< Return to Video

چگونه تلسکوپ های رادیویی به ما کهکشان های دیده نشده را نشان می دهند

 • 0:01 - 0:04
  فضا، مرز نهایی.
 • 0:06 - 0:09
  اولین بار وقتی فقط شش سالم بود
  این کلمات را شنیدم.
 • 0:09 - 0:12
  و کاملا تحت تاثیر قرار گرفتم.
 • 0:12 - 0:14
  می خواستم که جهان های جدید و عجیب
  را کاوش کنم.
 • 0:14 - 0:16
  میخواستم دنبال زندگی جدید بگردم
 • 0:16 - 0:19
  میخواستم همه چیزهایی که جهان برای
  عرضه دارد، را ببینم.
 • 0:20 - 0:24
  و آن رویاها، ان کلمات،
  من را به یک سفر بردند.
 • 0:24 - 0:25
  یک سفر اکتشافی،
 • 0:25 - 0:27
  از طریق مدرسه، از طریق دانشگاه،
 • 0:27 - 0:31
  که دکتری بگیرم و در نهایت
  یک اختر شناس حرفه ای شوم.
 • 0:32 - 0:35
  حالا، من دو مورد شگفت انگیز را یاد گرفتم،
 • 0:35 - 0:36
  یک مورد کمی مایه تاسف است،
 • 0:37 - 0:39
  وقتی که برای مقطع دکتری تحصیل می کردم.
 • 0:39 - 0:41
  یاد گرفتم که واقعیت این است که
 • 0:41 - 0:44
  به همین زودی قرار نیست
  یک سفینه را هدایت کنم.
 • 0:45 - 0:50
  اما این را هم آموختم که
  جهان عجیب، شگفت آور و وسیع است.
 • 0:50 - 0:53
  در واقع بسیار وسیع تر از آنکه
  با یک سفینه جستجو بشود.
 • 0:54 - 0:57
  و بنابرین توجهم را با استفاده از
  تلسکوپ ها به سمت اختر شناسی برگرداندم.
 • 0:58 - 1:01
  اکنون، یک تصویر از آسمان شب را
  به شما نشان میدهم.
 • 1:01 - 1:03
  ممکن است این را در
  هرجایی از دنیا ببینید.
 • 1:03 - 1:07
  همه این ستاره ها بخشی از کهکشان ما،
  راه شیری هستند.
 • 1:08 - 1:10
  حال، اگر شما قرار بود
  به بخشی تاریکتر از آسمان بروید،
 • 1:10 - 1:13
  یک محل تاریک و مطلوب، شاید در یک صحرا،
 • 1:13 - 1:15
  ممکن است که مرکز کهکشان راه شیری را ببینید
 • 1:15 - 1:18
  که در مقابل شما گسترده شده اند،
  صدها میلیارد ستاره.
 • 1:19 - 1:20
  و این یک تصویر بسیار زیبا است.
 • 1:20 - 1:22
  رنگارنگ است.
 • 1:22 - 1:25
  و همچنان، این فقط یک گوشه محلی
  از جهان ما است.
 • 1:25 - 1:29
  می توانید یک جور غبار تیره
  در اطراف آن ببینید.
 • 1:29 - 1:31
  اکنون، آن غبار محلی است.
 • 1:31 - 1:33
  دارد جلوی نور ستارگان را می گیرد.
 • 1:33 - 1:35
  اما میتوانیم یک کارخوب
  انجام دهیم.
 • 1:35 - 1:38
  تنها با چشمان خودمان، ما می توانیم گوشه
  جهان کوچک خود را جستجو کنیم.
 • 1:39 - 1:40
  ممکن است که بهتر انجام دهیم،
 • 1:40 - 1:44
  شما می توانید از تلسکوپ های شگفت آور
  مانند تلسکوپ فضایی هابل استفاده کنید.
 • 1:44 - 1:46
  حال، اختر شناسان این تصویر
  را جمع آوری کرده اند.
 • 1:46 - 1:48
  اسمش زمینه ژرف هابل است.
 • 1:48 - 1:53
  و آنها صدها ساعت را فقط صرف مشاهده
  قسمت کوچکی از آسمان کرده اند.
 • 1:53 - 1:55
  قسمتی که از ناخن شست در طول دست
  بزرگتر نیست.
 • 1:56 - 1:57
  و در این تصویر
 • 1:57 - 1:58
  شما میتوانید هزارها کهکشان
  راببینید
 • 1:58 - 2:02
  و این را می دانیم که میلیونها و میلیاردها
  کهکشان باید وجود داشته باشد
 • 2:02 - 2:03
  در سرتاسر جهان،
 • 2:03 - 2:06
  که برخی شبیه کهکشان ما هستند
  و برخی خیلی متفاوت.
 • 2:06 - 2:09
  پس شما فکر میکنید، خوب،
  من میتوانم این سفر را ادامه دهم.
 • 2:09 - 2:11
  راحت است. فقط میتوانم
  یک تلسکوپ بسیارتوانمند به کار ببرم.
 • 2:11 - 2:13
  و تنها به آسمان نگاه کنم،
  مشکلی نیست.
 • 2:14 - 2:18
  این در واقع از قلم انداختن است
  اگر ما فقط این کار را انجام بدهیم.
 • 2:18 - 2:21
  حال، دلیل همه آنچه تاکنون درباره اش
  صحبت کرده ام، همین است
 • 2:21 - 2:25
  فقط استفاده از طیف مرئی است، تنها آن
  چیزی است که چشمان شما می توانند ببینند،
 • 2:25 - 2:26
  و این یک تکه کوچک است،
 • 2:26 - 2:29
  یک تکه کوچک، بسیار کوچک از آنچه که
  جهان برای عرضه به ما دارد.
 • 2:30 - 2:35
  حالا، دو مشکل مهم در به کارگیری
  نور مرئی وجود دارد.
 • 2:35 - 2:38
  نه تنها ما بقیه پروسه های دیگر را
  از دست می دهیم
 • 2:38 - 2:41
  که آنها در انواع نورهای دیگر گسیل می شوند،
 • 2:41 - 2:42
  بلکه، دو مشکل دیگر هم هست
 • 2:42 - 2:46
  اولین آنها غبارهای است که قبل تر
  به آنها اشاره کردم.
 • 2:46 - 2:49
  غبارها جلوی رسیدن نور مرئی به ما
  را می گیرد.
 • 2:49 - 2:53
  بنابران وقتی عمیق به دنیا نگاه کنیم،
  ما نور کمی می بینیم
 • 2:53 - 2:55
  غبار رسیدن آن به مارامتوقف میکند
 • 2:56 - 2:59
  اما یک مشکل عجیب در استفاده از نور مرئی
  هست
 • 2:59 - 3:01
  برای امتحان و اکتشاف جهان.
 • 3:02 - 3:04
  حالا یک دقیقه زنگ تفریح داشته باشید.
 • 3:04 - 3:07
  فرض کنیم شما در یک گوشه از
  خیابانی شلوغ ایستاده اید.
 • 3:07 - 3:09
  ماشین ها در حال رفت و آمد
 • 3:09 - 3:10
  یک آمبولانس نزدیک می شود.
 • 3:11 - 3:12
  آن یک آژیر بلند حسابی دارد.
 • 3:12 - 3:16
  (تقلید کردن از عبور یک آزیر)
 • 3:16 - 3:18
  صدای آژیر در استقرار عوض می شود
 • 3:18 - 3:20
  همانطور که به سمت شما می آید یا
  دور می شود
 • 3:21 - 3:25
  راننده آمبولانس چیزی را عوض نمیکند
  آژیر فقط شما را بهم می زند.
 • 3:26 - 3:29
  این محصولی از ادراک شما بود.
 • 3:29 - 3:31
  موج های صوتی،
  همان طور که آمبولانس نزدیک می شود
 • 3:31 - 3:33
  بهم فشرده می شوند،
 • 3:33 - 3:35
  و در استقرار بلند می شود.
 • 3:35 - 3:37
  هنگامی که آمبولانس می رسد،
  موج های صدا کشیده می شودند
 • 3:37 - 3:39
  و صدا در استقرار کمتر می شود.
 • 3:39 - 3:41
  همین اتفاق برای نوی می افتد.
 • 3:42 - 3:44
  اشیاعی که به سمت ما در جرکت هستند،
 • 3:44 - 3:48
  امواج نوریشان بهم فشرده می شود و
  آبی دیده می شوند
 • 3:48 - 3:50
  و اشیایی که از ما در حال دور شدند
 • 3:50 - 3:53
  امواج نوریشان کشیده می شود، و
  قرمزتر مشاهده می شوند
 • 3:53 - 3:55
  بنابراین این اثر را جابجایی آبی و
  جابه جایی قرمز می نامیم.
 • 3:56 - 3:59
  حالا، دنیای ما در حال انبساط است،
 • 3:59 - 4:04
  بنابراین همه چیز در حال دورشدن
  از همدیگر است
 • 4:04 - 4:06
  و این بدین معناست که همه
  چیز قرمز به ظاهر می شود.
 • 4:07 - 4:11
  و به اندازه کافی عجیب است، هنگامی که
  به جهان خیلی عمیق تر نگاه می کنید
 • 4:11 - 4:15
  خیلی از اشیاء دور سریعتر و بیشتر
  در حال دور شدن هستند
 • 4:15 - 4:17
  بنابراین بیشتر قرمز ظاهر می شوند
 • 4:18 - 4:20
  بنابراین اگر من به میدان ژرف هابل برگردم
 • 4:21 - 4:23
  و ما به نگرستن دقیق و ژرف به دنیا
  ادامه دهیم
 • 4:23 - 4:25
  فقط با استفاده از هابل،
 • 4:25 - 4:27
  هنگامی که به یک فاصله مشخص رسیدیم،
 • 4:28 - 4:29
  همه چیز قرمز می شود،
 • 4:30 - 4:32
  و آن چیزی از مشکل را ارائه می دهد.
 • 4:32 - 4:34
  در نهایت، ما در حال دور شدن از هم هستیم
 • 4:34 - 4:37
  همه چیز به سمت مادون قرمز
  انتقال داده می شود
 • 4:37 - 4:39
  و ما اصلا هیچ چیز را نمی توانیم بینیم.
 • 4:40 - 4:41
  بنابراین باید از اطراف
  این دور باشند،
 • 4:41 - 4:43
  درغیر این صورت، من در سفرم
  محدود میشوم.
 • 4:43 - 4:45
  من می خواستم همه دنیا را کاوش کنم،
 • 4:45 - 4:49
  نه فقظ جایی که میتوانم ببینم، می دانید،
  قبل از اینکه جابه جایی قرمز آن را پس بزند
 • 4:50 - 4:51
  این یک فن است.
 • 4:51 - 4:53
  به آن اخترشناسی رادیویی می گویند.
 • 4:53 - 4:55
  اختر شناسان از آن برای دهه ها استفاده می کردند.
 • 4:55 - 4:56
  یک فن فوق العاده است.
 • 4:57 - 5:00
  من به شما تلسکوپ رادیوی پارکس،
  که به عنوان دیش شناخته شده است.
 • 5:00 - 5:02
  شما ممکن است که فیلمش را دیده باشید.
 • 5:02 - 5:03
  و اموج رادیویی خیلی تابان هستند.
 • 5:03 - 5:06
  آن به ما اجازه می دهد که با دقت بیشتری
  نظاره کنیم
 • 5:06 - 5:09
  و با غبار متوقف نمی شوند،
 • 5:09 - 5:11
  بنابراین همه چیز را در دنیا
  می توانید ببینید.
 • 5:11 - 5:13
  و جابه جایی قرمز مشکل کوچکی است
 • 5:13 - 5:16
  چون ما گیرنده های می سازیم که باندهای
  بزرگی را دریافت می کند.
 • 5:17 - 5:21
  چه چیزی پارکز می بیند وقتی آن را در
  مرکز راه شیری قرار می دهیم
 • 5:21 - 5:23
  باید چیز خارق العاده ای ببینیم
  درسته؟
 • 5:23 - 5:26
  خوب، ما چیز جذابی می بینیم.
 • 5:26 - 5:28
  همه آن غبارها رفته اند.
 • 5:28 - 5:31
  همان طور که اشاره کردم، موج رادیو از بین
  غبار عبور می کند، پس مشکلی نیست.
 • 5:32 - 5:34
  اما جشم انداز آن خیلی متفاوت است.
 • 5:34 - 5:38
  ما می توانیم مرکز راه شیری را مشتعل ببینم،
 • 5:38 - 5:39
  و این نور ستارگان نیست.
 • 5:40 - 5:43
  این نوری است که به آن تابش سینکروترونی
  می گوییم،
 • 5:43 - 5:48
  که از الکترون ها حاصل می شود، که حرکت
  مارپیچی حول میدانهای مغناطیسی کیهانی دارند
 • 5:48 - 5:51
  پس صفحه با این نور مشتعل می شود.
 • 5:51 - 5:55
  و ما همچنین ریشه هایی عجیبی می بینیم که
  ازش خارج می شود،
 • 5:55 - 5:57
  و اشیایی که در خط نوری ظاهر نمی شوند
 • 5:57 - 6:00
  با هرچیزی که ما با چشم هایمان
  نمیتوانیم ببینیم.
 • 6:01 - 6:03
  اما خیلی مشکل است که این تصویر
  را تفسیر کرد،
 • 6:03 - 6:05
  چون همان طور که میبینید وضوح کمی دارد.
 • 6:05 - 6:08
  مواج رادیویی طول موج بلندی دارند،
 • 6:08 - 6:10
  و همین منجر می شود وضوح
  ضعیف تری داشته باشند
 • 6:10 - 6:12
  همچنین این تصویر سفید و سیاه است،
 • 6:12 - 6:16
  بنابراین واقعا نمیدانیم
  هر چیزی اینجا چه رنگی است.
 • 6:17 - 6:18
  سریع به امروز پیش می آییم.
 • 6:18 - 6:19
  ما میتوانیم تلسکوپ هایی بسازیم
 • 6:20 - 6:22
  که می توانند بر این مشکلات غلبه کنند.
 • 6:22 - 6:25
  حالا، من به شما اینجا تصویری نشان می دهم
  از مشاهده گر رادیویی موچیسون
 • 6:26 - 6:28
  یک مکان عالی برای ساختن تلسکوپ های
  رادیویی.
 • 6:28 - 6:31
  آنجا پهن و خشک است،
 • 6:31 - 6:34
  و مهمتر از همه رادیو خاموش است:
 • 6:34 - 6:37
  نه موبایل، نه وای- فای، نه هیچ چیز دیگری،
 • 6:37 - 6:39
  فقط خیلی خیلی رادیو خاموش،
 • 6:39 - 6:42
  بنابراین یک مکان کامل برای ساخت
  تلسکوپ های رادیویی.
 • 6:43 - 6:46
  حالا تلسکوپ هایی که من در این چند سال
  روی آن کار می کنم
 • 6:46 - 6:48
  آرایه میدان عریض موچیسون می نامند،
 • 6:48 - 6:51
  و من می خوام به شما یک زمان کوچکی
  از ساخت آن را نشان دهم.
 • 6:51 - 6:54
  این یک گروه از دانشجویان فارغ التحصیل و
  مشغول به تحصیل است،
 • 6:54 - 6:55
  که در پرس واقع شده.
 • 6:55 - 6:57
  ما آنها را ارتش دانشجوی می نامیدیم،
 • 6:57 - 7:00
  و آنها داوطلب می شدند برای ساخت
  رادیو تلسکوپ
 • 7:00 - 7:02
  هیچ اعتبار درسی برای این نبود.
 • 7:02 - 7:05
  و آنها این وقطبی های رادیویی را
  درکنار هم گذاشتند.
 • 7:05 - 7:10
  آنها فقط فرکانس های کمی را دریافت می کنند،
  کمی شبیه رادیویی اف-ام و یا تلویزیون شما.
 • 7:11 - 7:14
  و انیجا آنها را در طول بیابان
  می گسترانیم
 • 7:14 - 7:17
  تلسکوپ نهایی ۱۰ متر مربع را پوشش می دهد
 • 7:17 - 7:19
  در بیابانی در غرب استرالیا.
 • 7:19 - 7:22
  و چیز جالب این ست که،
  هیچ قسمت متحرکی وجود ندارد.
 • 7:22 - 7:24
  ما فقط این آنتن های کوچک را کسترش میدهیم
 • 7:24 - 7:26
  الزاما روی شبکه .
 • 7:26 - 7:27
  منصفانه ارزن است.
 • 7:27 - 7:29
  کابل ها سیگنال ها را
 • 7:29 - 7:31
  از آنتن ها منتقل می کنند
 • 7:31 - 7:34
  و آنها را به واحد های پردازش مرکزی
  می آورند.
 • 7:34 - 7:36
  و این سایز این تلسکوپ هاست،
 • 7:36 - 7:38
  در حقیقت، ما آن را در سرتاسر بیابان
  بزرگی ساختیم
 • 7:38 - 7:41
  و این به ما وضوح بهتری نسبت به پارکس داد.
 • 7:42 - 7:45
  حالا، در نهایت همه این کابل ها آنها
  را به یک واحدی می آورد
 • 7:45 - 7:49
  که آنها را به ابرکامپیوتر پرس
  می فرستد، و
 • 7:49 - 7:50
  آن جایست که من از آن می آیم
 • 7:51 - 7:53
  -آه---
 • 7:53 - 7:54
  داده های رادیویی.
 • 7:54 - 7:56
  من ۵ سال اخیر را وقت گذاشتم
 • 7:56 - 7:58
  روی کار بسیار سخت و بسیار جذاب داده ها
 • 7:59 - 8:00
  که هیچ کدامشان شبیه قبل نبودند.
 • 8:01 - 8:03
  من زمان زیادی برای تنظیم کردن
  آن ها گذاشتم،
 • 8:03 - 8:07
  اجرای میلیون ها ساعت سی پی یو روی
  ابرکامپیوتر ها
 • 8:07 - 8:09
  و تلاش زیادی برای فهمیدن آن داده ها.
 • 8:09 - 8:11
  و با این تلسکوپ،
 • 8:11 - 8:13
  و این داده ها،
 • 8:13 - 8:17
  ما یک پیمایش روی تمام آسمان جنوب
  انجام دادیم،
 • 8:17 - 8:22
  پیمایش روی کهکشان ها و ابرکهکشان ها
  همه آسمان ام دبیلو ای.
 • 8:22 - 8:24
  یا آنطور که من مینامم "گلیم "(پرتورانی)
 • 8:24 - 8:26
  و من خیلی از آن هیجان زده ام.
 • 8:26 - 8:29
  مطالعات نزدیک به انتشار است و هنوز
  نشان داده نشده،
 • 8:29 - 8:31
  پس شما اولین کسانی هستید که
 • 8:31 - 8:34
  این مطالعه مجمل تمام آسمان جنوب را
  می بینید.
 • 8:35 - 8:38
  پس، من مشتاقم که شما را با بعضی از تصاویر
  این پیمایش سهیم کنم.
 • 8:39 - 8:41
  حال، تصور کنید که به
  مارچسون رفته اید،
 • 8:41 - 8:43
  شما زیر ستاره ها چادر زده اید
 • 8:43 - 8:45
  و شما به سمت جنوب نگاه می کنید.
 • 8:45 - 8:46
  شما قطب جنوب آسمانی را می بینید،
 • 8:46 - 8:47
  کهکشان بالا می آید.
 • 8:47 - 8:50
  اگر من نور رادیویی را محو کنم،
 • 8:50 - 8:53
  این آن چیزی ست که ما با پیمایش مان
  می بینیم
 • 8:53 - 8:56
  شما صفحه کهکشانی را می بینید
  که دیگر با غبارها تیره نشده است.
 • 8:56 - 8:58
  این تشعشع تابش سینکروترونی است،
 • 8:58 - 9:01
  و هزاران نقطه در آسمان است.
 • 9:01 - 9:04
  ابر مگلانیک بزرگ ما،
  نزدیک ترین کهکشان همسایه ما،
 • 9:04 - 9:07
  نارنجی هستند به جای آبی -سفید .
 • 9:07 - 9:11
  بنابراین چیزهای زیادی درون آن وجود دارد.
  اجازه بدید نزدیک تر نگاه کنیم.
 • 9:11 - 9:13
  اگر ما نگاه کنیم به سمت مرکز کهکشان،
 • 9:13 - 9:16
  جایی که ما در ابتدا با تصویر پارکس دیدیم،
  که زودتر به شما نشان دادم،
 • 9:16 - 9:19
  وضوح کم، سیاه و سفید،
 • 9:19 - 9:21
  و ما به منظر "گلیم" کم رنگ می کنیم،
 • 9:22 - 9:26
  شما می توانید ببینید که وضوح با ضریب یکصد
  افزایش پیدا می کند.
 • 9:26 - 9:29
  حالا ما یک منظر رنگی در آسمان داریم.
 • 9:29 - 9:30
  یک منظر فن رنگی.
 • 9:30 - 9:33
  حالا این یک منظر رنگی غلط نیست.
 • 9:33 - 9:36
  آنها رنگ های رادیوی رنگی هستند.
 • 9:37 - 9:39
  کاری که من انجام دادم رنگ کردن
  فرکانس های کم به قرمز است
 • 9:39 - 9:41
  و فرکانسهای بالا را آبی .
 • 9:41 - 9:43
  و وسطی ها را به سبز.
 • 9:43 - 9:45
  و این به ما منظر رنگین کمان را می دهد.
 • 9:45 - 9:47
  و این فقط رنگ های قلابی نیستند.
 • 9:47 - 9:50
  رنگ ها در این تصویر به ما درباره
  پدیده های فیزیکی می گوید که
 • 9:50 - 9:51
  در جهان در حال وقوع است.
 • 9:52 - 9:55
  برای مثال، اگر شما در طول صفحه
  کهکشان نگاه کنید
 • 9:55 - 9:56
  آن با سینکروترون مشتعل می شود
 • 9:56 - 9:59
  چیزی که بیشتر نارنجی مایل به قرمز است،
 • 9:59 - 10:02
  اما اگر ما خیلی دقیق نگاه کنیم
  ما نقاط آبی را می بینیم.
 • 10:02 - 10:04
  حالا، اگر بزرگ کنیم،
 • 10:04 - 10:06
  این نقاط آبی پلاسما های یونیزه شده هستند
 • 10:06 - 10:08
  اطراف ستاره های خیلی درخشان،
 • 10:09 - 10:11
  و اتفاقی که می افتد این است که آنها
  نور قرمز را دفع می کنند
 • 10:11 - 10:13
  بنابراین آنها آبی ظاهر می شوند.
 • 10:14 - 10:17
  و می تواند به ما از مناطقی
  بگوید که ستاره ها را درون
 • 10:17 - 10:18
  کهکشان ما شکل می دهد.
 • 10:18 - 10:20
  و ما فقط آنها را سریع می بینیم.
 • 10:20 - 10:23
  ما به کهکشان نگاه می کنیم و رنگها
  می گویند که آنها آنجا هستند
 • 10:23 - 10:24
  میتوانید حبابهای ریز صابون
  ببینید،
 • 10:24 - 10:28
  تصاویر دایره ای کوچک حول صفحه کهکشانی،
 • 10:28 - 10:30
  و آنها بقایای ابر اخترها هستند.
 • 10:31 - 10:32
  وقتی که یک ستاره منفجر می شود،
 • 10:32 - 10:35
  پوست خارجی آن دور انداخته می شود
 • 10:35 - 10:38
  و امتداد فضا حرکت را طی می کند، مواد
  را جمع می کند
 • 10:38 - 10:40
  و یک پوسته کوچک شکل می دهد.
 • 10:41 - 10:44
  این یک راز همیشگی طولانی برای اخترشناسان
  بوده است
 • 10:44 - 10:46
  جایی که همه بقایای ابراختر هستند.
 • 10:47 - 10:51
  ما می دانیم که باید مقدار زیادی الکترون با
  انرژی بالا در صفحه باشد
 • 10:51 - 10:54
  تا تابش سینکروترونی که می بینیم را
  تولید کند.
 • 10:54 - 10:57
  و ما فکر میکنیم که آن توسط بقایای
  ابراخترها تولید میشود
 • 10:57 - 10:58
  اما به نظر می رسد کافی نیست.
 • 10:58 - 11:02
  خوشبختانه "گلیم" در پیدا کردن
  بقایای ابراختر هاخیلی خیلی خوب است،
 • 11:02 - 11:05
  بنابراین ما امیدواریم یک مقاله جدید
  زود بیرون بدهیم
 • 11:06 - 11:07
  حالا، این خوب است.
 • 11:07 - 11:09
  ما دنیای کوچک مان را کاوش کردیم،
 • 11:09 - 11:12
  ولی من میخواستم عمیق تر شوم،
  میخواستم جلوتر بروم.
 • 11:12 - 11:14
  می خواستم فراتر از راه شیری بروم.
 • 11:15 - 11:18
  خوب، این اتفاق افتاد، ما می توانیم
  اشیاع خیلی جذابی را در بالا ببینیم
 • 11:18 - 11:21
  و این یک کهکشان رادیویی موضعی است،
 • 11:21 - 11:22
  قنطورس A.
 • 11:22 - 11:23
  اگر ما آن را بزرگ کنیم،
 • 11:24 - 11:27
  می توانیم ببینم که دو پر بزرگ از آن به
  سمت فضا خارج می شود.
 • 11:28 - 11:30
  و اگر شما درست به مرکز آن نگاه کنید
  بین دو پر،
 • 11:31 - 11:33
  شما یک کهکشانی شبیه کهکشان خودمان
  می بینید.
 • 11:33 - 11:35
  اون حلقوی است و یک خط غبار دارد.
 • 11:35 - 11:37
  آن یک کهکشان معمولی است.
 • 11:37 - 11:41
  اما این فوران ها فقط در امواج رادیویی
  قابل رویت است
 • 11:41 - 11:44
  اگر ما با امواج مرئی نگاه کنیم،
  ما حتی نمی دانیم که آنها کجا هستند،
 • 11:44 - 11:47
  و آنها هزاران بار بزرگ تر
  از کهکشان میزبان هستند
 • 11:47 - 11:50
  چه جوریه ؟
  چه جیزی این فوران ها را می سازد؟
 • 11:51 - 11:55
  در مرکز هر کهکشان، که ما می شناسیم
 • 11:55 - 11:57
  یک چاله سیاه ابرحجیم قرار دارد.
 • 11:57 - 12:00
  سیاه چاله ها قابل رویت نیستند،
  برای همین به این اسم می نامند.
 • 12:00 - 12:03
  همه چیزی که شما می توانید ببینید خمش نور
  حول آنها است.
 • 12:03 - 12:08
  و گهگاه وقتی یک ستاره و یا یک ابر از گاز
  به داخل مدار آنها می رود،
 • 12:08 - 12:11
  آن با نیروی کشنده از هم شکافته می شود،
 • 12:11 - 12:13
  آنچه که ما یک دیسک بهم پیوسته می نامیم
  را شکل میدهد
 • 12:14 - 12:17
  دیسک بهم پیوسته به طور درخشانی در
  اشعه ایکس تابش می کند،
 • 12:17 - 12:21
  و میدانهای مغناطیسی قوی دارد که می تواند
  مواد را در فضا پرتاب کتد
 • 12:21 - 12:23
  در سرعتی نزدیک به سرعت نور،
 • 12:24 - 12:27
  بنابراین این فوران ها در امواج
  رادیویی قابل رویت هستند
 • 12:27 - 12:29
  و این چیزیست که ما در پیمایش مان پی بردیم
 • 12:30 - 12:34
  خوب، خیلی خوب، پس ما یک کهکشان رادیویی
  را دیده ایم. این عالی ست.
 • 12:34 - 12:36
  اما، اگر شما فقط به بالای آن تصویر
  نگاه کنید،
 • 12:36 - 12:38
  شما یک کهکشان رادیویی دیگر می بینید.
 • 12:38 - 12:41
  کمی کوچکتر، و این فقط به این دلیل است که
  از ما دور تر است.
 • 12:42 - 12:44
  بسیار خوب، دو کهکشان رادیویی.
 • 12:44 - 12:46
  ما میتوانیم این را ببینیم.
  خوب است
 • 12:46 - 12:48
  خوب، در مورد بقیه نقاط چطور؟
 • 12:48 - 12:49
  احتمالا آنها فقط ستاره هستند.
 • 12:50 - 12:51
  نه آنها نیستند.
 • 12:51 - 12:53
  آنها کهکشان های رادیویی هستند.
 • 12:53 - 12:56
  هر یک از نقاط این تصویر
 • 12:56 - 12:58
  یک کهکشان دور است.
 • 12:58 - 13:01
  میلیونها تا میلیاردها سال نوری دورتر
 • 13:01 - 13:03
  به همراه سیاه چاله های ابرفشرده در مرکز آن
 • 13:04 - 13:07
  که مواد را به سمت فضا با سرعت نور
  هل می دهد.
 • 13:07 - 13:09
  این دیوانه کننده است.
 • 13:10 - 13:13
  و این پیمایش حتی بزرگ تز از
  آنچه من اینجا نشان دادم است.
 • 13:13 - 13:16
  اگر ما این تمرکز خارج شویم و همه پیمایش
  را نگاه کنیم.
 • 13:16 - 13:20
  شما می توانید ببینید که من ۳۰۰،۰۰۰ از این
  کهکشان های رادیویی را پیدا کردم.
 • 13:20 - 13:23
  بنابراین این کاملا یک سیر حماسی است.
 • 13:23 - 13:26
  ما همه این کهکشان ها را کشف کردیم
 • 13:26 - 13:29
  درست پس از اولین سیاه چاله های ابرحجیم.
 • 13:30 - 13:33
  من خیلی به این افتخار می کنم،
  و این هفته دیگر منتشر میشود.
 • 13:33 - 13:36
  حالا، این همه موضوع نیست.
 • 13:36 - 13:40
  من دورترین کهکشان را با این پیمایش
  کشف کردم،
 • 13:40 - 13:43
  اما چیزی های بیشتری در این تصویر است.
 • 13:44 - 13:48
  حالا، من شما را برمی گردانم درست به سمت
  زمان آغاز.
 • 13:48 - 13:51
  وقتی که دنیا شکل گرفت.
  آن زمان انفجار بزرگ است.
 • 13:51 - 13:55
  آنچه که جهان را به دریایی از هیدرژن
  تبدیل کرد،
 • 13:55 - 13:57
  هیدرژن خنثی.
 • 13:57 - 14:00
  و وقتی که اولین ستاره ها و کهکشان ها
  شکل گرفتند،
 • 14:00 - 14:02
  آنها آن هیدرژن را یونیزه کردند.
 • 14:02 - 14:05
  بنابراین دنیا از خنثی به یونیزه شده
  تبدیل شد.
 • 14:06 - 14:09
  که در اطراف ما یک سیگنال نشاند.
 • 14:09 - 14:11
  هرجایی ما را در بر گرفته
 • 14:11 - 14:13
  شبیه نیرو.
 • 14:13 - 14:16
  چون در زمان خیلی دور اتفاق افتاده،
 • 14:17 - 14:19
  سیگنال با جابه جایی قرمز بود،
 • 14:20 - 14:23
  پس حالا آن سیگنال در فرکانس های
  خیلی کوچک هستند.
 • 14:23 - 14:25
  در همان فرکانس های پیمایش من،
 • 14:25 - 14:27
  اما خیلی ریز.
 • 14:27 - 14:31
  یک بیلیونم سایز هر چیزی در پیمایش من.
 • 14:31 - 14:36
  پس تلسکوپ ما ممکن است به اندازه کافی برای
  گرفتن آن سیگنال ها حساس نباشد.
 • 14:36 - 14:39
  اما، یک تلسکوپ رادیویی جدید وجود دارد.
 • 14:39 - 14:40
  پس من نمیتوانم اخترسفینه
  داشته باشم
 • 14:40 - 14:42
  اما من امیدوارانه دارم
 • 14:42 - 14:45
  یک از بزرگترین رادیو تلسکوپ های دنیا
 • 14:45 - 14:48
  ما در حال ساختن یک آرایه کیلومتر مربع از
  یک رادیو تلسکوپ جدید هستیم،
 • 14:48 - 14:51
  و این هزارن بار بزرگ تر از MWA خواهد بود
 • 14:51 - 14:54
  و هزاران بار حساس تر،
  و حتی وضوح بهتری نیز دارد
 • 14:54 - 14:56
  بنابراین ما باید ده ها میلیون کهکشان
  پیدا کنیم
 • 14:56 - 14:59
  و شاید، سیگنال عمیق تری،
 • 14:59 - 15:03
  من اولین لحظه های ستاره ها و شروع
  کهکشان ها را خواهم دید،
 • 15:03 - 15:05
  ابتدای زمان خودش.
 • 15:06 - 15:07
  سپاسگزارم.
 • 15:07 - 15:10
  (تشویق)
Title:
چگونه تلسکوپ های رادیویی به ما کهکشان های دیده نشده را نشان می دهند
Speaker:
ناتاشا هورلی-والکر
Description:

اختر شناس ناتاشا هورلی-والکر می گوید: دنیای ما عجیب، شکفت انگیز و عظیم است. هنوز یک سفینه فضایی نمی تواند شما را به عمق فضا ببرد-- اما یک تلسکوپ رادیویی می تواند. در این سخنرانی تصویری و محسور کننده ،هورلی-والکر نشان می دهد که چگونه او اسرار دنیای را با استفاده از تلسکوپ خاصی که طیف نوری که ما نمی بینیم را آشکار می کند، بررسی می کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:25

Persian subtitles

Revisions