< Return to Video

Brene Brown: Kraften av sårbarhet

 • 0:00 - 0:02
  Ok, så jeg vil begynne med dette:
 • 0:02 - 0:04
  for noen år tilbake ringte en arrangør meg
 • 0:04 - 0:06
  fordi jeg skulle holde et innlegg ved et arrangement.
 • 0:06 - 0:08
  Så hun ringte og sa
 • 0:08 - 0:10
  "Jeg strever med å finne ut hvordan
 • 0:10 - 0:12
  jeg skal beskrive deg i brosjyren."
 • 0:12 - 0:14
  Og jeg tenkte, "Vel, hva er problemet?"
 • 0:14 - 0:16
  Og hun svarte, "Jo, for jeg hørte deg holde et foredrag,
 • 0:16 - 0:19
  og jeg kommer til å kalle deg en forsker, tror jeg,
 • 0:19 - 0:21
  men jeg er redd for at hvis jeg gjør det, så er det ingen som kommer
 • 0:21 - 0:23
  for da tror de at du er kjedelig og irrelevant."
 • 0:23 - 0:25
  (Latter)
 • 0:25 - 0:27
  "Ok.." tenkte jeg.
 • 0:27 - 0:29
  Så fortsatte hun, "Men det jeg likte med forelesningen din
 • 0:29 - 0:31
  var at du er en historieforteller.
 • 0:31 - 0:34
  Så jeg tror jeg rett og slett kaller deg en historieforteller."
 • 0:34 - 0:37
  Og selvfølgelig, den akademiske, usikre delen av meg
 • 0:37 - 0:39
  sa, "Du skal kalle meg hva for noe?"
 • 0:39 - 0:42
  Og hun svarte, "Jeg kommer til å kalle deg en historieforteller."
 • 0:42 - 0:45
  Og jeg tenkte liksom, "Hvorfor ikke bare Asbjørnsen?"
 • 0:45 - 0:48
  (Latter)
 • 0:48 - 0:51
  Så jeg liksom, "La meg få tenke på dette litt."
 • 0:51 - 0:54
  Jeg prøvde å mote meg opp.
 • 0:54 - 0:57
  Og så tenkte jeg, vet du, jeg er jo en historieforteller.
 • 0:57 - 0:59
  Jeg er en kvalitativ forsker.
 • 0:59 - 1:01
  Jeg samler på fortellinger, det er jo det jeg gjør.
 • 1:01 - 1:04
  Og kanskje fortellinger bare er data med sjel.
 • 1:04 - 1:06
  Og kanskje er jeg bare en historieforteller.
 • 1:06 - 1:08
  Og så sa jeg, "Vet du hva.
 • 1:08 - 1:11
  Kan du ikke bare kalle meg en historiefortellende forsker."
 • 1:11 - 1:14
  Og hun svarer, "Haha. Det finnes jo ikke."
 • 1:14 - 1:16
  (Latter)
 • 1:16 - 1:18
  Så, jeg er en historiefortellende forsker,
 • 1:18 - 1:20
  og i dag skal jeg snakke med dere --
 • 1:20 - 1:22
  siden vi allerede snakker om å utvide vårt syn på ting --
 • 1:22 - 1:24
  så vil jeg snakke med dere og fortelle noen historier
 • 1:24 - 1:27
  om en del av forskningen min
 • 1:27 - 1:30
  som fundamentalt forandret hvordan jeg ser på ting,
 • 1:30 - 1:33
  som faktisk forandret både måten jeg lever, elsker,
 • 1:33 - 1:35
  jobber og oppdrar barna mine på.
 • 1:35 - 1:37
  Og her er hvor fortellingen min begynner.
 • 1:37 - 1:40
  Da jeg var en ung forsker, doktorgradstudent,
 • 1:40 - 1:42
  hadde jeg en forskningsprofessor det første året
 • 1:42 - 1:44
  som sa til oss,
 • 1:44 - 1:46
  "Nå skal dere høre,
 • 1:46 - 1:49
  hvis du ikke kan måle det, da finnes det ikke."
 • 1:49 - 1:52
  Og jeg tenkte at han bare smisket med meg.
 • 1:52 - 1:55
  Så jeg liksom, "Seriøst?" og han svarte, "Absolutt."
 • 1:55 - 1:57
  Og nå må dere forstå
 • 1:57 - 1:59
  at jeg har en bachelor i sosiologi, en master i sosiologi,
 • 1:59 - 2:01
  og skulle nå ta min doktorgrad i sosiologi,
 • 2:01 - 2:03
  så hele min akademiske karriere
 • 2:03 - 2:05
  bestod av mennesker
 • 2:05 - 2:07
  som egentlig trodde
 • 2:07 - 2:10
  at "livet er rotete, elsk det."
 • 2:10 - 2:12
  Mens jeg er mer typen; "livet er rotete
 • 2:12 - 2:15
  rydd opp og organiser det
 • 2:15 - 2:17
  og putt det inn i kartoteket."
 • 2:17 - 2:19
  (Latter)
 • 2:19 - 2:22
  Så jeg hadde altså forvillet meg inn i,
 • 2:22 - 2:25
  å starte en karriere som tar meg --
 • 2:25 - 2:28
  seriøst, et av ordtakene innenfor sosialarbeid
 • 2:28 - 2:31
  er; "omfavn ubehagelighetene av jobben."
 • 2:31 - 2:34
  Mens jeg er mer typen til å ignorere alle disse ubehagelighetene,
 • 2:34 - 2:36
  tråkke elegant over dem og bare få topp karakterer.
 • 2:36 - 2:39
  Det var mitt motto.
 • 2:39 - 2:41
  Så jeg var veldig entusiastisk da jeg hørte dette.
 • 2:41 - 2:44
  Og tenkte derfor, vet du hva, dette er en karriere for meg,
 • 2:44 - 2:47
  For jeg er interessert i noen meget uoversiktlige temaer.
 • 2:47 - 2:49
  Men jeg vil klare få til å dem til å ikke være uoversiktlige.
 • 2:49 - 2:51
  Jeg vil forstå dem.
 • 2:51 - 2:53
  Jeg vil til bunns i disse temaene
 • 2:53 - 2:55
  som jeg vet er viktige,
 • 2:55 - 2:57
  og avsløre løsningen for alle.
 • 2:57 - 3:00
  Så jeg begynte med relasjoner.
 • 3:00 - 3:03
  For etter at du har jobbet som sosialarbeider i 10 år,
 • 3:03 - 3:05
  skjønner du at
 • 3:05 - 3:08
  det er relasjoner som er grunnen til at vi er her.
 • 3:08 - 3:11
  Det er det som gir livene våre mål og mening.
 • 3:11 - 3:13
  Det er det livene våre handler om.
 • 3:13 - 3:15
  Det har ikke noe å si om du snakker med folk
 • 3:15 - 3:18
  som jobber i sosialsektoren og psykisk helsevern med vold og forsømmelse
 • 3:18 - 3:20
  det vi vet er at den relasjonen,
 • 3:20 - 3:23
  evnen til å føle samhold,
 • 3:23 - 3:26
  det er slik vi er koblet fra naturens side -
 • 3:26 - 3:28
  det er grunnen til at vi er her.
 • 3:28 - 3:31
  Så jeg tenkte; vet du hva, jeg begynner med relasjoner.
 • 3:31 - 3:34
  Vel, du vet når
 • 3:34 - 3:36
  du får en tilbakemelding fra sjefen din
 • 3:36 - 3:39
  og hun forteller deg 37 ting som du har gjort kjempe bra
 • 3:39 - 3:41
  og en ting -- en mulighet til forbedring?
 • 3:41 - 3:43
  (Latter)
 • 3:43 - 3:46
  Og alt du kan tenke på er den muligheten til forbedring, ikke sant?
 • 3:47 - 3:50
  Vel, dette ble visstnok slik det gikk med forskningen min også,
 • 3:50 - 3:53
  for når du spør folk om kjærlighet,
 • 3:53 - 3:55
  så forteller de deg om tapt kjærlighet.
 • 3:55 - 3:57
  Når du spør folk om tilhørighet,
 • 3:57 - 4:00
  så forteller de deg deres mest smertefulle opplevelser
 • 4:00 - 4:02
  om å bli ekskludert.
 • 4:02 - 4:04
  Og når du spør folk om relasjoner,
 • 4:04 - 4:07
  handler historiene de forteller om mennesklig avstand.
 • 4:07 - 4:10
  Så ganske fort, faktisk allerede seks uker inn i forskningen,
 • 4:10 - 4:13
  støtte jeg på denne navnløse greien
 • 4:13 - 4:16
  som absolutt avslørte relasjoner
 • 4:16 - 4:19
  på en måte jeg ikke forstod eller hadde sett før.
 • 4:19 - 4:21
  Så jeg tok et skritt vekk fra forskningen
 • 4:21 - 4:24
  og tenkte, jeg trenger å finne ut hva dette er for noe.
 • 4:24 - 4:27
  Og det viste seg å være skam.
 • 4:27 - 4:29
  Og skam er lett å forstå som
 • 4:29 - 4:31
  frykten for å ikke passe inn:
 • 4:31 - 4:33
  Er det noe med meg,
 • 4:33 - 4:36
  som muligens andre vet om eller kan se,
 • 4:36 - 4:39
  som gjør at jeg ikke er verdt relasjoner?
 • 4:39 - 4:41
  Det jeg kan fortelle dere om dette er:
 • 4:41 - 4:43
  det er universelt, vi tenker det alle sammen.
 • 4:43 - 4:45
  De eneste menneskene som ikke opplever skam
 • 4:45 - 4:47
  har ingen evne til å føle empati eller samhold.
 • 4:47 - 4:49
  Ingen vil snakke om det,
 • 4:49 - 4:52
  og jo mindre du snakker om det, jo mer har du det i deg.
 • 4:54 - 4:56
  Det som understøtter denne skammen,
 • 4:56 - 4:58
  denne følelsen av "jeg er ikke bra nok,"
 • 4:58 - 5:00
  en følelse vi alle kjenner til:
 • 5:00 - 5:02
  "Jeg er ikke perfekt nok. Jeg er ikke tynn nok,
 • 5:02 - 5:04
  rik nok, pen nok, smart nok,
 • 5:04 - 5:06
  eksponert nok."
 • 5:06 - 5:08
  Det som understøttet dette
 • 5:08 - 5:11
  var en uutholdelig sårbarhet,
 • 5:11 - 5:13
  denne ideen om
 • 5:13 - 5:15
  at for å få tilknytning til å skje,
 • 5:15 - 5:18
  må vi tillate oss å bli sett,
 • 5:18 - 5:20
  virkelig sett.
 • 5:20 - 5:23
  Og dere vet hva jeg synes om sårbarhet. Jeg hater sårbarhet.
 • 5:23 - 5:25
  Så jeg tenkte, at dette er min sjanse
 • 5:25 - 5:28
  til å slå den tilbake med min målestav.
 • 5:28 - 5:31
  Jeg tar jobben, jeg skal skjønne dette og få orden på det,
 • 5:31 - 5:34
  jeg skal bruke et år, jeg skal dekonstruere skammen totalt,
 • 5:34 - 5:36
  jeg skal finne ut hvordan sårbarhet fungerer,
 • 5:36 - 5:39
  og jeg skal overvinne den.
 • 5:39 - 5:42
  Så jeg var klar, og veldig entusiastisk.
 • 5:44 - 5:46
  Og som dere vet, det endte ikke bra.
 • 5:46 - 5:49
  (Latter)
 • 5:49 - 5:51
  Dere vet det.
 • 5:51 - 5:53
  Jeg kunne ha fortalt dere masse om skam,
 • 5:53 - 5:55
  men da måtte jeg ha lånt alle andre sin tid.
 • 5:55 - 5:58
  Men jeg kan fortelle dere hva det koker ned til,
 • 5:58 - 6:01
  og det er kanskje det viktigste jeg noen gang har lært
 • 6:01 - 6:04
  i løpet av hele tiåret jeg holdt på med denne forskningen.
 • 6:04 - 6:06
  Mitt ene år
 • 6:06 - 6:08
  ble til seks år,
 • 6:08 - 6:10
  tusenvis av historier,
 • 6:10 - 6:13
  hundrevis av lange intervjuer, fokusgrupper.
 • 6:13 - 6:15
  På et tidspunkt sendte folk meg sider fra dagbøkene sine
 • 6:15 - 6:18
  og sendte meg historiene sine,
 • 6:18 - 6:21
  tusenvis av biter med data i løpet av seks år.
 • 6:21 - 6:23
  Og jeg fikk en slags oversikt over det,
 • 6:23 - 6:25
  Jeg forsto på en måte, dette er hva skam er,
 • 6:25 - 6:27
  slik fungerer den.
 • 6:27 - 6:29
  Jeg skrev en bok,
 • 6:29 - 6:31
  jeg publiserte en teori,
 • 6:31 - 6:34
  men det var noe som ikke stemte,
 • 6:34 - 6:36
  og hva det var, er dette:
 • 6:36 - 6:38
  hvis jeg grovt sett tok de jeg hadde intervjuet
 • 6:38 - 6:41
  og delte dem inn i mennesker
 • 6:41 - 6:44
  som virkelig har en følelse av å være verdifull,
 • 6:44 - 6:46
  for det er det det handler om,
 • 6:46 - 6:48
  en følelse av å være verdifull,
 • 6:48 - 6:51
  de har en stor bevissthet om kjærlighet og tilhørighet,
 • 6:51 - 6:53
  og mennesker som kjemper for det,
 • 6:53 - 6:55
  og mennesker som alltid lurer på om de er bra nok.
 • 6:55 - 6:57
  Det fantes kun en variabel
 • 6:57 - 6:59
  som skilte de menneskene som hadde
 • 6:59 - 7:01
  en følelse av kjærlighet og tilhørighet
 • 7:01 - 7:03
  og de menneskene som virkelig kjempet for det.
 • 7:03 - 7:05
  Og det var at menneskene som hadde
 • 7:05 - 7:07
  denne følelsen av kjærlighet og tilhørighet
 • 7:07 - 7:10
  har tro på at de fortjener både kjærlighet og tilhørighet.
 • 7:10 - 7:12
  Det er det.
 • 7:12 - 7:14
  De har tro på at de fortjener det.
 • 7:15 - 7:18
  Og for meg, den vanskelige delen,
 • 7:18 - 7:21
  av det ene som holder oss utenfor relasjoner,
 • 7:21 - 7:24
  er vår frykt for at vi ikke er verdt relasjonene,
 • 7:24 - 7:26
  var noe som, både personlig og profesjonelt,
 • 7:26 - 7:29
  jeg følte jeg trengte å forstå bedre.
 • 7:29 - 7:32
  Så det jeg gjorde
 • 7:32 - 7:34
  var å ta alle intervjuene
 • 7:34 - 7:37
  hvor jeg så følelsen av å være verdifull, hvor jeg så mennesker som levde på denne måten,
 • 7:37 - 7:40
  og bare så på disse.
 • 7:40 - 7:42
  Hva har disse menneskene til felles?
 • 7:42 - 7:44
  Jeg har en liten kontorrekvisita-avhengighet,
 • 7:44 - 7:47
  men det er en annen diskusjon.
 • 7:47 - 7:50
  Jeg hadde et aktomslag, og jeg hadde en tusj,
 • 7:50 - 7:52
  og jeg tenkte, hva skal jeg kalle denne forskningen?
 • 7:52 - 7:54
  De første ordene som dukket opp i hodet mitt
 • 7:54 - 7:56
  var helhjertet.
 • 7:56 - 7:59
  Dette er helhjertede mennesker, som lever i en slik dyp følelse av å være verdifulle.
 • 7:59 - 8:02
  Så det er hva jeg skrev på toppen av mappen,
 • 8:02 - 8:04
  og jeg begynte å se på alle dataene.
 • 8:04 - 8:06
  Først hadde jeg faktisk en
 • 8:06 - 8:08
  fire dagers
 • 8:08 - 8:11
  meget intens dataanalyse
 • 8:11 - 8:14
  hvor jeg gikk tilbake og så på de ulike intervjuene, de ulike historiene og de ulike hendelsene.
 • 8:14 - 8:17
  Hva er temaet? Hva er mønsteret?
 • 8:17 - 8:20
  Ektemannen min forlot byen sammen med barna
 • 8:20 - 8:23
  fordi jeg går alltid inn i en slik gal Jackson Pollock greie,
 • 8:23 - 8:25
  hvor jeg bare skriver
 • 8:25 - 8:28
  og er inne i min forskerboble.
 • 8:28 - 8:30
  Og her er hva jeg fant ut.
 • 8:32 - 8:34
  Det de hadde til felles
 • 8:34 - 8:36
  var en følelse av mot.
 • 8:36 - 8:39
  Og aller først vil jeg kjapt differensiere mellom mot og tapperhet.
 • 8:39 - 8:41
  Mot, den opprinnelige definisjonen av mot,
 • 8:41 - 8:43
  da det først ble tatt i bruk i det engelske språket,
 • 8:43 - 8:46
  kom det fra det latinske ordet cor, som betyr hjerte,
 • 8:46 - 8:48
  og den opprinnelige definisjonen
 • 8:48 - 8:51
  var å kunne fortelle hvem du er med hele ditt hjerte.
 • 8:51 - 8:53
  Så disse menneskene
 • 8:53 - 8:55
  hadde ganske enkelt, motet
 • 8:55 - 8:57
  til å ikke være perfekte.
 • 8:58 - 9:00
  De hadde medfølelsen
 • 9:00 - 9:03
  til å være snille mot seg selv først, og så mot andre,
 • 9:03 - 9:06
  fordi, slik det ser ut, kan vi ikke utøve medfølelse mot andre mennesker
 • 9:06 - 9:09
  hvis vi ikke kan behandle oss selv bra.
 • 9:09 - 9:11
  Og til slutt, så hadde de den relasjonen
 • 9:11 - 9:13
  og -- dette var den vanskelige delen --
 • 9:13 - 9:16
  som et resultat av autentisitet,
 • 9:16 - 9:19
  så var disse menneskene villige til å gi slipp på hvem de mente de burde være
 • 9:19 - 9:21
  for å være den personen de egentlig var,
 • 9:21 - 9:24
  noe som du absolutt må klare
 • 9:24 - 9:26
  for å skape relasjoner.
 • 9:28 - 9:30
  Den andre tingen de hadde til felles
 • 9:30 - 9:32
  var dette:
 • 9:35 - 9:38
  De aksepterte sårbarhet fullstendig.
 • 9:40 - 9:43
  De mente
 • 9:43 - 9:46
  at det som gjorde dem sårbare
 • 9:46 - 9:48
  gjorde dem vakre.
 • 9:50 - 9:52
  De snakket ikke om sårbarhet
 • 9:52 - 9:54
  som noe komfortabelt,
 • 9:54 - 9:57
  men heller ikke som om det var uutholdelig,
 • 9:57 - 9:59
  som jeg hadde hørt i mine tidligere intervjuer.
 • 9:59 - 10:02
  De snakket bare om det som noe nødvendig.
 • 10:03 - 10:05
  De snakket om den viljen
 • 10:05 - 10:08
  til å si "jeg elsker deg" først,
 • 10:08 - 10:11
  den viljen
 • 10:11 - 10:13
  til å gjøre noe
 • 10:13 - 10:16
  hvor det ikke er noen garantier,
 • 10:16 - 10:18
  den viljen
 • 10:18 - 10:20
  til å klare å beholde roen når man venter på at legen skal ringe
 • 10:20 - 10:22
  etter mammografien din.
 • 10:23 - 10:26
  De er villige til å investere i et forhold
 • 10:26 - 10:29
  som kanskje ikke kommer til å fungere.
 • 10:29 - 10:32
  De syntes dette var grunnleggende.
 • 10:32 - 10:35
  Personlig syntes jeg det var et svik.
 • 10:35 - 10:38
  Jeg kunne ikke tro at jeg hadde sverget troskap
 • 10:38 - 10:40
  til forskning, hvor vår jobb er --
 • 10:40 - 10:42
  vet dere, at definisjonen av forskning
 • 10:42 - 10:45
  er å kontrollere og forutsi, å studere fenomener,
 • 10:45 - 10:47
  for den åpenlyse grunnen
 • 10:47 - 10:49
  å kunne kontrollere og forutsi.
 • 10:49 - 10:51
  Og nå hadde mitt oppdrag,
 • 10:51 - 10:53
  for å kunne kontrollere og forutsi,
 • 10:53 - 10:56
  oppdaget at den riktige måten å leve på er med sårbarhet
 • 10:56 - 10:59
  og å stoppe å kontrollere og forutsi.
 • 10:59 - 11:02
  Det førte til et lite sammenbrudd -
 • 11:02 - 11:06
  (Latter)
 • 11:06 - 11:09
  - noe som egentlig så mer slik ut.
 • 11:09 - 11:11
  (Latter)
 • 11:11 - 11:13
  Og det gjorde det.
 • 11:13 - 11:16
  Jeg kaller det et sammenbrudd, mens terapauten min kaller det en spirituell oppvåkning.
 • 11:17 - 11:19
  En spirituell oppvåkning høres bedre ut enn et sammenbrudd,
 • 11:19 - 11:21
  men jeg forsikrer deg, det var et sammenbrudd.
 • 11:21 - 11:23
  Så jeg måtte legge vekk forskningsmaterialet mitt og finne en terapaut.
 • 11:23 - 11:26
  La meg fortelle dere noe: du vet hvem du er
 • 11:26 - 11:29
  når du ringer vennene dine og sier, "Jeg tror jeg trenger å gå til noen.
 • 11:29 - 11:32
  Har du noen anbefalinger?"
 • 11:32 - 11:34
  Fordi ca fem av vennene min sa,
 • 11:34 - 11:36
  "Oj da. Jeg ville ikke vært din terapaut."
 • 11:36 - 11:39
  (Latter)
 • 11:39 - 11:41
  Så jeg spurte, "Hva mener du med det?"
 • 11:41 - 11:44
  Og de svarer, "Nei, jeg bare sier..
 • 11:44 - 11:46
  Ikke ta med målebåndet ditt."
 • 11:46 - 11:49
  "Ok..," svarte jeg.
 • 11:51 - 11:53
  Så jeg fant en terapeut.
 • 11:53 - 11:56
  I mitt første møte med henne, Diana,
 • 11:56 - 11:58
  tok jeg med meg listen min
 • 11:58 - 12:01
  om hvordan de helhjertede lever, og satte meg ned.
 • 12:01 - 12:03
  Hun spurte, "Hvordan har du det?"
 • 12:03 - 12:06
  Og jeg svarte, "Storartet. Jeg er ok."
 • 12:06 - 12:08
  "Hva er det som skjer?" spurte hun.
 • 12:08 - 12:11
  Og dette er en terapeut som går til andre terapeuter,
 • 12:11 - 12:13
  fordi vi må gå til slike,
 • 12:13 - 12:16
  fordi de er god på dette med pisspreik.
 • 12:16 - 12:18
  (Latter)
 • 12:18 - 12:20
  Så jeg sa,
 • 12:20 - 12:22
  "Her er greien, jeg strever."
 • 12:22 - 12:24
  "Hva er det du strever med?" spurte hun.
 • 12:24 - 12:27
  Og jeg sa, "Vel, fordi jeg har et sårbarhetsproblem.
 • 12:27 - 12:30
  Og jeg vet at sårbarhet er nøkkelen
 • 12:30 - 12:32
  til skam og frykt
 • 12:32 - 12:34
  og vår kamp for å føle oss verdifull,
 • 12:34 - 12:37
  men det virker som at det også er utgangspunktet
 • 12:37 - 12:40
  for glede, kreativitet,
 • 12:40 - 12:42
  tilhørighet og kjærlighet.
 • 12:42 - 12:44
  Og jeg tror jeg har ett problem,
 • 12:44 - 12:47
  og jeg trenger litt hjelp."
 • 12:47 - 12:49
  Og så sier jeg, "Men nå skal du høre,
 • 12:49 - 12:51
  ikke noe familie greier,
 • 12:51 - 12:53
  ikke noe barndomstull."
 • 12:53 - 12:55
  (Latter)
 • 12:55 - 12:58
  "Jeg bare trenger noen strategier."
 • 12:58 - 13:02
  (Latter)
 • 13:02 - 13:05
  (Applaus)
 • 13:05 - 13:07
  Takk.
 • 13:09 - 13:12
  Så gjør hun slik som dette.
 • 13:12 - 13:14
  (Latter)
 • 13:14 - 13:17
  Og jeg sier, "Det er ille, er det ikke?"
 • 13:17 - 13:20
  Og hun svarer, "Det er verken bra eller dårlig."
 • 13:20 - 13:22
  (Latter)
 • 13:22 - 13:24
  "Det bare er hva det er."
 • 13:24 - 13:27
  Og jeg svarer, "Å herregud, dette kommer til å bli skikkelig kjipt."
 • 13:27 - 13:30
  (Latter)
 • 13:30 - 13:32
  Og det gjorde det, og det gjorde ikke.
 • 13:32 - 13:35
  Og det tok ca et år.
 • 13:35 - 13:37
  Og dere vet hvordan det er noen folk
 • 13:37 - 13:40
  som, når de skjønner at sårbarhet og ømhet er viktig,
 • 13:40 - 13:43
  så gir de seg over og lar seg blir overmannet av det.
 • 13:43 - 13:45
  A: det er ikke meg,
 • 13:45 - 13:48
  og B: jeg gidder ikke være venner med slike folk engang.
 • 13:48 - 13:51
  (Latter)
 • 13:51 - 13:54
  For meg var det en årelang kamp.
 • 13:54 - 13:56
  Det var et bikkjeslagsmål.
 • 13:56 - 13:58
  Sårbarheten skubbet, og jeg skubbet tilbake.
 • 13:58 - 14:01
  Jeg tapte kampen,
 • 14:01 - 14:03
  men vant sannsynligvis livet mitt tilbake.
 • 14:03 - 14:05
  Så da gikk jeg tilbake til forskningen
 • 14:05 - 14:07
  og brukte de neste par årene
 • 14:07 - 14:10
  på å virkelig forstå hva de helhjertede,
 • 14:10 - 14:12
  hva valg de tok,
 • 14:12 - 14:14
  og hva det var vi egentlig gjorde
 • 14:14 - 14:16
  med denne sårbarheten.
 • 14:16 - 14:18
  Hvorfor strever vi slik med det?
 • 14:18 - 14:21
  Er jeg alene med å streve med sårbarhet?
 • 14:21 - 14:23
  Nei.
 • 14:23 - 14:25
  Så dette er hva jeg har lært.
 • 14:26 - 14:29
  Vi bedøver sårbarheten -
 • 14:29 - 14:31
  når vi venter på telefonen.
 • 14:31 - 14:33
  Det var interessant, jeg la ut noe på Twitter og Facebook
 • 14:33 - 14:35
  hvor det stod, "Hvordan vil du definere sårbarhet?
 • 14:35 - 14:37
  Hva får deg til å føle deg sårbar?"
 • 14:37 - 14:40
  Og innen en og en halv time hadde jeg fått 150 svar.
 • 14:40 - 14:42
  Fordi jeg ville vite
 • 14:42 - 14:44
  hva som var der ute.
 • 14:45 - 14:47
  Å måtte spørre ektemannen min om hjelp,
 • 14:47 - 14:50
  fordi jeg er syk, og vi er nygift;
 • 14:50 - 14:53
  å ta initiativ til sex med ektemannen min;
 • 14:53 - 14:55
  å ta initiativ til sex med konen min;
 • 14:55 - 14:58
  å bli avvist; å be noen ut på et stevnemøte;
 • 14:58 - 15:00
  å vente på at legen skal ringe tilbake;
 • 15:00 - 15:03
  få sparken; å gi noen sparken -
 • 15:03 - 15:05
  dette er verdenen vi lever i.
 • 15:05 - 15:08
  Vi lever i en sårbar verden.
 • 15:08 - 15:10
  Og en av måtene vi takler det på
 • 15:10 - 15:12
  er å bedøve sårbarheten.
 • 15:12 - 15:14
  Og jeg tror det er bevis --
 • 15:14 - 15:16
  og det er ikke den eneste grunnen til at dette beviset finnes,
 • 15:16 - 15:18
  men jeg tror det er en stor del av det,
 • 15:18 - 15:22
  vi er den mest forgjeldete,
 • 15:22 - 15:25
  overvektige,
 • 15:25 - 15:28
  avhengige og medisinerte
 • 15:28 - 15:30
  voksengenerasjonen i Amerikas historie.
 • 15:33 - 15:36
  Problemet er, og dette lærte jeg fra forskningen,
 • 15:36 - 15:39
  at du kan ikke selektivt bedøve følelser.
 • 15:40 - 15:43
  Du kan ikke si at dette er det negative.
 • 15:43 - 15:45
  Dette er sårbarhet, dette er sorg, dette er skam,
 • 15:45 - 15:47
  dette er frykt, dette er skuffelse.
 • 15:47 - 15:49
  Jeg vil ikke føle noe av dette.
 • 15:49 - 15:52
  Jeg tar meg et par øl og en muffins med banan- og nøttesmak.
 • 15:52 - 15:54
  (Latter)
 • 15:54 - 15:56
  Jeg ønsker ikke å føle dette.
 • 15:56 - 15:58
  Og jeg vet at det er en gjenkjennende latter.
 • 15:58 - 16:01
  Det er jobben min å trenge inn i deres liv.
 • 16:01 - 16:03
  Gud.
 • 16:03 - 16:05
  (Latter)
 • 16:05 - 16:08
  Du kan ikke bedøve de vanskelige følelsene
 • 16:08 - 16:10
  uten også å bedøve og påvirke andre følelser.
 • 16:10 - 16:12
  Du kan ikke selektivt bedøve.
 • 16:12 - 16:15
  Så når vi bedøver noen,
 • 16:15 - 16:17
  så bedøver vi glede,
 • 16:17 - 16:19
  vi bedøver takknemlighet,
 • 16:19 - 16:21
  vi bedøver følelsen av lykke.
 • 16:21 - 16:24
  Og når vi føler oss skikkelig forferdelig,
 • 16:24 - 16:26
  og vi leter etter mål og mening,
 • 16:26 - 16:28
  og da føler vi oss sårbare,
 • 16:28 - 16:31
  og da tar vi oss et par øl og en banan- og nøttesmak muffins.
 • 16:31 - 16:34
  Og det blir en farlig sirkel.
 • 16:36 - 16:39
  En av de tingene som jeg tror vi trenger å tenke over
 • 16:39 - 16:41
  er hvorfor og hvordan vi bedøver.
 • 16:41 - 16:44
  Og det trenger ikke bare gjelde avhengighet.
 • 16:44 - 16:46
  Den andre tingen vi gjør
 • 16:46 - 16:49
  er at vi tar alt som er usikkert og gjør det til noe sikkert.
 • 16:50 - 16:53
  Religion har gått fra en tro på skjebne og mysterium
 • 16:53 - 16:55
  til sikkerhet.
 • 16:55 - 16:58
  Jeg har rett, du har feil. Hold kjeft.
 • 16:58 - 17:00
  Det er det.
 • 17:00 - 17:02
  Bare sikkerhet.
 • 17:02 - 17:04
  Jo reddere vi er, jo mer sårbare er vi,
 • 17:04 - 17:06
  jo mer redde er vi.
 • 17:06 - 17:08
  Det er slik politikk er blitt i dag.
 • 17:08 - 17:10
  Det er ingen diskurs lengre.
 • 17:10 - 17:12
  Det er ingen samtaler.
 • 17:12 - 17:14
  Det er bare anklager.
 • 17:14 - 17:17
  Vet dere hvordan skyld er beskrevet i forskningen?
 • 17:17 - 17:20
  En måte å fordele smerte og ubehageligheter.
 • 17:21 - 17:23
  Vi skaper det perfekte.
 • 17:23 - 17:26
  Hvis det er noen som ønsker at livet deres skal se slik ut, så er det meg,
 • 17:26 - 17:28
  men det fungerer ikke.
 • 17:28 - 17:30
  Fordi det vi gjør, er å ta fett fra rumpene våre
 • 17:30 - 17:32
  og stappe det i kinnene.
 • 17:32 - 17:35
  (Latter)
 • 17:35 - 17:37
  Noe som jeg håper at om hundre år
 • 17:37 - 17:39
  folk vil se tilbake på og tenke, "Utrolig!"
 • 17:39 - 17:41
  (Latter)
 • 17:41 - 17:43
  Og det farligste vi gjør er å perfeksjonere
 • 17:43 - 17:45
  våre barn.
 • 17:45 - 17:47
  La meg fortelle dere hva vi tenker om barn.
 • 17:47 - 17:50
  De er klare for kamp når de kommer hit.
 • 17:50 - 17:53
  Og når du holder de perfekte små babyene i armene dine,
 • 17:53 - 17:55
  så er ikke vår jobb å si, "Se på henne, hun er perfekt.
 • 17:55 - 17:57
  Min jobb er bare å la henne forbli perfekt,
 • 17:57 - 18:00
  å sikre at hun er på tennislaget innen femte klasse og Yale innen syvende."
 • 18:00 - 18:02
  Det er ikke vår jobb.
 • 18:02 - 18:04
  Vår jobb er å se og si,
 • 18:04 - 18:07
  "Vet du hva? Du er ikke perfekt, og du er dømt til å måtte streve,
 • 18:07 - 18:09
  men du fortjener kjærlighet og tilhørighet."
 • 18:09 - 18:11
  Det er vår jobb.
 • 18:11 - 18:13
  Vis meg en generasjon som er blitt oppdradd slik,
 • 18:13 - 18:16
  og jeg tror vi vil se slutten på de problemene vi ser i dag.
 • 18:16 - 18:20
  Vi later som at det vi gjør
 • 18:20 - 18:23
  ikke påvirker folk.
 • 18:23 - 18:25
  Vi gjør det i våre private liv.
 • 18:25 - 18:27
  Vi gjør det i bedriften,
 • 18:27 - 18:29
  om det så er å trekke seg ut, oljesøl,
 • 18:29 - 18:31
  en tilbakekalling,
 • 18:31 - 18:33
  vi later som at det vi gjør
 • 18:33 - 18:36
  ikke har en stor påvirkning på andre mennesker.
 • 18:36 - 18:39
  Til bedrifter ville jeg ha sagt at dette er ikke de første prøvelsene våre, folkens.
 • 18:40 - 18:42
  Vi trenger bare at dere er autentiske og ekte
 • 18:42 - 18:44
  og sier, "Vi beklager.
 • 18:44 - 18:47
  Vi skal fikse det."
 • 18:50 - 18:52
  Men det finnes en annen måte, og den vil jeg avslutte med.
 • 18:52 - 18:54
  Dette er hva jeg har funnet ut:
 • 18:54 - 18:56
  for å la oss selv bli sett,
 • 18:56 - 18:58
  virkelig sett,
 • 18:58 - 19:01
  å vise vår sårbarhet,
 • 19:01 - 19:03
  å elske med hele vårt hjerte,
 • 19:03 - 19:05
  selv om det ikke er noen garantier,
 • 19:05 - 19:07
  og det er det vanskelige.
 • 19:07 - 19:10
  Og som mor kan jeg fortelle deg at det er enormt vanskelig,
 • 19:12 - 19:15
  å utøve takknemlighet og glede
 • 19:15 - 19:17
  i de øyeblikkene fylt av frykt,
 • 19:17 - 19:19
  når vi lurer, "Kan jeg elske deg så mye?
 • 19:19 - 19:21
  Kan jeg tro på dette så lidenskapelig?
 • 19:21 - 19:24
  Kan jeg brenne så mye for dette?"
 • 19:24 - 19:26
  Bare å kunne stoppe opp og, i stedet for å krisemaksimere hva som kan skje,
 • 19:26 - 19:29
  heller si, "Jeg er så takknemlig,
 • 19:29 - 19:32
  fordi det å føle en slik sårbarhet betyr at jeg lever."
 • 19:33 - 19:36
  Og helt til slutt, noe som jeg tror kanskje er det viktigste,
 • 19:36 - 19:39
  er å tro på at man er nok.
 • 19:39 - 19:41
  Fordi jeg tror at hvis man jobber med et utgangspunkt
 • 19:41 - 19:44
  som sier: "Jeg er nok,"
 • 19:45 - 19:48
  da stopper vi å skrike og begynner å lytte.
 • 19:49 - 19:51
  Vi er snillere og mer omtenksom mot menneskene rundt oss,
 • 19:51 - 19:54
  og vi er snillere og mer omtenksom mot oss selv.
 • 19:54 - 19:56
  Det var det jeg hadde. Takk skal dere ha.
 • 19:56 - 19:59
  (Applaus)
Title:
Brene Brown: Kraften av sårbarhet
Speaker:
Brené Brown
Description:

Brene Brown studerer de menneskelige relasjoner - både vår evne til å føle empati, tilhørighet og kjærlighet. I et gripende og morsomt innlegg ved TEDxHouston deler hun en innsikt fra sin forskning som ikke bare fikk henne til å forstå seg selv bedre, men også menneskeheten. Et innlegg som er ment til å deles.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:59
Karin Devaney Askeland added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions