Return to Video

Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)

 • 0:01 - 0:06
  Låt oss se om vi kan skriva
  1,501 som ett procenttal.
 • 0:06 - 0:11
  Vi vill egentligen bara skriva denna
  kvantitet som något delat med 100.
 • 0:11 - 0:16
  Vad vi kan göra är att säga att det här
  är samma sak som 1,501 delat med 1.
 • 0:16 - 0:22
  Vi har inte ändrat dess värde. Låt oss nu
  multiplicera det med 100 delat med 100.
 • 0:22 - 0:25
  När vi räknar ut denna produkt --
  jag har inte ändrat på värdet --
 • 0:25 - 0:27
  det här är att multiplicera något med 1.
 • 0:27 - 0:30
  När vi gör det kommer vi att ändra
  sättet vi representerar det på.
 • 0:30 - 0:35
  Nämnaren kommer att bli 1 gånger 100,
  så det är ganska rättframt.
 • 0:35 - 0:37
  Det blir 100.
 • 0:37 - 0:42
  I täljaren kommer vi vilja
  multiplicera 1,501 med 100.
 • 0:42 - 0:44
  Och så, det här kommer...
 • 0:44 - 0:46
  Om vi gångrar det här med 10,
 • 0:46 - 0:47
  så skulle vi flytta kommat en åt höger,
 • 0:47 - 0:49
  vill vi multiplicera det med 100,
 • 0:49 - 0:50
  så vi måste multiplicera med 10 igen.
 • 0:50 - 0:53
  Så vi ska flytta kommatecknet
  till höger två gånger.
 • 0:53 - 0:56
  Vi multiplicerar det med 10, två gånger.
 • 0:56 - 0:58
  Eller så multiplicerar du det med 100.
 • 0:58 - 0:59
  Det här är multiplikation med 10,
 • 0:59 - 1:00
  och det här är multiplikation med 100.
 • 1:00 - 1:02
  Så det här är vart decimalerna kommer att vara.
 • 1:02 - 1:06
  Så vi kommer att få 150,1.
 • 1:06 - 1:12
  Och det är så vi har skrivit
  1.501 som 150.1 delat med 100,
 • 1:12 - 1:15
  eller 150.1 genom 100.
 • 1:15 - 1:21
  Låt mig skriva ned det,
  150.1 genom... genom 100.
 • 1:21 - 1:26
  Vilket är det samma som 150.1%
 • 1:26 - 1:33
  Vilket är det samma som 150.1%
 • 1:33 - 1:34
  Och vi är klara.
 • 1:34 - 1:36
  Och i stort sett vad vi gör
 • 1:36 - 1:37
  - om du verkligen vill förenkla vad vi gör -
 • 1:37 - 1:41
  vi multiplicerar det här
  med 100 för att få 150.1
 • 1:41 - 1:44
  och sen så säger vi att det här är procenten.
 • 1:44 - 1:47
  Så du vill vara säker på att du skriver
  procent där eller % symbolen.
Title:
Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)
Description:

Omvandlar decimaler till procent (uppgift 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:48

Swedish subtitles

Revisions