< Return to Video

KILA KITU NI KIZURI KATIKA WAKATI WA MUNGU! | Mahubiri ya Christina

 • 0:00 - 0:08
  Machozi ya Hana yalikuwa kama maneno yabubujikayo,
  na Mungu aliweza kuyasoma yote.
 • 0:08 - 0:13
  Bwana anaelewa lugha ya machozi,
 • 0:13 - 0:18
  kutanafusi, kuugua na matamanio ya dhati ya moyo.
 • 0:20 - 0:25
  Neema na amani iwe kwenu nyote katika jina la Yesu.
 • 0:25 - 0:28
  Naam, hello, kila mtu.
  Jina langu ni Christina.
 • 0:28 - 0:34
  Na kwa neema ya Mungu,
  nina fursa ya ajabu
 • 0:34 - 0:37
  ya kushiriki Neno la Mungu nawe siku ya leo.
 • 0:37 - 0:41
  Nimefurahi sana kuwa kati yenu leo.
 • 0:41 - 0:46
  Na nina nafasi nzuri
  ya kutukumbusha
 • 0:46 - 0:52
  kwamba mpango wa Mungu kwa
  maisha yetu ni mzuri.
 • 0:52 - 0:55
  Amina! Je, unaamini hivyo leo?
 • 0:55 - 1:00
  Ukifanya hivyo, mwambie jirani yako
  au kama huna jirani,
 • 1:00 - 1:02
  niambie nami nitakuambia,
 • 1:02 - 1:07
  "Mpango wa Mungu kwa maisha yako ni mzuri."
 • 1:07 - 1:20
  Na kama vile tulivyo na majira ya asili ulimwenguni, Mhubiri 3:1, 11 hutukumbusha kwamba,
 • 1:20 - 1:29
  “Kuna wakati kwa kila jambo, majira ya kila jambo chini ya mbingu.”
 • 1:29 - 1:38
  Mhubiri 3:11, “Mungu amefanya kila kitu kizuri katika wakati wake.
 • 1:38 - 1:43
  Pia ameweka umilele ndani ya moyo wa mwanadamu.
 • 1:43 - 1:51
  Lakini hakuna awezaye kufahamu kile ambacho Mungu amefanya
  tangu mwanzo hadi mwisho.”
 • 1:51 - 1:57
  Ni picha nzuri kama nini kuona watu kutoka kote ulimwenguni wakijiunga nasi leo.
 • 1:57 - 2:01
  Baadhi yenu mtakuwa katika ulimwengu wa kusini ambapo mmekuwa
 • 2:01 - 2:03
  inakabiliwa na msimu wako wa baridi.
 • 2:03 - 2:07
  Baadhi yenu mtakuwa katika nchi hizo karibu na bara
 • 2:07 - 2:10
  ambapo misimu ni thabiti kidogo
  imara zaidi.
 • 2:10 - 2:18
  Kweli, hapa Uingereza,
  tuna misimu ya asili tofauti sana.
 • 2:18 - 2:22
  Hivi sasa, tunakaribia mwisho wa msimu wetu wa kiangazi
 • 2:22 - 2:26
  ambapo hali ya joto ni ya joto kidogo,
 • 2:26 - 2:33
  miti ya matunda huonyesha mazao yao na jua huchelewa kuzama hiyo jioni.
 • 2:33 - 2:39
  Katika miezi ijayo, tutapata uzoefu wa msimu wa vuli, ambapo mazingira yanageuka
 • 2:39 - 2:45
  kuwa na mandhari ya dhahabu na kahawia na watoto hucheza kwenye majani yanayoanguka.
 • 2:45 - 2:49
  Lakini basi, tunapitia
  msimu wa baridi -
 • 2:49 - 2:58
  msimu huo wa baridi na giza ambapo joto hupungua na mwanga wa mchana ni mdogo.
 • 2:58 - 3:06
  Wakati tu tunapohisi kana kwamba msimu wa baridi hautaisha, msimu wa masika hutangaza kwa ujasiri
 • 3:06 - 3:14
  tabia yake ya rangi na tunaona maua ya manjano yakistawi na kila aina ya maua yakichanua.
 • 3:14 - 3:20
  Sasa, mimi binafsi sipendi msimu wa baridi zaidi ya yote.
 • 3:20 - 3:25
  Lakini, bila shaka, nina imani katika sheria za asili
 • 3:25 - 3:29
  ambazo huhakikisha msimu wa baridi haudumu milele.
 • 3:29 - 3:35
  Na zaidi ya yote, sisi sote tunaelewa kuwa kila msimu hutumikia kusudi.
 • 3:35 - 3:43
  Baada ya yote, lazima kuwe na wakati wa kupanda mbegu na wakati wa majira ya joto kabla ya mavuno ya vuli.
 • 3:43 - 3:49
  Lakini kisha ninajiuliza, ‘Ikiwa tunaweza kuwa na uhakika sana
 • 3:49 - 3:54
  katika sheria za asili linapokuja suala la majira ya asili,
 • 3:54 - 4:00
  Ni kwa kiasi gani basi tunapaswa kuwa na imani zaidi kwa Mungu - Mungu wa asili?
 • 4:00 - 4:03
  Mungu wa mbingu na nchi -
 • 4:03 - 4:08
  inapokuja kwa misimu mbalimbali katika maisha yetu?'
 • 4:08 - 4:13
  Ninajiuliza, 'Je, ninaweza kuweka
  imani kuu zaidi katika Mungu
 • 4:13 - 4:23
  wakati wa majira hayo ya giza, baridi kali ya maisha yangu yaliyodhihirishwa katika majaribu na taabu za maisha?
 • 4:23 - 4:27
  Je, ninamwamini Mungu kwamba hazitadumu milele?
 • 4:27 - 4:36
  Na zaidi ya yote, je, ninatambua kwamba kila msimu katika maisha yangu hutimiza kusudi fulani?'
 • 4:36 - 4:41
  Hii itatuleta kwenye kichwa
  cha ujumbe wetu leo,
 • 4:41 - 4:47
  “Kila kitu ni kizuri katika wakati wa Mungu.”
 • 4:47 - 4:52
  Biblia inasema kwa kila jambo kuna wakati na majira -
 • 4:52 - 4:59
  wakati wa kufanya kazi na wakati wa kuvuna mazao ya neema.
 • 4:59 - 5:09
  Kwa hiyo, mpe Mungu muda. Matokeo yanajiendesha yenyewe polepole lakini kwa hakika.
 • 5:09 - 5:18
  Sasa, nina kifurushi cha mbegu hapa leo, na kulingana na kifurushi hiki,
 • 5:18 - 5:25
  mbegu hii ina uwezo wa kuwa ua tamu la kijani.
 • 5:25 - 5:27
  Lakini unajua nini?
 • 5:27 - 5:33
  Maadamu ninahifadhi mbegu hizi hapa,
  katika Studio ya TV ya Moyo wa Mungu,
 • 5:33 - 5:36
  katika mazingira haya mazuri na ya starehe,
 • 5:36 - 5:44
  mbegu hizi hazitatimiza uwezo wake kwa sababu mbegu zipo kwa ajili ya kupandwa.
 • 5:44 - 5:49
  Na, haijalishi ni picha gani au
  wameandika nini kuhusu namna mbegu hizi zitakvyokuwa,
 • 5:49 - 5:56
  mbegu hazina nguvu mpaka zipandwe.
 • 5:56 - 6:04
  Pia tunayo picha ya mti wa ajabu unaoonyeshwa nami hapa.
 • 6:04 - 6:08
  Lo! Matunda mazuri!
 • 6:08 - 6:15
  Lakini kama mti huu ungeweza kuzungumza, ungekuambia kwamba haya unayoyaona hayakutokea tu.
 • 6:15 - 6:20
  Hapana! Ilichukua muda na subira.
 • 6:20 - 6:28
  Ikiwa mti huu ungeweza kuzungumza, ungekuambia kwamba hapo zamani ilikuwa mbegu ndogo iliyosukumwa
 • 6:28 - 6:32
  kwenye shimo refu, lenye giza ardhini.
 • 6:32 - 6:38
  Utakuambia, kama hiyo haitoshi,
  udongo mzito zaidi kuliko uzito wake wenyewe,
 • 6:38 - 6:41
  ulisukumwa juu yake.
 • 6:41 - 6:47
  Lakini hii ilikuwa muhimu kwa mbegu hiyo kuota na kugundua mizizi yake -
 • 6:47 - 6:53
  mizizi ambayo ingeingia ndani kabisa ya ardhi ili kunyonya virutubisho kutoka kwenye udongo
 • 6:53 - 6:57
  na kunyonya maji, kuipa nguvu.
 • 6:57 - 7:04
  Na nguvu hiyo hatimaye iliwezesha mbegu hiyo kusukuma njia yake kupita
 • 7:04 - 7:07
  udongo huo mzito kuelekea kwenye mwanga.
 • 7:07 - 7:11
  Na huu hapa leo, mti wenye matunda.
 • 7:11 - 7:16
  Ndiyo, kila kitu ni kizuri katika wakati wake.
 • 7:16 - 7:21
  Lakini kama misimu inayobadilika,
  wakati huo ni mdogo.
 • 7:21 - 7:25
  Mara nyingi, tukiwa wachanga,
  tunafikiri tunaweza kwenda peke yetu
 • 7:25 - 7:30
  bila kumwitaji Mungu,
  lakini tunashindwa kutambua
 • 7:30 - 7:34
  kwamba kila jambo lina wakati na majira yake,
 • 7:34 - 7:38
  kwamba mtu anaweza kutaabika na kufanya kazi kwa bidii,
 • 7:38 - 7:45
  lakini ni wajibu wa Mungu kuamua wakati na majira ya mavuno.
 • 7:45 - 7:55
  Je, hali yako ikoje leo? Je! unahisi kama umekuwa ukipanda mbegu hizo,
 • 7:55 - 8:02
  kana kwamba umekuwa ukiomba juu ya hali hizo, lakini unangoja, unatamani
 • 8:02 - 8:06
  kula matunda ya kazi yako?
 • 8:06 - 8:10
  Je, unahisi kama uko
  katika eneo lenye kina kirefu, lenye giza?
 • 8:10 - 8:16
  Labda umekuwa ukiomba juu ya ugonjwa fulani, shida au mgogoro fulani.
 • 8:16 - 8:19
  Labda huna uhakika kama kuna matokea yanayolingana
 • 8:19 - 8:23
  au jinsi ya kujitatua kutoka kwenye hayo yote.
 • 8:23 - 8:27
  Ngoja nikutie moyo leo.
 • 8:27 - 8:35
  Labda Mungu alikuruhusu, kama mbegu hiyo,
  kuwa katika eneo hilo lenye kina kirefu, lenye giza
 • 8:35 - 8:42
  ili uweze kugundua mizizi yako kwa Mungu kuwa mwanamume au mwanamke huyo wa imani.
 • 8:42 - 8:47
  Kwamba kwa kutumia rasilimali za Mungu,
  wewe pia unaweza kusukuma njia yako juu
 • 8:47 - 8:51
  kupitia ugonjwa huo, kupitia majaribu hayo,
  kupitia mateso hayo
 • 8:51 - 8:57
  na kuanza kuzaa matunda mazuri.
 • 8:57 - 9:04
  Sasa, njia ambayo Mungu hutekeleza mpango wake katika maisha yetu inatofautiana.
 • 9:04 - 9:08
  Huenda tumekuwa tukiomba juu ya jambo fulani.
 • 9:08 - 9:13
  Namaanisha, hata leo, unaweza kuwa unasikiliza shuhuda
 • 9:13 - 9:17
  au kuangalia huku na kule watu wanaoshiriki yale ambayo Mungu amefanya
 • 9:17 - 9:21
  na kusema, 'Mungu, zamu yangu itakuwa lini?'
 • 9:21 - 9:26
  Badala ya kufurahi, unajikuta ukimwomba Mungu,
 • 9:26 - 9:31
  'Ee Bwana, ninahitaji mafanikio yangu mwenyewe! Zamu yangu itakuja lini?'
 • 9:31 - 9:35
  Labda unatazama watu katika maisha yako na kusema,
 • 9:35 - 9:42
  'Lo, kila mtu anaonekana kupata kazi siku hizi lakini siwezi hata kupata mahojiano!
 • 9:42 - 9:44
  Lo! Marafiki zangu wote wanafunga ndoa.
 • 9:44 - 9:50
  Tayari wako kwenye mtoto wao wa pili na wa tatu. Je, nimeachwa nyuma?'
 • 9:50 - 9:54
  Au labda unasema, 'Loo, kila mtu karibu nami anaonekana kuwa
 • 9:54 - 9:57
  kwenye ngazi ya makazi, kununua nyumba.
 • 9:57 - 10:01
  Lakini niko hapa, siwezi hata
  kukodisha nyumba yangu mwenyewe.'
 • 10:01 - 10:04
  Unafikiri wako mbele yako zaidi.
 • 10:04 - 10:10
  Lakini nataka kukuambia kwamba
  Mungu bado anasema jambo.
 • 10:10 - 10:11
  Mungu hajakuacha.
 • 10:11 - 10:13
  Hajakupuuza.
 • 10:13 - 10:16
  Hajaamua kuwa wewe si mzuri vya kutosha, huna akili vya kutosha,
 • 10:16 - 10:21
  si mrembo au mzuri vya kutosha.
  Hapana! Hajafanya hivyo.
 • 10:21 - 10:26
  Lakini njia na namna Mungu anavyotekeleza mpango wake katika maisha yetu hutofautiana.
 • 10:26 - 10:32
  Leo, nataka tupate nguvu kutoka kwenye maisha ya Hana.
 • 10:32 - 10:38
  Na tutaelewa kwamba kila kitu ni kizuri katika wakati wa Mungu.
 • 10:38 - 10:48
  Kwa hivyo, na tufungue Biblia zetu katika
  kitabu cha 1 Samweli 1:2.
 • 10:48 - 10:57
  Sasa inasema, “Elkana alikuwa na wake wawili; mmoja aliitwa Hana na wa pili aliitwa Penina.
 • 10:57 - 11:01
  Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto.”
 • 11:01 - 11:05
  1 Samweli 1:6 BHN - “Kwa kuwa Mwenyezi-Mungu alikuwa amemfunga Hana tumboni.
 • 11:05 - 11:10
  mpinzani wake aliendelea kumchokoza ili kumkasirisha.
 • 11:10 - 11:14
  Hili liliendelea mwaka baada ya mwaka.”
 • 11:14 - 11:19
  Hana alikuwa mwanamke tasa
  katika ndoa ya wake wengi
 • 11:19 - 11:22
  ambapo Penina, mpinzani mchokozi,
 • 11:22 - 11:28
  sio tu alipokea kile ambacho Hana alikuwa akiomba mwaka baada ya mwaka
 • 11:28 - 11:32
  lakini wakati huohuo alikuwa akimchokoza!
 • 11:32 - 11:38
  Penina alikuwa na watoto mwaka baada ya mwaka lakini Hana hakuwa nao.
 • 11:38 - 11:45
  Badala yake, Hana alibaki tasa mwaka baada ya mwaka.
 • 11:45 - 11:52
  Ni wazi kwamba Hana angeweza kunaswa katika mtego huo mbaya wa kujilinganisha
 • 11:52 - 11:57
  pamoja na Penina, mpinzani mwenye mchokozi.
 • 11:57 - 12:00
  Kwa sababu Hana alikuja mbele za Bwana na kuomba
 • 12:00 - 12:06
  lakini angemwona tu Penina akiwa na watoto mara kwa mara.
 • 12:06 - 12:09
  Unapojilinganisha na wengine,
 • 12:09 - 12:16
  unachagua kuondoa mtazamo wako kwa Mungu na mapenzi yake kamili kwa maisha yako.
 • 12:16 - 12:22
  Badala yake, unaishia kukuza mifumo isiyofaa ya kufikiria,
 • 12:22 - 12:29
  ambayo kwa upande wake hukua kuwa uchungu kamili, wivu, unyogovu.
 • 12:29 - 12:34
  Lakini Neno la Mungu ndilo tiba
  kwa kila ugonjwa.
 • 12:34 - 12:40
  Kwa hivyo ikiwa unajitahidi kushinda kujilingaisha na kujikuta unahisi,
 • 12:40 - 12:43
  'Bwana, ni lini zamu yangu?' -
 • 12:43 - 12:47
  badala ya kufurahia ushuhuda wa watu, unahisi kutengwa -
 • 12:47 - 12:50
  basi Neno hili la Mungu likutie moyo sasa hivi.
 • 12:50 - 12:55
  Liruhusu Neno hili la Mungu katikati ya moyo wako na kitu ndani yako,
 • 12:55 - 13:01
  kani yenye nguvu iitwayo imani, itakuruhusu kuweka mtazamo wako tena kwa Mungu
 • 13:01 - 13:07
  na mapenzi yake kwa maisha yako, na sio ya wale walio karibu nawe.
 • 13:07 - 13:12
  Tuendelee kusoma.
  Hivyo ndivyo inavyosema katika 1 Samweli 1:7,
 • 13:12 - 13:16
  "Hii iliendelea mwaka baada ya mwaka.
 • 13:16 - 13:20
  Kila mara Hana aliposafiri kwenda nyumbani mwa Bwana,
 • 13:20 - 13:25
  mpinzani wake akamchokoza hata akalia na kukataa kula.
 • 13:25 - 13:29
  Elkana mumewe angemwambia, Hana, unalia nini?
 • 13:29 - 13:32
  Kwa nini hauli?
  Kwa nini umevunjika moyo?
 • 13:32 - 13:37
  Je! sina maana kwako kuliko wana kumi?
 • 13:37 - 13:41
  Angalia yaliyompata Hana
 • 13:41 - 13:44
  Kila alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana,
 • 13:44 - 13:49
  alipokuwa amefanya uamuzi huo wa kuja mbele za Mungu na hali yake,
 • 13:49 - 13:55
  huo ndio wakati uchochezi ulikuwa mkali zaidi.
 • 13:55 - 14:01
  Unaona sasa hivi, kama ulivyochukua uamuzi huo wa kuja mbele za Mungu,
 • 14:01 - 14:06
  kuungana nasi katika Ibada ya Maombi Shirikishi ya leo, kutakuwa na vikengeusha-fikira.
 • 14:06 - 14:12
  Kutakuwa na mambo yanayokusumbua, labda kukukatisha tamaa au kujaribu kukupotosha,
 • 14:12 - 14:17
  kuyaondoa macho yako katika yale anayofanya Mungu, ili kukutoa katika imani.
 • 14:17 - 14:19
  Fikiri juu yake.
 • 14:19 - 14:24
  Ni mambo gani ya kukengeusha sasa hivi yanayopiga kelele ili usikilize?
 • 14:24 - 14:28
  Vipaumbele vipi vinavyoonekana kupingana vinajaribu kukuondoa
 • 14:28 - 14:33
  kuanzia sasa hivi -
  miadi yako ya Kimungu na Yesu Kristo!
 • 14:33 - 14:38
  Kama Mkristo, ni wajibu wako kujitenga na mambo hayo ya kukengeusha
 • 14:38 - 14:43
  ili uweze kuja na kuweka umakini wako kwenye Neno la Mungu.
 • 14:43 - 14:46
  Kuzingatia ni uamuzi wako binafsi.
 • 14:46 - 14:50
  Kwa hivyo sasa hivi, fanya uamuzi huo
  kuweka kila usumbufu kando.
 • 14:50 - 14:53
  Hebu tuendelee kusoma katika 1 Samweli 1:9.
 • 14:53 - 14:59
  “Siku moja walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, Hana akasimama.
 • 14:59 - 15:05
  Basi Eli kuhani alikuwa ameketi juu ya kiti chake karibu na mwimo wa mlango wa nyumba ya Bwana.
 • 15:05 - 15:12
  Hana alifanya uamuzi wa hekima zaidi kuja mbele za Mungu na hali yake.
 • 15:12 - 15:17
  Alisimama, akajitenga na kumchokoza Penina
 • 15:17 - 15:20
  na kuja mbele za Mungu kama alivyo.
 • 15:20 - 15:25
  Kama Hana, labda wewe pia unahitaji kujitenga na wale wanaopenda
 • 15:25 - 15:29
  kuchochea udhaifu wako au kutoka kwa kile kinachokengeusha.
 • 15:29 - 15:33
  Biblia inasema Hana alikuwa amemaliza kula na kunywa,
 • 15:33 - 15:40
  akijua kwamba ni Mtu fulani mkuu zaidi tu anayeweza kutosheleza.
 • 15:40 - 15:45
  Kama Hana, labda wewe pia unahitaji kusimama kutoka kwenye meza hiyo ya kukengeushwa
 • 15:45 - 15:48
  ambapo unakula starehe zisizo na maana za ulimwengu huu,
 • 15:48 - 15:56
  na mtazame Yule anayetengeneza chakula, kinywaji au chochote unachokitegemea, hakitoshi.
 • 15:56 - 16:00
  Ninamaanisha nini kwa hizo raha zisizo na maana
  za dunia hii?
 • 16:00 - 16:04
  Ninamaanisha, yale mambo ambayo
  yanakusaidia kwa muda -
 • 16:04 - 16:08
  yale mambo ambayo yanaonekana kutuliza
  mahitaji yako ya ndani,
 • 16:08 - 16:13
  lakini yanakuacha ukiwa na njaa na kutaka zaidi.
 • 16:13 - 16:18
  Inaweza kuwa dopamine hit unayopokea wakati wa kuvinjari mitandao ya kijamii.
 • 16:18 - 16:23
  Inaweza kuwa ni kukwepa kutazama filamu hiyo ya mapenzi.
 • 16:23 - 16:25
  Inaweza kuwa tamaa.
 • 16:25 - 16:26
  Inaweza kuwa ponografia.
 • 16:26 - 16:29
  Inaweza kuwa punyeto.
 • 16:29 - 16:33
  Unajua, tulichopakua
  kutoka kwenye ulimwengu huu
 • 16:33 - 16:39
  inaweza kupenya akilini mwetu na kuambukiza mioyo yetu.
 • 16:39 - 16:44
  Kama tu kifaa cha kielektroniki
  ambacho kimepakua virusi
 • 16:44 - 16:51
  na kinahitaji kurejeshwa katika mipangilio yake ya chaguomsingi la kiwanda, sisi pia tunahitaji kufanywa upya.
 • 16:51 - 16:52
  Tunahitaji kubadilishwa mlengo wetu.
 • 16:52 - 16:55
  Tunahitaji Uweza wa Kiungu kuondolewa sumu.
 • 16:55 - 17:01
  Tunahitaji uamsho wa haki kupitia suluhisho la Maandiko.
 • 17:01 - 17:05
  Kwa hiyo, Hana akachagua kuweka mambo yale kando
 • 17:05 - 17:10
  na kumtafuta yule aliyefanya chakula na kinywaji kipungue.
 • 17:10 - 17:14
  Hebu tuendelee kusoma katika 1 Samweli 1:10.
 • 17:14 - 17:19
  “Katika uchungu wake mwingi Hana alimwomba Bwana, akilia kwa uchungu.
 • 17:19 - 17:24
  Naye akaweka nadhiri, akisema, ‘Bwana Mwenye Nguvu Zote, ikiwa tu utaangalia
 • 17:24 - 17:28
  juu ya taabu ya mtumishi wako na unikumbuke, na usimsahau mtumishi wako
 • 17:28 - 17:34
  lakini umpe mtoto wa kiume, ndipo nitakapompa Bwana siku zote za maisha yake;
 • 17:34 - 17:39
  wala hakuna wembe utakaopita katika kichwa chake.
 • 17:39 - 17:44
  Ikawa alipozidi kumwomba Bwana,
  Eli akatazama kinywa chake.
 • 17:44 - 17:50
  Hana alikuwa akiomba moyoni mwake, na midomo yake ikisogea
 • 17:50 - 17:53
  lakini sauti yake haikusikika.”
 • 17:53 - 17:57
  Unaona, Hana alipokuja
  mbele za Bwana,
 • 17:57 - 18:04
  hakujulikana kwa sala zake za kupendeza au usemi fasaha.
 • 18:04 - 18:06
  Hakutumia mbinu zozote maalum
  za maombi.
 • 18:06 - 18:16
  Hapana! Alikuja mbele za Bwana na kulia kwa sababu hapo ndipo alipokuwa.
 • 18:16 - 18:26
  Lakini machozi ya Hana yalikuwa kama maneno ya kimiminika, na Mungu angeweza kuyasoma yote.
 • 18:26 - 18:32
  Kama inavyosema katika Zaburi 38:9,
 • 18:32 - 18:39
  ‘Tamaa zangu zote ziko wazi mbele zako, Bwana. Kuugua kwangu hakufichiki Kwako.
 • 18:39 - 18:45
  Hii inaonyesha kwamba Bwana anaelewa lugha ya machozi,
 • 18:45 - 18:52
  kutanafusi, kuugua na matamanio ya dhati ya moyo.
 • 18:52 - 18:57
  Anaelewa kwa sababu anaona moyo wako, si mkao wako wa nje,
 • 18:57 - 19:02
  si usemi wako wa ufasaha au aina ya sauti yako.
 • 19:02 - 19:05
  Unaona, watu wengi huenda kanisani leo
  na kuomba maombi ya sauti,
 • 19:05 - 19:09
  bali ni Bwana peke yake ajuaye moyo.
 • 19:09 - 19:15
  Au kama wapo tu ili kukutana na watu baada ya ibada kwa manufaa binafsi.
 • 19:15 - 19:21
  Kumbuka, hakuna fomula maalum ya kupokea jibu la maombi.
 • 19:21 - 19:24
  Imani pekee ndiyo inayompendeza Mungu.
 • 19:24 - 19:28
  Kwa hivyo ikiwa unalia kwa sauti
  kama Bartimayo kipofu
 • 19:28 - 19:33
  au unalia kimya kimya kama Hana huko Shilo,
 • 19:33 - 19:40
  au kama ukiketi kwa utulivu mbele ya mlima wako, kama mtu yule kwenye bwawa la Bethzatha;
 • 19:40 - 19:47
  jambo moja liko wazi – ikiwa tendo lako ni la kweli, Roho Mtakatifu ataliathiri.
 • 19:47 - 19:50
  Kwa hivyo njoo kama ulivyo. Mungu anauona moyo wako.
 • 19:50 - 19:53
  Anaiona imani yako.
 • 19:53 - 19:57
  Hebu tusome kilichotokea
  baadae katika 1 Samweli 1:17.
 • 19:57 - 20:04
  “Eli akajibu, Nenda kwa amani,
  Mungu wa Israeli na
 • 20:04 - 20:07
  akupatie uliyomuomba.
 • 20:07 - 20:10
  Akasema, 'Mjakazi wako na apate kibali machoni pako'.
 • 20:10 - 20:17
  Kisha akaondoka zake na kula chakula, wala uso wake haukuwa na huzuni tena.”
 • 20:17 - 20:23
  Kwa nini? Kwa sababu alilichukua Neno hilo la Mungu kutoka kwa Eli, kuhani, moyoni
 • 20:23 - 20:29
  na kutumainia ahadi za Mungu, akijua kwamba Mungu atazifanya kuwa nzuri.
 • 20:29 - 20:34
  1 Samweli 1:19 BHN - “Kesho yake asubuhi na mapema waliamka wakaabudu mbele za Bwana
 • 20:34 - 20:37
  na kisha wakarudi nyumbani kwao huko Rama.
 • 20:37 - 20:42
  Elikana akakutana kimwili na mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka.
 • 20:42 - 20:49
  Hivyo wakati ulipotimia, Hana akapata mimba na akamzaa mwana.
 • 20:49 - 20:57
  Hana akamwita jina lake Samweli, akasema, “Kwa kuwa nilimwomba kwa Bwana.”
 • 20:57 - 21:04
  Lo! Unajua, Biblia hapa haituambii kwamba ‘ni kwa urefu kiasi gani’ huo muda ulichukua.
 • 21:04 - 21:08
  Lakini Hana aliimarishwa
  na Neno la Mungu.
 • 21:08 - 21:11
  Alikuwa na mtazamo wa imani kwenye Neno la Mungu.
 • 21:11 - 21:16
  Alilichukua Neno hilo moyoni,
  na hiyo ilimpa nguvu
 • 21:16 - 21:22
  kustahimili kipindi hicho cha muda,
  akijua kwamba Mungu alikuwa katika mchakato huo
 • 21:22 - 21:26
  wa kubadilisha huo utasa
  na kuwa mwenye kuzaa matunda.
 • 21:26 - 21:30
  Hii inaonyesha kuwa kuna
  aina mbili za kungoja -
 • 21:30 - 21:35
  kungojea kwa imani na kungoja kwa kuona.
 • 21:35 - 21:43
  Wale wanaongoja kwa kuona husema, 'Sitaamini mpaka nihisi au nione.'
 • 21:43 - 21:51
  Lakini wale wanaongoja kwa imani husema,
  Kama Mungu amesema, nitasadiki;
 • 21:51 - 22:00
  hata kama siisikii au siioni - kwa sababu sitawaliwi na hisia zangu bali ninatenda kulingana na Neno la Mungu.'
 • 22:00 - 22:04
  Wale wanaongoja kwa kuona wanangoja kwa mashaka.
 • 22:04 - 22:07
  Wameelemewa
  na hali zao.
 • 22:07 - 22:11
  Wanasumbuliwa kwa urahisi
  wanapochokozwa kidogo
 • 22:11 - 22:16
  kwa sababu wanatawaliwa na hisia zao na hali zao zisemavyo.
 • 22:16 - 22:19
  Kama Hana angengoja kwa kuona,
 • 22:19 - 22:22
  angeelemewa
  na hali yake.
 • 22:22 - 22:27
  Angeondoka katika nyumba ya Mungu
  kwa hasira na kufadhaika.
 • 22:27 - 22:31
  Lakini badala yake alilishika Neno la Mungu,
 • 22:31 - 22:36
  akiamini kwamba kila kitu kitakuwa kizuri katika wakati wa Mungu.
 • 22:36 - 22:44
  Na hatimaye Samweli alipowadia, alikuwa tayari kumtoa kwa Bwana.
 • 22:44 - 22:51
  Kwa sababu mchakato huo wa kusubiri ulikuwa wa kumkomaza.
 • 22:51 - 22:54
  Ilikuwa ni kuongeza maisha yake ya maombi.
 • 22:54 - 22:58
  Ilikuwa ni kuhamisha uhusiano wake
  na Mungu hadi kiwango kingine.
 • 22:58 - 23:04
  Hebu tuone kilichotokea pale Samweli alipowadia hatimaye katika 1 Samweli 1:27.
 • 23:04 - 23:10
  “Alisema, ‘Nilimwomba mtoto huyu, na Bwana amenipa nilichomwomba.
 • 23:10 - 23:12
  Kwa hiyo sasa namtoa kwa Bwana.
 • 23:12 - 23:18
  Kwa maisha yake yote atakabidhiwa kwa Bwana.' Naye akamwabudu BWANA huko.”
 • 23:18 - 23:22
  Hakuwa na shida kumtoa Samweli kwa Bwana.
 • 23:22 - 23:28
  Kwa kweli, ilikuwa furaha yake, kujua kwamba kile kinachotoka kwa Mungu huenda kwake.
 • 23:28 - 23:30
  Alichokuwa akifanya ni kurudisha tena
 • 23:30 - 23:35
  alichokuwa ameazimwa kutoka kwenye mkono wa ukarimu wa Mungu.
 • 23:35 - 23:37
  Ni mfano gani wa imani.
 • 23:37 - 23:45
  Ni mfano gani wa watumizi
  sahihi ya baraka.
 • 23:45 - 23:48
  Unaomba nini leo?
 • 23:48 - 23:51
  Unapopokea jibu hilo la maombi,
 • 23:51 - 23:54
  umefikiria jinsi utakavyomtukuza Mungu kwa hilo?
 • 23:54 - 23:59
  Ninamaanisha, unapokuwa na kitu hicho ambacho umekuwa ukiombea -
 • 23:59 - 24:03
  hiyo afya njema, mafanikio hayo,
  baraka hiyo, ndoa hiyo, mtoto huyo -
 • 24:03 - 24:06
  utatumia baraka hizo kumheshimu Mungu?
 • 24:06 - 24:11
  Je, utashuhudia wema wa Mungu kama Hana alivyofanya?
 • 24:11 - 24:18
  Na mwisho kabisa, usitafsiri vibaya
  ukimya wa Mungu kama kukataliwa.
 • 24:18 - 24:22
  Wakati fulani Mungu huturuhusu kupita
  katika nyakati ngumu
 • 24:22 - 24:25
  ili kufichua kusudi lake
  katika maisha yetu.
 • 24:25 - 24:32
  Unaona, Mungu anapotekeleza mpango Wake katika maisha yetu, Yeye husanifu na kupanga matukio
 • 24:32 - 24:37
  yanayoendelea kufunuliwa hadi
  kusudi lake litakapofunuliwa.
 • 24:37 - 24:39
  Kuchelewa si 'kukataliwa'.
 • 24:39 - 24:43
  Ni kipi kinaweza kuwa dhumuni la kuonekana
  kucheleweshwa katika maisha yako leo?
 • 24:43 - 24:46
  Labda ni kukuandaa.
 • 24:46 - 24:49
  Labda ni kukuzatiti.
 • 24:49 - 24:55
  Labda ni kukukomaza, kukufanya kuwa mwanamume au mwanamke wa imani.
 • 24:55 - 24:58
  Unaona, kama Hana angepata mtoto mapema,
 • 24:58 - 25:01
  huenda asingempata
  nabii mkuu Samweli.
 • 25:01 - 25:07
  Hakuwa anaandaliwa kuwa mama wa mtoto yeyote wa kawaida,
 • 25:07 - 25:09
  bali mama wa nabii.
 • 25:09 - 25:15
  Kwa hiyo, kukawia huko kulimtia nguvu, kumtayarisha na kumsogeza karibu zaidi na Mungu.
 • 25:15 - 25:18
  Mungu anataka uje mbele zake
  na hali hiyo,
 • 25:18 - 25:22
  lakini anataka kutumia hali yako.
 • 25:22 - 25:27
  Anataka kutumia changamoto yako, ugonjwa wako, haijalishi jinsi utasa wako unavyoonekana leo,
 • 25:27 - 25:32
  kuhamisha uhusiano wako na Mungu kwa kiwango kingine.
 • 25:32 - 25:38
  Kuonekana kwa kutofaulu kwa Hana katika hali ya asili ilikuwa ni mpango wake wa mafanikio.
 • 25:38 - 25:41
  Ilikuwa ni kujengeka kwa mafanikio yake.
 • 25:41 - 25:47
  Ilikuwa nafasi ambayo ilikuwa ya kumsukuma kuelekea kwenye mafanikio yake ya baadaye.
 • 25:47 - 25:54
  Nabii TB Joshua alisema, “Tunapokubali dhiki, kustahimili kila maumivu,
 • 25:54 - 26:03
  ndipo tutajifunza kile tunachopaswa kujua; huzuni yetu itageuka kuwa faida.”
 • 26:03 - 26:07
  Basi ngoja nikuache na swali hili sasa.
 • 26:07 - 26:15
  Je, uko tayari kumpokea Samweli wako mwenyewe kwa njia ya Mungu na katika wakati wa Mungu?
 • 26:15 - 26:21
  Vema, ikiwa ndivyo, usiweke imani yako kwenye mafanikio yako ya haraka baada ya maombi.
 • 26:21 - 26:29
  Thamini mchakato, tumia rasilimali za Mungu na kama Hana, wewe pia utaona
 • 26:29 - 26:34
  kwamba kila kitu ni kizuri katika wakati wa Mungu.
Title:
KILA KITU NI KIZURI KATIKA WAKATI WA MUNGU! | Mahubiri ya Christina
Description:

Pata kujua uzuri wa kuishi kwa kupatana na wakati kamili wa Mungu katika ujumbe huu unaojenga imani - ukijifunza masomo muhimu kutoka kwenye simulizi la Biblia kumhusu Hana - kutoka kwa Christina wakati wa Ibada Shirikishi ya Maombi katika Studio ya TV Ya Moyo Wa Mungu huko North Wales, Uingereza.

"Unapojilinganisha na wengine, unachagua kuondoa mwelekeo wako kutoka kwa Mungu na mapenzi Yake kamili kwa maisha yako. Badala yake, unaishia kukuza mifumo isiyofaa ya kufikiri, ambayo baadaye hukua na kuwa uchungu kamili, wivu na huzuni." - Christina

➡️ Pata Kutiwa Moyo Kila Siku kwenye WhatsApp - https://godsheart.tv/whatsapp/
➡️ Saidia TV ya Moyo wa Mungu kifedha - https://godsheart.tv/financial/
➡️ Habari kuhusu Maombi Shirikishi - https://godsheart.tv/interactive-prayer/
➡️ Jitolee kama Mtafsiri wa TV ya Moyo wa Mungu - https://godsheart.tv/translate/
➡️ Shiriki ushuhuda wako - https://godsheart.tv/testimony
➡️ Jiunge na Ibada yetu ya Maombi ya Moja kwa Moja Jumamosi ya kwanza ya kila mwezi - https://www.youtube.com/godshearttv/live

more » « less
Video Language:
English
Team:
God's Heart TV
Duration:
27:05

Swahili subtitles

Revisions Compare revisions