעזרת 3 עיגולים אני שולט על הכוכב
 • 2:57 - 3:00
  ודאי שאין אף אחד קרוב אליי
 • 3:00 - 3:02
  אני שולט בקרב הזה
 • 3:02 - 3:04
  למען האמת, אני שולט בכל הסדרה
 • 3:04 - 3:07
  אז קפצו לסירת הקיטור שלי, בחורים
 • 3:07 - 3:08
  אבל אל תקרעו אותה
 • 3:08 - 3:10
  אני אשים לכם חיוך על הפנים
 • 3:10 - 3:12
  וירוקים בכיס
 • 3:12 - 3:13
  תהיו בטוחים
 • 3:13 - 3:15
  כל עוד אתם העובדים שלי
 • 3:15 - 3:17
  עכשיו תראו את זה!
 • 3:17 - 3:20
  מתבונן על אימפריית השמחה שלי
Title:
[TRANSLATED] Jim Henson vs Stan Lee. Epic Rap Battles of History. [CC]
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Duration:
05:32

Hebrew subtitles

Revisions