< Return to Video

Explaining the circular economy, and how society can rethink progress | Animated video essay

 • 0:01 - 0:05
  Живите систени са съществували в продължение на милиарди години
 • 0:05 - 0:08
  и ще съществуват още много.
 • 0:08 - 0:13
  В живата природа няма сметища. Вместо това ,материалите се движат.
 • 0:13 - 0:18
  Отпадъците за едни видове са храна за други.Енергията е осигурена от слънцето.
 • 0:18 - 0:23
  Съществата растът,умират и хранителните вещества се връщат безопасно в почвата.
 • 0:24 - 0:26
  И това работи.
 • 0:27 - 0:30
  Но, ние като хара сме използваме линеен подход.
 • 0:30 - 0:33
  Взимаме,произвеждаме и изхвърляме.
 • 0:33 - 0:37
  Излиза нов модел телефон и ние изхвърляме стария
 • 0:37 - 0:41
  Пералнията ни се поврежда,затова си купуваме нова.
 • 0:41 - 0:49
  Всеки път когато правим това, похабяваме добри ресурси и произвеждаме токсички отпадъци.
 • 0:49 - 0:53
  Това просто не може да работи добре за дълго време.
 • 0:53 - 0:55
  Тогава, какво може?
 • 0:55 - 0:59
  Ако приемем ,че цикличния модел в живата природа работи,
 • 0:59 - 1:07
  можем ли да променим начина си на мислене,така че и ние да разработим циклична икономика?
 • 1:07 - 1:10
  Нека да започнем с биологичния цикъл.
 • 1:10 - 1:13
  Как може нашият боклук да се използва като капитал,
 • 1:13 - 1:15
  вместо да го намаляваме?
 • 1:15 - 1:20
  Чрез преосмисляне и преустройство на продукти , компоненти и пакетите в които са,
 • 1:20 - 1:26
  можем да създадем безопасни и компостируеми материали,които помагат да отглеждаме повече неща.
 • 1:27 - 1:32
  Както казват във филмите : "Никакви ресурси не са загубени при направата на тези материали"
 • 1:33 - 1:37
  Какво тогава за пералниите,телефоните, хласилниците?
 • 1:37 - 1:39
  Знаем ,че те не се разграждат естествено.
 • 1:39 - 1:43
  Тук говорим за друг начин на преосмисляне.
 • 1:43 - 1:47
  Начин да вземаме отново ценните метали,полимери и сплави,
 • 1:47 - 1:54
  така че да запазим техните качества отвъд живота на продуктите.
 • 1:55 - 1:59
  Какво ,ще стане ако продуктите днес са ресурсите за бъдещето?
 • 1:59 - 2:02
  Това има инономически смисъл.
 • 2:02 - 2:05
  Вместо културата на изхвърляне и заместване ,към която сме провикнали,
 • 2:05 - 2:09
  адаптираме нова на връщане и обновяване ,при която продуктите
 • 2:09 - 2:14
  са проектирани да бъдат раглобявани и възстановявани.
 • 2:14 - 2:20
  Едно решение ,може би е да преосмислим начина по който виждаме собствеността.
 • 2:20 - 2:23
  Какво ако никога не сме ппритежавали нашата техника?
 • 2:23 - 2:26
  Ние просто ги ползваме на заем от производителя.
 • 2:26 - 2:30
  Нека да съединим тези два цикъла.
 • 2:30 - 2:34
  Представете си да проектираме продукти ,които да се връщатат при производителите им
 • 2:34 - 2:41
  Техните матерали ще бъдат използвани отново и биологичните им материали ще имат змеделско занчение.
 • 2:41 - 2:47
  И си представете ,че тези продукти са произведени и доставени като се използва възобновяема енергия.
 • 2:47 - 2:51
  Имаме модел ,който осигурява просперитет в дългосрочен период от време.
 • 2:51 - 2:58
  Добрата новина е ,че вече има компании,които започват да адаптират този начин на работа.
 • 2:58 - 3:03
  Но цикличната икономиката не се отнася само за една компаня,която да променя един продукт,
 • 3:03 - 3:10
  а за всички свързани помежду си компании,които формират икономиката и ифраструктурата
 • 3:11 - 3:19
  Става въпрос за енергия. За преосмисляне на операционната система.
 • 3:19 - 3:25
  Имаме великолепна възможност да откием нови перспективии и нови хоризонти,
 • 3:25 - 3:28
  вместо да останем в капана на неудовлетвореността на настоящето.
 • 3:28 - 3:36
  Чрез креативност и иновоция можем да преосмислим и преустроим нашето бъдеще.
Title:
Explaining the circular economy, and how society can rethink progress | Animated video essay
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:49

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions