Return to Video

Làm thế nào để bầu cử tại Texas 2020

 • 0:00 - 0:04
  ♪ (nhạc yêu nước) ♪
 • 0:04 - 0:08
  Chào Texas, nếu bạn muốn bỏ phiếu năm nay,
  trước tiên, bạn phải đăng ký.
 • 0:08 - 0:11
  Nếu bạn là cử tri lần đầu ở Texas hoặc bạn vừa chuyển đến kể từ cuộc bầu cử trước,
 • 0:11 - 0:13
  bạn sẽ cần điền vào biểu mẫu đăng ký
 • 0:13 - 0:14
  và gửi qua đường bưu điện đến
  văn phòng đăng ký cử tri của bạn.
 • 0:14 - 0:16
  Bạn có thể tìm thấy một liên kết
  trong phần mô tả
 • 0:16 - 0:18
  đến nơi bạn có thể điền
  và in một biểu mẫu đăng ký.
 • 0:18 - 0:20
  Hãy đảm bảo bạn gửi nó
  trước ngày 5 tháng 10
 • 0:20 - 0:22
  nếu bạn muốn bỏ phiếu
  trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
 • 0:22 - 0:24
  Khi biểu mẫu đăng ký của bạn được chấp nhận,
 • 0:24 - 0:25
  quận sẽ gửi cho bạn
  chứng nhận cử tri
 • 0:25 - 0:27
  qua đường bưu điện
  cho bạn biết bạn đã đăng ký.
 • 0:27 - 0:28
  Bây giờ đến phần thú vị:
  bạn có thể bỏ phiếu.
 • 0:28 - 0:31
  Nếu bạn sẽ ở ngoài quận trong khoảng thời gian bỏ phiếu sớm
 • 0:31 - 0:32
  VÀ ngày bầu cử,
 • 0:32 - 0:34
  từ 65 tuổi trở lên,
 • 0:34 - 0:35
  hoặc bạn bị bệnh hoặc khuyết tật
 • 0:35 - 0:37
  khiến bạn không thể tham gia các cuộc bỏ phiếu,
 • 0:37 - 0:39
  bạn có tùy chọn bỏ phiếu vắng mặt bằng thư.
 • 0:39 - 0:41
  Bạn có thể sử dụng liên kết dưới đây để in
  đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện
 • 0:41 - 0:42
  và gửi trước ngày 23 tháng 10.
 • 0:42 - 0:45
  Nếu điều đó không phù hợp với bạn,
  bạn vẫn có thể bỏ phiếu sớm
 • 0:45 - 0:47
  bất kỳ cử tri nào đã đăng ký có thể trực tiếp bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu sớm
 • 0:47 - 0:49
  từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10.
 • 0:49 - 0:51
  Có một liên kết bên dưới để tra cứu
  các vị trí và thời gian
 • 0:51 - 0:52
  mà bạn có thể bỏ phiếu sớm
  ở quận của mình.
 • 0:52 - 0:54
  Nếu bạn không có kế hoạch bỏ phiếu sớm,
  có một liên kết bên dưới để tra cứu
 • 0:54 - 0:56
  địa điểm bạn nên đi bỏ phiếu
  vào ngày 3 tháng 11.
 • 0:56 - 0:58
  Tất cả các địa điểm bỏ phiếu đều mở cửa
  từ 7:00 sáng đến 7:00 tối.
 • 0:58 - 1:02
  Cho dù bạn bỏ phiếu sớm hay vào ngày bầu cử, bạn sẽ cần phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh.
 • 1:02 - 1:06
  Các giấy tờ tùy thân được chấp nhận bao gồm giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ căn cước cá nhân, thẻ căn cước quân đội,
 • 1:06 - 1:09
  giấy chứng nhận quốc tịch
  hoặc giấy phép súng ngắn Texas.
 • 1:09 - 1:10
  Nếu bạn không có
  một trong những giấy tờ đó,
 • 1:10 - 1:12
  bạn có thể ký vào một tuyên bố nói rằng
  bạn không có giấy tờ tùy thân bắt buộc
 • 1:12 - 1:16
  và sử dụng một giấy tờ chứng thực địa chỉ khác
  như hóa đơn điện nước, phiếu lương
 • 1:16 - 1:18
  hoặc bảng sao kê ngân hàng có tên
  và địa chỉ của bạn trên đó.
 • 1:18 - 1:19
  Bạn cũng có thể truy cập liên kết trong phần mô tả
 • 1:19 - 1:21
  và tìm lá phiếu mẫu của mình,
 • 1:21 - 1:23
  vì vậy bạn có thể xem mọi thứ mà bạn có thể bỏ phiếu
 • 1:23 - 1:23
  vào ngày bầu cử.
 • 1:23 - 1:26
  Bạn không phải bỏ phiếu cho tất cả mọi thứ trên lá phiếu để nó được tính,
 • 1:26 - 1:27
  nhưng những cuộc bầu cử địa phương đó khá quan trọng,
 • 1:27 - 1:29
  vì vậy điều này cho bạn cơ hội nghiên cứu các ứng cử viên của mình
 • 1:29 - 1:30
  và các biện pháp bỏ phiếu trước thời hạn.
 • 1:30 - 1:32
  Bạn thậm chí có thể in nó ra hoặc chụp ảnh màn hình
 • 1:32 - 1:33
  và mang nó đến các cuộc bỏ phiếu
 • 1:33 - 1:35
  để đảm bảo rằng bạn nhớ cách
  bạn muốn bỏ phiếu.
 • 1:35 - 1:37
  Một điều cuối cùng: nếu bạn định bỏ phiếu,
 • 1:37 - 1:40
  hãy mở ứng dụng ghi chú của mình
  hoặc lấy một mảnh giấy và lập kế hoạch.
 • 1:40 - 1:42
  Viết ra thời gian và cách thức bạn sẽ đăng ký,
 • 1:42 - 1:44
  thời gian bạn sẽ bỏ phiếu, bạn sẽ đến đó bằng cách nào,
 • 1:44 - 1:45
  bạn sẽ sử dụng giấy tờ tùy thân gì,
 • 1:45 - 1:47
  thậm chí cả người
  bạn sẽ đi đến cuộc bỏ phiếu bạn.
 • 1:47 - 1:50
  Có kế hoạch là một cách tuyệt vời để
  đảm bảo rằng không có gì bất ngờ cản trở bạn
 • 1:50 - 1:51
  bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11.
 • 1:51 - 1:54
  Tất cả các liên kết bạn cần để đăng ký
  và tìm ra nơi bạn có thể bỏ phiếu
 • 1:54 - 1:55
  ở bên dưới.
 • 1:55 - 1:56
  Cảm ơn vì đã là một cử tri.
 • 1:56 - 1:58
  Làm Thế Nào Để Bầu Cử Tại Các Quận
  được sản xuất bởi Comlexly
 • 1:58 - 2:00
  hợp tác với Dự Án Cử Tri MediaWise,
 • 2:00 - 2:02
  do Viện Poynter dẫn đầu
  và được hỗ trợ bởi Facebook.
Title:
Làm thế nào để bầu cử tại Texas 2020
Description:

Cập nhật mới về bầu cử trong dịch COVID- 19: Thời gian bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử đã được kéo dài thêm sáu ngày. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10. Chỉ những cử tri đáp ứng một trong bốn yêu cầu được chấp thuận mới có thể yêu cầu bỏ phiếu qua thư.

[Cập nhật ngày 4 tháng 9 năm 2020]

***

Kiểm tra trạng thái đăng kí tại: https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/mvp.do

Đăng kí qua mail: https://webservices.sos.state.tx.us/vrapp/index.asp

Tìm văn phòng đăng kí bầu cử: https://www.sos.texas.gov/elections/voter/votregduties.shtml

Yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt: https://webservices.sos.state.tx.us/forms/5-15f.pdf

Theo dõi lá phiếu của bạn tại: https://webservices.sos.state.tx.us/FPCA/index.aspx

Tìm thư ký bỏ phiếu sớm của bạn: https://www.sos.state.tx.us/elections/voter/county.shtml

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions