< Return to Video

จะทำให้สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณดีขึ้นได้อย่างไร

 • 0:01 - 0:05
  พวกเราส่วนใหญ่ พยายามทำให้ดีที่สุด
  ไม่ว่าทำอะไรในชีวิต
 • 0:05 - 0:07
  ไม่ว่าจะเป็นการงาน ครอบครัว โรงเรียน
 • 0:07 - 0:09
  หรือสิ่งอื่นใด
 • 0:09 - 0:11
  ผมก็เหมือนกัน พยายามทำให้ดีที่สุด
 • 0:12 - 0:15
  แต่เมื่อจุดหนึ่งในอดีต ผมก็รู้สึกตัวว่า
 • 0:15 - 0:19
  ผมไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่
  ในเรื่องที่ผมใส่ใจมากที่สุด
 • 0:19 - 0:22
  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเป็นสามี
  หรือการเป็นเพื่อน
 • 0:22 - 0:24
  หรือการทำงาน
  หรือการเป็นเพื่อนร่วมงาน
 • 0:24 - 0:26
  ผมไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดีขึ้น
 • 0:26 - 0:29
  แม้ว่าผมจะให้เวลากับมันไปมาก
 • 0:29 - 0:30
  ทุ่มเทไปมากกับมัน
 • 0:31 - 0:35
  ตั้งแต่นั้นมา ผมก็เริ่มเข้าใจ
  จากการที่ได้พูดคุย และจากงานวิจัยว่า
 • 0:35 - 0:37
  ภาวะที่ไม่คืบหน้า แม้ว่าจะทุ่มเทให้มันนี้
 • 0:37 - 0:39
  กลายเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก ๆ
 • 0:39 - 0:42
  ผมจึงอยากแบ่งปัน ถึงข้อมูลเชิงลึก
  ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
 • 0:42 - 0:43
  และเราแก้ไขมันได้ยังไง
 • 0:44 - 0:47
  ผมได้เรียนรู้ว่า
  ผู้คนและทีมงานใด ๆ ก็ตาม
 • 0:47 - 0:49
  ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 0:49 - 0:50
  ทำสิ่งที่ เราทุกคนทำตามได้
 • 0:51 - 0:55
  พวกเขาดำเนินชีวิต อย่างสุขุมรอบคอบ
  สลับกันไปมาระหว่างสองโซน คือ
 • 0:55 - 0:57
  โซนการเรียนรู้ และโซนการทำงาน (การแสดง)
 • 0:58 - 1:01
  โซนการเรียนรู้ คือ
  ถ้าเราอยากพัฒนาอะไรอย่างหนึ่ง
 • 1:01 - 1:04
  เราก็ทำกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้
  สำหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • 1:04 - 1:06
  เพ่งไปที่สิ่งที่
  เรายังไม่ได้รู้อย่างละเอียด
 • 1:06 - 1:09
  ซึ่งหมายความว่า เราต้องคาดหมาย
  ในเรื่องการทำผิดพลาด
 • 1:09 - 1:11
  โดยรู้ว่า เราจะเรียนรู้ได้จากมัน
 • 1:11 - 1:15
  สิ่งนั้นต่างกัน จากสิ่งที่เราทำ
  ตอนที่เราอยู่ใน โซนการกระทำของเรา
 • 1:15 - 1:19
  ซึ่งก็คือ เมื่อเป้าหมายของเราคือทำให้ดี
  ที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือเพื่อปฏิบัติงาน
 • 1:19 - 1:22
  แล้วเราก็เพ่งความสนใจไปที่
  สิ่งที่เรารู้อย่างละเอียดแล้ว
 • 1:22 - 1:24
  และพยายามให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
 • 1:25 - 1:27
  โซนทั้งสองนี้
  ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
 • 1:27 - 1:31
  แต่แบ่งชัดเจนว่า
  เราต้องการจะอยู่ในโซนไหนเมื่อใด
 • 1:31 - 1:33
  พร้อมกับเป้าหมาย จุดสำคัญ
  และความคาดหมายอะไร
 • 1:33 - 1:36
  มันจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น
  และปรับปรุงได้ดีขึ้น
 • 1:36 - 1:39
  โซนการทำงานนั้น
  ทำให้การทำงานของเราในตอนนี้ถึงจุดสูงสุด
 • 1:39 - 1:41
  ขณะที่ โซนการเรียนรู้ทำให้การเติบโตและ
 • 1:41 - 1:42
  การทำงานในอนาคตถึงขีดสูงสุด
 • 1:43 - 1:45
  เหตุที่เราหลายคนไม่ได้ปรับปรุงได้มากนัก
 • 1:45 - 1:47
  แม้งานของเราจะหนักแล้วก็ตาม
 • 1:47 - 1:51
  สาเหตุก็คือ เรามักจะใช้เวลาเกือบทั้งหมด
  อยู่ในโซนการทำงาน
 • 1:52 - 1:53
  มันฉุดการเติบโตของเรา
 • 1:53 - 1:56
  และก็น่าแปลก นาน ๆ เข้า
  มันก็ฉุดการทำงานของเราไปอีกด้วย
 • 1:58 - 2:00
  แล้วโซนการเรียนรู้ เป็นอย่างไรหรือครับ
 • 2:01 - 2:03
  เดมอสเตอนีส ผู้นำทางการเมือง
 • 2:03 - 2:06
  เป็นนักพูดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นนักกฎหมาย
  ในสมัยกรีกโบราณ
 • 2:06 - 2:10
  การมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้นั้น
  เขาไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดของเขา
 • 2:10 - 2:12
  แค่เป็นเพียงนักพูด หรือนักกฎหมาย
 • 2:12 - 2:15
  ซึ่งจะเป็นเรื่องที่อยู่ในโซนการทำงานของเขา
 • 2:15 - 2:17
  แต่เขากลับทำกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบไว้
  เพื่อปรับปรุงงาน
 • 2:18 - 2:19
  แน่นอน เขาศึกษาหาความรู้
 • 2:19 - 2:22
  เขาศึกษากฎหมายและปรัชญา พร้อมกับการแนะนำ
  จากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • 2:22 - 2:26
  แต่เขาก็ยังตระหนักด้วยว่า การเป็นนักกฎหมาย
  ข้องเกี่ยวกับการชักจูงโน้วน้าวคนอื่น ๆ
 • 2:26 - 2:29
  เขาจึงศึกษาการพูดอย่างที่ยิ่งใหญ่
 • 2:29 - 2:30
  และการแสดง
 • 2:31 - 2:35
  เพื่อจะกำจัดนิสัยแปลก ๆ ที่เขามี คือ
  มักจะยกไหล่ขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
 • 2:35 - 2:37
  เขาฝึกพูดอยู่หน้ากระจกเงา
 • 2:37 - 2:40
  และเขาก็แขวนดาบหย่อนลงมาจากเพดาน
 • 2:40 - 2:42
  เพื่อที่ว่าหากเขายกไหล่ขึ้นมา
 • 2:42 - 2:43
  เขาก็จะเจ็บตัว
 • 2:43 - 2:45
  (เสียงหัวเราะ)
 • 2:45 - 2:47
  เพื่อให้พูดอย่างชัดเจนขึ้น
  แม้จะมีเสียงซู่ซ่า
 • 2:47 - 2:50
  เขาพูดตลอดจนจบ โดยมีก้อนหินอยู่ในปาก
 • 2:51 - 2:52
  เขาสร้างห้องใต้ดินขึ้นมา
 • 2:52 - 2:54
  ที่เขาสามารถฝึกพูดได้
  โดยไม่มีใครมาขัดจังหวะ
 • 2:54 - 2:56
  และไม่ไปรบกวนคนอื่นๆ
 • 2:56 - 2:58
  และเพราะว่าศาลในสมัยนั้น เสียงดังหนวกหูมาก
 • 2:58 - 3:00
  เขาจึงไปฝึกอยู่ใกล้ๆทะเลอีกด้วย
 • 3:00 - 3:02
  เปล่งเสียงออกไปจนได้ยินไปไกล
  เหนือเสียงกึกก้องของคลื่น
 • 3:03 - 3:05
  กิจกรรมของเขาในโซนการเรียนรู้นั้น
 • 3:05 - 3:08
  แตกต่างไปจากกิจกรรมของเขาในศาลอย่างมาก
 • 3:08 - 3:09
  หรือ ในโซนการทำงานของเขา
 • 3:10 - 3:11
  ส่วนในโซนการเรียนรู้นั้น
 • 3:11 - 3:14
  เขาทำตาม ดร. แอนเดอร์ส อีริคส์สัน
  เรียกว่า ฝึกอย่างตั้งใจ
 • 3:14 - 3:17
  วิธีการนี้เกี่ยวกับการแตกความสามารถ
  ออกเป็นทักษะย่อย ๆ
 • 3:17 - 3:20
  ให้แน่ชัดว่า ทักษะย่อยอะไรบ้าง
  ที่เรากำลังจะปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • 3:20 - 3:22
  อย่างเช่น ระวังให้ไหล่ของเราลงมา
 • 3:22 - 3:25
  เพ่งความสนใจอย่างเต็มที่
  ถึงระดับการท้าทายขั้นสูง
 • 3:25 - 3:27
  นอกขอบเขตความสบายของเรา
 • 3:27 - 3:29
  แค่เกินกว่าที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบัน
 • 3:29 - 3:32
  โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับบ่อยครั้ง กับการทำซํ้า
  และการปรับเปลี่ยน
 • 3:32 - 3:35
  และถ้าจะให้ดีเยี่ยม ก็ให้มีการชี้แนะ
  ของโค้ชที่ชำนาญการ
 • 3:35 - 3:37
  เพราะกิจกรรมที่ออกแบบไว้เพื่อการปรับปรุง
 • 3:37 - 3:39
  เจาะจงเฉพาะในขอบเขต
 • 3:39 - 3:41
  และครูและโค้ชที่ยิ่งใหญ่นั้น
  รู้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นคืออะไร
 • 3:41 - 3:43
  และยังให้ข้อมูลเชี่ยวชาญป้อนกลับมาได้
 • 3:44 - 3:47
  มันเป็นแบบของการฝึก ในโซนการเรียนรู้
 • 3:47 - 3:49
  ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงได้อย่างจริงจัง
 • 3:49 - 3:51
  ไม่ใช่แค่เวลาที่ใช้ในการทำงาน
 • 3:52 - 3:55
  ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า
  หลังจากช่วงเวลาสองปีแรก
 • 3:55 - 3:56
  ที่ปฏิบัติงานในอาชีพ
 • 3:56 - 3:59
  การทำงานมักจะดีขึ้นเพียงเล็กน้อย
  หรือไม่พัฒนาเลย
 • 3:59 - 4:02
  เรื่องนี้แสดงว่าเป็นจริง
  ในสาขาการเรียนการสอน เวชศาสตร์ทั่วไป
 • 4:02 - 4:04
  การพยาบาล และสาขาวิชาอื่น ๆ
 • 4:04 - 4:07
  และมันเกิดขึ้นก็เพราะว่า
  เมื่อเราคิดว่า เราดีพอแล้ว
 • 4:07 - 4:09
  พอเหมาะแล้ว
 • 4:09 - 4:11
  แล้วเราก็หยุดใช้เวลาในโซนการเรึยนรู้
 • 4:11 - 4:13
  ตลอดเวลาเรามุ่งเน้นสนใจ
  แค่การทำงานของเรา
 • 4:13 - 4:14
  การปฏิบัติงาน
 • 4:14 - 4:17
  ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีนัก ที่จะปรับปรุง
 • 4:17 - 4:20
  แต่ผู้คนที่ยังคงใช้เวลา
  อยู่ในโซนการเรียนรู้นั้น
 • 4:20 - 4:22
  ก็ยังคงปรับปรุงอยู่ได้เสมอ
 • 4:22 - 4:25
  พนักงานขายที่ดีที่สุด
  อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
 • 4:25 - 4:27
  ทำกิจกรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อการปรับปรุง
 • 4:27 - 4:29
  พวกเขาอ่านเพื่อขยายความรู้ของเขาออกไป
 • 4:29 - 4:32
  ปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน
  หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา
 • 4:32 - 4:35
  ทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ ขอข้อมูลป้อนกลับ
  และนำมาคิดไตร่ตรอง
 • 4:35 - 4:37
  คนเล่นหมากรุกที่เก่งที่สุดนั้น
 • 4:37 - 4:41
  ใช้เวลาไปมากมาย
  ไม่ใช่ในการเล่นเกมหมากรุก
 • 4:41 - 4:42
  ซึ่งก็คือ โซนการทำงานของเขา
 • 4:43 - 4:46
  แต่เป็นการพยายามคาดเดาการเดินหมาก
  ที่นักหมากรุกชั้นนำเดิน และมาวิเคราะห์
 • 4:47 - 4:51
  เราแต่ละคนนั้นน่าจะใช้เวลาไป
  หลายต่อหลายชั่วโมง
 • 4:51 - 4:53
  พิมพ์ที่คอมพิวเตอร์
 • 4:53 - 4:54
  โดยไม่ได้พิมพ์เร็วขึ้นเลย
 • 4:54 - 4:58
  แต่ถ้าเราใช้เวลา 10 ถึง 20 นาที ในแต่ละวัน
 • 4:58 - 5:01
  ตั้งใจเพ่งอย่างเต็มที่ ให้พิมพ์เร็วกว่า
  อัตราเร็วของเราในปัจจุบัน
 • 5:01 - 5:02
  10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
 • 5:02 - 5:04
  เราก็น่าจะพิมพ์ได้เร็วขึ้น
 • 5:04 - 5:07
  โดยเฉพาะถ้าเราระบุได้อีกด้วยว่า
  เรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
 • 5:07 - 5:09
  และก็ฝึกพิมพ์คำเหล่านั้น
 • 5:09 - 5:11
  นั่นคือ การฝึกอย่างตั้งใจ
 • 5:12 - 5:14
  ในส่วนอื่น ๆ ของชีวิตเรานั้น
 • 5:14 - 5:16
  บางที ที่เราเห็นสำคัญกว่าสิ่งอื่น
 • 5:16 - 5:18
  เราทุ่มเทอย่างหนัก
  แต่ไม่ได้ดีขึ้นมาก
 • 5:18 - 5:21
  เพราะเราอยู่แค่ในโซนการทำงาน หรือเปล่า
 • 5:23 - 5:26
  ครับ นี่ไม่ได้กล่าวว่า
  โซนการทำงานไม่มีคุณค่าอะไร
 • 5:26 - 5:27
  มันมีคุณค่าอย่างมากครับ
 • 5:27 - 5:29
  ผมเคยต้องผ่าตัดหัวเข่า
  ผมไม่ได้บอกแพทย์ผ่าตัด
 • 5:29 - 5:32
  ว่า "ควานหาในนั้นให้ทั่ว
  เพ่งไปที่สิ่งที่คุณไม่รู้"
 • 5:32 - 5:33
  (เสียงหัวเราะ)
 • 5:33 - 5:35
  "เราจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดคุณ"
 • 5:36 - 5:39
  แต่ผมมองหาแพทย์ผ่าตัด
  ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะทำงานดี
 • 5:39 - 5:41
  และผมต้องการให้เธอทำงานอย่างดี
 • 5:41 - 5:43
  การที่อยู่ในโซนการทำงานนั้น
 • 5:43 - 5:45
  ให้เราได้ทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จ
  อย่างดีที่สุด เท่าที่จะทำได้
 • 5:46 - 5:47
  มันยังจูงใจเราได้อีกด้วย
 • 5:47 - 5:51
  และมันให้เราได้ข้อมูลที่จะระบุได้ว่า
  ต่อไปเราจะเพ่งความสนใจไปที่อะไร
 • 5:51 - 5:53
  เมื่อเรากลับไปที่โซนการเรียนรู้
 • 5:53 - 5:55
  วิธีการที่จะได้การปฏิบัติงานที่สูง
 • 5:55 - 5:59
  ก็คือ การสลับไปมาระหว่างโซนการเรียนรู้
  และโซนการทำงาน
 • 5:59 - 6:01
  การสร้างทักษะของเรา อย่างมีจุดหมาย
  ในโซนการเรียนรู้
 • 6:01 - 6:04
  แล้วก็นำทักษะเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้
  ในโซนการทำงาน
 • 6:05 - 6:07
  ตอนที่บียอนเซ่ เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต
 • 6:07 - 6:10
  ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต
  เธออยู่ในโซนการทำงาน
 • 6:10 - 6:12
  แต่ทุกคืน เมื่อเธอกลับมาห้องพักในโรงแรม
 • 6:12 - 6:15
  เธอตรงกลับไปยังโซนการเรียนรู้ของเธอทันที
 • 6:15 - 6:17
  เธอดูวิดีโอการแสดง ที่เพิ่งจะจบลงไป
 • 6:17 - 6:19
  เธอบอกได้ถึงโอกาสที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • 6:20 - 6:22
  สำหรับตัวเธอเอง นักเต้น และพวกช่างกล้อง
 • 6:22 - 6:23
  และในเช้าวันต่อมา
 • 6:23 - 6:26
  ทุกคนก็ได้รับบันทึกเป็นหน้าๆ
  มีอะไรบ้างที่จะปรับเปลี่ยน
 • 6:27 - 6:30
  ซึ่งพวกเขาก็จะทำงานกัน ในตอนกลางวัน
  ก่อนการแสดงครั้งต่อไป
 • 6:31 - 6:32
  มันเป็นวงก้นหอย
 • 6:32 - 6:33
  ถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
 • 6:33 - 6:37
  แต่เราต้องรู้ว่าเมื่อใดต้องการจะเรียนรู้
  และเมื่อใดที่เราต้องการจะทำงาน
 • 6:37 - 6:39
  แต่ในขณะที่เราต้องการใช้เวลาทำทั้งสองอย่าง
 • 6:39 - 6:41
  ยิ่งเราใช้เวลา ในโซนการเรียนรู้มากเท่าใด
 • 6:41 - 6:42
  เราก็ปรับปรุงได้มากขึ้น
 • 6:43 - 6:46
  เราจะใช้เวลาในโซนการเรียนรู้
  มากขึ้นได้อย่างไร
 • 6:47 - 6:50
  ข้อแรก เราต้องเชื่อและเข้าใจว่า
 • 6:50 - 6:52
  เราปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้
 • 6:52 - 6:53
  ซึ่งเราเรียกว่า
  โกรท มายเซ็ท (Growth Mindset)
 • 6:54 - 6:57
  ข้อสอง เราต้องมีความต้องการ
  ที่จะปรับปรุงทักษะนั้น
 • 6:57 - 6:59
  ต้องมีจุดประสงค์ที่เราเห็นว่าสำคัญ
 • 6:59 - 7:01
  เพราะมันต้องใช้เวลาและความพยายาม
 • 7:01 - 7:04
  ข้อสาม เราต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับว่า
  จะปรับปรุงอย่างไร
 • 7:04 - 7:06
  อะไรที่เราทำได้ เพื่อทำให้ดีขึ้น
 • 7:06 - 7:09
  ไม่ใช่วิธีที่ผมเคยใช้
  ในการฝึกกีต้าร์ ตอนผมเป็นวัยรุ่น
 • 7:09 - 7:11
  คือร้องเพลงซํ้าแล้วซํ้าเล่า
 • 7:11 - 7:12
  แต่ให้ทำการฝึกอย่างตั้งใจ
 • 7:13 - 7:17
  และข้อสี่ เราต้องอยู่ในสถานการณ์
  ที่มีความเสี่ยงตํ่า
 • 7:17 - 7:19
  เพราะถ้าความผิดพลาด เป็นสิ่งที่เราคาดหมาย
 • 7:19 - 7:22
  แล้วผลที่ตามมาจากความผิดพลาดนั้น
  ต้องไม่เป็นความหายนะ
 • 7:22 - 7:24
  หรือเสียหายร้ายแรง
 • 7:24 - 7:28
  คนเล่นกายกรรมเดินไต่ลวด จะไม่ฝึก
  ท่าพลิกแพลงใหม่โดยไม่มีตาข่ายรองรับ
 • 7:28 - 7:31
  และนักกีฬาก็จะไม่ลองเล่นท่าใหม่ ๆ
 • 7:31 - 7:32
  ระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์
 • 7:33 - 7:35
  เหตุผลหนึ่งที่ว่า ในชีวิตของเรา
 • 7:35 - 7:37
  เราใช้เวลาไปมากมายเหลือเกิน ในโซนการทำงาน
 • 7:37 - 7:42
  ก็คือ สภาวะแวดล้อมของเรานั้น
  มีความเสี่ยงสูง โดยไม่จำเป็นอยู่บ่อย ๆ
 • 7:42 - 7:44
  เราสร้างความเสี่ยงทางสังคม
  ให้กับกันและกัน
 • 7:44 - 7:47
  แม้กระทั่งในโรงเรียน ซึ่งควรจะ
  เกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งหมด
 • 7:47 - 7:49
  ผมไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องแบบทดสอบมาตรฐาน
 • 7:49 - 7:52
  ผมหมายถึงว่า ทุก ๆ นาทีของทุกวัน
 • 7:52 - 7:54
  นักเรียนจำนวนมาก ในโรงเรียนประถมศึกษา
  จนถึงระดับอุดมศึกษา
 • 7:54 - 7:58
  รู้สึกว่า หากพวกเขาทำความผิดพลาด
  คนอื่นๆก็จะขาดความนับถือเขาไป
 • 7:58 - 8:00
  ไม่แปลกใจเลยว่า พวกเขาตึงเครียดอยู่เสมอ
 • 8:00 - 8:02
  และไม่ยอมเสี่ยง ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้
 • 8:03 - 8:05
  แต่เรียนรู้ว่า ความผิดพลาดนั้น
  ไม่เป็นที่ปรารถนา
 • 8:05 - 8:06
  เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • 8:06 - 8:10
  เมื่อครูหรือพ่อแม่นั้นกระตือรือร้น
  จะฟังแค่เพียงคำตอบที่ถูกต้อง
 • 8:10 - 8:12
  และปฏิเสธความผิดพลาด
  แทนที่จะต้อนรับและตรวจสอบมัน
 • 8:13 - 8:14
  เพื่อเรียนรู้จากมัน
 • 8:14 - 8:16
  หรือเมื่อเรามองหาการตอบรับแคบ ๆ
 • 8:16 - 8:18
  แทนที่จะส่งเสริมการคิด
  เชิงสำรวจวินิจฉัยมากขึ้น
 • 8:18 - 8:19
  ซึ่งเราเรียนรู้จากมันได้
 • 8:19 - 8:22
  เมื่อการบ้านหรืองานของนักเรียนนั้น
  มีตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับอยู่
 • 8:22 - 8:24
  และนับคะแนนไปสู่ลำดับคะแนนตอนปลายภาค
 • 8:24 - 8:28
  แทนที่จะถูกนำไปใช้เพื่อการฝึก ข้อผิดพลาด
  ข้อมูลป้อนกลับมา และการปรับปรุงใหม่
 • 8:28 - 8:31
  เราส่งสารไปว่า โรงเรียนเป็นโซนการทำงาน
 • 8:32 - 8:34
  สถานที่ทำงานของเรา ก็เป็นแบบเดียวกัน
 • 8:34 - 8:38
  ในบริษัทที่ผมไปขอคำปรึกษา
  ผมมักเห็นวัฒนธรรมการบริหารแบบไม่มีที่ติ
 • 8:38 - 8:41
  ซึ่งผู้นำสนับสนุน
  เพื่อส่งเสริมงานที่ยิ่งใหญ่
 • 8:41 - 8:43
  แต่นั่นนำลูกจ้างให้ยังคงอยู่
  ภายในสิ่งที่เขารู้แล้ว
 • 8:44 - 8:45
  และไม่พยายามในสิ่งใหม่ๆ
 • 8:45 - 8:47
  บริษัทจึงดิ้นรนที่จะนำสิ่งใหม่เข้ามา
  และปรับปรุง
 • 8:47 - 8:48
  และก็ตกหล่นไปอยู่ด้านหลัง
 • 8:50 - 8:52
  เราสามารถสร้างที่ว่างเพิ่มขึ้น
  สำหรับการเติบโต
 • 8:52 - 8:54
  โดยการเริ่มต้นพูดคุยกันเกี่ยวกับว่า
 • 8:54 - 8:57
  เมื่อใดที่เราต้องการจะอยู่ในแต่ละโซน
 • 8:57 - 9:00
  เราต้องการจะพัฒนา
  ในเรื่องใดบ้าง และทำอย่างไร
 • 9:00 - 9:03
  และเมื่อใดที่ต้องการจะดำเนินการทำ
  และให้ความผิดพลาดมีน้อยที่สุด
 • 9:04 - 9:07
  ด้วยวิธีการนั้น เราก็จะได้ความกระจ่าง
  ว่าอะไรคือ ความสำเร็จ
 • 9:07 - 9:09
  เมื่อใด และจะสนับสนุนกันให้ดีที่สุดอย่างไร
 • 9:10 - 9:13
  แต่สมมุติว่าถ้าเราพบตัวเอง
  ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอย่างสุด ๆ
 • 9:13 - 9:16
  และเรารู้สึกว่า
  ยังไม่สามารถเริ่มการพูดคุยเหล่านั้นได้
 • 9:17 - 9:20
  แล้วละก็ สามอย่างนี้
  ที่เรายังคงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
 • 9:20 - 9:24
  ข้อหนึ่ง เราสามารถสร้างเกาะความเสี่ยงตํ้าขึ้นมา
  ในทะเลที่ความเสี่ยงสูง
 • 9:25 - 9:27
  พวกนี้เป็นพื้นที่ว่างที่ความผิดพลาด
  มีผลน้อยนิด
 • 9:27 - 9:31
  ตัวอย่างเช่น เราอาจจะพบว่าที่ปรึกษา
  หรือเพื่อนร่วมงานที่เราไว้วางใจ
 • 9:31 - 9:34
  ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  หรือพูดคุยเรื่องที่เปราะบางกันได้
 • 9:34 - 9:35
  หรือกระทั่งเล่นบทบาทสมมุติ
 • 9:35 - 9:39
  หรือเราสามารถขอให้มีการประชุมเพื่อได้
  ข้อมูลป้อนกลับ ขณะที่โครงการก้าวหน้าไป
 • 9:39 - 9:43
  หรือเราสามารถกันเวลาไว้ เพื่ออ่าน
  หรือดูวิดีโอ หรือเข้าไปลงเรียนทางออนไลน์
 • 9:43 - 9:45
  เหล่านั้นเป็นเพียงบางตัวอย่าง
 • 9:45 - 9:50
  ข้อที่สอง เราสามารถดำเนินการ และทำงาน
  ตามที่เราถูกคาดหมายไว้
 • 9:50 - 9:52
  แล้วก็คิดไตร่ตรอง
  สิ่งที่เราอาจทำได้ดีขึ้น ในครั้งต่อไป
 • 9:52 - 9:53
  เช่นเดียวกับที่บิยองเซ่ทำ
 • 9:53 - 9:56
  เรายังสามารถสังเกตและเลียนแบบผู้เชี่ยวชาญ
 • 9:56 - 9:59
  การสังเกต การคิดไตร่ตรองและการปรับเปลี่ยน
  เป็นโซนการเรียนรู้
 • 10:00 - 10:02
  ุและท้ายสุดแล้ว เราสามารถนำ
 • 10:03 - 10:06
  และลดความเสี่ยงลงได้สำหรับคนอื่น
  โดยการบอกเล่าสิ่งที่เราต้องการจะให้ดีขึ้น
 • 10:06 - 10:09
  โดยถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้
 • 10:09 - 10:11
  โดยขอข้อมูลป้อนกลับ
  โดยบอกเล่าความผิดพลาดสู่กันฟัง
 • 10:11 - 10:13
  และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพวกเขา
 • 10:13 - 10:15
  เพื่อให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัย
  ที่จะทำเหมือนกัน
 • 10:16 - 10:19
  ความมั่นใจแท้จริง คือ
  การเป็นแบบอย่าง การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
 • 10:21 - 10:25
  สมมุติว่า แทนที่จะใช้ชีวิตของเรา ทำ ทำ ทำ
 • 10:25 - 10:27
  แสดง แสดง แสดง
 • 10:27 - 10:30
  ให้เรามาใช้เวลาในการสำรวจให้มากขึ้น
 • 10:31 - 10:32
  ตั้งคำถามมากขึ้น
 • 10:32 - 10:33
  ฟังให้มากขึ้น
 • 10:33 - 10:36
  การทดลอง การคิดไตร่ตรอง
 • 10:37 - 10:40
  การมานะบากบั่น และกลายมาเป็น
  จะได้หรือไม่
 • 10:40 - 10:43
  สมมุติว่า เราแต่ละคน
  มีบางสิ่งบางอย่าง
 • 10:43 - 10:45
  ที่เรากำลังพยายามปรับปรุงอยู่
 • 10:46 - 10:48
  สมมุติว่า เราสร้างเกาะที่มีความเสี่ยงตํ่า
 • 10:48 - 10:49
  และนํ้าเพิ่มมากขึ้น
 • 10:50 - 10:52
  สมมุติว่า เราเข้าใจ
 • 10:52 - 10:55
  ตัวเราเอง และกับเพื่อนร่วมทีมงาน
 • 10:55 - 10:58
  เกี่ยวกับ เมื่อใดที่เรามุ่งหาการเรียนรู้
  และเมื่อใด ที่เรามุ่งหาการทำงาน
 • 10:58 - 11:01
  เพื่อให้ความพยายามของเรานั้น
  สามารถมีผลที่สำคัญยิ่งขึ้น
 • 11:01 - 11:04
  การปรับปรุงของเราก็จะไม่จบสิ้น
 • 11:04 - 11:06
  สิ่งที่ดีที่สุดของเรานั้น
  ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก
 • 11:07 - 11:08
  ขอบคุณครับ
Title:
จะทำให้สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณดีขึ้นได้อย่างไร
Speaker:
อีดูอารโด บรีเซนโย
Description:

ทำงานไปอย่างหนักแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยหรือครับ คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเดียวหรอก นักการศึกษาชื่อ อีดูอารโด บรีเซนโย เปิดเผยวิธีการคิดง่ายๆ เกี่ยวกับการทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่นั้นดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเป็นบิดามารดา หรืองานอดิเรกที่สร้างสรร และเขาเล่าสู่ให้ฟังในเรื่องเทคนิคที่มีประโยชน์ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และรู้สึกเหมือนกับคุณเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอ

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:22

Thai subtitles

Revisions