< Return to Video

Minecraft Hour of Code: Events

 • 0:01 - 0:04
  Kodetimen - Hendelser
 • 0:05 - 0:10
  I neste oppgave kan du velge
  om du vil være enten Steve eller Alex.
 • 0:10 - 0:17
  Trykk på piltastene på tastaturet for å
  bevege deg opp, ned, til venstre og høyre.
 • 0:17 - 0:21
  Nå kan du bevege deg
  rundt på nivået hvor du vil.
 • 0:21 - 0:27
  For å bruke et vesen, bare gå opp til det,
  snu deg med ansiktet mot det og trykk mellomrom.
 • 0:27 - 0:34
  Hvis du bruker en berøringsskjerm, dra opp,
  ned, til venstre og høyre for å bevege deg rundt.
 • 0:34 - 0:39
  Så kan du trykke på skjermen
  for å bruke det som er foran deg.
 • 0:39 - 0:41
  Hva skjer hvis du bruker det?
 • 0:41 - 0:47
  I Minecraft slipper sauer ull når du klipper dem,
  kuer løper unna når du treffer dem, og
 • 0:47 - 0:51
  slyngplanter eksploderer
  når du kommer nærme dem.
 • 0:51 - 0:55
  Disse reaksjonene skjer takket
  være noe som kalles hendelser.
 • 0:55 - 1:00
  Hendelser forteller programmet at
  det skal lytte eller vente på at noe skal skje.
 • 1:00 - 1:03
  Og når det skjer, skal den utføre en handling.
 • 1:03 - 1:08
  Så lang har du brukt en hendelse. Kode du
  puttet i "når brukt" området, kjører når
 • 1:08 - 1:12
  vesenet er laget eller når spillet starter.
 • 1:12 - 1:18
  I løpet av de neste nivåene vil du ha
  nye bokser for hendelser, for eksempel "når tatt på"
 • 1:18 - 1:23
  som kjører når du tar på vesenet,
  eller "når brukt" for når du bruker vesenet.
 • 1:23 - 1:27
  Eller hvis du vil at din zombie skal
  forsvinne når solen står opp,
 • 1:27 - 1:31
  kan du plassere det i en
  "når solen står opp" boks.
 • 1:31 - 1:32
  Tekst av: Morten Punnerud Engelstad
Title:
Minecraft Hour of Code: Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:32

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions