< Return to Video

Preview: Nathalie Djurberg & Hans Berg in Season 9 of Art21 "Art in the Twenty-First Century" (2018)

 • 0:10 - 0:11
  [NATHALIE DJURBERG]
 • 0:11 - 0:14
  Tôi chẳng quan tâm đến câu truyện
 • 0:14 - 0:16
  Tình huống mới là cái
  đã thu hút sự chú ý của tôi
 • 0:18 - 0:22
  Với tôi nó không còn thú vị nữa
  nếu tôi đã biết hết những gì sẽ xảy ra
 • 0:23 - 0:26
  Nó mất hết sự hứng thú,
  bởi tôi biết cái gì sẽ tiếp diễn sau đó
 • 0:27 - 0:29
  Tôi không viết ra những ý tưởng
 • 0:29 - 0:33
  Chưa bao giờ,
  bởi những cái hay luôn ở lại
 • 0:34 - 0:36
  hoặc chúng sẽ quay lại ở một thể khác
 • 0:44 - 0:45
  [HANS BERG]
 • 0:45 - 0:48
  Hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên
 • 0:48 - 0:50
  tự ta sẽ biết cái gì nên giữ lại
 • 0:52 - 0:53
  Đó là cách tôi tiếp cận ý tưởng,
 • 0:53 - 0:57
  Như là, tôi không tạo ra ý tưởng
  mà là đang nắm bắt chúng
 • 1:01 - 1:05
  Điều tốt nhất, tôi có thể chỉ là
  cố bắt lấy những cái hay mà tôi thấy
Title:
Preview: Nathalie Djurberg & Hans Berg in Season 9 of Art21 "Art in the Twenty-First Century" (2018)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
Season previews
Duration:
01:19

Vietnamese subtitles

Revisions