Return to Video

Hvordan forurensning endrer havets kjemi

 • 0:02 - 0:06
  Tenker du noen gang på hvor viktige
  havene er i hverdagen vår?
 • 0:08 - 0:11
  Havene dekker to tredjedeler
  av planeten vår.
 • 0:11 - 0:14
  De sørger for halvparten av
  oksygenet vi puster.
 • 0:14 - 0:16
  De justerer klimaet vårt.
 • 0:16 - 0:20
  Og de sørger for arbeid og medisin og mat
 • 0:20 - 0:25
  inkludert 20% av proteinet som må
  til for å føde hele jordens befolkning.
 • 0:26 - 0:29
  Før trodde folk at havene var så enorme
 • 0:29 - 0:31
  at de ikke kunne påvirkes
  av menneskelig aktivitet.
 • 0:32 - 0:35
  Vel, i dag skal jeg fortelle dere om
  en alvorlig virkelighet
 • 0:36 - 0:40
  som endrer havene våre,
  kalt forsuring av hav,
 • 0:40 - 0:43
  eller klimaendringens onde tvilling.
 • 0:44 - 0:49
  Visste du at havene har absorbert 25%
  av alt det karbondioksidet
 • 0:49 - 0:52
  som vi har sluppet ut i atmosfæren?
 • 0:52 - 0:56
  Nå er dette bare enda en
  fantastisk tjeneste havene tilbyr,
 • 0:56 - 0:59
  siden karbondioksid
  er en av drivhusgassene
 • 0:59 - 1:00
  som fører til klimaendringer.
 • 1:01 - 1:05
  Men ettersom vi fortsetter
  å pumpe mer og mer og mer
 • 1:05 - 1:08
  karbondioksid ut i atmosfæren
 • 1:08 - 1:10
  så blir mer av det løst opp i havene.
 • 1:11 - 1:14
  Og det er dette som endrer havets kjemi.
 • 1:15 - 1:18
  Når karbondioksid oppløses i sjøvann,
 • 1:18 - 1:20
  skjer det en rekke kjemiske reaksjoner.
 • 1:20 - 1:22
  Heldigvis for dere
 • 1:22 - 1:25
  har jeg ikke tid til å gå inn
  i detaljene i kjemien i dag.
 • 1:25 - 1:29
  Men jeg kan fortelle dere at når
  mer karbondioksid tas opp i havet
 • 1:29 - 1:31
  går pH-verdien i sjøvannet ned.
 • 1:32 - 1:36
  Og dette betyr kort sagt at det blir
  en økning i havets surhetsgrad.
 • 1:36 - 1:40
  Hele denne prosessen kalles havforsuring.
 • 1:41 - 1:44
  Det foregår parallelt med klimaendringer.
 • 1:44 - 1:48
  Forskere har overvåket
  havforsuring i mer enn to tiår.
 • 1:49 - 1:52
  Denne figuren viser en viktig
  tidsserie fra Hawaii.
 • 1:52 - 1:57
  Den øverste linjen viser en jevn økning
  av konsentrasjonen av karbondioksid,
 • 1:57 - 1:59
  eller CO2-gass, i atmosfæren.
 • 1:59 - 2:02
  Og dette er et direkte resultat
  av menneskelig aktivitet.
 • 2:03 - 2:07
  Linjen under viser økning i
  konsentrasjon av karbondioksid
 • 2:07 - 2:10
  løst i overflaten av havet,
 • 2:11 - 2:14
  som du kan se øker i samme tempo
 • 2:14 - 2:17
  som karbondioksid i atmosfæren
  helt siden målingene begynte.
 • 2:17 - 2:20
  Den nederste linjen viser
  endringen i kjemi.
 • 2:20 - 2:23
  Ettersom mer karbondioksid
  har blitt tatt opp i havet,
 • 2:23 - 2:25
  har pH-verdien i sjøvannet gått ned,
 • 2:26 - 2:30
  hvilket betyr at det har vært
  en økning i havets surhetsgrad.
 • 2:31 - 2:35
  Også i Irland overvåker
  forskere havforsuring -
 • 2:35 - 2:38
  forskere ved Marine Institute
  og NUI Galway.
 • 2:38 - 2:42
  Og vi ser også forsuring i samme tempo
 • 2:42 - 2:45
  som disse hovedstasjonene for
  havtidsserier rundt om i verden.
 • 2:46 - 2:49
  Så det skjer rett ved dørstokken vår.
 • 2:50 - 2:53
  Jeg vil gi dere et eksempel på
  hvordan vi samler inn dataene våre
 • 2:53 - 2:55
  for å overvåke et hav i endring.
 • 2:55 - 2:58
  Vi samler inn mange av
  prøvene våre midt på vinteren.
 • 2:58 - 3:00
  Som du kan tenke deg i Nordatlanteren
 • 3:00 - 3:03
  blir vi møtt med skikkelig ruskevær
 • 3:03 - 3:06
  - så ikke noe for de av dere
  som blir litt sjøsyke,
 • 3:06 - 3:08
  men vi får inn noen
  veldig verdifulle data.
 • 3:09 - 3:11
  Vi senker dette instrumentet
  ned fra siden av skipet,
 • 3:11 - 3:14
  og det er sensorer
  som er festet på bunnen
 • 3:14 - 3:17
  som kan gi informasjon
  om det omliggende vannet,
 • 3:17 - 3:19
  som temperatur eller oppløst oksygen.
 • 3:19 - 3:23
  Også kan vi ta sjøvannsprøver
  i disse store flaskene.
 • 3:23 - 3:27
  Så vi starter på bunnen,
  som kan være over 4 kilometer ned,
 • 3:27 - 3:29
  rett utenfor kontinentalsokkelen vår,
 • 3:29 - 3:32
  og vi tar prøver ved
  jevne intervaller, helt opp til overflaten.
 • 3:33 - 3:35
  Vi tar sjøvannet opp på dekk,
 • 3:35 - 3:38
  der vi enten kan analysere det på båten
 • 3:38 - 3:41
  eller på laboratoriet for de
  ulike kjemiske parameterne.
 • 3:41 - 3:42
  Men hvorfor bry oss?
 • 3:43 - 3:47
  Hvordan kommer havforsuring
  til å påvirke oss alle?
 • 3:49 - 3:52
  Vel, her er de skremmende fakta.
 • 3:53 - 3:59
  Det har allerede vært en økning
  i havets surhetsgrad på 26%
 • 3:59 - 4:03
  siden førindustriell tid, hvilket er
  direkte knyttet til menneskelig aktivitet
 • 4:04 - 4:08
  Dersom vi ikke begynner å bremse
  utslippene våre av karbondioksid,
 • 4:08 - 4:14
  forventer vi en økning i
  havets surhetsgrad på 170%
 • 4:14 - 4:17
  ved slutten av dette århundre.
 • 4:18 - 4:20
  Dette er i løpet av våre barns levealder.
 • 4:22 - 4:27
  Denne surgjøringshastigheten
  er 10 ganger raskere
 • 4:27 - 4:34
  enn noen forsuring av våre hav
  på mer enn 55 millioner år.
 • 4:34 - 4:38
  Så sjølivet vårt har
  aldri noen gang opplevd
 • 4:38 - 4:41
  en så hurtig endring.
 • 4:42 - 4:45
  Vi kan bokstavelig talt ikke vite
  hvordan det vil klare dette.
 • 4:47 - 4:52
  Det var en naturlig forsuringshendelse
  for millioner av år siden,
 • 4:52 - 4:55
  som var mye saktere enn det vi ser i dag.
 • 4:55 - 5:00
  Og denne sammenfalt med en
  masseutryddelse av mange marine arter.
 • 5:01 - 5:02
  Så er det det vi har i vente?
 • 5:03 - 5:04
  Vel, kanskje.
 • 5:05 - 5:09
  Studier viser at noen arter
  faktisk klarer seg veldig bra,
 • 5:09 - 5:12
  men mange responderer negativt.
 • 5:13 - 5:17
  En av de store bekymringene er
  at når havets surhetsgrad øker
 • 5:17 - 5:22
  så synker konsentrasjonen
  av karbonationer i sjøvann.
 • 5:22 - 5:25
  Disse ionene er
  rett og slett byggeklosser
 • 5:25 - 5:28
  for mange marine arter
  for å lage skjellene deres,
 • 5:29 - 5:33
  for eksempel krabber
  eller blåskjell, østers.
 • 5:34 - 5:36
  Et annet eksempel er koraller.
 • 5:36 - 5:39
  De trenger også disse
  karbonat-ionene i sjøvann
 • 5:39 - 5:43
  for å lage korallstrukturen deres for
  å kunne bygge korallrev.
 • 5:44 - 5:47
  Ettersom havets surhetsgrad øker
 • 5:47 - 5:50
  og konsentrasjonen
  av karbonat-ioner minker,
 • 5:50 - 5:55
  vil disse artene i første omgang
  slite med å lage skjellene sine.
 • 5:55 - 5:59
  Ved enda lavere nivåer kan
  de faktisk begynne å gå i oppløsning.
 • 6:00 - 6:03
  Her er en pteropod,
  den er kalt en sjøsommerfugl.
 • 6:04 - 6:07
  Og den er en viktig kilde til mat
  i havet for mange arter,
 • 6:07 - 6:10
  fra krill til laks og
  helt opp til hvaler.
 • 6:11 - 6:15
  Skjellet til pteropoden ble
  plassert i sjøvann
 • 6:15 - 6:18
  som holdt en pH lik den vi forventer
  ved slutten av dette århundret.
 • 6:19 - 6:25
  Etter bare 45 dager ved
  denne veldig realistiske pHen,
 • 6:25 - 6:29
  kan du se at skjellet nesten
  har gått fullstendig i oppløsning.
 • 6:30 - 6:34
  Så havforsuring kan virke rett
  opp gjennom næringskjeden
 • 6:34 - 6:36
  og helt opp på middagstallerkenen vår.
 • 6:36 - 6:40
  Jeg mener, hvem av dere
  her liker skalldyr? Eller laks?
 • 6:41 - 6:42
  Eller andre fiskearter
 • 6:42 - 6:45
  der kilden til mat
  i havet kan bli påvirket?
 • 6:46 - 6:48
  Dette er kaldtvannskoraller.
 • 6:48 - 6:52
  Og visste dere at vi faktisk har
  kaldtvannskoraller i irske farvann,
 • 6:52 - 6:54
  rett utenfor kontinentalsokkelen vår?
 • 6:54 - 6:58
  Og de er svært artsrike, inkludert
  noen veldig viktige fiskekolonier.
 • 6:59 - 7:02
  Det finnes prognoser som sier
  at ved slutten av dette århundret
 • 7:02 - 7:08
  vil 70% av alle kjente
  kaldtvannskoraller i alle hav
 • 7:09 - 7:13
  være omsluttet av sjøvann som
  løser opp korallstrukturen deres.
 • 7:17 - 7:21
  Det siste eksempelet jeg har
  er disse friske tropiske korallene.
 • 7:21 - 7:26
  De ble plassert i sjøvann som har
  pH tilsvarende det vi forventer i 2100.
 • 7:27 - 7:33
  Etter seks måneder har korallene
  nesten gått fullstendig i oppløsning.
 • 7:34 - 7:37
  Korallrev er hjem
 • 7:37 - 7:43
  til 25% av alt sjøliv i alle hav.
 • 7:44 - 7:45
  Alt sjøliv.
 • 7:46 - 7:50
  Så du kan se:
  havforsuring er en global trussel.
 • 7:51 - 7:53
  Jeg har en åtte måneder gammel sønn.
 • 7:54 - 7:58
  Dersom vi ikke begynner nå
  med å bremse dette,
 • 7:58 - 8:02
  så orker jeg ikke å tenke på hvordan
  havene våre vil se ut når han er voksen.
 • 8:04 - 8:06
  Vi kommer til å se forsuring.
 • 8:06 - 8:10
  Vi har allerede sluppet ut for mye
  karbondioksid til atmosfæren.
 • 8:11 - 8:14
  Men vi kan bremse dette.
 • 8:14 - 8:18
  Vi kan forhindre det verst
  tenkelige scenariet.
 • 8:19 - 8:21
  Den eneste måten å gjøre det på
 • 8:21 - 8:24
  er ved å redusere utslippene
  av karbondioksid.
 • 8:25 - 8:29
  Dette er viktig for både deg og meg,
  for industrien og for styresmakter.
 • 8:30 - 8:33
  Vi må jobbe sammen,
  bremse global oppvarming
 • 8:34 - 8:36
  bremse havforsuring
 • 8:36 - 8:41
  og hjelpe med å opprettholde
  et sunt hav og en sunn planet
 • 8:41 - 8:44
  for vår generasjon og for
  kommende generasjoner.
 • 8:45 - 8:50
  (Applaus)
Title:
Hvordan forurensning endrer havets kjemi
Speaker:
Triona McGrath
Description:

Ettersom vi fortsetter å pumpe karbondioksid ut i atmosfæren, oppløses mer av det i havet, noe som fører til drastiske endringer i vannets kjemi. Triona McGrath forsker på denne prosessen, kjent som havforsuring, og i dette foredraget tar hun oss med på et dykk ned i en oseanografs verden. Lær mer om hvordan «klimaendringens onde tvilling» påvirker havet – og livet som er avhengig av det.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions