< Return to Video

Course 4 - Artist: Variables

 • 0:05 - 0:08
  Biến là trình chứa dữ liệu,
  nơi bạn có thể lưu trữ giá trị.
 • 0:08 - 0:15
  Khi sử dụng trong thuật toán, biến sẽ mở
  trình chứa dữ liệu và tìm giá trị ở trong.
 • 0:15 - 0:19
  Điều này giúp bạn viết ra những thuật toán
  thông minh hơn và tùy biến dựa trên
 • 0:19 - 0:21
  giá trị đã lưu trong biến.
 • 0:21 - 0:26
  Ví dụ, nếu bạn muốn viết thuật toán để
  nói "Chúc mừng sinh nhật 10 tuổi nhé!"
 • 0:26 - 0:31
  với em trai tôi, hiện tại thì ổn nhưng
  năm sau khi tôi chạy thuật toán này,
 • 0:31 - 0:34
  tôi muốn thuật toán nói "Chúc mừng
  sinh nhật 11 tuổi nhé!".
 • 0:34 - 0:38
  Thay vào đó, tôi có thể tạo ra một biến
  gọi là 'tuổi' để lưu số tuổi của
 • 0:38 - 0:44
  em trai tôi và viết thuật toán để nói
  "Chúc mừng sinh nhật 'tuổi' nhé!".
 • 0:44 - 0:50
  Vì biến có thể thay đổi, mỗi năm tôi có
  thể cập nhật biến 'tuổi' bằng 'tuổi' + 1.
 • 0:51 - 0:58
  Trong bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng
  biến đặt chiều dài nét vẽ của họa sĩ.
 • 0:58 - 1:05
  Sau đó trong mã lệnh, khối tiến sẽ đọc
  biến chiều dài để xem giá trị mà bạn đặt.
Title:
Course 4 - Artist: Variables
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:07

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions