Return to Video

رومانو پیرسون: جای غیر منتظره ای برای شفا

 • 0:00 - 0:02
  من در حقیقت می خواهم مطلبی را با شما درمیان بگذارم که احتمالا" بیش از ده سال است که در موردش صحبت نکردم.
 • 0:02 - 0:05
  من در حقیقت می خواهم مطلبی را با شما درمیان بگذارم که احتمالا" بیش از ده سال است که در موردش صحبت نکردم.
 • 0:05 - 0:07
  پس تحملم را در طول این سفر داشته باشید.
 • 0:07 - 0:09
  پس تحملم را در طول این سفر داشته باشید.
 • 0:09 - 0:11
  وقتی 22 ساله بودم،
 • 0:11 - 0:14
  از سر کار به خونه اومدم، قلادۀ سگم را بسته و مثل همیشه رفتم بدوم.
 • 0:14 - 0:17
  از سر کار به خونه اومدم، قلادۀ سگم را بسته و مثل همیشه رفتم بدوم.
 • 0:17 - 0:19
  هیچ فکر نمی کردم که در اون لحظه قراره زندگیم برای همیشه عوض بشه.
 • 0:19 - 0:21
  هیچ فکر نمی کردم که در اون لحظه قراره زندگیم برای همیشه عوض بشه.
 • 0:21 - 0:24
  در همون زمان که من داشتم سگم را برای دویدن آماده می کردم، یه مردی مشروب خوردنش رو در بار تموم کرد،
 • 0:24 - 0:28
  در همون زمان که من داشتم سگم را برای دویدن آماده می کردم، یه مردی مشروب خوردنش رو دریک بار تموم کرد،
 • 0:28 - 0:30
  سویچ ماشینش را برداشت، رفت تو ماشین و به سمت جنوب یا هر جایی که می خواست بره، حرکت کرد.
 • 0:30 - 0:32
  سویچ ماشینش را برداشت، رفت تو ماشین و به سمت جنوب یا هر جایی که می خواست بره، حرکت کرد.
 • 0:32 - 0:34
  سویچ ماشینش را برداشت، رفت تو ماشین و به سمت جنوب یا هر جایی که می خواست بره، حرکت کرد.
 • 0:34 - 0:36
  من داشتم از عرض خیابان رد می شدم،
 • 0:36 - 0:38
  و تنها چیزی که واقعا" یادم می یاد اینه که انگار یه نارنجک در سرم منفجر شد.
 • 0:38 - 0:41
  و تنها چیزی که واقعا" یادم می یاد اینه که انگار یه نارنجک در سرم منفجر شد.
 • 0:41 - 0:45
  و یادم می یاد که دستامو رو زمین گذاشته و حس کردم که تمام خون بدنم از گردن و دهنم بیرون می یاد.
 • 0:45 - 0:47
  و یادم می یاد که دستامو رو زمین گذاشته و حس کردم که تمام خون بدنم از گردن و دهنم بیرون می یاد.
 • 0:47 - 0:49
  و یادم می یاد که دستامو رو زمین گذاشته و حس کردم که تمام بدنم خونه و از گردن و دهنم بیرون می یاد.
 • 0:49 - 0:52
  و یادم می یاد که دستامو رو زمین گذاشته و حس کردم که تمام بدنم خونه و از گردن و دهنم بیرون می یاد.
 • 0:52 - 0:54
  اونچه اتفاق افتاد این بود که اون مرد چراغ قرمز را رد کرده و به من و سگم اصابت کرد.
 • 0:54 - 0:57
  اونچه اتفاق افتاد این بود که اون مرد چراغ قرمز را رد کرده و به من و سگم اصابت کرد.
 • 0:57 - 1:00
  سگم که زیر ماشین موند.
 • 1:00 - 1:02
  منم به جلوی ماشین پرتاپ شده و ماشین از رو پام رد شد.
 • 1:02 - 1:04
  منم به جلوی ماشین پرتاپ شده و ماشین از رو پام رد شد.
 • 1:04 - 1:06
  پای چپم حسابی در چرخ ماشین گیر کرد و کاملا" پیچ خورد و برگشت.
 • 1:06 - 1:08
  پای چپم حسابی در چرخ ماشین گیر کرد و کاملا" پیچ خورد و برگشت.
 • 1:10 - 1:13
  سپر ماشین به گلویم خورد و اونو شکافت.
 • 1:13 - 1:15
  سپر ماشین به گلویم خورد و اونو شکافت.
 • 1:15 - 1:18
  در نهایت دچار جراحت کلِ قفسۀ سینه شدم.
 • 1:18 - 1:20
  آئورت انسان از پشتِ قلب بالا می یاد.
 • 1:20 - 1:23
  اون رگ اصلی است و پاره شده بود، بنابراین خون از دهنم قلپ قلپ بیرون می آمد.
 • 1:23 - 1:26
  اون رگ اصلی است و پاره شده بود، بنابراین خون از دهنم قلپ قلپ بیرون می آمد.
 • 1:26 - 1:28
  کف کرده بود و چیزهای وحشتناکی داشت اتفاق می افتاد.
 • 1:28 - 1:30
  کف کرده بود و چیزهای وحشتناکی داشت اتفاق می افتاد.
 • 1:32 - 1:34
  هیچ نمی دونستم چه اتفاقی داره می افته،
 • 1:34 - 1:37
  اما افراد غریبه اومدند و کمک کردند که قلبم از کار نیفته.
 • 1:37 - 1:40
  اما افراد غریبه اومدند و کمک کردند که قلبم از کار نیفته.
 • 1:40 - 1:42
  چون قلبم داشت می لرزید و اونا تلاش می کردند که دوباره بزنه.
 • 1:42 - 1:45
  چون قلبم داشت می لرزید و اونا تلاش می کردند که دوباره بزنه.
 • 1:45 - 1:48
  یه نفر باهوش بود و یک خودکار بیک در گردنم فرو کرد تا راه تنفسم باز بشه و بتونم کمی هوا وارد آن بکنم.
 • 1:48 - 1:51
  یه نفر باهوش بود و یک خودکار بیک در گردنم فرو کرد تا راه تنفسم باز بشه و بتونم کمی هوا وارد آن بکنم.
 • 1:51 - 1:53
  ریه ام از کار افتاد، و یه نفر سینه ام را شکافت و یه خودکارم اونجا گذاشت تا جلوی اون اتفاق وحشتناک رو بگیره.
 • 1:53 - 1:56
  ریه ام از کار افتاد، و یه نفر سینه ام را شکافت و یه خودکارم اونجا گذاشت تا جلوی اون اتفاق وحشتناک رو بگیره.
 • 1:56 - 2:03
  ریه ام از کار افتاد، و یه نفر سینه ام را شکافت و یه خودکارم اونجا گذاشت تا جلوی اون اتفاق وحشتناک رو بگیره.
 • 2:03 - 2:05
  یه جورایی سر از بیمارستان در آوردم.
 • 2:05 - 2:07
  من در یخ پیچیده شده بودم و در نهایت توسط دارو، به کما رفتم.
 • 2:07 - 2:11
  من در یخ پیچیده شده بودم و در نهایت توسط دارو، به کما رفتم.
 • 2:11 - 2:15
  18 ماه بعد بیدار شدم.
 • 2:15 - 2:17
  کور شده بودم، نمی تونستم حرف بزنم، نمی تونستم راه برم.
 • 2:17 - 2:19
  کور شده بودم، نمی تونستم حرف بزنم، نمی تونستم راه برم.
 • 2:19 - 2:22
  وزنم 64 پوند شده بود.
 • 2:25 - 2:27
  بیمارستان واقعا" نمی دونه با این افراد چی کار کنه.
 • 2:27 - 2:29
  بیمارستان واقعا" نمی دونه با این افراد چی کار کنه.
 • 2:29 - 2:32
  و در واقع دیگه منو "گومر" می نامیدند ( کسی که امید به زنده بودنش نیست) .
 • 2:32 - 2:36
  اون یه داستان دیگست که ما حتی وارد اون نمی شیم.
 • 2:36 - 2:39
  من عملهای جراحی بسیاری داشتم تا گردنم دوباره درست بشه و قلبم برای چندمین بار میزون بشه.
 • 2:39 - 2:41
  من عملهای جراحی بسیاری داشتم تا گردنم دوباره درست بشه و قلبم برای چندمین بار میزون بشه.
 • 2:41 - 2:43
  بعضی چیزا خوب کار کرد و بعضی ها نه.
 • 2:43 - 2:45
  کلی تیتانیوم در من، استخوانهای داغون من، گذاشتند تا پاهامو بزور به حالت درست حرکت بدهند.
 • 2:45 - 2:47
  کلی تیتانیوم در من، استخوانهای داغون من، گذاشتند تا پاهامو بزور به حالت درست حرکت بدهند.
 • 2:47 - 2:50
  کلی تیتانیوم در من، استخوانهای داغون من، گذاشتند تا پاهامو بزور به حالت درست حرکت بدهند.
 • 2:50 - 2:52
  سر و کارم در آخر به یک دماغ پلاستیکی، دندانهای چینی، و همه جور چیزهای دیگه کشید.
 • 2:52 - 2:54
  سر و کارم در آخر به یک دماغ پلاستیکی، دندانهای چینی، و همه جور چیزهای دیگه کشید.
 • 2:54 - 2:57
  اما در نهایت شروع کردم شبیه آدمیزاد بشم.
 • 3:03 - 3:05
  ولی بعضی وقتها حرف زدن دربارۀ این چیزا سخته، پس تحملم کنید.
 • 3:05 - 3:08
  ولی بعضی وقتها حرف زدن دربارۀ این چیزا سخته، پس تحملم کنید.
 • 3:08 - 3:10
  من بیش از 50 عمل جراحی داشتم.
 • 3:10 - 3:13
  ولی کی می شمره؟
 • 3:13 - 3:15
  پس در نهایت، بیمارستان تصمیم گرفت که زمان اون رسیده اونجا رو ترک کنم.
 • 3:15 - 3:17
  پس در نهایت، بیمارستان تصمیم گرفت که زمان اون رسیده اونجا رو ترک کنم.
 • 3:17 - 3:19
  لازم بود که جا رو برای افراد دیگه که احتمال داشت به هر دلیلی سر از اونجا در بیارن، خالی کنند.
 • 3:19 - 3:23
  لازم بود که جا رو برای افراد دیگه که احتمال داشت به هر دلیلی سر از اونجا در بیارن، خالی کنند.
 • 3:23 - 3:26
  لازم بود که جا رو برای افراد دیگه که احتمال داشت به هر دلیلی سر از اونجا در بیارن، خالی کنند.
 • 3:26 - 3:29
  همه از بهبود من قطع امید کرده بودند.
 • 3:29 - 3:32
  بنابراین یه نقشه روی دیوار گذاشتند و یک دارت به سمت اون پرتاپ کردند،
 • 3:32 - 3:37
  و اینجا در "کلرادو" روی یک خانۀ سالمندان فرود اومد.
 • 3:37 - 3:39
  و میدونم الآن همتون دارین سرتون رو می خارانید:
 • 3:39 - 3:42
  " یه خونۀ سالمندان؟ تو می خوای اونجا چی کار کنی؟"
 • 3:42 - 3:44
  اما اگه شما به تمام مهارتها و استعدادهایی که در این سالن هست، فکر کنید،
 • 3:44 - 3:47
  اما اگه شما به تمام مهارتها و استعدادهایی که در این سالن هست، فکر کنید،
 • 3:47 - 3:49
  این چیزیه که یک خانۀ سالمندان داره.
 • 3:49 - 3:51
  بدین ترتیب اینا تمام مهارتها و استعدادهایی بود که این سالمندان داشتند.
 • 3:51 - 3:54
  بدین ترتیب اینا تمام مهارتها و استعدادهایی بود که این سالمندان داشتند.
 • 3:54 - 3:56
  مزیتی که اونا بر بیشترشماها داشتند، عقل و شعورِ اونا بود، چون زندگی طولانی داشتند.
 • 3:56 - 3:58
  مزیتی که اونا بر بیشترشماها داشتند، عقل و شعورِ اونا بود، چون زندگی طولانی داشتند.
 • 3:58 - 4:01
  مزیتی که اونا بر بیشترشماها داشتند، عقل و شعورِ اونا بود، چون زندگی طولانی داشتند.
 • 4:01 - 4:03
  و من در اون لحظۀ زندگیم، به اون عقل و شعور نیاز داشتم.
 • 4:03 - 4:05
  ولی تصور کنید وقتی در آستانۀ در ظاهر شدم، اونا چه حالی شدند؟
 • 4:05 - 4:08
  ولی تصور کنید وقتی در آستانۀ در ظاهر شدم، اونا چه حالی شدند؟
 • 4:08 - 4:10
  اون موقع من 4 پوند اضافه کرده بودم، پس 68 پوند بودم.
 • 4:10 - 4:12
  اون موقع من 4 پوند اضافه کرده بودم، پس 68 پوند بودم.
 • 4:12 - 4:14
  سرم مو نداشت.
 • 4:14 - 4:16
  لباسهای کهنه بیمارستان تنم بود.
 • 4:16 - 4:19
  و یه نفر کفشهای تنیس بهم بخشیده بود.
 • 4:19 - 4:22
  تو یه دستم یه عصای سفید و توی دست دیگرم، یه کیف پر از پرونده های پزشکی بود.
 • 4:22 - 4:25
  تو یه دستم یه عصای سفید و توی دست دیگرم، یه کیف پر از پرونده های پزشکی بود.
 • 4:25 - 4:28
  و بدین ترتیب سالمندان فهمیدند که باید یه جلسۀ فوری تشکیل بدهند.
 • 4:28 - 4:30
  و بدین ترتیب سالمندان فهمیدند که باید یه جلسۀ فوری تشکیل بدهند.
 • 4:30 - 4:32
  ( خندۀ حاضرین)
 • 4:32 - 4:35
  سپس عقب رفتند و بهم نگاه کرده و ادامه دادند:
 • 4:35 - 4:39
  " خوب، چه مهارتهایی در این اتاق داریم؟ این بچه خیلی کار لازم داره."
 • 4:39 - 4:42
  " خوب، چه مهارتهایی در این اتاق داریم؟ این بچه خیلی کار لازم داره."
 • 4:42 - 4:44
  بدین ترتیب بالاخره شروع کرده و مهارتها و استعدادهایشان را با تمام نیازهای من هماهنگ کردند.
 • 4:44 - 4:46
  بدین ترتیب بالاخره شروع کرده و مهارتها و استعدادهایشان را با تمام نیازهای من هماهنگ کردند.
 • 4:46 - 4:48
  بدین ترتیب بالاخره شروع کرده و مهارتها و استعدادهایشان را با تمام نیازهای من هماهنگ کردند.
 • 4:48 - 4:50
  اما یکی از اولین چیزهایی که لازم بود انجام دهند برآورد نیاز فوری من بود.
 • 4:50 - 4:52
  اما یکی از اولین چیزهایی که لازم بود انجام دهند برآورد نیاز فوری من بود.
 • 4:52 - 4:54
  لازم بود سر در بیارم که چطور مثل یک آدمِ نرمال غذا بخورم،
 • 4:54 - 4:56
  لازم بود سر در بیارم که چطور مثل یک آدمِ نرمال غذا بخورم،
 • 4:56 - 4:59
  چون از راه لوله ای در قفسۀ سینه ام و از راه رگ غذا می خوردم.
 • 4:59 - 5:01
  چون از راه لوله ای در قفسۀ سینه ام و از راه رگ غذا می خوردم.
 • 5:01 - 5:04
  بنابراین باید سخت تلاش می کردم تا دوباره غذا بخورم.
 • 5:04 - 5:06
  و اونا هم با من این راه را همراه شدند.
 • 5:06 - 5:08
  و سپس باید فکر می کردند:
 • 5:08 - 5:10
  " خوب، اون اسباب اثاثیه لازم داره. اون گوشۀ این آپارتمان می خوابه."
 • 5:10 - 5:13
  " خوب، اون اسباب اثاثیه لازم داره. اون گوشۀ این آپارتمان می خوابه."
 • 5:13 - 5:15
  پس به انباریهایشان رفته و اسبابهای اضافی شان را جمع کردند--
 • 5:15 - 5:17
  پس به انباریهایشان رفته و اسبابهای اضافی شان را جمع کردند--
 • 5:17 - 5:20
  ظرف و ظروف، وسایل خواب، همه چیز بهم دادند.
 • 5:20 - 5:23
  ظرف و ظروف، وسایل خواب، همه چیز بهم دادند.
 • 5:23 - 5:25
  و سپس چیز بعدی که به اون نیاز داشتم، یک تغییر اساسی بود.
 • 5:25 - 5:28
  و سپس چیز بعدی که به اون نیاز داشتم، یک تغییر اساسی بود.
 • 5:28 - 5:30
  بدین ترتیب لباسهای پاره پورۀ سبز در آمده و جای آنرا لباسهای پولی استر گلدارگرفت.
 • 5:30 - 5:33
  بدین ترتیب لباسهای پاره پورۀ سبز در آمده و جای آنرا لباسهای پولی استر گلدارگرفت.
 • 5:33 - 5:36
  ( خندۀ حاضرین)
 • 5:38 - 5:41
  ما دربارۀ مدل مویی که سعی داشتند برام درست کنند وقتی که موهام دراومد، صحبت نمی کنیم.
 • 5:41 - 5:43
  ما دربارۀ مدل مویی که سعی داشتند برام درست کنند وقتی که موهام دراومد، صحبت نمی کنیم.
 • 5:43 - 5:45
  ولی من با موی آبی مخالفت کردم.
 • 5:45 - 5:48
  ( خندۀ حاضرین)
 • 5:49 - 5:52
  بدین ترتیب بالاخره اینطور پیش رفت که اونا تصمیم گرفتند موقع اینه که صحبت کردن را یاد بگیرم.
 • 5:52 - 5:55
  بدین ترتیب بالاخره اینطور پیش رفت که اونا تصمیم گرفتند موقع اینه که صحبت کردن را یاد بگیرم.
 • 5:55 - 5:57
  چون اگه نتونی صحبت کنی یا نتونی ببینی، نمی تونی یه آدم مستقل باشی.
 • 5:57 - 6:00
  چون اگه نتونی صحبت کنی یا نتونی ببینی، نمی تونی یه آدم مستقل باشی.
 • 6:00 - 6:03
  بنابراین اونا فکر کردند که ندیدن یک مسئله است اما لازمه کاری کنند که منو به صحبت وا دارند.
 • 6:03 - 6:05
  بنابراین اونا فکر کردند که ندیدن یک مسئله است اما لازمه کاری کنند که منو به صحبت وا دارند.
 • 6:05 - 6:08
  بنابراین "سالی" ، مدیر دفتر، در طول روز حرف زدن را بهم یاد میداد،
 • 6:08 - 6:10
  بنابراین "سالی" ، مدیر دفتر، در طول روز حرف زدن را بهم یاد میداد،
 • 6:10 - 6:12
  خیلی سخت بود، چون وقتی بچه ای، همه چیزها را بدیهی می دونی.
 • 6:12 - 6:14
  خیلی سخت بود، چون وقتی بچه ای، همه چیزها را بدیهی می دونی.
 • 6:14 - 6:16
  چیزها را ناخودآگاه یاد می گیری.
 • 6:16 - 6:19
  اما درمورد من، بزرگسال بودم و خجالت آور بود،
 • 6:19 - 6:21
  و باید یاد میگرفتم که گلوی جدیدم را با زبانم ، و دندانهای جدیدم را با لبهایم هماهنگ کنم،
 • 6:21 - 6:23
  و باید یاد میگرفتم که گلوی جدیدم را با زبانم ، و دندانهای جدیدم را با لبهایم هماهنگ کنم،
 • 6:23 - 6:26
  و باید یاد میگرفتم که گلوی جدیدم را با زبانم ، و دندانهای جدیدم را با لبهایم هماهنگ کنم،
 • 6:26 - 6:29
  و هوا را حبس کرده و کلمات را ادا کنم.
 • 6:29 - 6:31
  از اینرو رفتارم مثل یه بچۀ دو ساله بود و از همکاری سر باز می زدم.
 • 6:31 - 6:33
  از اینرو رفتارم مثل یه بچۀ دو ساله بود و از همکاری سر باز می زدم.
 • 6:33 - 6:36
  ولی اونا فکر بهتری داشتند.
 • 6:36 - 6:38
  اونا کارو برام جالب کردند.
 • 6:38 - 6:42
  اینطوریکه شبها بازی با بازي حروف ، کلمات رکیک را بهم یاد می دادند.
 • 6:42 - 6:46
  ( خندۀ حاضرین)
 • 6:46 - 6:48
  و سپس، یواشکی ، یادم دادند چطور مثل یه ملوان فحش بدم.
 • 6:48 - 6:51
  و سپس، یواشکی ، یادم دادند چطور مثل یه ملوان فحش بدم.
 • 6:51 - 6:55
  با این حساب خودتون تصور کنید که وقتی "سالی" بالاخره اعتمادم به نفسم را ایجاد کرد، اولین کلماتی که بر زبان آوردم چی بودند.
 • 6:55 - 6:59
  با این حساب خودتون تصور کنید که وقتی "سالی" بالاخره اعتمادم به نفسم را ایجاد کرد، اولین کلماتی که بر زبان آوردم چی بودند.
 • 6:59 - 7:02
  با این حساب خودتون تصور کنید که وقتی "سالی" بالاخره اعتمادم به نفسم را ایجاد کرد، اولین کلماتی که بر زبان آوردم چی بودند.
 • 7:02 - 7:04
  ( خندۀ حاضرین)
 • 7:04 - 7:06
  بدین ترتیب از آنجا پیش رفتم.
 • 7:06 - 7:09
  و فرد مبتلا به آلزایمری که قبلا" معلم بود، مسئولیت آموزش نوشتن به من را عهده دار شد.
 • 7:09 - 7:13
  و فرد مبتلا به آلزایمری که قبلا" معلم بود، مسئولیت آموزش نوشتن به من را عهده دار شد.
 • 7:13 - 7:15
  اون تکرارهای بیش از اندازه در واقع به نفعم بود.
 • 7:15 - 7:17
  بدین ترتیب ما پیش می رویم.
 • 7:17 - 7:22
  ( خندۀ حاضرین)
 • 7:23 - 7:26
  یکی از موقعیتهای اساسی برای من این بود که در واقع یاد بگیرم چطور بعنوان یک فرد نابینا از خیابان عبور کنم.
 • 7:26 - 7:29
  یکی از موقعیتهای اساسی برای من این بود که در واقع یاد بگیرم چطور بعنوان یک فرد نابینا از خیابان عبور کنم.
 • 7:29 - 7:31
  یکی از موقعیتهای اساسی برای من این بود که در واقع یاد بگیرم چطور بعنوان یک فرد نابینا از خیابان عبور کنم.
 • 7:31 - 7:34
  خوب چشمهاتون رو ببیندید.
 • 7:34 - 7:36
  حال تصور کنید که باید از یک خیابان عبور کنید.
 • 7:36 - 7:40
  نمی دانید که اون خیابان چقدرفاصله دارد
 • 7:40 - 7:43
  و نمی دانید که آیا دارید در خط راست می روید یا نه
 • 7:43 - 7:46
  و صدای ویژ ویژ ماشینها که در رفت و آمدند را می شنوید،
 • 7:46 - 7:48
  و یک تصادف وحشتناکی داشتید که شما را در این موقعیت قرار داده.
 • 7:48 - 7:51
  و یک تصادف وحشتناکی داشتید که شما را در این موقعیت قرار داده.
 • 7:51 - 7:54
  بنابراین می بایست دو مانع را پشت سر می گذاشتم.
 • 7:54 - 7:57
  یکی، اختلالات روحی پس از حادثه بود.
 • 7:57 - 8:01
  و هر وقت که نزدیک گوشۀ جدول خیابان می شدم ، وحشتم برمی داشت.
 • 8:01 - 8:03
  و هر وقت که نزدیک گوشۀ جدول خیابان می شدم ، وحشتم برمی داشت.
 • 8:03 - 8:05
  و دومی، در حقیقت تلاش برای این بود که چطور از خیابان رد شم.
 • 8:05 - 8:08
  و دومی، در حقیقت تلاش برای این بود که چطور از خیابان رد شم.
 • 8:08 - 8:11
  از اینرو یکی از سالمندان به طرفم اومد و منو به لب خیابان هل داد و گفت،
 • 8:11 - 8:14
  از اینرو یکی از سالمندان به طرفم اومد و منو به لب خیابان هل داد و گفت،
 • 8:14 - 8:17
  " وقتی فکر کردی وقت رد شدنه، عصایت را به جلو بلند کن،
 • 8:17 - 8:19
  اگه به جایی خورد، از خیابان رد نشو."
 • 8:19 - 8:24
  ( خندۀ حاضرین)
 • 8:24 - 8:27
  کاملا" قابل قبول بود.
 • 8:27 - 8:29
  ولی با سومین عصایی که غیژی ازعرض خیابان رفت،
 • 8:29 - 8:32
  ولی با سومین عصایی که غیژی ازعرض خیابان رفت،
 • 8:32 - 8:35
  اونا فهمیدند که باید عقلها را رو هم بریزند،
 • 8:35 - 8:37
  و پول جمع کردند تا من بتونم به انجمن "بریل" رفته
 • 8:37 - 8:39
  و پول جمع کردند تا من بتونم به انجمن "بریل" رفته
 • 8:39 - 8:41
  ودر واقع، مهارتهای لازم برای یک فرد نابینا را کسب کنم،
 • 8:41 - 8:43
  ودر واقع، مهارتهای لازم برای یک فرد نابینا را کسب کنم،
 • 8:43 - 8:45
  و همچنین یک سگ راهنما بگیرم تا زندگیم را تغییر دهد.
 • 8:45 - 8:47
  و همچنین یک سگ راهنما بگیرم تا زندگیم را تغییر دهد.
 • 8:47 - 8:49
  و با کمک سرمایه گذاری سالمندان، وهمچنین سگ راهنمایم و مهارتهایی که کسب کرده بودم، تونستم به کالج برم.
 • 8:49 - 8:53
  و با کمک سرمایه گذاری سالمندان، وهمچنین سگ راهنمایم و مهارتهایی که کسب کرده بودم، تونستم به کالج برم.
 • 8:53 - 8:57
  و با کمک سرمایه گذاری سالمندان، وهمچنین سگ راهنمایم و مهارتهایی که کسب کرده بودم، تونستم به کالج برم.
 • 8:57 - 8:59
  ده سال بعد بینایی خود را باز یافتم.
 • 8:59 - 9:01
  نه بطور معجزه آسایی.
 • 9:01 - 9:04
  من سه عمل جراحی داشته و یکی از اونا امتحانی بود.
 • 9:04 - 9:06
  من سه عمل جراحی داشته و یکی از اونا امتحانی بود.
 • 9:06 - 9:08
  اون در حقیقت یک جراحی روباطیک بود.
 • 9:08 - 9:11
  آنها یک "هماتوم" ( تودۀ خونی) را از پشت چشمم برداشتند.
 • 9:12 - 9:14
  بزرگترین تغییر برای من این بود که دنیا پیش می رفت،
 • 9:14 - 9:17
  بزرگترین تغییر برای من این بود که دنیا پیش می رفت،
 • 9:17 - 9:19
  که اختراعات و همه نوع چیزهای جدید --
 • 9:19 - 9:21
  که اختراعات و همه نوع چیزهای جدید --
 • 9:21 - 9:23
  موبایل، لپ تاپ، همۀ چیزهایی که هیچوقت ندیده بودم، وجود داشتند.
 • 9:23 - 9:26
  موبایل، لپ تاپ، همۀ چیزهایی که هیچوقت ندیده بودم، وجود داشتند.
 • 9:26 - 9:28
  و بعنوان یک فرد نابینا، حافظۀ بصری تو تحلیل می رود،
 • 9:28 - 9:30
  و بعنوان یک فرد نابینا، حافظۀ بصری تو تحلیل می رود،
 • 9:30 - 9:33
  و حس لامسه و بویایی، جای آنرا می گیرد.
 • 9:33 - 9:36
  و حس لامسه و بویایی، جای آنرا می گیرد.
 • 9:36 - 9:39
  و حس لامسه و بویایی، جای آنرا می گیرد.
 • 9:39 - 9:41
  بدین ترتیب یه روز تو اتاقم نشسته بودم
 • 9:41 - 9:43
  و دیدم یه چیزی تو اتاق نشسته و فکر کردم هیولاست.
 • 9:43 - 9:45
  و دیدم یه چیزی تو اتاق نشسته و فکر کردم هیولاست.
 • 9:45 - 9:47
  بنابراین دور اون راه رفتم.
 • 9:47 - 9:49
  و گفتم، " میرم و بهش دست می زنم."
 • 9:49 - 9:51
  رفتم و بهش دست زدم، " اوه خدای من، اون یک سبد رختشویی بود."
 • 9:51 - 9:53
  رفتم و بهش دست زدم، " اوه خدای من، اون یک سبد رختشویی بود."
 • 9:53 - 9:57
  ( خندۀ حاضرین)
 • 9:57 - 9:59
  بدین ترتیب وقتی یه آدم بینا هستی، همه چیز فرق می کنه چون اونو حق مسلم خود می دونی.
 • 9:59 - 10:01
  بدین ترتیب وقتی یه آدم بینا هستی، همه چیز فرق می کنه چون اونو حق مسلم خود می دونی.
 • 10:01 - 10:03
  بدین ترتیب وقتی یه آدم بینا هستی، همه چیز فرق می کنه چون اونو حق مسلم خود می دونی.
 • 10:03 - 10:05
  اما وقتی نابینا هستی، حافظۀ لامسه در مورد اشیاء داری.
 • 10:05 - 10:08
  اما وقتی نابینا هستی، حافظۀ لامسه در مورد اشیاء داری.
 • 10:08 - 10:11
  بزرگترین تغییر برایم این بود که به دستانم نگاه کرده و دیدم که 10 سال از عمرم را از دست دادم.
 • 10:11 - 10:15
  بزرگترین تغییر برایم این بود که به دستانم نگاه کرده و دیدم که 10 سال از عمرم را از دست دادم.
 • 10:15 - 10:18
  فکر می کردم زمان بنا به دلایلی برای من ایستاده و برای دوستان و اقوام پیش می رود.
 • 10:18 - 10:20
  فکر می کردم زمان بنا به دلایلی برای من ایستاده و برای دوستان و اقوام پیش می رود.
 • 10:20 - 10:22
  ولی وقتی به پایین نگاه کردم،
 • 10:22 - 10:24
  فهمیدم که زمان برای منم پیش رفته و لازمه که بهش برسم، پس به پیش رفتم.
 • 10:24 - 10:26
  فهمیدم که زمان برای منم پیش رفته و لازمه که بهش برسم، پس به پیش رفتم.
 • 10:26 - 10:28
  فهمیدم که زمان برای منم پیش رفته و لازمه که بهش برسم، پس به پیش رفتم.
 • 10:28 - 10:32
  وقتی اون حادثه برای من پیش اومد، ما کلماتی مثل منبع یابی جمعیتی و همکاری تمام عیار را نداشتیم.
 • 10:32 - 10:34
  وقتی اون حادثه برای من پیش اومد، ما کلماتی مثل منبع یابی جمعیتی و همکاری تمام عیار را نداشتیم.
 • 10:34 - 10:36
  اما مفهوم آن حقیقی است--
 • 10:36 - 10:39
  افراد با هم همکاری کرده تا مرا از نو بسازند؛
 • 10:39 - 10:41
  افراد با هم همکاری کرده تا مرا از نو آموزش دهند.
 • 10:41 - 10:43
  اگر بخاطر همکاری تمام عیار و همه جانبۀ آنها نبود، من امروز اینجا نمی ایستادم.
 • 10:43 - 10:47
  اگر بخاطر همکاری تمام عیار و همه جانبۀ آنها نبود، من امروز اینجا نمی ایستادم.
 • 10:47 - 10:49
  بسیار سپاسگزارم.
 • 10:49 - 10:51
  ( تشویق حاضرین)
Title:
رومانو پیرسون: جای غیر منتظره ای برای شفا
Speaker:
Ramona Pierson
Description:

وقتی "رومونا" 22 ساله بود، با یک رانندۀ مست تصادف کرد و 18 ماه را در کما سپری کرد. او در تد "TEDxDU " داستان شگفت انگیز بهبودش را می گوید-- مهارتها ی گروهی و خردمندی جمعی از سالخورگان را ارج می گذارد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:52
Farnaz Saghafi added a translation

Persian subtitles

Revisions